Hình thức trả lương người lao động theo quy định mới nhất

hinh thuc tra luong

Hình thức trả lương là vấn đề được nhiều doanh nghiệp cũng như người lao động vô cùng quan tâm. Vậy, nhà nước đã quy định có bao nhiêu hình thức trả lương hiện nay? Các hình thức sẽ được tính toán như thế nào? Mời quý độc giả cùng theo dõi và tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây!

1. Quy định của nhà nước về các hình thức trả lương người lao động

 cac hinh thuc tra luong hien nay
Quy định của nhà nước về hình thức chi trả lương cho người lao động

Quy định hình thức trả lương

Căn cứ theo Điều 96 Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14:

Điều 96. Hình thức trả lương

Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó, người lao động và người sử dụng lao động phải thỏa thuận với nhau về các hình thức hưởng lương. Bên cạnh đó, thỏa thuận cụ thể các khoản trích theo lương để tránh ảnh hưởng đến tranh chấp hay sai phạm về sau. Lương sẽ được trả bằng tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng cá nhân của người lao động. Trong đó, nếu người sử dụng lao động trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải chi trả tất cả các khoản phí phát sinh như mở tài khoản, chuyển tiền lương…

Xem thêm: Quy định về khấu trừ lương

Các loại hình trả lương

Bên cạnh đó, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP cũng đã có các quy định cụ thể bởi Chính phủ như sau:

Tùy vào tính chất và điều kiện công việc, sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động và người lao động phải thỏa thuận với nhau thông qua về các phương pháp trả lương trong hợp đồng lao động như sau:

  • Trả lương theo thời gian.
  • Tiền lương theo sản phẩm.
  • Tiền lương khoán. 

Chi tiết về các hình thức và các công thức tính lương sẽ được AZTAX mô tả chi tiết thông qua phần nội dụng dưới đây. Mời quý doanh nghiệp tiếp tục theo dõi!

2. Hình thức trả lương theo thời gian làm việc của người lao động

tra luong theo thoi gian
Hình thức trả lương theo thời gian

Hình thức trả lương theo thời gian là hình thức người sử dụng lao động chi trả lương cho người lao động căn cứ theo thời gian làm việc. Trong đó, thời gian làm việc sẽ được hiểu là thời gian thực làm việc và thời gian làm việc theo quy định hoặc theo thỏa thuận các bên. Lương theo thời gian sẽ bao gồm: lương năm, lương tháng, lương tuần, lương ngày và lương giờ.

Lương theo thời gian thông thường

Tiền lương năm là lương được chi trả cho một năm làm việc. Lương năm sẽ được tính theo mức đo của pháp luật hoặc thỏa thuận của các bên liên đới.

Lương tháng là số tiền được chi trả cho một tháng làm việc, được xác định theo mức trong hợp đồng hoặc được quy định theo thang, bảng lương áp dụng cho người lao động. Việc thanh toán lương thực hiện từ một đến hai lần trong tháng theo thời gian ấn định trong hợp đồng hoặc quy định thống nhất trong đơn vị sử dụng lao động.

Xem thêm: Trả lương vào ngày nào trong tháng?

Lương theo thời gian ngắn hạn

Lương tuần được xác định thông qua 1 tuần làm việc của người lao động.

Trường hợp đôi bên thỏa thuận trả lương theo tháng, tiền lương tuần sẽ được xác định như sau:

 Tiền lương tuần = (Tiền lương tháng x 12 tháng) : 52 tuần

Lương ngày là số tiền được chi trả cho một ngày làm việc của người lao động. Cách tính lương 1 ngày xác định trên cơ sở lương tháng chia cho số ngày làm việc tiêu chuẩn. Lưu ý, số ngày làm việc tiêu chuẩn không quá 26 ngày.

Trong trường hợp các bên thỏa thuận trả lương theo tháng, tiền lương ngày được trả cho người lao động sẽ được xác định bằng:

Tiền lương ngày = Tiền lương tháng : số ngày làm việc bình thường theo quy định

Bên cạnh đó, nếu người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trả lương theo tuần, tiền lương một ngày làm việc của người lao động sẽ được tính bằng:

Tiền lương ngày = Tiền lương tuần : số ngày làm việc thỏa thuận trong hợp đồng

Lương giờ được xác định thông qua một giờ làm việc của người lao động. Số lương giờ sẽ được tính trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc tiêu chuẩn. Lưu ý, số giờ làm việc không quá 8 giờ một ngày.

Trong trường hợp đôi bên thỏa thuận trả lương theo tháng, tuần, ngày, lương một giờ làm việc của người lao động sẽ được tính bằng:

Tiền lương giờ = Tiền lương ngày : số giờ làm việc bình thường theo quy định

Đây là cách trả lương cho nhân viên được đánh giá là đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp cũng áp dụng cách thức trả lương theo thời gian có thưởng (tính theo thời gian làm việc đơn giản và tiền thưởng) để có thể nâng cao tính công bằng cho người lao động.

3. Hình thức trả lương theo sản phẩm người lao động làm ra

tra luong theo san pham
Hình thức trả lương theo sản phẩm

Trả lương theo sản phẩm là chi trả căn cứ số lượng, chất lượng sản phẩm người lao động làm ra. Để thực hiện, chủ doanh nghiệp phải xây dựng định mức khoán sản phẩm trong thời gian nhất định. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xác định cụ thể đơn giá tiền lương trên một đơn vị sản phẩm.

Tiền lương được trả theo hình thức này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng sản phẩm người lao động đã sản xuất, được chấp thuận và đơn giá tiền lương mà người sử dụng lao động áp dụng cho loại sản phẩm đó. Số tiền lương sẽ được chi trả theo định kỳ, thường là theo tháng làm việc.

Hinh thức trả lương theo sản phẩm bao gồm nhiều loại, cụ thể lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân, lương theo sản phẩm tập thể, lương theo sản phẩm gián tiếp, … Các loại hình thức trả sẽ phụ thuộc đối tượng hưởng và các trường hợp đặc biệt.

Doanh nghiệp áp dụng hình thức trả cụ thể này cần xây dựng định mức lao động một cách khoa học, tổ chức tốt các hoạt động kiểm tra, nghiệm thu,… Nếu làm tốt, chủ sở hữu doanh nghiệp sẽ giảm được tối đa những nhược điểm của hình thức này và quy trình tính lương cũng sẽ đơn giản hơn.

4. Hình thức trả lương khoán

tra luong khoan cho nguoi lao dong
Hình thức trả lương khoán ra sao?

Hình thức trả lương khoán là trả lương căn cứ khối lượng, chất lượng công việc khoán người lao động đảm nhiệm. Hình thức này được áp dụng cho những công việc không thể giao chi tiết cho từng bộ phận. Công việc này cần được giao cho tất cả người lao động thực hiện trong một thời gian nhất định với những yêu cầu cụ thể.

Để thực hiện trả lương khoán, người sử dụng lao động phải xác định được khối lượng công việc cho người lao động, thời gian thực hiện và quỹ tiền lương cho toàn bộ công việc. Trường hợp công việc khoán kéo dài trong nhiều tháng, người sử dụng lao động phải tạm ứng lương cho người lao động với số tiền tương ứng hằng tháng.

5. Hình thức trả lương dựa trên doanh thu

Trả lương theo doanh thu là hình thức chi lương cho người lao động phụ thuộc hoàn toàn vào doanh số đạt được theo mục tiêu và chính sách lương/ thưởng của doanh nghiệp. Hình thức này thường được chi trả cho các vị trí như nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh,…

Hiện nay, một vài cách trả lương được áp dụng theo hình thức này bao gồm:

  • Trả lương theo doanh số cá nhân;
  • Trả lương theo doanh số nhóm;
  • Các hình thức thưởng kinh doanh khác.

6. Kỳ hạn lương và các nguyên tắc trả lương

6.1. Kỳ hạn lương là gì?

ky han luong
Kỳ hạn lương là gì?

Tuỳ theo hình thức chi lương mà doanh nghiệp đang áp dụng thì kỳ hạn trả lương cho người lao động sẽ khác nhau. Tuy nhiện vẫn có một số quy định về lỳ kỳ hạn trả lương mà doanh nghiệp cần lưu ý. Cụ thể như sau:

  • Người lao động được hưởng lương theo giờ, ngày, tuần được thì được chi trả theo thời gian tương ứng. Số tiền lương có thể được gộp để trả theo thỏa thuận với thời hạn tối thiểu là 15 ngày.
  • Người lao động hưởng lương tháng thì được trả lương theo tháng hoặc nửa tháng một lần.
  • Người lao động được hưởng lương khoán, lương theo sản phẩm sẽ được trả lương theo thỏa thuận hai bên. Nếu công việc kéo dài nhiều tháng, người lao động sẽ được tạm ứng số tiền tương ứng với khối lượng công việc hằng tháng.

6.2. Các nguyên tắc trả lương bao gồm những gì?

Theo quy định của pháp luật, các nguyên tắc trả lương sẽ bao gồm:

– Người lao động được trả lương đúng hạn, trực tiếp và đầy đủ.

– Trong trường hợp không thể trả lương theo đúng hạn, người sử dụng lao động phải trả thêm một khoản tiền bằng lãi suất huy động tiền gửi và không được chậm quá 01 tháng.

Vừa rồi, AZTAX đã chia sẻ về các “hình thức trả lương”. Chúng tôi mong rằng, những thắc mắc đã được giải đáp về nghiệp vụ tính lương trong doanh nghiệp. Nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng Dịch vụ tính lương, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí và báo giá dịch vụ trọn gói.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post