DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG

Trang chủ Dịch Vụ C&B Tính Lương

Dịch vụ tính lương chuyên nghiệp tại Công ty Kế toán AZTAX là sự lựa chọn tối ưu cho mọi doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán lương của AZTAX sẽ giúp quý doanh nghiệp hoàn các công việc liên quan đến người lao động và tiền lương như tính lương, đăng ký lao động, thực hiện bảo hiểm, khai thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế TNCN, và xử lý các báo cáo liên quan đến nhân sự. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, khách hàng sẽ giảm bớt gánh nặng giấy tờ và nhận được tư vấn chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến lao động và tiền lương trong doanh nghiệp.

Dịch vụ tính lương, kế toán lương AZTAX
Dịch vụ tính lương, kế toán lương AZTAX

1. Kế toán tiền lương là gì?

Kế toán tiền lương, với vị thế quan trọng trong tổ chức, đóng vai trò quyết định đến quyền lợi của nhân viên đang hoạt động tại doanh nghiệp. Nhiệm vụ hàng đầu của bộ phận này là ghi chép, thực hiện tính toán và quản lý quỹ lương của đội ngũ nhân viên, đồng thời phản ánh mọi điều khoản không hợp lệ nếu có.

Kế toán tiền lương đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động đang công tác tại công ty. Nhiệm vụ chủ yếu của kế toán tiền lương là ghi chép, thực hiện tính toán và quản lý quỹ lương của đội ngũ nhân viên, đồng thời phát hiện và phản ánh mọi điều khoản không hợp lệ nếu có.

2. Dịch vụ tính lương – kế toán tiền lương thuê ngoài

AZTAX cung cấp gói dịch vụ tính lương và kế toán tiền lương được thuê ngoài. Đối với doanh nghiệp, việc quản lý lương và kế toán tiền lương đòi hỏi sự chính xác và hiểu biết sâu rộng về các quy định liên quan. Việc sử dụng dịch vụ của AZTAX giúp doanh nghiệp giảm áp lực công việc và tập trung vào hoạt động chính của mình, đồng thời đảm bảo tính chính xác và tuân thủ theo quy định pháp luật.

AZTAX đơn vị cung cấp dịch vụ tính lương
AZTAX đơn vị cung cấp dịch vụ tính lương

Dịch vụ tính tiền lương, dịch vụ quản lý tiền lương của AZTAX có chi phí như sau:

Bảng giá tình lương cho doanh nghiệp chỉ có lao động Việt Nam
Số lượng lao động Mức giá tham khảo
1 – 5 lao động 1.400.000 VND/tháng
6 – 10 lao động 2.000.000 VND/tháng
11 – 15 lao động 2.500.000 VND/tháng
16 – 20 lao động 3.000.000 VND/tháng
21 – 25 lao động 3.500.000 VND/tháng
Trên 25 lao động Mỗi lao động phát sinh tính thêm 120.000 đồng/người/tháng
Bảng giá tình lương cho doanh nghiệp có lao động nước ngoài
Chi phí tính lương cho lao động nước ngoài Áp dụng tương tự công ty chỉ có lao động Việt Nam
Tính thêm 200.000 VND/người/tháng
Chi phí làm thủ tục BHXH lao động nước ngoài Đăng ký cấp mã đơn vị: 500.000 VND
Báo tăng, giảm lao động nước ngoài: 1.000.000 VND/lần

3. Khi nào doanh nghiệp cần sử dụng dịch vụ thuê ngoài tính lương?

Chuyên viên kế toán, đặc biệt là người đảm nhận trách nhiệm về tính lương và quản lý tiền lương, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải tất cả các doanh nghiệp đều có nguồn nhân lực kế toán chuyên trách về tiền lương, đặc biệt là khi kế toán chỉ tập trung vào các vấn đề liên quan đến lương lao động.

Nếu doanh nghiệp của bạn thuộc vào một trong những tình huống sau, dịch vụ kế toán lương tại AZTAX có thể là giải pháp hiệu quả nhất:

 • Doanh nghiệp với quy mô chưa đủ lớn để thiết lập một bộ máy kế toán hoàn chỉnh.
 • Doanh nghiệp mới thành lập chưa có khả năng tuyển dụng kế toán chuyên trách về tính lương hoặc kế toán nội bộ nói chung.
 • Doanh nghiệp nhỏ với số lượng lao động ít, nơi có nhu cầu về tính lương không đủ để tạo ra một vị trí kế toán riêng biệt, nhằm tiết kiệm chi phí.
 • Doanh nghiệp chỉ có kế toán tổng hợp và cần sự hỗ trợ từ dịch vụ kế toán lương bên ngoài để giúp tính lương trong quá trình làm hồ sơ quyết toán.
 • Doanh nghiệp đã có kế toán tính lương nội bộ nhưng cần kiểm tra và rà soát các vấn đề liên quan đến lương người lao động trước khi tiến hành quyết toán và báo cáo tài chính cuối năm.
 • Và còn nhiều trường hợp khác nữa.

4. Công việc kế toán tiền lương và nhiệm vụ của AZTAX khi cung cấp dịch vụ kế toán lương

4.1 Công việc Kế toán tiền lương bao gồm những gì?

Công việc hàng ngày của kế toán Tiền lương:

 • Ghi chép và phản ánh tình hình lao động, số lượng, chất lượng, thời gian làm việc, và kết quả lao động một cách kịp thời và đầy đủ.
 • Tính toán chính xác, kịp thời các khoản tiền lương, thưởng, trợ cấp theo chính sách.
 • Xây dựng thang bảng lương, thực hiện kiểm tra chấp hành chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn.
 • Kiểm tra quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ; tính toán và phân bổ chính xác vào chi phí sản xuất kinh doanh.
 • Lập báo cáo về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ; tổ chức phân tích sử dụng lao động và quỹ tương ứng.

Quản lý Tạm ứng lương:

 • Quản lý đợt tạm ứng lương trong tháng cho doanh nghiệp.
 • Tính tạm ứng cho toàn bộ doanh nghiệp, nhóm người lao động hoặc từng người dựa trên % lương cơ bản hoặc giá trị tiền riêng.

Quản lý Kỳ lương chính:

 • Xây dựng kỳ tính lương theo loại lương, cách tính giờ làm, ngày bắt đầu và kết thúc kỳ lương.
 • Tính các khoản thu nhập hay giảm trừ lương cuối kỳ.
 • Đưa thông tin tạm ứng vào bảng lương cuối kỳ để tính lương thực lĩnh.
 • Xây dựng bảng lương từ thông tin nhân viên, thông tin kỳ lương và bảng chấm công.
 • Tính và khấu trừ vào lương các nghĩa vụ như thuế TNCN, bảo hiểm bắt buộc một cách đầy đủ và chính xác.
 • Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương để quyết toán thuế TNCN cuối năm.

4.2 Nhiệm vụ của AZTAX khi cung cấp dịch vụ tính tiền lương là gì?

Soạn thảo Quy chế và Hệ thống Thang bảng lương:

 • Quy chế tiền lương, tiền thưởng.
 • Hệ thống thang bảng lương.
 • Hợp đồng lao động.
 • Các tài liệu như Bảng lương, Phiếu lương, Bảng chấm công.

Kế toán AZTAX sẽ đảm nhiệm việc hoàn thiện những vấn đề này cho doanh nghiệp thông qua dịch vụ tính tiền lương.

Soạn thảo và Quản lý Hợp đồng lao động:

 • AZTAX sẽ chịu trách nhiệm soạn thảo và quản lý Hợp đồng lao động cùng các giấy tờ liên quan như quyết định thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định khen thưởng và các vấn đề tương tự.

Xử lý vấn đề Thuế và Bảo hiểm xã hội:

 • Đăng ký mã số thuế.
 • Cập nhật thông tin mã số thuế.
 • Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.
 • Xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Xử lý vấn đề Bảo hiểm xã hội:

 • Đăng ký mã đơn vị và tham gia BHXH lần đầu cho doanh nghiệp mới.
 • Làm hồ sơ, thủ tục tham gia BHXH cho nhân viên.
 • Thực hiện các thủ tục báo tăng, báo giảm lao động và chốt sổ BHXH.
 • Hỗ trợ trong việc hưởng chế độ BHXH cho người lao động.
 • Theo dõi công nợ BHXH và thông báo số tiền cần nộp hàng tháng cho doanh nghiệp.

5. Cách thức thực hiện gói dịch vụ tính lương

 • Mỗi tháng, AZTAX nhận được thông tin từ khách hàng liên quan đến việc tính lương, bao gồm danh sách nhân viên, hợp đồng lao động, số ngày nghỉ phép, quyết định thay đổi thu nhập, chấm công, số giờ làm việc ngoài giờ, quyết định thưởng, và các thông tin khác.
 • Dựa trên những thông tin này, AZTAX thực hiện việc chuẩn bị bảng lương, tính toán thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm thất nghiệp theo các quy định hiện hành. Sau đó, AZTAX thông báo kết quả này lại cho khách hàng để tiến hành thanh toán. Trong trường hợp cần thiết, AZTAX có thể hỗ trợ khách hàng thực hiện quá trình thanh toán.

Như vậy AZTAX đã điểm qua một số vấn đề liên quan đến gói dịch vụ tính lương-kế toán lương. Hy vọng với những nội dung trên quý đọc giả có được góc nhìn sâu hơn về gói dịch vụ tính tiền lương này. Nếu các bạn có gì thắc mắt hay có như cầu sử dụng dịch vụ tính tiền lương của AZTAX vui lòng liên hệ hotilne của AZTAX để được tư vấn tiền lương và bảo hiểm xã hội miễn phí nhé!

Câu hỏi thường gặp

. AZTAX có xuất hóa đơn dịch vụ điện tử theo quy định của Nhà nước.

Hiện tại, AZTAX hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

AZTAX cam kết bảo mật mọi thông tin trong suốt quá trình hợp tác kể cả khi ngừng hợp tác với doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, khách hàng sẽ nhận được:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Con dấu pháp nhân;
 • Công bố thông tin thành lập công ty;
 • Biển hiệu công ty;
 • Hỗ trợ các thủ tục sau thành lập công ty (ưu đãi giảm giá).

AZTAX luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng hoàn toàn miễn phí. Do vậy, doanh nghiệp không phải tốn bất cứ chi phí nào cho nghiệp vụ tư vấn, hỗ trợ tại AZTAX.

Đội ngũ chuyên viên tại AZTAX có năng lực sử dụng thành thạo các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung; do đó chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài thực hiện các nghiệp vụ tính lương cho người lao động một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

4/5 - (7 bình chọn)