Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán – AZTAX

Trang chủ Dịch Vụ Kế Toán Thuế Dịch Vụ Rà Soát Sổ Sách Kế Toán

Sau nhiều năm hoạt động, công tác kế toán của doanh nghiệp thường gặp nhiều sai sót do các nguyên nhân khác nhau như: nhân viên kế toán thay đổi, tình trạng rối rắm hồ sơ kéo dài nhưng không ai giải quyết,…. Những sai sót hồ sơ nếu không được kiểm soát kĩ sẽ khiến cho việc gỡ rối hồ sơ trong tương lai gặp rất nhiều khó khăn và rắc rối. Chính vì thế, Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán của AZTAX nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết triệt để những tồn đọng, vướng mắc trong hồ sơ kế toán. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm với sổ sách kế toán của mình khi sử dụng dịch vụ của AZTAX.

1. Sổ sách kế toán là gì?

Sổ sách kế toán là gì?
Sổ sách kế toán là gì?

Sổ sách kế toán là hồ sơ chứng từ để ghi chép, tổ chức và lưu trữ toàn bộ các giao dịch kinh tế, tài chính liên quan đến đơn vị kế toán.

Theo quy định của Điều 24 Luật Kế toán số 88/2015/QH13, sổ kế toán phải chứa đủ thông tin như tên đơn vị kế toán, tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ, ngày, tháng, năm khóa sổ, chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán, số trang, và đóng dấu giáp lai.

Các thông tin chính cần xuất hiện trong sổ kế toán bao gồm ngày, tháng, năm ghi sổ; số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán sử dụng làm căn cứ ghi sổ; tóm tắt nội dung của giao dịch kinh tế, tài chính phát sinh; số tiền liên quan ghi vào các tài khoản kế toán; số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ.

Sổ kế toán bao gồm cả sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. Hầu hết các doanh nghiệp thường áp dụng một trong hai hệ thống sổ sách kế toán, là Hệ thống sổ sách kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 hoặc Hệ thống sổ sách kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, tùy thuộc vào quy mô và loại hình doanh nghiệp.

Một số doanh nghiệp có thể xây dựng hệ thống sổ sách phức tạp, ngoài các sổ sách kế toán cơ bản theo quy định, để theo dõi chi tiết hoạt động của đơn vị mình. Đối với các doanh nghiệp lớn, số lượng sổ sách kế toán càng nhiều, vì vậy hệ thống càng cần phải được quản lý rõ ràng và khoa học.

Xem thêm:Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Xem thêm: Dịch vụ báo cáo thuế

2. Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán của AZTAX

Dịch Vụ Rà Soát Sổ Sách Kế Toán của AZTAX được thiết kế để đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết toàn diện những vấn đề tồn đọng và khó khăn trong hồ sơ kế toán. Sự hỗ trợ này mang lại sự an tâm tuyệt đối cho doanh nghiệp về sổ sách kế toán của họ khi sử dụng dịch vụ của AZTAX. Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán của AZTAX đều tập trung vào việc đảm bảo sự chính xác và hoàn thiện của thông tin kế toán.

Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán của AZTAX
Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán của AZTAX

Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán của AZTAX sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề sau:

Bước 1: Kế toán trưởng tại aztax sẽ kiểm tra và rà soát hệ thống kế toán, bao gồm:

 • Kiểm tra toàn bộ sổ sách và hệ thống kế toán: Tiến hành kiểm tra toàn bộ sổ sách và hệ thống kế toán của doanh nghiệp để xác định sự chính xác và phù hợp.
 • Xem xét chứng từ kế toán: Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lý và đầy đủ.
 • Hạch toán nghiệp vụ phát sinh: Xác minh cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, điều chỉnh nếu cần thiết để đảm bảo tính chính xác.
 • Phân loại các khoản chi phí: Kiểm tra và phân loại các khoản chi phí một cách hợp lý, loại bỏ các khoản không hợp lý.
 • Điều chỉnh và nộp báo cáo Thuế GTGT: Tiến hành điều chỉnh, lập và nộp báo cáo thuế GTGT hàng tháng/quý.
 • Kiểm tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân: Kiểm tra bản báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu có).
 • kiểm tra báo cáo tài chính năm: Xác minh việc lập báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp.

Bước 2: Kế toán trưởng tại aztax sẽ hoàn thiện hệ thống sổ sách và lập báo cáo tài chính

 • Xử Lý Tình Huống Tồn Đọng của Chứng Từ: Tư vấn và xử lý các tình huống tồn đọng của chứng từ như mất chứng từ, chứng từ không hợp lệ.
 • Xử Lý Các Chi Phí Chưa Hợp Lý: Tư vấn và xử lý các chi phí không hợp lý của doanh nghiệp.
 • Xử Lý Vấn Đề Sai Sót về Quy Định Thuế: Tư vấn và xử lý các vấn đề sai sót liên quan đến quy định về thuế.
 • Điều Chỉnh và Phân Bổ Hạch Toán: Nhập lại dữ liệu kế toán, thực hiện điều chỉnh hạch toán và phân bổ theo đúng chuẩn mực.
 • Lập Báo Cáo Tài Chính Năm: Tiến hành lập báo cáo tài chính năm cho doanh nghiệp.

Bước 3: Giai trình quyết toán thuế

Chuyên viên kế toán AZTAX sẽ đứng ra giải trình trực tiếp với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán đã thực hiện. Điều này giúp doanh nghiệp chịu trách nhiệm một cách minh bạch và chuyên nghiệp.

Xem thêm: Dịch vụ hoàn thuế GTGT

Xem thêm: Dịch vụ kê khai thuế ban đầu

3. Những dấu hiệu bất thường cần rà soát sổ sách kế toán

Có 3 dấu hiệu bất thư

Những dấu hiệu bất thường cần rà soát sổ sách kế toán
Những dấu hiệu bất thường cần rà soát sổ sách kế toán

ờng mà doanh nghiệp cần tiến hành rà soát sổ sách kế toán, đặc biệt là những tình huống sau đây:

3.1 Dấu hiệu bất thường trên báo cáo tài chính

 • VAT âm liên tục và tăng hàng tồn kho: VAT âm liên tục và sự tăng của hàng tồn kho cùng lúc với lượng nhập tăng có thể là dấu hiệu của vấn đề trong quản lý chi phí và thuế.
 • Doanh thu nhỏ hơn giá vốn, lợi nhuận gộp âm: Sự giảm doanh thu dưới giá vốn và lợi nhuận gộp âm có thể là biểu hiện của sai sót trong quá trình hạch toán.
 • Biến động bất thường của lãi gộp: Lãi gộp biến động không lý giải giữa các năm có thể là dấu hiệu của vấn đề trong chiến lược kinh doanh hoặc quy trình hạch toán.
 • Tài khoản 131 dư có liên tục qua các năm: Sự duy trì liên tục của dư nợ tài khoản 131 có thể là dấu hiệu của vấn đề trong quản lý nợ phải trả.
 • Chênh lệch chỉ tiêu doanh thu, lương, thanh toán tiền hàng: Sự không khớp giữa các chỉ tiêu doanh thu, lương, và thanh toán tiền hàng với báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể là dấu hiệu của sai sót trong quản lý tài chính.
 • Chênh lệch lớn doanh thu và thu nhập khác so với tờ khai thuế GTGT: Sự chênh lệch lớn có thể là dấu hiệu của sự không đồng nhất giữa thông tin được báo cáo và thông tin được khai thuế.
 • Phát sinh nợ tk334 không khớp với tờ khai quyết toán thuế TNCN: Sự không khớp này có thể là dấu hiệu của sai sót trong việc xác định và phân loại các khoản nợ đối với thuế TNCN.

3.2 Chi phí không hợp lệ trên báo cáo tài chính

 • Chi phí đi vay khi quỹ tiền mặt dư lớn: Chi phí đi vay trong khi quỹ tiền mặt còn dư lớn có thể là dấu hiệu của vấn đề trong quản lý tài chính.
 • Thiếu hồ sơ cho chi phí thuê nhà, thuê xe: Thiếu hồ sơ cho các chi phí thuê nhà, thuê xe có thể tạo ra vấn đề về tính chính xác và tính hợp lý của chi phí.
 • Lương nhân công sai quy định: Sự sai sót trong chi phí lương nhân công có thể tạo ra vấn đề pháp lý và tài chính.
 • Chi phí khấu hao không đúng điều kiện và các khoản chi phí khác: Việc chi phí khấu hao không đáp ứng điều kiện và các khoản chi phí khác không đúng quy định có thể tạo ra sai lệch trong báo cáo tài chính.

Lưu Ý: Để khắc phục những vấn đề trên, doanh nghiệp cần nhận diện nguyên nhân gốc rễ, trong đó có việc xây dựng và duy trì hệ thống sổ sách kế toán có tổ chức, sự nhất quán giữa các kỳ kế toán, và quản lý nhân sự chặt chẽ.

Xem thêm: Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm: Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

4. Một số lỗi phổ biến xuất hiện trong quá trình rà soát sổ sách kế

Một số lỗi phổ biến xuất hiện trong quá trình rà soát sổ sách kế
Một số lỗi phổ biến xuất hiện trong quá trình rà soát sổ sách kế

Một số lỗi phổ biến xuất hiện trong quá trình rà soát sổ sách kế toán bao gồm:

 • Mất hóa đơn: Việc mất mát hóa đơn, điều này có thể gây khó khăn trong việc xác minh và chứng minh giao dịch tài chính.
 • Thiếu hồ sơ liên quan hóa đơn: Điều này xuất phát từ việc thiếu hồ sơ đi kèm hóa đơn, ảnh hưởng đến khả năng hợp lý hóa chi phí.
 • Báo cáo thuế không khớp với kế toán: Sự không đồng bộ giữa báo cáo thuế và số liệu trong sổ sách kế toán, có thể dẫn đến các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế.
 • Thiếu nhất quán hạch toán và định khoản qua các năm: Thiếu sự nhất quán giữa các năm về hạch toán và định khoản, tạo ra tình trạng không đồng bộ trong quá trình kiểm tra và đánh giá tài chính.
 • Nghiệp vụ kế toán sai hoặc hạch toán không đúng: Những sai sót trong nghiệp vụ kế toán hoặc hạch toán không chính xác có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của sổ sách.
 • Thiếu hồ sơ lao động: Việc không đầy đủ hồ sơ liên quan đến nhân sự có thể gây khó khăn trong quản lý và bảo dưỡng lao động.
 • Lập bảng lương không đúng quy định: Việc lập bảng lương không tuân theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, và pháp luật lao động có thể tạo ra vấn đề pháp lý và tài chính.
 • Xác định sai chi phí được trừ và không được trừ trong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp: Sự xác định không chính xác về các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có thể gây ra thiếu sót trong các khoản nợ và có thể tăng mức nợ thuế.

5. Một số câu hỏi liên quan dịch vụ rà soát sổ sách kế toán

Phí dịch vụ rà soát sổ sách kế toán của AZTAX?

Tùy vào tình hình phát sinh thực tế của doanh nghiệp, AZTAX sẽ rà soát sơ bộ và báo giá cụ thể.

Đại lý thuế AZTAX có hướng dẫn xử lý các sai sót sau khi thực hiện rà soát không?

Sau khi rà soát hồ sơ sổ sách, Đại lý thuế AZTAX sẽ tổng hợp kết quả rà soát gửi quý khách hàng. Mỗi trường hợp cần xử lý, AZTAX đều ghi rõ hướng xử lý, điều chỉnh cụ thể.

Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ rà soát sổ sách kế toán, vui lòng liên hệ Đại lý thuế AZTAX để được tư vấn, hỗ trợ sử dụng dịch vụ!

Xem thêm: Dịch Vụ Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Xem thêm: Dịch vụ gỡ rối hồ sơ quyết toán thuế

5/5 - (7 bình chọn)