Biến động trong chính sách bảo hiểm xã hội từ 2024

Biến động trong chính sách bảo hiểm xã hội từ 2023

Chính sách bảo hiểm xã hội 2024 sẽ thay đổi thế nào?” Bởi chỉ vài tháng nữa năm 2023 sắp chính thức khép lại và những văn bản pháp luật 2024 sẽ chuẩn bị được chính thức áp dụng. Như vậy, sang năm 2024 thì những chính sách bảo hiểm xã hội nào sẽ được thay đổi? Tất cả những thay đổi sẽ được AZTAX cập nhật trong bài viết dưới đây!

Biến động trong chính sách bảo hiểm xã hội từ 2023
Biến động trong chính sách bảo hiểm xã hội từ 2023

Trong buổi tiếp xúc cử tri Thành phố Cần Thơ ngày 13/10, các cơ quan, đơn vị đã trình lên Quốc hội đề xuất tăng mức lương cơ sở 2024. Thời gian được dự kiến để bắt đầu điều chỉnh tăng lương cơ sở là thời điểm Nghị định 38/2019/NĐ-CP hết hiệu lực, tức là tháng 07/2023. Tuy nhiên vẫn có ý kiến đề nghị tăng lương cơ sở từ tháng 01/2023.

Đây chỉ là phương án dự kiến chưa được ấn định thời gian áp dụng rõ ràng nhưng nếu đề xuất này được thông qua thì sẽ nhiều thay đổi trong chính sách bảo hiểm xã hội 2024. Dưới đây là 06 sự thay đổi về chế độ BHXH trong trường hợp mức lương cơ sở tăng.

1. Thay đổi về độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí 

Thay đổi về độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí
Thay đổi về độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí

Người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được nhận trợ cấp từ chế độ hưu trí. Độ tuổi người lao động nghỉ hưu được quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động. Nội dung cụ thể như sau:

 • Trong điều kiện làm việc bình thường thì lộ trình tuổi hưu của nam tối đa là đủ 62 tuổi vào năm 2028 và tuổi hưu tối đa của nữ là đủ 60 tuổi vào năm 2035.
 • Bắt đầu từ năm 2021, lao động nam hưởng hưu trí khi đủ 60 tuổi 03 tháng và lao động nữ là đủ 55 tuổi 04 tháng. Sau mỗi năm, tuổi hưu sẽ được công thêm 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ.

Chiếu theo quy định trên, tuổi hưu hiện tại (2022) của lao động nam là 60 tuổi 06 tháng và của lao động nữ là 55 tuổi 08 tháng. Sang năm, tuổi nghỉ hưu 2023 của người lao động sẽ tiếp tục tăng như quy định, cụ thể:

 • Lao động nam: Từ đủ 60 tuổi 09 tháng
 • Lao động nữ: Từ đủ 56 tuổi

2. Lương hưu hằng tháng tối thiểu sẽ có hiệu chỉnh tăng

Đề xuất tăng lương cơ sở từ 2024 được các cơ quan, đơn vị đề nghị là tăng 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng. Nếu phương án này được thông qua thì mức lương hưu hằng tháng tối thiểu 2024 cũng sẽ tăng.

Lý do cho việc lương hưu tối thiểu có thể sẽ tăng vì mức hưởng lương hưu thấp nhất khi tham gia BHXH bắt buộc là bằng mức lương cơ sở ở thời điểm nhận (theo Điều 56 và Điều 71 Luật BHXH 2014).

Như vậy, mức lương hưu thấp nhất mỗi tháng người lao động được nhận cũng sẽ tăng thêm 310.000 đồng tháng tức tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.900.000 đồng/tháng. 

3. Tăng mức trợ cấp BHXH theo dự kiến

Tăng mức trợ cấp BHXH 2023 theo dự kiến
Tăng mức trợ cấp BHXH 2023 theo dự kiến

Chính sách bảo hiểm có mối liên kết với mức lương cơ sở rất nhiều. Phần lớn trợ cấp BHXH được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của mức lương cơ sở. Chính vì thế, một số nhóm trợ cấp BHXH 2024 có thể được điều chỉnh tăng trong trường hợp mức lương cơ sở 2024 tăng. Cụ thể như sau:

 • Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau
 • Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản 
 • Trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nuôi con nuôi
 • Trợ cấp hằng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Trợ cấp 01 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Trợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau điều trị thương tật, bệnh tật
 • Trợ cấp 01 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Trợ cấp mai táng
 • Trợ cấp tuất hàng tháng

4. Người lao động ở khu vực công đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu và trợ cấp BHXH 

Ngoài đề xuất tăng lương cơ sở 2024, Chính phủ cũng đưa ra phương án tăng lương hưu cho khu vực công 2024. Căn cứ theo tình hình thực tế nên các cơ quan mới đưa phương án thay đổi này để thu hẹp mức chênh lệch lương hưu giữa các người nghỉ hưu ở thời kỳ trước và hiện tại.

Phương án này đề xuất tăng 12,5% tăng lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng thuộc ngân sách nhà nước chi trả và hỗ trợ thêm đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương thấp từ năm 2024. Nếu đề xuất này được chấp thuận thì người lao động có thể được tăng mức lương hưu thêm 12,5%. 

5. Tỷ lệ trích đóng BHXH, BHYT, BHTN tối đa sẽ tăng 

Dự kiến tăng mức đóng BHYT cho hộ gia đình 2023
Dự kiến tăng mức đóng BHYT cho hộ gia đình 2023

Căn cứ theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH thì mức đóng BHXH, BHYT, BHTN tối đa được tính bằng với 20 lần mức lương cơ sở. Như thế thì lương cơ sở 2024 tăng thì mức đóng BHXH, BHYT, BHTN tối đa 2024 cũng sẽ tăng theo. Cụ thể:

 • Mức đóng BHXH tối đa sẽ tăng thêm 496.000 đồng/tháng
 • Mức đóng BHYT tối đa sẽ tăng thêm 93.000 đồng/tháng
 • Mức đóng BHTN tối đa sẽ tăng thêm 62.000 đồng/tháng

6. Dự kiến tăng mức đóng BHYT cho hộ gia đình 

Tăng lương cơ sở từ năm 2024 đồng nghĩa với mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cũng sẽ thay đổi. Bởi theo nội dung quy định tại điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì mức đóng BHYT hộ gia đình được tính dựa trên mức lương cơ sở. Như vậy, khi hiệu chỉnh tăng lương cơ sở 2024 thì mức đóng BHYT hộ gia đình 2024 sẽ biến động như sau:

 • Người thứ nhất: tăng thêm 13.950 đồng/tháng
 • Người thứ hai: tăng thêm 9.765 đồng/tháng
 • Người thứ ba: tăng thêm 8.370 đồng/tháng
 • Người thứ tư: tăng thêm 6.975 đồng/tháng
 • Người thứ năm trở đi: tăng thêm 5.580 đồng/tháng 

7. Thay đổi trong điều kiện NLĐ được miễn chi phí khám chữa bệnh khi tham gia BHYT liên tục 05 năm

Điều kiện được miễn chi phí khám chữa bệnh khi tham gia BHYT liên tục 05 năm
Điều kiện được miễn chi phí khám chữa bệnh khi tham gia BHYT liên tục 05 năm

Chính vì sự thay đổi trong mức lương cơ sở 2024, điều kiện được miễn 100% chi phí khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế sẽ được điều chỉnh tăng. Theo đó, tại điểm c khoản 1 điều 22 Luật BHYT (2008), sửa đổi, bổ sung năm 2014, người lao động sẽ được miễn phí hoàn toàn chi phí khám bệnh khi đáp ứng được 02 điều kiện: 

 • Tham gia Bảo hiểm y tế 05 liên tục
 • Có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở

Theo như quy định trên, ngoài có thời gian tham gia BHYT liên tục 05 năm, NLĐ đã phải chi trả chi phí khám chữa bệnh hơn 8.940.000 đồng. Tuy nhiên, với chính sách tăng

 

lương cơ sở 2024, số tiền chi trả cho hoạt động khám chữa bệnh sẽ tăng thêm 1.860.000 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc, người lao động muốn được miễn phí hoàn toàn chi phí khám bệnh thì tổng số tiền trả cho hoạt động khám chữa bệnh trong 05 năm tham gia BHYT liên tục phải lớn hơn 10.800.000 đồng.  

8. Tăng cơ hội được thanh toán hoàn toàn chi phí khám chữa bệnh BHYT

Theo như quy định trong Luật BHYT, khi khám chữa bệnh đúng tuyến, người có tham gia BHYT sẽ được nhận miễn trừ 80% chi phí khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, với trường hợp chi phí khám bệnh trong 01 lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì sẽ được miễn trừ 100%. Chiếu theo quy định hiện tại, chi phí khám chữa bệnh BHYT dưới 223.500 đồng thì được miễn trừ hoàn toàn.

Tuy vậy, sang năm 2024, khi lương cơ sở được chiều chỉnh tăng thì cơ hội được miễn phí 100% tiền khám bệnh của người lao động sẽ được tăng thêm. Tức người lao động khi khám chữa bệnh mà mức phí khám chữa bệnh dưới 270.000 đồng sẽ được miễn trừ 100% so với mức hiện tại là 223.500 đồng.  

 

Bài viết trên đã tổng hợp sự biến động trong chính sách bảo hiểm xã hội 2024. Quý doanh nghiệp và người lao động nên thường xuyên theo dõi các chính sách mới để đảm bảo được quyền lợi. Liên hệ với AZTAX theo thông tin bên dưới nếu có bất kỳ thắc mắc nào về BHXH để được tư vấn miễn phí 100%.

Xem thêm: Tra cứu mã số bhxh

Xem thêm: Những điều cần biết về bảo hiểm xã hội là gì

Xem thêm: Công văn 1880 bhxh giải quyết chế độ

Xem thêm: Nghỉ ngang có được lấy sổ bảo hiểm xã hội

Xem thêm: Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

[wptb id=9751]

[wptb id=9754]

5/5 - (5 bình chọn)
5/5 - (5 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon