Dịch vụ C&B
Dịch vụ C&B

Dịch vụ c&b

Tổng hợp giải pháp hồ sơ C&B toàn diện cho doanh nghiệp, gồm các dịch vụ sau:

TÍNH LƯƠNG ĐỊNH KỲ

Dịch vụ thực hiện kiểm tra, theo dõi bảng chấm công, chấm công điện tử, đơn từ chấm công và quy chế lương thưởng để tính lương hằng tháng.

>>Xem chi tiết<<

BHXH – BHYT – BHTN

Dịch vụ khai báo tham gia, thực hiện hồ sơ, xử lý hồ sơ phát sinh, hồ sơ trợ cấp về bảo hiểm xã hội – bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

>>Xem chi tiết<<

THANG BẢNG LƯƠNG

Dịch vụ rà soát tính hợp lý và xác lập thang lương, bảng lương cũng như quy chế lương thưởng để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, căn cứ chi lương đúng quy định trong doanh nghiệp.

>>Xem chi tiết<<

HỒ SƠ PHÒNG LAO ĐỘNG

Dịch vụ thực hiện các nghiệp vụ theo yêu cầu của Phòng Lao động địa phương, bao gồm cả các hồ sơ được thực hiện theo chính sách của Nhà nước như tiền thuê trọ, tiền hỗ trợ covid-19,…

>>Xem chi tiết<<

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Dịch vụ thực hiện khai báo mã số thuế cá nhân, khai báo người phụ thuộc, kê khai và thông báo số thuế phải nộp hằng tháng, quyết toán thuế (có ủy quyền) định kỳ hằng năm.

>>Xem chi tiết<<

RÀ SOÁT HỒ SƠ BHXH

Dịch vụ kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ bảo hiểm xã hội (kể cả hồ sơ lao động, hồ sơ lương) trong doanh nghiệp để chỉnh sửa, bổ sung đúng quy định, từ đó, hạn chế được thanh tra, phát sinh chi phí.

>>Xem chi tiết<<

Tin tức mới nhất

Cùng điểm qua những tin tức mới nhất về dịch vụ của chúng tôi: