Dịch vụ C&B
Dịch vụ C&B

Dịch vụ c&b

Tổng hợp giải pháp hồ sơ C&B toàn diện cho doanh nghiệp, gồm các dịch vụ sau:

TÍNH LƯƠNG ĐỊNH KỲ

Dịch vụ thực hiện kiểm tra, theo dõi bảng chấm công, chấm công điện tử, đơn từ chấm công và quy chế lương thưởng để tính lương hằng tháng.

BHXH – BHYT – BHTN

Dịch vụ khai báo tham gia, thực hiện hồ sơ, xử lý hồ sơ phát sinh, hồ sơ trợ cấp về bảo hiểm xã hội – bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

THANG BẢNG LƯƠNG

Dịch vụ rà soát tính hợp lý và xác lập thang lương, bảng lương cũng như quy chế lương thưởng để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, căn cứ chi lương đúng quy định trong doanh nghiệp.

HỒ SƠ PHÒNG LAO ĐỘNG

Dịch vụ thực hiện các nghiệp vụ theo yêu cầu của Phòng Lao động địa phương, bao gồm cả các hồ sơ được thực hiện theo chính sách của Nhà nước như tiền thuê trọ, tiền hỗ trợ covid-19,…

RÀ SOÁT HỒ SƠ BHXH

Dịch vụ kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ bảo hiểm xã hội (kể cả hồ sơ lao động, hồ sơ lương) trong doanh nghiệp để chỉnh sửa, bổ sung đúng quy định, từ đó, hạn chế được thanh tra, phát sinh chi phí.

Tin tức mới nhất

Cùng điểm qua những tin tức mới nhất về dịch vụ của chúng tôi:

Đánh giá page