Đề xuất tăng trợ cấp BHXH từ 01/2024

Đề xuất tăng trợ cấp BHXH từ 01/2023

Năm 2024, cơ quan Nhà nước có tăng trợ cấp BHXH không?”, một thông tin được hầu hết người lao động quan tâm. Bởi trợ cấp BHXH là một phần hỗ trợ rất hữu ích cho người lao động trong những trường hợp khó khăn. Như thế, các khoản trợ cấp BHXH có được hiệu chỉnh tăng trong năm 2023 hay không? Mức tăng cụ thể ra sao? AZTAX sẽ thông tin đến Quý bạn đọc toàn bộ câu trả lời cho những vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Đề xuất tăng trợ cấp BHXH từ 01/2023
Đề xuất tăng trợ cấp BHXH từ 01/2024

1. Tham gia BHXH người lao động được hưởng các chế độ nào?

1.1 Bảo hiểm xã hội là gì?

Định nghĩa cụ thể về bảo hiểm xã hội (BHXH) được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 3 Luật BHXH (2014). Bảo hiểm xã hội được hiểu đơn giản là phần thu nhập thay thế cho người lao động trong trường hợp họ bị giảm hoặc mất khả năng lao động do bệnh tật, đau ốm, hết tuổi lao động hoặc chết.

Khi đó, người có tham gia BHXH sẽ được nhận các khoản trợ cấp BHXH tương ứng với các trường hợp người lao động gặp phải. 

1.2 Các chế độ được hưởng khi tham gia BHXH

Quy định tại Điều 3 Luật BHXH (2014) nêu rõ Bảo hiểm xã hội gồm 02 loại là BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc. Tuỳ theo loại BHXH tham gia mà người lao động có thể nhận được các chế độ khác nhau.

Chế độ người tham gia BHXH được hưởng:

  • Ốm đau
  • Thai sản
  • Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  • Hưu trí
  • Tử tuất

Trong đó, người đóng BHXH bắt buộc được hưởng tất cả các chế độ còn người đóng BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí. Một điểm quan trọng cần chú ý về chế độ hưu trí, theo quy định tại Điều 169 Luật Lao động (2019) thì sẽ tăng tuổi hưu 2024, tức độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí năm 2024 sẽ tăng so với hiện tại. 

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội 2024

Pháp luật quy định người lao động và người sử dụng lao động đều phải tham gia BHXH bắt buộc. Theo đó, tỷ lệ trích đóng BHXH của mỗi đối tượng sẽ khác nhau, cụ thể:

  • Người sử dụng lao động: Hưu trí – Tử tuất (14%); Ốm đau – Thai sản (3%); Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp (0,5%)
  • Người lao động: Hưu trí – Tử tuất  (8%)

Bên cạnh đó, tiền lương tối đa người lao động đóng BHXH bằng 20 lần tiền lương cơ sở theo tiết 2.6 khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH. Tuy nhiên, trong trường hợp đề xuất điều chỉnh tăng lương cơ sở 2023 được thông qua thì mức đóng BHXH tối đa 2023 sẽ tăng theo. 

3. Dự kiến tăng trợ cấp BHXH, BHYT, BHTN từ 2024

Dự kiến tăng trợ cấp BHXH, BHYT, BHTN từ 2023
Dự kiến tăng trợ cấp BHXH, BHYT, BHTN từ 2024

Như đã phân tích ở nội dung trước, nếu phương án tăng lương cơ sở từ năm 2024 tại buổi tiếp xúc cử tri Thành phố Cần Thơ ngày 13/10 được Quốc hội thông qua thì mức hưởng trợ cấp BHXH sẽ được điều chỉnh tăng. Bởi một số loại trợ cấp bảo hiểm xã hội được tính dựa trên mức lương cơ sở.

3.1 Tăng mức trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nuôi con nuôi

Người lao động sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi sẽ được trợ cấp 1 lần theo công thức được quy định tại Điều 38 Luật BHXH (2014). Cụ thể:

Trợ cấp 01 lần khi sinh con hoặc nuôi con nuôi/con = 2 x Mức lương cơ sở

Mức trợ cấp 01 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi mà người lao động được nhận là 2.980.000 đồng/con, nếu lương cơ sở tăng thì mức nhận sẽ là 3.600.000 đồng/con

3.2 Tăng mức dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Người lao động được hưởng mức dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản theo tỷ lệ được quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật BHXH (2014) như sau:

Mức trợ cấp dưỡng sức sau thai sản = 30% x Mức lương cơ sở

Theo đó, nếu mức lương cơ sở tăng thì người lao động được nhận trợ cấp 540.000 đồng/ngày hay vì 447.000 đồng/ngày như hiện tại.

3.3 Tăng mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Căn cứ theo khoản 3 Điều 29 Luật BHXH (2014) quy định về công thức tính mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau như sau:

Mức trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau/ngày = 30% x Mức lương cơ sở

Mức trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau/ngày = 30% x Mức lương cơ sở

Như thế, người lao động sẽ được nhận 447.000 đồng/ngày theo quy định hiện tại và khi tăng lương cơ sở thì mức trợ cấp sẽ là 540.000 đồng/ngày.

3.4 Tăng mức trợ cấp hằng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Dự kiến tăng các mức trợ cấp khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Dự kiến tăng các mức trợ cấp khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp theo tháng. Công thức tính được quy định tại Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động như sau:

Trợ cấp/tháng = 30% x Mức lương cơ sở + (Tỷ lệ % suy giảm lao động – 31) x 2% x Mức lương cơ sở

Trong trường hợp Quốc hội thông qua phương án tăng lương cơ sở từ năm 2024 thì mức trợ cấp này sẽ tăng từ 447.000 đồng/tháng lên thành 540.000 đồng/tháng (suy giảm 31% khả năng lao động). Sau đó, cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 36.000 đồng/tháng.

3.5 Tăng mức trợ cấp 1 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% vì tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp sẽ được nhận trợ cấp 01 lần. Mức hưởng trợ cấp này được tính theo quy định tại Điều 48 Luật An toàn, vệ sinh lao động. Cụ thể như sau:

Trợ cấp = 5 x Mức lương cơ sở + (Tỷ lệ % suy giảm lao động – 5) x 0,5 x Mức lương cơ sở

Theo đó, nếu lương cơ sở được điều chỉnh tăng thì mức trợ cấp 01 lần NLĐ được hưởng là 9.000.000 đồng so với mức hưởng hiện tại 7.450.000 triệu đồng. 

3.6 Tăng mức trợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nội dung quy định tại Điều 52 Luật An toàn, vệ sinh lao động, trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì được hưởng trợ cấp phục vụ hằng tháng bằng mức lương cơ sở.

Thế thì, mức trợ cấp phục vụ sẽ là 1.800.000 đồng/tháng nếu đề xuất tăng lương được chấp nhận so với mức nhận hiện tại 1.490.000 đồng/tháng.

3.7 Tăng mức dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau điều trị thương tật, bệnh tật

Người lao động quay trở lại làm việc sau thời gian điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, trong 30 ngày đầu mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 – 10 ngày. Công thức tính mức trợ cấp này được quy định tại Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động như sau:

Mức hưởng dưỡng sức sau điều trị/ngày = 30% x Mức lương cơ sở

Sang năm 2024, nếu lương cơ sở tăng thì mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật là 540.000 đồng/ngày so với hiện tại là 447.000 đồng/ngày.  

3.8 Tăng mức trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Dự kiến tăng các mức trợ cấp tử tuất và mai táng
Dự kiến tăng các mức trợ cấp tử tuất và mai táng

Căn cứ theo Điều 53 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người thân của người lao động mất do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo công thức sau:

Trợ cấp 1 lần = 36 x Mức lương cơ sở

Theo đó, mức trợ cấp 01 lần sẽ được tăng từ 53.640.000 đồng lên 64.800.000 đồng trong trường hợp mức lương cơ sở 2023 tăng.

3.9 Tăng mức trợ cấp mai táng

Thân nhân của người lao động mất trong khi đang đóng BHXH, đang bảo lưu quá trình đóng, đang hưởng lương hưu, đang hưởng trợ cấp cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì sẽ được hỗ trợ trợ cấp mai táng. Mức trợ cấp được tính theo công tính tại Điều 66 Luật BHXH (2014) như sau:

Trợ cấp mai táng = 10 x Mức lương cơ sở

Nếu trường hợp lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ năm 2024 thì mức trợ cấp mai táng sẽ tăng từ 14.900.000 đồng lên 18.000.000 đồng.

3.10 Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng

Căn cứ theo Điều 68 Luật BHXH (2014) quy định về mức trợ cấp tuất hằng tháng như sau:

  • Thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng: Trợ cấp tuất hằng tháng = 70% x Mức lương cơ sở
  • Trường hợp còn lại: Trợ cấp tuất hằng tháng = 50% x Mức lương cơ sở

Theo đó, mức trợ cấp tuất hằng tháng sẽ là 1.260.000 đồng/tháng đối thân nhân không có người nuôi dưỡng và trường hợp còn lại là 900.000 đồng/tháng nếu tăng lương cơ sở từ 2024. 

Trên đây là thông tin về đề xuất tăng trợ cấp BHXH 2023. Người lao động và doanh nghiệp nên cập nhật những thông về BHXH để có thể thực hiện đúng theo quy định. Liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin bên dưới để nhận được tư vấn pháp lý miễn phí 100%.

[wptb id=9751]

[wptb id=9754]

5/5 - (6 bình chọn)
5/5 - (6 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon