Tăng mạnh lương hưu hằng tháng tối thiểu từ 2024 theo dự kiến

Tăng mạnh lương hưu hằng tháng tối thiểu từ 2023 theo dự kiến

Từ 2024, lương hưu hằng tháng tối thiểu sẽ có những thay đổi nào?”, đây là thắc mắc của nhiều người lao động đang độ tuổi hoặc sắp hưởng chế độ hưu trí. Bởi sau mỗi năm những cơ quan có thẩm quyền sẽ đánh giá lại các chính sách và thực hiện thay đổi để phù hợp với thực tế. Thế sẽ có những thay đổi nào trong mức lương hưu thấp nhất hằng tháng mà người lao động được lãnh? Tất cả câu trả lời sẽ được AZTAX đề cập đến trong nội dung bài viết này!

Tăng mạnh lương hưu hằng tháng tối thiểu từ 2023 theo dự kiến
Tăng mạnh lương hưu hằng tháng tối thiểu từ 2024 theo dự kiến

1. Đối tượng nào được hưởng lương hưu? 

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hay bảo hiểm xã hội tự nguyện đều được hưởng chế độ hưu trí. Nội dung theo được quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội (2014) thì những đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc. Cụ thể:

  • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, HĐLĐ xác nhận thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng
  • … 
  • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
  • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
  • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
Đối tượng nào được hưởng lương hưu
Đối tượng nào được hưởng lương hưu

Như thế, những người đang làm việc tại các doanh nghiệp hoặc cơ quan Nhà nước đều phải tham gia BHXH. Người lao động tự do, người lao động không thuộc những đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương lưu.

2. Cần đáp ứng được những điều kiện nào để được lãnh lương hưu?

Điều kiện lãnh lương hưu?
Điều kiện lãnh lương hưu?

Căn cứ theo nội dung quy định về điều kiện hưởng chế độ hưu trí tại Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội (2014) được sửa đổi bởi điểm c khoản 1 Điều 219 Luật Lao động (2019). Người lao động trong điều kiện bình thường cần đáp ứng các điều kiện sau: 

  • Đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên
  • Đủ độ tuổi hưởng lương hưu theo quy định 
  • Nếu đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa tham gia BHXH đủ 20 năm thì có thể đóng BHXH tiếp tục để được nhận trợ cấp hưu trí

Lưu ý: Người lao động các công việc độc hại, nguy hiểm thì có quy định về tuổi hưu khác so với lao động bình thường vì tính chất cá biệt của công việc.

 

3. Độ tuổi nhận lương hưu 2024

3.1 Độ tuổi nghỉ hưu hiện tại (2024)

Theo nội dung quy định về cách tính tuổi nghỉ hưu tại Điều 169 Luật Lao động (2019) như sau:

  • Người lao động trong điều kiện làm việc bình thường: lao động nam được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và lao động nữ là 60 tuổi vào năm 2035.
  • Bắt đầu từ năm 2021, độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam là từ đủ 60 tuổi 03 tháng và từ đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ. Cứ sau mỗi năm, tuổi hưu được sẽ được cộng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.  

Như vậy, tại năm 2024, tuổi nghỉ hưu sẽ được tính bằng cách lấy tuổi hưu năm 2023 cộng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ. Cụ thể, độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 06 tháng, lao động nữ là đủ 55 tuổi 08 tháng

3.2 Tuổi nghỉ hưu năm 2024

Độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong năm 2024 sẽ điều chỉnh theo lộ trình như quy định tại Điều 169 Luật Lao động (2019). Như vậy, theo như quy định, tuổi hưu 2023 sẽ tăng so với năm trước, tức tuổi hưu của năm 2023 tăng thêm 03 tháng với lao động nam là và tăng thêm 04 tháng với lao động nữ.

4. Lương hưu hằng tháng tối thiểu thay đổi như thế nào?

4.1 Mức lương hưu tối thiểu thay đổi có thể tăng từ 2024

Mức lương hưu tối thiểu thay đổi có thể tăng từ 2023
Mức lương hưu tối thiểu thay đổi có thể tăng từ 2024

Nội dung về mức trợ cấp hưu trí tối thiểu hằng tháng người lao động được nhận được quy định tại Điều 56 và Điều 71 Luật BHXH (2014). Cụ thể, mức hưởng lương hưu mỗi tháng thấp nhất tối thiểu bằng với mức lương cơ sở hiện hành.

Song, nếu đề xuất tăng lương cơ sở 2023 tại buổi tiếp xúc cử tri (13/10) được Chính phủ thông qua thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mức lương hưu hằng tháng tối thiểu. Theo như phương án, các cơ quan và đơn vị đề xuất điều chỉnh tăng lương cơ sở 2024 từ 1.490.000 đồng/tháng (hiện tại) lên 1.800.000 đồng/tháng.

4.2 Đề xuất tăng lương hưu cho người lao động thuộc khu vực công

Cũng trong buổi tiếp xúc cử tri tại TP. Cần Thơ, đề xuất việc tăng tăng lương hưu, trợ cấp BHXH đối với đối tượng do ngân sách nhà nước chi trả từ đầu năm 2024. Cụ thể tăng trợ cấp hưu trí, trợ cấp BHXH khoảng 12,5%; hỗ trợ người nghỉ hưu trước năm 1995; tăng chi ưu đãi cho người có công và các chính sách an sinh xã hội gắn với lương cơ sở khoảng 20,8%. 

Như vậy, trong trường hợp đề xuất tăng lương hưu cho khu vực công 2023 được chấp nhận thì mức lương hưu trong năm 2024 sẽ có nhiều biến động lớn. 

Bài viết đã cập nhật thông tin về dự kiến tăng lương hưu tối thiểu hằng tháng 2023. Kết nối với AZTAX ngay khi có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến BHXH. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí!

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post