Chính sách giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Giải đáp chính sách giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Các chính sách tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg đã và đã được công bố vào ngày 07/07/2021. Sau 02 tháng triển khai, hiện tại đã và đang có nhiều thắc mắc xoay quanh những chính sách này. Do vậy, AZTAX xin tổng hợp lại tổng quan từng chính sách, bắt đầu với chính sách giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mời doanh nghiệp và người lao động tham khảo.

*Lưu ý: Bài viết sử dụng căn cứ pháp lý từ Quyết định 23/2021/QĐ-TTg; Nghị quyết 68/NQ-CP; câu trả lời từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về những vấn đề này được đăng tải công khai trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành cùng một số văn bản pháp luật liên quan.

I. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH GIẢM MỨC ĐÓNG VÀO QUỸ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

1. Căn cứ pháp lý

Chương I Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

2. Đối tượng hỗ trợ

Căn cứ Điều 1 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống COVID-19.

3. Mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

4. Thời gian áp dụng mức đóng mới vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thời gian áp dụng: 12 tháng, từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Xem thêm: Mức đóng vào các quỹ BHXH cập nhật mới nhất

5. Đăng ký tham gia, lựa chọn phương thức đóng, sử dụng và quản lý quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ Điều 3 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg:

Điều 3. Đăng ký tham gia, lựa chọn phương thức đóng, sử dụng và quản lý Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Việc đăng ký tham gia, lựa chọn phương thức đóng, sử dụng và quản lý Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 2 Quyết định này được tính hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

6. Hướng dẫn lập hồ sơ

Doanh nghiệp nhận Quyết định từ Cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý, áp dụng mức đóng mới và tiến hành sử dụng số tiền được giảm để hỗ trợ người lao động trong hoạt động phòng, chống COVID-19.

Tham khảo thêm về: Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

II. HỎI ĐÁP NHANH VỀ CHÍNH SÁCH GIẢM MỨC ĐÓNG VÀO QUỸ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Giải đáp chính sách giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Giải đáp chính sách giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Giải đáp thắc mắc về chính sách giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 • Câu 1: Đối tượng nào được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp?

  Căn cứ pháp lý: Điều 1 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  Người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định trừ: cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

  5/5 - (3 bình chọn)
 • Câu 2: Người sử dụng lao động phải sử dụng số tiền được giảm thế nào?

  Căn cứ pháp lý: Điều 1 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống COVID-19.

  5/5 - (3 bình chọn)

 • Câu 3: Người sử dụng lao động phải sử dụng số tiền được giảm để hỗ trợ người lao động. Vậy, có thể chi trả những nội dung như: Phí test nhanh covid cho người lao động; mua vật dụng phục vụ sản xuất 3 tại chỗ; dụng cụ phòng chống dịch như khẩu trang, tấm chắn, sát khuẩn được không?

  Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

  Nghị Quyết số 68/NQ-CPQuyết định số 23/2021/QĐ-TTg không quy định rõ nội dung chi. Vì thế người sử dụng lao động được chủ động quyết định nội dung chi, miễn đảm bảo quy định “Hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng chống đại dịch COVID-19”.

  Đối với các nội dung chi cụ thể theo câu hỏi trên nhằm mục đích hỗ trợ người lao động phòng chống COVID-19 là không trái với quy định. Người sử dụng lao động có thể làm theo phương án trên.

  5/5 - (3 bình chọn)

 • Câu 4: Mức giảm vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là bao nhiêu phần trăm?

  Căn cứ pháp lý: Điều 2 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  Khoản 1 Điều 2 của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

  ⇒ Như vậy, mức giảm sẽ là 0,5% đối với trường hợp thông thường và bằng 0,3% đối với doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà đã đề nghị được giảm mức đóng.

  5/5 - (3 bình chọn)

 • Câu 5: Doanh nghiệp phải làm gì để được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp?

  Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

  Trên cơ sở dữ liệu quản lý thu cơ quan bảo hiểm xã hội lập và gửi thông báo giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về cho doanh nghiệp.

  Trường hợp đơn vị có người lao động đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thì đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh đóng theo Mẫu số D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/08/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam để gửi cơ quan bảo hiểm xã hội.

  5/5 - (3 bình chọn)

 • Câu 6: Người sử dụng lao động dùng số tiền giảm mức đóng vào quỹ để chi tiền trực tiếp cho người lao động được không?

  Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

  Theo quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CPQuyết định 23/2021/QĐ-TTgthì “Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống COVID-19.” Như vậy, không có quy định loại trừ hình thức hỗ trợ bằng tiền cho người lao động.

  Doanh nghiệp có thể dùng số tiền đó để chi tiền trực tiếp cho người lao động với mục đích hỗ trợ “phòng, chống dịch COVID-19”.

  5/5 - (3 bình chọn)

 • Câu 7: Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có được áp dụng chính sách giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không?

  Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

  Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì đối tượng được hưởng chính sách này bao gồm toàn bộ người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trừ một số trường hợp khác. Như vậy, người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam vẫn thuộc đối tượng áp dụng chính sách giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  5/5 - (3 bình chọn)

 • Câu 8: Trong thời gian giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động phát hiện bệnh nghề nghiệp hoặc bị tai nạn lao động có được hỗ trợ chế độ?

  Căn cứ pháp lý: Điều 3 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  Khoản 3 Điều 3 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu rõ “Thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 2 Quyết định này được tính hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.”

  ⇒ Như vậy, trong thời gian được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động hoàn toàn có thể được hỗ trợ chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như bình thường.

  5/5 - (3 bình chọn)

 • Câu 9: Doanh nghiệp có lao động hưởng chế độ thai sản từ tháng 2/2021 đến hết tháng 7/2021, tháng 8/2021 sẽ báo tăng trở lại. Vậy, lao động được tăng đi làm lại này có được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp?

  Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

  Nghị quyết 68/NQ-CPQuyết định số 23/2021/QĐ-TTg nêu người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng.

  ⇒ Như vậy, trong tháng 8/2021 doanh nghiệp báo tăng 01 lao động đi làm lại thì lao động này vẫn được tính để giảm bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 8 đến hết tháng 6/2022.

  5/5 - (3 bình chọn)

 • Câu 10: Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước có được hỗ trợ giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp?

  Căn cứ pháp lý: Điều 1 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg nêu các trường hợp được hỗ trợ không bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

  Như vậy, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước không được hỗ trợ giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

  5/5 - (3 bình chọn)

 • III. XEM THÊM NHỮNG CHÍNH SÁCH KHÁC THEO QUYẾT ĐỊNH 23/2021/QĐ-TTg

  STT

  CHÍNH SÁCH

  CĂN CỨ PHÁP LÝ

  1

  Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  Chương I Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  2

  Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

  Chương II Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  3

  Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

  Chương III Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  4

  Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

  Chương IV Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  5

  Hỗ trợ người lao động ngừng việc

  Chương V Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  6

  Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Chương VI Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  7

  Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế

  Chương VII Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  8

  Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch

  Chương VIII Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  9

  Hỗ trợ hộ kinh doanh

  Chương IX Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  10

  Hỗ trợ người lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

  Chương X Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  AZTAX vừa tổng hợp lại toàn bộ quy định và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến chính sách giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg hướng dẫn thi hành dựa trên Nghị quyết 68/NQ-CP về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19. Nếu doanh nghiệp cần tư vấn về những quy định liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua fanpage dưới đây:

  Nếu doanh nghiệp có nhu cầu về dịch vụ, vui lòng liên hệ AZTAX theo hotline 0932.383.089 và thông tin bên dưới:

  5/5 - (3 bình chọn)
  5/5 - (3 bình chọn)