Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định hiện hành

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc qua nhiều giai đoạn đã và đang có những thay đổi nhất định. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra, mức đóng này đã được điều chỉnh lại vài lần để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội qua từng năm có sự thay đổi như thế nào? Cùng AZTAX thống kê lại nhé!

1. Mức đóng bảo hiểm xã hội là gì?

Mức đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng công thức lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nhân với tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bao gồm:

– Lương cơ bản

– Phụ cấp lương (phụ cấp có tính đóng bảo hiểm xã hội)

– Các khoản bổ sung khác

Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp khác, tính theo lương cơ sở. Lương cơ sở được quy định dựa trên công văn của nhà nước. Thông thường, cứ mỗi năm lương cơ sở được tăng 1 lần.

2. Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội là gì?

Mức đóng bảo hiểm xã hội còn được xác định bởi tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ này bao gồm phần đóng của người lao động (trích từ lương) và phần đóng của người sử dụng lao động (trích vào chi phí).

Tỷ lệ đóng BHXH được điều chỉnh theo quy định của pháp luật. Trong suốt quá trình tồn tại quỹ bảo hiểm, tỷ lệ này đã được điều chỉnh khá nhiều lần để phù hợp với thực trạng của xã hội.

3. Tỷ lệ đóng của các quỹ bảo hiểm vào mức đóng qua từng năm (cập nhật)

AZTAX xin cập nhật tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội vào mức đóng BHXH qua từng năm. Lưu ý, mức đóng căn cứ dựa trên lương tối thiểu vùng thay đổi qua từng năm. Mức đóng thực tế tại doanh nghiệp có thể chênh lệch do lương thực tế của người lao động được chi trả trên căn cứ của nhiều yếu tố khác (vị trí, cấp bậc, ngành nghề, khu vực, trình độ,…).

Quy định đóng BHXH qua các năm
Quy định đóng BHXH qua các năm

 

3.1 Tỷ lệ đóng của các quỹ bảo hiểm vào mức đóng bảo hiểm xã hội hiện tại

Năm 2021 là một năm chứng kiến nhiều sự biến động của xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, mức đóng tối thiểu không có sự khác biệt so với năm 2020 (do lương tối thiểu vùng không tăng). Tuy nhiên, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh dịch bệnh từ giữa năm 2021. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2021
Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2021

3.2 Tỷ lệ đóng của các quỹ bảo hiểm vào mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2020

Năm 2020 là năm Việt Nam bắt đầu chịu sự ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nền kinh tế Việt Nam bắt đầu bị trì trệ do phải đóng cửa hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, lữ hành. Hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển quốc tế cũng chung tình trạng khi các nước trên thế giới có ca mắc COVID-19 tăng theo tốc độ chóng mặt. Dựa trên bối cảnh đó, cơ quan nhà nước Việt Nam đã ban bố chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề bị ảnh hưởng được giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, năm 2020 là năm có mức đóng bảo hiểm tăng nhẹ do lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2020
Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2020

3.3 Tỷ lệ đóng của các quỹ bảo hiểm vào mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2019

Cuối năm 2019, dịch COVID bắt đầu xuất hiện tại một vài nơi trên thế giới nhưng Việt Nam chưa bị ảnh hưởng nên không có sự tác động. Do vậy năm 2019 có mức đóng tăng nhẹ so với năm 2018 do được điều chỉnh lương tối thiểu vùng thường niên. Tuy nhiên, tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm được giữ nguyên. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2019
Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2019

3.4. Tỷ lệ đóng của các quỹ bảo hiểm vào mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

Về cơ bản, mức đóng năm 2018 vẫn giữ nguyên so với nửa cuối năm 2017. Lương tối thiểu vùng vẫn được tăng nhẹ vào tháng 7 thường niên. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2018
Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

3.5. Tỷ lệ đóng của các quỹ bảo hiểm vào mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017

Năm 2017 có sự thay đổi về cả mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội. Sự điều chỉnh này căn cứ dựa trên Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 và điều chỉnh từ nửa cuối 2017. Như vậy, 5 tháng đầu năm 2017 sẽ áp dụng mức đóng cũ, và từ 1/6/2017 sẽ áp dụng mức đóng mới với tổng mức đóng là 32%. Cùng với đó, lương tối thiểu vùng vẫn tăng nhẹ. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2017
Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2017

3.6 Tỷ lệ đóng của các quỹ bảo hiểm vào mức đóng BHXH giai đoạn từ 2014 đến 2016

Mức đóng trong giai đoạn này vẫn chịu tác động của lương tối thiểu vùng. Trong vòng 03 năm, lương tối thiểu vẫn tăng nhẹ. Giai đoạn năm 2014 đến 2016, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội căn cứ theo Điều 91, Điều 92 Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Điều 85, Điều 86 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội từ 2014 đến 2016
Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội từ 2014 đến 2016

3.7 Tỷ lệ đóng của các quỹ bảo hiểm vào mức đóng BHXH giai đoạn từ 2012 đến 2013

Mức đóng vẫn căn cứ dựa trên lương tối thiểu vùng được điều chỉnh thường niên, áp dụng từ giữa năm. Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội giai đoạn này tiếp tục bị điều chỉ tăng 1% (mỗi 02 năm) cho đến 18% thì dừng. Cụ thể mức đóng như sau:

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội từ 2012 đến 2013
Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội từ 2012 đến 2013

3.8 Tỷ lệ đóng của các quỹ bảo hiểm vào mức đóng BHXH giai đoạn từ 2010 đến 2011

Tương tự như giai đoạn kể trên, đây là giai đoạn được áp dụng quy định được nêu tại phần 3.6. Theo đó, tỷ lệ đóng đóng tiếp tục tăng 02 năm 1% cho đến 18%. Mức đóng thay đổi căn cứ trên lương tối thiểu vùng. Cụ thể:

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội từ 2010 đến 2011
Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội từ 2010 đến 2011

3.9 Tỷ lệ đóng của các quỹ bảo hiểm vào mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2009

Đây là giai đoạn đầu tiên áp dụng mức đóng bảo hiểm dựa trên Điều 91, Điều 92 Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Điều 85, Điều 86 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014. Bắt đầu tăng từ 15%, cứ 02 năm tăng 1% cho đến khi 18%. Bên cạnh đó, bắt đầu từ năm nay, doanh nghiệp và người lao động đều phải trích thêm 1% đóng bảo hiểm thất nghiệp. Mức đóng vẫn chịu sự tác động của sự thay đổi lương tối thiểu. Cụ thể:

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2009
Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2009

3.10 Tỷ lệ đóng của các quỹ bảo hiểm vào mức đóng BHXH giai đoạn từ 2007 đến 2008

Cũng như ở mục trên, đây là giai đoạn đầu tiên áp dụng mức đóng bảo hiểm dựa trên Điều 91, Điều 92 Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Điều 85, Điều 86 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014. Tuy nhiên, vào thời điểm này, doanh nghiệp và người lao động chưa bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội từ 2007 đến 2008
Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội từ 2007 đến 2008

3.11 Tỷ lệ đóng của các quỹ bảo hiểm vào mức đóng BHXH giai đoạn từ 1995 đến 2006

Giai đoạn này tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội được căn cứ dựa trên Điều 36 Nghị định số 12/CP và Mục C Thông tư 06-TT-LDTBXH. Tỷ lệ đóng bảo hiểm trong giai đoạn này không có sự biến động. Giữ nguyên mức nhất định qua từng năm. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội từ 1995 đến 2006
Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội từ 1995 đến 2006

4. Dịch vụ đóng bảo hiểm xã hội

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. Nhất là trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn như hiện nay, AZTAX mang đến dịch vụ đóng bảo hiểm xã hội, một giải pháp tối ưu nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Dịch vụ của chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp toàn phần trong nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, lao động, bao gồm:

– Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

– Lưu trữ hồ sơ lao động

– Báo tăng/giảm lao động khi có phát sinh

– Làm hồ sơ chế độ cho người lao động

– Hỗ trợ doanh nghiệp chốt sổ, cấp lại sổ, gộp sổ, thay đổi thông tin cho người lao động

– Đại diện doanh nghiệp giải trình thanh tra bảo hiểm xã hội

Với chi phí chỉ từ 4 triệu đồng một năm, doanh nghiệp sở hữu ngay dịch vụ bảo hiểm trọn gói như trên, đảm bảo đầy đủ các vấn đề về pháp lý, hạn chế tối đa khả năng bị truy thu, nộp phạt. Tham khảo thêm dịch vụ của chúng tôi tại:

Dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội

Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội cho công ty nước ngoài

Dịch vụ giải trình bảo hiểm xã hội

Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Dịch vụ kế toán cho công ty nước ngoài

Trên đây là tổng hợp tất cả những mức đóng vào các quỹ bảo hiểm qua từng năm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có sự thay đổi về mức đóng này mỗi năm. Liên hệ ngay AZTAX theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ tư vấn về dịch vụ bảo hiểm xã hội hoặc các vấn đề liên quan.

Trả lời