Người lao động làm bao lâu thì được nâng lương?

Người lao động làm bao lâu thì được nâng lương

Câu hỏi người lao động làm bao lâu thì được nâng lương? là một câu hỏi mà được rất người người lao động đặc biệt quan tâm. Vậy liệu có một quy định nào về việc tăng lương bổng không? Hãy cùng AZTAX tìm hiểu câu trả lời qua bài viết phía dưới.

1. Công ty có thể chậm trả lương cho người lao động được không?

Công ty có thể chậm trả lương cho người lao động được không?
Công ty có thể chậm trả lương cho người lao động được không?

Theo quy định tại Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nguyên tắc trả lương như sau:

Nguyên tắc trả lương

1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Đồng thời tại khoản 4 Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 quy định về kỳ hạn trả lương như sau:

Kỳ hạn trả lương

4. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày, nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Theo nguyên tắc, công ty có trách nhiệm trả lương đúng hạn theo thỏa thuận với người lao động. Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng và sau khi đã áp dụng mọi biện pháp khắc phục mà vẫn không thể trả lương đúng hạn, công ty có thể hoãn trả lương nhưng không được quá 30 ngày kể từ ngày trả lương đã thỏa thuận.

Xem thêm: Công ty không tăng lương có bị phạt không?

2. Người lao động làm bao lâu thì được nâng lương

Người lao động làm bao lâu thì được nâng lương
Người lao động làm bao lâu thì được nâng lương

Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH có quy định về nội dung cần có trong hợp đồng như sau:

Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động

5. Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được quy định như sau:
a) Mức lương theo công việc hoặc chức danh: Ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.
b) Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên như sau:
b1) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.
b2) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.
c) Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau:
c1) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.
c2) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.
Đối với các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ, hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.
d) Hình thức trả lương do hai bên xác định theo quy định tại Điều 96 của Bộ luật Lao động.
đ) Kỳ hạn trả lương do hai bên xác định theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật Lao động.
6. Chế độ nâng bậc, nâng lương: theo thỏa thuận của hai bên về điều kiện, thời gian, mức lương sau khi nâng bậc, nâng lương hoặc thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể, quy định của người sử dụng lao động.

Theo đó, việc nâng lương sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên hoặc theo thỏa ước lao động tập thể và quy định của công ty. Thời điểm tăng lương sẽ dựa trên thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế riêng của công ty. Điều này có nghĩa là công ty không bắt buộc phải nâng lương định kỳ cho người lao động.

Ngoài ra, nếu người lao động có cống hiến đột phá cho doanh nghiệp, họ có thể được xét tăng lương trước thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng lao động ngay cả khi đang nghỉ thai sản.

Xem thêm: Thực trạng tiền lương ở nước ta hiện nay?

Xem thêm: Quy chế lương thưởng 2024?

3. Công ty sẽ chịu mức phạt như thế nào nếu không nâng lương theo thỏa thuận?

Công ty sẽ chịu mức phạt như thế nào nếu không nâng lương theo thỏa thuận
Công ty sẽ chịu mức phạt như thế nào nếu không nâng lương theo thỏa thuận

Theo khoản 2 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP có quy định về việc xử phạt như sau:

Vi phạm quy định về tiền lương

2. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn theo quy định của pháp luật, không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm việc vào ban đêm, không trả hoặc trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật, hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động, ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định, khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật, không trả hoặc trả không đủ tiền lương theo quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động hoặc trong thời gian đình công, không trả hoặc trả không đủ tiền lương của người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm, không tạm ứng hoặc tạm ứng không đủ tiền lương cho người lao động trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo quy định của pháp luật, không trả đủ tiền lương cho người lao động cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc trong trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động theo một trong các mức sau đây:
a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động.
b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động.
c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động.
d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động.
đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.
3. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định theo các mức sau đây:
a) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động.
b) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động.
c) Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

Lưu ý: Mức phạt vi phạm hành chính nêu trên áp dụng cho cá nhân, còn đối với tổ chức, mức phạt sẽ gấp đôi so với cá nhân. (Khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP)

Theo đó, nếu công ty không nâng lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, điều này có thể bị coi là trả không đủ lương. Mức phạt có thể dao động từ 20.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng, tùy thuộc vào số lượng lao động bị ảnh hưởng.

Xem thêm: Quy định đi trễ, về sớm như thế nào?

Xem thêm: Kinh phí công đoàn có trừ vào lương không?

4. Có phải ký hợp đồng lao động mới khi tăng lương không?

Có phải ký hợp động lao động khi tăng lương không?
Có phải ký hợp động lao động khi tăng lương không?

Căn cứ tại Điều 33 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động như sau:

Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

Theo quy định hiện hành, nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, người lao động yêu cầu tăng lương và được chấp nhận nhưng điều này chưa được ghi trong hợp đồng lao động, các bên có thể yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi nội dung hợp đồng.
Việc thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi này có thể thực hiện bằng cách ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc ký kết một hợp đồng lao động mới.

Xem thêm: Các công ty thường trả lương vào ngày nào?

5. Dịch vụ kế toán tiền lương uy tín – hiệu quả tại AZTAX

Ngày nay nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ để tập trung vào công việc kinh doanh nhiều hơn mà lựa chọn đến các công ty dịch vụ kế toán và tính lương. Hiểu được nhu cầu đó nên các công ty dịch vụ kế toán ra đời. Và chúng tôi, công ty TNHH AZTAX là một công ty dịch vụ trong lĩnh vực tính lương, với hơn 07 kinh nghiệm của mình chúng tôi tin rằng sẽ mang lại trải nghiệm tốt nhất cho Quý khách hàng. Đến với AZTAX, Quý khách hàng sẽ được cung cấp các lợi ích từ dịch vụ trọn gói tính lương như sau:

  • Tư vấn và giải đáp thắc mắc miễn phí 24/7.
  • Rà soát hồ sơ cho Quý khách hàng theo đúng từng trường hợp.
  • Hỗ trợ làm hồ sơ theo đúng quy trình từ A đến Z.
  • Bảo mật 100% thông tin khách hàng dù đã hết thời gian hợp tác.
  • Đảm bảo thời gian giao nhận hồ sơ đúng hạn.
Dịch vụ kế toán tiền lương uy tín - hiệu quả tại AZTAX
Dịch vụ kế toán tiền lương uy tín – hiệu quả tại AZTAX

Qua bài viết trên của AZTAX thì người lao động và doanh nghiệp đã có câu trả lời cho câu hỏi người lao động làm bao lâu thì được nâng lương phải không nào. Các bạn cũng đừng quên tiếp tục theo dõi để xem các bài đăng mới nhất để cập nhật các quy định hiện hành. Nếu bạn còn thắc mắc nào về các dịch vụ kế toán – thuế – bảo hiểm xã hội thì liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí nhé!

Xem thêm: Dịch vụ giấy phép lao động

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 - (3 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon