4 Cách tính tiền lương theo giờ chính xác nhất và ví dụ

cách tính tiền lương theo giờ

Cách tính tiền lương theo giờ là cách trả lương phổ biến cho các công việc có tính chất tương ứng. Ưu điểm của phương thức này bao gồm tính minh bạch trong tính toán lương và động lực tăng cường hiệu suất làm việc. AZTAX hy vọng mang đến một số thông tin về cách tính lương này thông qua bài viết dưới đây.

1. Lương theo giờ là gì?

cách tính tiền lương theo giờ
Tiền lương theo giờ là gì?

Lương giờ là số tiền trả cho một giờ làm việc. Trong hợp đồng lao động, nếu lương được quy định theo tháng, tuần hoặc ngày, tiền lương giờ được tính bằng cách chia lương ngày cho số giờ làm việc thông thường. Nói cách khác, lương theo giờ là một hình thức tính lương theo thời gian với đơn vị nhỏ nhất hiện tại.

Lương theo thời gian là số tiền nhân viên được trả dựa trên tỷ lệ giữa tiền công và thời gian làm việc thực tế. Thời gian làm việc có thể tính theo tháng, tuần, ngày hoặc giờ, tùy theo quy định của doanh nghiệp. Tính lương theo tháng phổ biến nhất trong nhiều doanh nghiệp.Ưu và nhược điểm của cách tính lương này theo từng thời gian sẽ khác nhau:

CÁCH TÍNH LƯƠNG ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM
Tính lương theo tháng
 • Dễ quản lý cho cả nhân viên và công ty.
 • Tạo sự ổn định về thu nhập hàng tháng cho nhân viên.
 • Giúp đơn giản hóa việc tính toán lương và thuế.
 • Không thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên, vì thu nhập không thay đổi dựa trên hiệu suất làm việc.
 • Có thể không phản ánh chính xác năng suất làm việc của từng nhân viên.
Tính lương theo tuần
 • Tạo sự linh hoạt trong việc thay đổi thời gian làm việc theo nhu cầu.
 • Khuyến khích nhân viên phải tìm cách tự quản lý thời gian của mình.
 • Tính toán lương và thuế có thể phức tạp hơn.
 • Khó khăn trong việc dự đoán thu nhập hàng tháng.
Tính lương theo ngày
 • Sự linh hoạt cho nhân viên có thể lựa chọn ngày phù hợp trong tuần để đi làm.
 • Thuận tiện cho công việc theo ca hoặc theo dự án.
 • Tính toán lương có thể bất tiện, đặc biệt nếu có làm thêm giờ.
 • Khó khăn trong việc dự đoán thu nhập hàng tháng.
Tính lương theo giờ
 • Linh động tuyệt vời cho công việc có tính chất thời gian cố định hoặc thay đổi.
 • Tạo động viên cho nhân viên làm thêm giờ.
 • Tính toán lương và thuế có thể phức tạp.
 • Có thể gây lo lắng về sự ổn định của thu nhập cho nhân viên.

Xem thêm: Cách tính lương tăng ca

2. Các công thức tính lương theo giờ chuẩn nhất

cách tính tiền lương theo giờ
Các công thức tính lương theo giờ chuẩn nhất

2.1 Công thức tính lương theo giờ

Lương giờ là số tiền trả cho một giờ làm việc. Trong hợp đồng lao động, nếu lương theo tháng, tuần hoặc ngày, tiền lương giờ được tính bằng cách chia lương ngày cho số giờ làm việc thông thường trong ngày, theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật lao động năm 2019.

Tiền lương giờ = Tiền lương ngày / Số giờ làm việc bình thường

Trong việc áp dụng công thức tính lương theo thời gian, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định tại Điều 104 của Bộ Luật lao động, bao gồm:

 • Không làm việc quá 8 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần.
 • Đối với các doanh nghiệp áp dụng làm việc theo giờ, ngày hoặc tuần, giờ làm việc không vượt quá 10 giờ mỗi ngày và không quá tổng cộng 48 giờ mỗi tuần.
 • Trong trường hợp làm việc đặc biệt như công việc nặng nhọc, độc hại hoặc nguy hiểm, giờ làm việc không được vượt quá 6 tiếng mỗi ngày.
 • Tuân thủ các quy định này là cực kỳ quan trọng để bảo đảm an toàn, sức khỏe và quyền lợi của người lao động trong quá trình làm việc.

Xem thêm: Lương thời vụ hạch toán như thế nào?

2.2 Công thức tính lương theo ngày

Lương ngày là hình thức thanh toán tiền lương dựa trên số ngày làm việc thực tế trong một khoảng thời gian nhất định, thay vì dựa vào số giờ làm việc hoặc sản phẩm. Thường áp dụng cho các công việc hoặc vị trí làm việc mà việc theo dõi số giờ làm việc cụ thể trở nên không hiệu quả hoặc khó khăn.

Tiền lương ngày = Tiền lương tháng/ Số ngày làm việc bình thường trong tháng

Lưu ý: Doanh nghiệp có khả năng linh hoạt trong việc lựa chọn số ngày làm việc bình thường trong một tháng, nhưng không được vượt quá 26 ngày.

Xem thêm: Cách tính lương tháng 13

2.3 Công thức tính lương theo tuần

Lương tuần là hình thức thanh toán tiền lương dựa trên số tuần làm việc trong một khoảng thời gian nhất định, thay vì dựa vào số giờ làm việc hoặc sản phẩm. Điều này nghĩa là mức tiền lương sẽ được tính dựa trên số tuần làm việc thực tế, và mỗi tuần có một mức lương cố định. Phương thức thanh toán này thường áp dụng trong một số ngành công nghiệp hoặc vị trí làm việc cụ thể mà việc tính lương theo giờ hoặc ngày trở nên không phù hợp hoặc không hiệu quả.

Tiền lương tuần = (Tiền lương tháng x 12 tháng)/52 tuần

2.4 Công thức tính lương theo tháng

Lương tháng là cách thanh toán tiền lương dựa trên số tháng làm việc trong một khoảng thời gian nhất định, thay vì dựa vào số giờ làm việc hoặc sản phẩm. Điều này có nghĩa là mức tiền lương sẽ được tính dựa trên số tháng làm việc thực tế, và mỗi tháng có một mức lương cố định. Hình thức này thường áp dụng cho các công việc có tính chất ổn định hoặc vị trí làm việc mà việc tính lương theo giờ hoặc ngày trở nên không phù hợp hoặc không linh hoạt.

Tiền lương tháng = [(Lương + Các khoản phụ cấp) / Số ngày đi làm theo quy định]* Số ngày làm việc thực tế

Trong việc áp dụng hình thức trả lương theo thời gian, cũng như các phương pháp tính lương theo tháng khác, doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của pháp luật. Theo Điều 6, Khoản 2 của Thông tư 595/QĐ-BHXH, các khoản phụ cấp lương được áp dụng để bù đắp các yếu tố như điều kiện làm việc, độ phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, khả năng thu hút lao động, và các yếu tố mà mức lương thỏa thuận trong Hợp đồng lao động (HĐLĐ) chưa được tính hoặc tính không đầy đủ. Các khoản phụ cấp này bao gồm:

 • Phụ cấp chức vụ, chức danh.
 • Phụ cấp trách nhiệm.
 • Phụ cấp cho công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • Phụ cấp thâm niên.
 • Phụ cấp khu vực.
 • Phụ cấp lưu động.
 • Phụ cấp thu hút và các khoản phụ cấp tương tự.

Công thức tính lương thứ hai trong phương pháp này được áp dụng để đơn giản hóa việc tính toán số ngày trong tháng, bao gồm cả các ngày chủ nhật. Theo phương pháp này, doanh nghiệp lựa chọn một số ngày công tiêu chuẩn cố định để sử dụng trong tính lương. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp thường chọn sử dụng 26 ngày làm tiêu chuẩn để áp dụng công thức này.

Tiền lương tháng = [(Lương + Các khoản phụ cấp)]/ 26]* Số ngày làm việc thực tế

Lưu ý: Cách tính này dường như đơn giản hơn, tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần theo dõi và điều chỉnh theo tình hình thực tế. Tùy thuộc vào đặc điểm và yêu cầu cụ thể của công ty, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai công thức tính lương này.

2.5 Công thức tính lương trong trường hợp đặc biệt

Trường hợp 1: Tiền lương làm thêm giờ đối với người hưởng lương theo thời gian

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực tế người lao động được trả vào thời giờ làm việc bình thường x Phần trăm thêm giờ x Số giờ làm thêm

Trường hợp 2: Tiền lương làm việc vào ban đêm đối với người hưởng lương theo thời gian

Tiền lương làm việc vào ban đêm = [ Tiền lương thực tế người lao động được trả cho công việc vào thời gian làm việc bình thường + Tiền lương thực tế người lao động được trả cho công việc vào thời gian làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% ] x Số giờ làm việc vào ban đêm

Trường hợp 3: Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = [ Tiền lương giờ thực tế người lao động được trả vào thời giờ làm việc bình thường x Phần trăm thêm giờ + Tiền lương giờ thực tế người lao động được trả vào thời giờ làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ được trả vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ] x Số giờ làm thêm vào ban đêm

3. Mẫu bảng tính tiền lương làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ là biểu mẫu để xác định khoản tiền lương, tiền công làm thêm giờ mà người lao động được hưởng sau khi làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc. Được lập theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn, bảng này bao gồm các mục như số thứ tự, họ và tên, hệ số lương, hệ số phụ cấp, số giờ làm thêm, mức lương ngày, mức lương giờ, thành tiền, số giờ nghỉ bù và ký nhận.

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ cần có đầy đủ chữ ký của người lập biểu, kế toán trưởng, giám đốc hoặc người được ủy quyền duyệt. Mẫu bảng có thể tham khảo theo mẫu số 06 – LĐTL theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC, có thể tải về dưới dạng file Excel.

mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo mẫu số 06

4. Một số câu hỏi về tính tiền lương theo giờ

Người lao động hưởng lương theo thời gian sẽ nhận lương khi nào?

Người lao động nhận lương theo thời gian sẽ được trả lương không quá 15 ngày một lần theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật Lao động 2019. Đối với lương theo tháng, họ sẽ nhận lương mỗi tháng hoặc mỗi nửa tháng một lần.

Cách tính lương theo thời gian phù hợp với doanh nghiệp nào?

Cách tính lương theo thời gian phù hợp với:

 • Các doanh nghiệp liên quan đến kinh doanh và sản xuất, như sản xuất thực phẩm, nông nghiệp, chăn nuôi, hoặc các cơ sở thuê nhân công theo thời vụ, nơi lượng công việc thay đổi theo mùa hoặc yêu cầu thời gian linh hoạt.
 • Doanh nghiệp có nhiều dây chuyền sản xuất công nghiệp hoặc quy trình sản xuất phức tạp, nơi việc tính toán sản phẩm mà không có định mức cụ thể.
 • Các vị trí quản lý và điều hành công ty, nơi lương tháng không thể dựa trên sản phẩm hoặc dự án cụ thể mà phải theo thời gian làm việc.

Cách tính lương theo thời gian thích hợp cho các tình huống nơi việc đo lường năng suất bằng thời gian làm việc là lựa chọn hợp lý và linh hoạt.

Có nên tính lương theo thời gian thủ công bằng Excel không?

Việc tính lương thủ công bằng Excel có nhiều nhược điểm, bao gồm:

 • Không bảo mật: Dữ liệu lương có thể không được bảo vệ đầy đủ, dễ dàng truy cập bởi những người không được ủy quyền.
 • Mất thời gian: Quá trình tính lương thủ công tốn nhiều thời gian, đặc biệt khi có nhiều nhân viên hoặc tính toán phức tạp.
 • Dễ sai sót: Việc nhập liệu và tính toán bằng tay dễ dẫn đến sai sót, gây phiền hà và không chính xác trong việc trả lương.
 • Không linh hoạt: Excel không cung cấp tính năng tự động cập nhật thời gian làm việc và quản lý nhân viên, dẫn đến việc cần phải điều
 • chỉnh thủ công liên tục.
 • Khó quản lý dữ liệu: Quản lý và theo dõi dữ liệu lương trên Excel có thể phức tạp, đặc biệt khi tăng cường công tác báo cáo và kiểm soát.
 • Không thể cung cấp báo cáo chi tiết: Excel không thể cung cấp báo cáo chi tiết và phân tích hiệu suất làm việc một cách hiệu quả.

Tóm lại, tính lương thủ công bằng Excel có nhiều hạn chế và có thể dẫn đến các vấn đề về bảo mật và chính xác. Sử dụng công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp có thể giúp giảm thiểu các vấn đề này và tối ưu hóa quy trình quản lý tiền lương.

Cách tính tiền lương theo giờ được AZTAX cung cấp trong bài viết trên với hy vọng sẽ phần nào giúp doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghiệp vụ kế toán, AZTAX tự tin cung cấp dịch vụ tính lương và dịch vụ thang lương, bảng lương chất lượng cho doanh nghiệp.

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon