Mẫu hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2018 theo Nghị định 49

báo cáo thuế hàng tháng

Mẫu thang bảng lương 2018 mới nhất theo nghị định số 49/2013/NĐ-CP của chính phủ: doanh nghiệp tự xây dựng và quyết định thang thương, bảng lương đối với nhân viên theo mẫu hệ thống thang bảng lương như sau rồi nộp cho phòng lao động thương binh xã hội.

Dưới đây Kế toán AZTAX xin chia sẻ mẫu để các bạn tham khảo:

1, Mẫu thang bảng lương 2018 cho Doanh nghiệp

Bao gồm:

Mức lương tối thiểu của doanh nghiệp

Hệ thống thang lương, bảng lương

 • Mức lương của giám đốc
 • Mức lương của kế toán trưởng, phó giám đốc
 • Mức lương của trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng kỹ thuật
 • Mức lương của nhân viên kế toán, kinh doanh, kỹ thuật
 • Nhân viên văn phòng, tạp vụ
Mẫu thanh bảng lương 2018
Mẫu thang bảng lương cho doanh nghiệp

Lưu ý:

 • Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%.
 • Những nhân viên làm việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề phải lớn hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
 • Bậc 1 phải bằng hoặc > mức lương tối thiểu vùng.

>>> Tải mẫu thang bảng lương 2018 về tại đây:

https://drive.google.com/open?id=1SijQuQZFvKP0QHo7Pmt3myYUHpx5ZSyF

 2, Mẫu thang bảng lương 2018 cho cơ quan nhà nước

Bao gồm:

Mức lương tối thiểu của doanh nghiệp

Hệ thống thang lương, bảng lương

 • Bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp
 • Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, nghiệp vu
 • Thanh lương, bảng lương cho công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh và phục vụ
 • Phụ cấp lương (nếu có)

Mẫu thang bảng lương 2018

Mẫu thang bảng lương 2018

Ghi chú:

01: Ngạch lương: Áp dụng cho các chức danh sau: (Các bạn liệt kê đầy đủ các chức danh được xếp vào ngạch lương này).

VÍ DỤ:

01/ Ngạch lương: Áp dụng cho các chức danh Trưởng, phó các phòng ban

02/ Ngạch lương: Áp dụng cho các chức danh như: kế toán viên, nhân viên kinh doanh, thủ quỹ, nhân viên kỹ thuật, nhân viên tuyển dụng, nhân viên hành chính nhân sự …

03/ Ngạch lương: Áp dụng cho các chức năng như: Văn thư, đội trưởng

04/ Ngạch lương: Áp dụng cho chức danh nhân viên lễ tân

Lưu ý: Một ngạch lương có thể áp dụng đối với nhiều chức danh. Tiêu chuẩn chức danh đầy đủ do doanh nghiệp quy định.

Mẫu thang bảng lương 2018

Ghi chú: Một chức danh của thang lương, bảng lương của công nhân trực tiếp sản xuất có thể áp dụng đối với nhiều loại công việc. Tiêu chuẩn chức danh quy định tại tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật.

VÍ DỤ:

01/ Ngạch lương: áp dụng cho chức danh nhân viên lái xe

02/ Ngạch lương: áp dụng cho chức danh nhân viên bảo vệ

Mẫu thang bảng lương 2018
Mẫu thang bảng lương cho cơ quan nhà nước

3, Quy ước về mã số mẫu thang bảng lương 2018

Bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp (Mã số C)

 • 01 – Tổng Giám đốc / Giám đốc
 • 02 – Phó Tổng Giám đốc / Phó Giám đốc
 • 03 – Kế Toán Trưởng

Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành, phục vụ (Mã số D)

 • 01 – Chuyên viên cao cấp, kinh tế viên cao cấp, kỹ sư cao cấp

Chức danh: Thành viên cố vấn, Cộng tác viên (trình độ trên Đại Học)

 • 02 – Chuyên viên chính, kinh tế viên chính, kỹ sư chính

Chức danh: Phó Trưởng phòng (trình độ Đại học)

 • 04 – Cán sự, kỹ thuật viên (trình độ Cao đẳng, Trung cấp)
 • 05 – Nhân viên văn thư
 • 06 – Nhân viên phục vụ

Bảng lương của công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh và phục vụ (Mã số A và Mã số B).

 • Mã số A.1: Có 12 ngành nghề
 • Mã số A.2: Có 7 ngành nghề
 • Mã số B có 15 ngành nghề: Từ B.1 đến B.15

Trên đây là mẫu thang bảng lương thang bảng lương 2018 mà công ty AZTAX đã cung cấp. Nếu bạn muốn biết rõ hơn về mẫu thang bảng lương này, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua.

Hotline : 0932 383 089 – Email : cs@aztax.com.vn – www.aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP.

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 - (3 bình chọn)