Hướng dẫn làm kế toán cho hợp tác xã theo quy định mới nhất

lam ke toan cho hop tac xa

Làm kế toán cho hợp tác xã có những quy định gì, công việc ra sao? Cách thức quản lý kế toán trong hợp tác xã được quy định theo các quy định pháp luật về kế toán, cụ thể là các quy định trong Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu để rõ hơn về làm kế toán hợp tác xã qua bài viết sau đây nhé!

1. Quy định về chế độ kế toán hợp tác xã

quy dinh ve che do ke toan hop tac xa
Quy định về chế độ kế toán hợp tác xã

1.1 Quy định về tài khoản kế toán

Căn cứ theo Thông tư 24/2017/TT-BTC quy định về các tài khoản được sử dụng trong kế toán gồm:

 • Tài khoản kế toán trong hợp tác xã bao gồm các tài khoản từ loại 1 đến 6 và loại 9 trong bảng kế toán, cùng với tài khoản loại 0 ngoại bảng.
 • Các tài khoản trong bảng đều thực hiện hạch toán kép, trong khi tài khoản ngoại bảng thực hiện hạch toán đơn.
 • Hạch toán kép là khi nghiệp vụ kinh tế được ghi vào bên nợ của ít nhất một tài khoản và bên có của ít nhất một tài khoản khác. Trái lại, hạch toán đơn chỉ ghi vào bên nợ hoặc bên có của một tài khoản mà không cần hạch toán đối ứng với tài khoản khác

Ngoài ra, căn cứ tại phụ lúc 1 Thông tư 24/2017/TT-BTC về sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán cũng được quy định như sau:

 • Bổ sung hoặc điều chỉnh tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán cho tài khoản cấp 1, cấp 2 trong trường hợp có nghiệp vụ kinh tế đặc thù.
 • Mở thêm tài khoản cấp 2 và cấp 3 cho những tài khoản không có quy định tại Danh mục hệ thống tài khoản kế toán Mục I Phụ lục 1 theo Thông tư 24/2017/TT-BTC, mà không cần chấp thuận từ Bộ Tài chính, để đáp ứng yêu cầu quản lý của Hợp tác xã.

1.2 Quy định về chứng từ kế toán

Căn cứ theo Thông tư 24/2017/TT-BTC quy định về chứng từ kế toán như sau:

 • Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.
 • Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.
 • Hợp tác xã tự xây dựng chứng từ kế toán, phải đảm bảo đầy đủ nội dung theo Luật Kế toán, phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý của đơn vị, trừ khi có quy định khác của pháp luật.
 • Các nội dung khác liên quan đến chứng từ kế toán thực hiện theo quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chứng từ kế toán và các quy định trong Thông tư 24/2017/TT-BTC.
 • Danh mục chứng từ kế toán, biểu mẫu chứng từ kế toán và phương pháp lập chứng từ kế toán được hướng dẫn tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 24/2017/TT-BTC.

1.3 Quy định về sổ kế toán

Căn cứ theo Thông tư 24/2017/TT-BTC quy định về sổ kế toán và phường thức lập sổ kế toán như sau:

 • Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến Hợp tác xã (HTX).
 • Sổ kế toán cần ghi rõ tên HTX, tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ, ngày, tháng, năm khóa số; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của HTX; số trang; và đóng dấu giáp lai.
 • Mọi nội dung khác liên quan đến sổ kế toán tuân theo quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán, văn bản pháp luật khác có liên quan đến sổ kế toán và các quy định trong Thông tư 24/2017/TT-BTC.
 • Hướng dẫn chi tiết về danh mục sổ kế toán, biểu mẫu sổ kế toán và phương pháp ghi sổ kế toán được cung cấp tại phụ lục 3 theo Thông tư 24/2017/TT-BTC.

1.4 Quy định về báo cáo tài chính

Căn cứ theo Thông tư 24/2017/TT-BTC quy định về báo cáo tài chính doanh nghiệp hiện nay như sau:

 • Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán có mục tiêu tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã (HTX).
 • Mọi nội dung khác liên quan đến Báo cáo tài chính phải tuân theo quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán, văn bản pháp luật khác có liên quan đến Báo cáo tài chính và các quy định trong Thông tư 24/2017/TT-BTC.
 • Hướng dẫn chi tiết về hệ thống Báo cáo tài chính, biểu mẫu Báo cáo tài chính, nội dung và phương pháp lập, trình bày Báo cáo tài chính cùng các nội dung khác liên quan được cung cấp tại phụ lục 4 theo Thông tư 24/2017/TT-BTC.

2. Công việc của kế toán hợp tác xã

cong viec cua ke toan cho hop tac xa
Công việc của kế toán cho hợp tác xã

Kế toán hợp tác xã là một công việc quan trọng trong hoạt động của hợp tác xã. Kế toán hợp tác xã chịu trách nhiệm đối với việc ghi chép, phân tích và báo cáo các thông tin tài chính của hợp tác xã. Các nhiệm vụ của kế toán hợp tác xã bao gồm:

 • Quản lý các giao dịch tài chính của hợp tác xã, bao gồm thu, chi, nhập, xuất, bán hàng, mua hàng, thanh toán và các hoạt động liên quan đến tiền tệ.
 • Theo dõi các khoản phải thu và phải trả của hợp tác xã.
 • Thực hiện việc ghi sổ sách, bao gồm các báo cáo tài chính như báo cáo tài sản, báo cáo lợi nhuận và lỗ, báo cáo dòng tiền và báo cáo tài chính khác.
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế và các khoản chi phí khác của hợp tác xã.
 • Giám sát hoạt động tài chính của hợp tác xã và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện quản lý tài chính.

3. Chế độ kế toán cho hợp tác xã hiện hành

che do ke toan cho hop tac xa
Chế độ kế toán cho hợp tác xã

Căn cứ theo các văn bản pháp luật ban hành của Nhà nước nhằm đưa ra chế độ kế toán làm hợp tác xã như sau:

 • Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hiệu lực từ 01/01/2019.
 • Thông tư 24/2017/TT-BTC ngày 28/03/2017 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn chế độ kế toán cho Hợp tác xã (HTX) và Liên hiệp HTX.
 • Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính: Có hiệu lực từ 01/01/2017, liên quan đến chế độ kế toán.
 • Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
 • Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.

AZTAX hân hạnh giới thiệu dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm, đem đến sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho doanh nghiệp của bạn. Đội ngũ chuyên viên tài chính tại chúng tôi, với độ chất lượng cao, luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trong quá trình biên soạn và kiểm soát báo cáo tài chính.

Trên đây những thông tin về làm kế toán cho hợp tác xã và những quy định cần thiết để làm tốt kế toán hợp tác xã. Hy vọng qua bài viết bài có thể cung cấp phần nào thông tin hữu ích đến cho quý khách. Nếu quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc gì, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với AZTAX để được hỗ trợ nhanh chóng và tận tâm.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán uy tín tại TPHCM

5/5 - (7 bình chọn)
5/5 - (7 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon