Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200, 133, quyết định 48 excel

mẫu báo cáo tài chính cuối năm

Mẫu báo cáo tài chính và việc lập báo cáo tài chính là khâu quan trọng cuối cùng trong quy trình kế toán của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính được lập với mục đích tổng hợp và trình bày tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp một cách tổng quát, toàn diện nhất trong kỳ kế toán năm tài chính.

Dưới đây là mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200, 133 và theo quyết định 48:

1. Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200

mẫu báo cáo tài chính cuối năm
mẫu báo cáo tài chính cuối năm

Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 được ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính để thay thế cho Quyết định 15 được cụ thể hóa trên Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này.

Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2015, áp dụng đối với các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế

1.1 Biểu mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán (BKĐKT) (năm) của DN hoạt động liên tục (mẫu B01-DN)
 • BCĐKT của DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (mẫu B01-CDHĐ-DNKLT)
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD) (năm) (mẫu B02-DN)
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (năm) theo phương pháp gián tiếp và trực tiếp (mẫu B03-DN)
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính (năm) của DN hoạt động liên tục (mẫu B09-DN)
 • Bản thuyết minh BCTC (năm) của DN không đáp ứng giả định liên tục (mẫu B09-CDHĐ-DNKLT)
 • BCĐKT giữa niên độ – dạng đầy đủ (mẫu B01a-DN)
 • BCKQHĐKD giữa niên độ – dạng đầy đủ (mẫu B02a-DN)
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – dạng đầy đủ (mẫu B03a-DN) theo phương pháp gián tiếp và trực tiếp
 • Bản thuyết minh BCTC chọn lọc (mẫu B09a-DN)

Để thuận tiện tham khảo chi tiết, AZTAX xin cung cấp cho bạn biểu mẫu hoàn chỉnh báo cáo tài chính theo thông tư 200. Bạn có thể xem và download chi tiết tại đây.

2. Hệ thống báo cáo tài chính theo thông tư 133

a) Báo cáo bắt buộc:

 • Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01a – DNN
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNN
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNN

Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn

 • Lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b – DNN thay cho Mẫu số B01a – DNN.
 • Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 – DNN).

b) Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

 •  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DNN

2.1 Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:

a) Báo cáo bắt buộc:

 • Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 – DNNKLT
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNN
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNNKLT

b) Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DNN

2.2 Hệ thống báo cáo tài chính năm bắt buộc áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ bao gồm:

 • Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 – DNSN
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNSN
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNSN

Khi lập báo cáo tài chính, các doanh nghiệp phải tuân thủ biểu mẫu báo cáo tài chính theo quy định.

Bạn có thể xem và download mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 tại đây.

Trong quá trình áp dụng, nếu thấy cần thiết, các doanh nghiệp có thể sửa đổi, bổ sung báo cáo tài chính cho phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp nhưng phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo khác để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

3. Mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48

mẫu báo cáo tài chính
mẫu báo cáo tài chính

Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quyết định 48 gồm:

3.1 Báo cáo bắt buộc

 • Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B 01 – DNN      Tải về
 • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 – DNN      Tải về
 • Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 – DNN             Tải về
 • Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:
 • Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F 01- DNN      Tải về

3.2 Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DNN       Tải về

Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác.

Lưu ý: Trong quá trình áp dụng, nếu thấy cần thiết, các doanh nghiệp có thể bổ sung, các chỉ tiêu cho phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp; Trường hợp có sửa đổi thì phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

Trên đây là những thông tin và biểu mẫu cần thiết cho việc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200, 133 và quyết định 48 của luật pháp hiện hành. Ngoài ra, nếu như muốn tiết kiệm thời gian và chi phí, bạn cũng có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm từ công ty AZTAX để đạt được hiệu quả nhanh chóng và tối ưu nhất.

Liên hệ với chúng tôi ngay qua  HOTLINE: 0903858865 – EMAIL: contact@aztax.com.vn để nhận được tư vấn sớm nhất.

Được phục vụ quý khách hàng chính là niềm vui của chúng tôi!

Có thể bạn quan tâm: Nhận làm báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ.

 

4.6/5 - (25 bình chọn)
4.6/5 - (25 bình chọn)