Không Phát Sinh Hóa Đơn Thì Có Phải Nộp Tờ Khai Thuế?

Về việc không phát sinh hóa đơn

Doanh nghiệp mới thành lập không phát sinh doanh thu (hóa đơn đầu ra) và chi phí (hóa đơn đầu vào) hoặc các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng trong một khoảng thời gian nào đó không có phát sinh hóa đơn thì có phải nộp tờ khai thuế không?

Về việc không phát sinh hóa đơn

Đây là một câu hỏi rất thường gặp cho các kế toán mới vào nghề của doanh nghiệp.

Để giải đáp, AZTAX sẽ đi vào 2 loại tờ khai thuế mà Doanh nghiệp phải kê khai:

Tờ Khai Thuế Theo Tháng, Quý

Tờ khai thuế GTGT: vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT

Tờ khai thuế TNDN: vẫn phải nộp tờ khai thuế TNDN

Tờ khai thuế TNCN:

  • Nếu doanh nghiệp trả lương cho người lao động có phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì vẫn phải nộp tờ khai thuế TNCN.
  • Nếu doanh nghiệp trả lương cho người lao động nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải nộp tờ khai thuế TNCN.

 

Tờ Khai Quyết Toán Thuế

Tờ khai quyết toán thuế TNDN: vẫn phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Tờ khai quyết toán thuế TNCN:

  • Nếu doanh nghiệp trả lương cho người lao động có phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì vẫn phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN.
  • Nếu doanh nghiệp trả lương cho người lao động nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN.

 


Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thì hãy liên hệ ngay với AZTAX.

AZTAX

Hotline : 0932 383 089 – Email : cs@aztax.com.vn – https://aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP.

Đánh giá post
Đánh giá post