Tổng hợp mẫu báo cáo thuế chi tiết và đầy đủ nhất

mau bao cao thue

Mẫu báo cáo thuế là một phần của nghiệp vụ kế toán, đó là một trong những hồ sơ quan trọng mà mỗi kế toán viên cần phải thành thạo để thực hiện đúng và đủ. Mẫu báo cáo thuế rất quan trọng đối với cơ quan quản lý thuế cũng như doanh nghiệp. Qua bài viết sau đây AZTAX muốn cung cấp đến quý khách các thông tin liên quan và hướng dẫn làm mẫu báo cáo thuế chi tiết và mới nhất năm 2024.

1. Hồ sơ mẫu báo cáo thuế GTGT

ho so mau bao cao thue gtgt
Hồ sơ mẫu báo cáo thuế GTGT

1.1 Hồ sơ kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Tải mẫu: 

Tải mẫu: 

Để làm hồ sơ báo cáo thuế GTGT các doanh nghiệp  cần chuẩn bị các mẫu giấy tờ sau:

Đối với thuế GTGT được kê khai theo phương pháp khấu trừ

 • Chuẩn bị tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT
 • Bảng kê hóa đơn thuế GTGT đầu ra theo mẫu 01-1/GTGT
 • Bảng kê hóa đơn thuế GTGT đầu vào theo mẫu 01-2/GTGT
 • Những loại phụ lục khác nếu có (không bắt buộc)

Đối với thuế GTGT được kê khai theo phương pháp trực tiếp

 • Trực tiếp theo GTGT: Chuẩn bị tờ khai thuế GTGT theo mẫu 03/GTGT
 • Trực tiếp theo doanh thu: Chuẩn bị tờ khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT
 • Bảng kê hóa đơn thuế GTGT đầu ra theo mẫu 04-1/GTGT

Làm báo cáo thuế GTGT trên phần mềm HTKK:

 • Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK), chọn thuế GTGT và loại tờ khai GTGT khấu trừ. Tiếp theo, lựa chọn tờ khai GTGT theo quý hoặc tháng theo quy định của doanh nghiệp và xác nhận.
 • Bước 2: Nhập thông tin tờ khai báo cáo thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tuân theo các chỉ tiêu được hiển thị trên màn hình.
 • Bước 3: Sau khi hoàn tất nội dung tờ khai, chọn xuất hóa đơn dưới dạng file XML theo tháng hoặc quý để nộp tờ khai.
 • Bước 4: Kiểm tra kết quả và sau đó nộp file XML của báo cáo thuế GTGT trực tuyến.

1.2 Hồ sơ kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Tải mẫu:

Tải mẫu: 

Tải mẫu: 

Theo quy định của Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC, phương pháp tính trực tiếp thuế GTGT cho vàng, bạc, đá quý và đối tượng khác được thực hiện như sau:

 • Tính thuế trực tiếp cho vàng, bạc, đá quý:
  • Thuế phải nộp = GTGT thực tế (X) thuế suất thuế GTGT.
  • GTGT của vàng, bạc, đá quý được tính bằng hiệu của đầu ra trừ đi đầu vào.
  • Giá thanh toán bán ra bao gồm giá ghi trên hóa đơn, tiền công chế tác (nếu có), thuế GTGT và các khoản phụ thu, phí thu thêm.
  • Giá thanh toán mua vào được xác định bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.
  • Trong trường hợp phát sinh GTGT âm của vàng, bạc, đá quý trong kỳ tính thuế, sẽ được bù trừ vào GTGT dương của kỳ tương ứng hoặc kết chuyển để trừ vào kỳ sau trong năm. Tuy nhiên, GTGT âm không được kết chuyển sang năm sau khi kết thúc năm dương lịch.
 • Tính thuế trực tiếp cho đối tượng khác:
  • Thuế GTGT = tỷ lệ % (X) với doanh thu.
  • Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định cho từng hoạt động như sau:
   • Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%.
   • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%.
   • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%.
   • Hoạt động kinh doanh khác: 2%.
  • Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền ghi trên hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm.
  • Trường hợp có doanh thu không chịu thuế GTGT hoặc doanh thu xuất khẩu, không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu này.
  • Các cơ sở kinh doanh nhiều ngành nghề phải áp dụng mức tỷ lệ khác nhau tương ứng với từng nhóm ngành nghề, và trong trường hợp không xác định được doanh thu theo nhóm ngành nghề, sẽ áp dụng tỷ lệ cao nhất của nhóm ngành nghề tương ứng.

2. Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

ho so khai thue thu nhap ca nhan
Hồ sơ khai thue thu nhập cá nhân

Tải mẫu:

Đối với báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), ngoài việc sử dụng biểu mẫu được quy định chung, doanh nghiệp cũng có thể thực hiện báo cáo thuế TNDN trên phần mềm HTKK theo các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản trong phần mềm HTKK, sau đó chọn mục “quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp”.
 • Bước 2: Điền các thông tin bao gồm năm quyết toán, danh mục nghề nghiệp, phụ lục kê khai, và gắn phụ lục bắt buộc là 03-1A/TNDN – Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bước 3: Chọn “đồng ý” để tiếp tục quy trình làm báo cáo thuế.
 • Bước 4: Điền các chỉ tiêu theo biểu mẫu được hiển thị.
 • Bước 5: Hoàn thành quá trình nhập dữ liệu lên biểu mẫu. Sau đó, xuất kết quả ở dạng XML và gửi thông qua hình thức trực tuyến đến Cơ quan Thuế.

3. Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

ho so khai thue tieu thu dac biet
Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Tải mẫu:

Đối tượng phải nộp thuế TTĐB cần chuẩn bị hồ sơ kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Thông tư 156/2013/TT-BTC, bao gồm:

 • Tờ kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt cần chuẩn bị theo mẫu số 01/TTĐB theo quy định của pháp luật hiện hành. Mẫu số này có thể được tải về từ trang web chính thức của cơ quan thuế hoặc từ nguồn tin đáng tin cậy.
 • Bản kê hóa đơn bán hàng, dịch vụ được bán ra là bản ghi lại thông tin về các hóa đơn bán hàng, dịch vụ đã được bán ra, chuẩn bị theo mẫu 01-1/TTĐB.
 • Bản kê hóa đơn bán hàng, dịch vụ được mua vào là bản ghi lại thông tin về các hóa đơn bán hàng, dịch vụ đã được mua vào, chuẩn bị theo mẫu 01-2/TTĐB.
 • Đảm bảo việc chuẩn bị hồ sơ kê khai được thực hiện đúng quy định và hoàn chỉnh sẽ giúp đối tượng nộp thuế TTĐB tuân thủ đúng quy định pháp luật và tránh được các rủi ro phát sinh trong quá trình xử lý thuế.

4. Hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên

ho so khai thue bao ve moi truong va tai nguyen
Hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường và tài nguyên

Khai phí bảo vệ môi trường đối với việc khai thác khoáng sản có các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ khai phí:

 • Tổ chức hoặc cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp và nơi kê khai nộp thuế tài nguyên.
 • Trường hợp tổ chức thu mua gom khoáng sản đăng ký nộp thay cho người khai thác, tổ chức đó cũng phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường tới cơ quan thuế quản lý cơ sở thu mua khoáng sản.

Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận:

 • Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế. Trong trường hợp này, công chức thuế tiếp nhận hồ sơ, ghi dấu tiếp nhận, ghi thời gian nhận, và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Nếu hồ sơ được gửi qua bưu chính, công chức thuế sẽ đóng dấu ngày nhận và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Thông tin cụ thể:

 • Hồ sơ gồm tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo mẫu số 01/BVMT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị là 01 bộ.
 • Không có yêu cầu trả kết quả cho người nộp thuế.
 • Thực hiện bởi tổ chức và cá nhân.
 • Cơ quan thực hiện là Chi cục thuế.
 • Căn cứ pháp lý gồm các văn bản như Luật Quản lý thuế, Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thi hành liên quan.

5. Những câu hỏi thường gặp trong khi làm báo cáo thuế

Có thể hoàn toàn nộp báo cáo thuế GTGT thông qua hình thức trực tuyến. Nơi tiếp nhận báo cáo thuế trực tuyến là trang web thuedientu.gdt.gov.vn.

Để thực hiện báo cáo thuế GTGT theo quý, doanh nghiệp cần đáp ứng hai điều kiện sau:

 • Đang hoạt động, bao gồm cả các doanh nghiệp mới thành lập.
 • Doanh nghiệp có doanh thu liền kề năm trước dưới 50 tỷ đồng/năm.

Việc làm báo cáo thuế hàng tháng là vô cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Sự cẩn thận trong quá trình này là chìa khóa quan trọng để tránh bị phạt vì những sai sót không đáng có mà nhân viên kế toán có thể vô tình gây ra.

 • Sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự bán ra, theo trình tự ngày tháng. Hóa đơn mua vào sắp xếp theo trình tự ngày tháng.
 • Khi hạch toán lên phần mềm kế toán cần phân biệt hàng hóa, hay nguyên vật liệu, tài sản cố định, công cụ dụng cụ vì có thể hàng hóa của công ty này nhưng sẽ là công cụ dụng cụ hoặc tài sản của công ty khác và ngược lại.
 • Khi hạch toán hóa đơn đầu ra cần phân loại đâu là doanh thu bán hàng hóa, đâu là doanh thu dịch vụ hay đâu là doanh thu bán thành phẩm để cho vào tài khoản tương ứng. Doanh thu bán hàng hóa dùng TK 5111, doanh thu bán thành phẩm sử dụng TK 5112, doanh thu cung cấp dịch vụ TK 5113
 • Lưu trữ hóa đơn, giấy nộp tiền các loại thuế nên phô tô nhiều bản, nếu cơ quan thuế yêu cầu mang giấy nộp tiền đi đối chứng nên mang tờ phô tô tránh mất chứng từ không chứng minh được công ty đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
 • Khi lập bảng cân đối số phát sinh cần biết cách cân đối chi phí hợp lý như chi phí tiền lương so với doanh thu, chi phí tiếp khách trên tổng chi phí, chi phí khác…
 • Trước khi lập báo cáo tài chính cần phải lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trước để so sánh chênh lệch số thuế TNDN cuối năm so với các quý . Từ đó tạo bút toán xử lý chênh lệch thuế TNDN. kết chuyển lại mới lập BCTC
 • Hàng tháng nên cân đối các vấn đề trên báo cáo như trên: thuế, chi phí, lợi nhuận…

Trên đây là toàn bộ thông tin về hướng dẫn làm mẫu báo cáo thuế năm 2024 chi tiết nhất. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích cho quý khách. Trong quá trình tìm hiểu nếu quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc gì, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với AZTAX để được hỗ trợ nhanh chóng và tận tâm. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ.

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 - (3 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon