Chế độ trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử

Dịch vụ làm thủ tục trợ cấp tuất 1 lần

Chế độ trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử cụ thể như thế nào? Hãy tìm hiểu cụ thể hơn qua bài viết sau.

1. Đối tượng được nhận trợ cấp tuất một lần

Để được nhận trợ cấp tuất 1 lần thì người lao động đã khuất và thân nhân phải thuộc 1 trong các điều kiện sau.

Đối tượng được nhận trợ cấp tuất 1 lần
Đối tượng được nhận trợ cấp tuất 1 lần

1.1.  Đối với người lao động đã khuất

– Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 15 năm và chưa hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần;

– Người đang hưởng lương hưu;

– Người lao động qua đời do tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp;

–  Người lao động đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. Đồng thời có mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

– Người lao động thỏa mãn một trong những trường hợp trên nhưng không có nhân thân hưởng tiền tuất hàng tháng tại khoản 2 Điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

1.2. Đối với thân nhân người lao động đã khuất

– Con người lao động chưa đủ 18 tuổi hoặc từ 18 tuổi nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 81%. Người lao động là bố qua đời khi người vợ đang mang thai;

– Người vợ từ đủ 55 tuổi hoặc người chồng từ đủ 60 tuổi. Trường hợp người vợ dưới 55 tuổi và người chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81%;

– Cha/mẹ đẻ, cha/mẹ đẻ của vợ hoặc chồng hoặc thành viên khác mà trong gia đình mà người đã khuất có tham gia bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm nuôi dưỡng theo pháp luật, nam từ đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 55 tuổi;

– Cha/mẹ đẻ, cha/mẹ đẻ của vợ hoặc chồng hoặc thành viên khác mà trong gia đình mà người đã khuất có tham gia bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm nuôi dưỡng theo pháp luật, nam dưới 60 tuổi, nữ dưới 55 tuổi nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên ;

– Nếu người lao động không có thân nhân thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế tại khoản 6 Điều 3 của Luật này.

Tham khảo thêm về: Tiền mai táng phí cho người hưởng tiền tuất

2. Mức trợ cấp tuất một lần

Mức trợ cấp tuất 1 lần
Mức trợ cấp tuất 1 lần

– Mức trợ cấp tuất một lần mà nhân thân được nhận sẽ tính theo số năm mà người lao động đã khuất tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Mỗi năm sẽ tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước 2014. Mỗi năm sẽ tính bằng 2 tháng mức bình quân lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm từ 2014 trở đi. Mức thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này.

– Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu qua đời được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu. Nếu qua đời trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Nếu chết vào những tháng sau, cứ thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

– Mức lương cơ sở tính trợ cấp tuất một lần là mức lương cơ sở tại tháng người nằm trong trường hợp được quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 66 của Luật BHXH năm  2014.

Tham khảo thêm về: Cách tính tiền tử tuất 1 lần

3. Hồ sơ xin trợ cấp tuất một lần

3.1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin trợ cấp tuất 1 lần bao gồm:

 Sổ BHXH của người lao động đã khuất đang đóng BHXH, bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc chờ đủ Điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng;

– Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án có hiệu lực;

–  Tờ khai của thân nhân;

– Biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ Điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;

– Biên bản điều tra tai nạn lao động nếu người lao động qua đời vì lý do này. Cung cấp bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp nếu người lao động mất do bệnh nghề nghiệp;

–  Biên bản giám định thân nhân về mức suy giảm khả năng lao động từ 81% của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính) hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng.

Hồ sơ trợ cấp tử tuất 1 lần
Hồ sơ trợ cấp tử tuất 1 lần

3.2. Tiến trình thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

– Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội qua đời, thân nhân nộp đầy đủ hồ sơ cho người sử dụng lao động trong vòng 90 ngày. Trong 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, người sử dụng lao động có nghĩa vụ nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu cho cơ quan BHXH.

– Đối với người lao động qua đời mà đang bảo lưu bảo hiểm xã hội hoặc đang chờ đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí hoặc đang/tạm dừng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH thì thân nhân nộp cho cơ quan BHXH hoặc UBND địa phương sinh sống.

Người sử dụng lao động hoặc thân nhân cũng có thể nộp hồ sơ qua Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I- VAN. Tuy nhiên nếu không chuyển hồ sơ giấy qua định dạng điện tử thì có thể gửi hồ sơ qua bưu chính công ích.

Bước 2: Cơ quan BHXH xem xét và tiếp nhận hồ sơ

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết

Thông thường, tiền tuất một lần sẽ được thanh toán tại cơ quan BHXH, dịch vụ bưu chính công ích hoặc tài khoản cá nhân.

Tham khảo thêm về: Chế độ tử tuất 2021

4. Dịch vụ xin trợ cấp tiền tuất một lần

Dịch vụ làm thủ tục trợ cấp tuất 1 lần
Dịch vụ làm thủ tục trợ cấp tuất 1 lần

Chế độ trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử là quyền lợi mà thân nhân cần quan tâm. Để tiết kiệm thời gian, nắm rõ được nội dung điều luật cũng như đảm bảo quyền lợi thì nhiều thân nhân sẽ ưu tiên sử dụng dịch vụ trợ cấp tử tuất bao gồm xin trợ cấp tiền tuất 1 lần.

AZTAX là công ty chuyên về lĩnh vực giấy phép BHXH uy tín, đảm bảo hài lòng cho khách hàng. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi công đoạn giấy phép và theo dõi tiến trình hoặc chỉ hỗ trợ theo yêu cầu. Hãy liên hệ đội ngũ chuyên nghiệp của AZTAX theo thông tin sau để được tư vấn miễn phí và giải đáp mọi thắc mắc liên quan qua hotline: 0932.383.089.

5/5 - (5 bình chọn)
5/5 - (5 bình chọn)