Cách tính tiền tử tuất BHXH 1 lần chính xác nhất 2024

Cách tính tiền tử tuất 1 lần

Cách tính tiền tử tuất một lần như thế nào? Khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), tử tuất là một trong những chế độ đặc biệt cho người lao động (NLĐ). Tuy nhiên cách tính tiền hưởng trợ cấp tử tuất khá phức tạp, nên nhiều người vẫn còn gặp khó khăn khi gặp vấn đề này. Sau đây AZTAX sẽ giới thiệu cách tính tiền tuất 1 lần cũng như cách soạn hồ sơ xin chế độ tử tuất.

Cách tính tiền tử tuất một lần
Cách tính tiền tử tuất một lần

1. Mức hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng

Cách tính tiền tử tuất hàng tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau: Mức trợ cấp tuất hàng tháng cho mỗi thân nhân là 50% mức lương cơ sở. Nếu thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng, mức trợ cấp sẽ là 70% lương cơ sở.

 • Trợ cấp Tuất Nuôi Dưỡng: Mức trợ cấp là 70% * Lương cơ sở (đồng/tháng/suất).
 • Trợ cấp Tuất Cơ Bản: Mức trợ cấp là 50% * Lương cơ sở (đồng/tháng/suất).

Lưu ý, một người lao động chết tối đa có 4 thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Nếu có 2 người chết trở lên, thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp 2 lần theo mức quy định trên. Thời điểm nhận trợ cấp tuất hàng tháng là tháng ngay sau khi người lao động chết. Ngoài ra, nếu người lao động (bố) mà mẹ đang mang thai, thời điểm nhận trợ cấp của con sẽ từ tháng em bé được sinh ra.

Mức hưởng trợ cấp chế độ tử tuất đối với thân nhân của người lao động tham gia BHXH bắt buộc chết được tính theo quy định tại Điều 70 Khoản 1 của Luật Bảo hiểm xã hội. Mức trợ cấp này được tính dựa trên mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, với các quy tắc cụ thể như sau:

 • Đối với các năm đóng BHXH trước năm 2014, mỗi năm tham gia đóng BHXH được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
 • Đối với các năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi, mỗi năm tham gia đóng BHXH được tính bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
 • Mức thấp nhất của trợ cấp tuất là 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Ngoài ra, mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu qua đời được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu như sau:

 • Nếu mất trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng.
 • Nếu mất vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

2. Cách tính tiền tử tuất một lần

Cách tính tiền tử tuất một lần chính xác nhất hiện nay
Cách tính tiền tử tuất một lần chính xác nhất hiện nay

Mai táng phí

 • Người lo mai táng nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở (mức lương cơ sở tại tháng người lao động chết).
 • Thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất hàng tháng hoặc tuất 1 lần

Tuất hàng tháng

 • Tuất nuôi dưỡng: Mức hưởng = 70% * mức lương cơ sở (đồng/tháng/suất).
 • Tuất cơ bản: Mức hưởng = 50% * mức lương cơ sở (đồng/tháng/suất).

Lưu ý: Một người chết, thân nhân không được hưởng quá 4 suất.

Tuất 1 lần

 • Đối với người đang hưởng lương hưu:

Mức hưởng = 48 *lương hưu – 0,5 * (số tháng đã hưởng lương hưu – 2) * lương hưu.

 • Đối với các trường hợp còn lại:

Mức hưởng = 1,5 * (mức bình quân tiền lương đóng BHXH) * (thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + 2 *( mức bình quân tiền lương đóng BHXH) * (thời gian tham gia BHXH từ năm 2014 trở đi).

Trong đó: Mức bình quân tiền lương đóng BHXH là lương cơ sở dùng để tính trợ cấp tuất một lần và mai táng phí là mức lương cơ sở tại tháng người lao động chết.

Lưu ý: Các số tháng lẻ trước năm 2014 được chuyển sang thời gian năm 2014 và làm tròn theo nguyên tắc từ 1-6 tháng là nửa năm, từ 7-12 tháng làm tròn 1 năm.

3. Ví dụ cách tính tiền tử tuất một lần

AZTAX sẽ đưa ra 2 ví dụ minh họa giúp người đọc hiểu hơn về cách tính này:

3.1 Ví dụ 1: trường hợp đối với người đang hưởng lương hưu

Năm nay, người chồng 65 tuổi đang hưởng chế độ hưu trí đã được 6 năm, nhưng do bệnh tật nên đã qua đời. Hiện tại gia đình đang làm chế độ tử tuất của người vợ nhưng muốn nhận tuất một lần. Mức lương hưu hàng tháng của người chồng trước khi mất là 3 triệu. Vậy cách tính trợ cấp tuất một lần như thế nào?

Trả lời:

Trong trường hợp này, người vợ đã hưởng hưu trí được 6 năm (72 tháng) nên mức hưởng trợ cấp tuất được tính như sau:

MH = 48 x LH – 0,5 x (t -2) x LH

MH = 48x 3.000.000 – 0,5 x (72 -2) x 3.000.000

MH = 39.000.000 (đồng)

Vậy người vợ sẽ nhận được 39.000.000 đồng trợ cấp tuất một lần.

3.2 Ví dụ 2: các trường hợp còn lại

Một người làm việc ở công ty, nay đã nghỉ việc và mới mất. Quá trình đóng bảo hiểm cụ thể như sau: trước năm 2014 là 4 năm 7 tháng, sau 2014 là 3 năm 8 tháng, mức tiền lương bình quân là 4 triệu rưỡi. Vậy cách tính mức trợ cấp tuất một lần cho thân nhân NLĐ qua đời và tổng tiền được hưởng là bao nhiêu?

Trả lời:

NLĐ đã có thời gian đóng BHXH là 8 năm 3 tháng. Trong đó có:

– Trước 2014, số năm đóng BHXH là 4 năm 7 tháng, tức: 1,5 x 4 = 6 tháng

Nên được nhận 6 tháng mức bình quân tiền lương; 07 tháng lẻ sẽ được chuyển sang thời gian đóng từ năm 2014;

– Sau 2014, số năm đóng BHXH là 3 năm 8 tháng cộng thêm 07 tháng lẻ từ trước 2014 chuyển sang, tương đương 4 năm 5 tháng, tức:2 x 4,5 = 9 tháng

Chú thích: Cách tính tháng lẻ: Từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là 01 năm. Vậy, 4 năm 5 tháng thì sẽ làm tròn thành 4,5 năm.

MH = 1,5 x Mbqtl x Tt2014 + 2 x Mbqtl x Ts2014

MH = 1,5 x 4.000.000 x 4 + 2 x 4.000.000 x 4,5

MH = 4.000.000 x 6 + 4.000.000 x 9 = 60.000.000 đồng

Vậy tổng tiền được hưởng là 60.000.000 đồng

4. Hồ sơ thủ tục hưởng chế độ tử tuất

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất
Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất

Bước 1. Lập hồ sơ

Để có thể nhận trợ cấp tử tuất, NLĐ cần phải có đầy đủ giấy tờ sau đây để có thể tiến hành thủ tục làm hồ sơ:

Đối với người đang đóng BHXH và người bảo lưu thời gian đóng BHXH, hồ sơ gồm:

 • Sổ BHXH bản chính.
 • Giấy chứng tử bản sao hoặc Giấy báo tử bản sao hoặc trích lục khai tử hoặc Quyết định tuyên bố đã chết của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
 • Tờ khai thân nhân (mẫu 09-HSB) bản chính.
 • Biên bản giám định mức suy giảm Khả năng Làm việc do Hội đồng Giám định Y khoa đối với thân nhân bị suy giảm Khả năng Làm việc từ 81% trở lên (trong trường hợp NLĐ đã có biên bản giám định y khoa để hưởng các chính sách khác trước đó, có thể thay bằng bản sao) hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm Khả năng Làm việc từ 81% trở lên) theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH trong trường hợp hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng do suy giảm Khả năng Làm việc.
 • Trường hợp chết do tai nạn lao động (TNLĐ) hoặc bệnh nghề nghiệp (BNN), có thêm Biên bản điều tra TNLĐ hoặc bản sao bệnh án điều trị BNN.
 • Trường hợp thanh toán phí Giám định Y khoa, có thêm Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện Giám định Y khoa.
 • Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số 04C – HBQP ban hành kèm theo Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020)

Đối với người đang hưởng hoặc người đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, hồ sơ tương tự như trên, gồm mục (2), (3), (5).

Bước 2. Nộp hồ sơ

 • Trường hợp NLĐ đang đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và qua đời: Thân nhân của NLĐ cần nộp hồ sơ tới đơn vị Sở Đoàn Lao Động (SDLĐ). Đơn vị SDLĐ sẽ tiếp nhận hồ sơ đầy đủ từ thân nhân của NLĐ và sau đó nộp hồ sơ này cho cơ quan BHXH tại nơi NLĐ đang đóng BHXH.
 • Trường hợp NLĐ qua đời nhưng vẫn đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc (áp dụng cho trường hợp NLĐ qua đời trong thời gian đang đóng BHXH, và đơn vị SDLĐ đã chốt sổ BHXH, trừ trường hợp do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp) hoặc đang chờ đủ điều kiện về tuổi để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng, hoặc tham gia BHXH tự nguyện: Thân nhân cần nộp hồ sơ theo hướng dẫn cho cơ quan BHXH hoặc UBND cấp xã tại nơi thân nhân cư trú.
 • Trường hợp NLĐ đang hưởng hoặc đã tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và qua đời: Thân nhân cần nộp hồ sơ tới cơ quan BHXH hoặc UBND cấp xã tại nơi thân nhân cư trú hoặc nơi đang trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho NLĐ.

Bước 3. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và xử lý theo quy định.

Bước 4. Nhận kết quả xử lý

 • Thân nhân NLĐ nhắc đến ở điểm 2 và 3 trong bước 2 ở mục 7.1: họ sẽ nhận được tiền trợ cấp và Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng, Quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất hàng tháng, hoặc Quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất một lần.
 • Đơn vị SDLĐ sẽ nhận được Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng, Quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất hàng tháng, hoặc Quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất một lần để trao lại cho thân nhân NLĐ trong trường hợp được nêu tại điểm 1 ở bước 2 trong mục 7.1.

5. Các câu hỏi thường gặp về trợ cấp tử tuất 1 lần

5.1 Trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử năm 2024 là bao nhiêu?

Từ ngày 01/7/2023, mức trợ cấp tuất hàng tháng cho mỗi thân nhân là 900.000 đồng (tăng từ mức hiện hành là 745.000 đồng); và nếu thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng, mức trợ cấp tuất hàng tháng là 1.260.000 đồng (tăng từ mức hiện hành là 1.043.000 đồng).

5.2 Khi nào thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng?

Trong Điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Khoản 1 có quy định:

Điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu;

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.

Do đó, thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đã được Tòa án tuyên bố đã chết, sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng trong các trường hợp sau:

 • Đã đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 15 năm nhưng chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần.
 • Đang nhận lương hưu.
 • Mất tính mạng do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.
 • Đang nhận trợ cấp hàng tháng vì tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

5.3 Mức trợ cấp tuất hằng tháng cho thân nhân của người lao động là bao nhiêu?

Tại Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

Mức trợ cấp tuất hằng tháng

1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

2. Trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này chết. Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của con tính từ tháng con được sinh.

Căn cứ vào điều 68 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, mức trợ cấp tuất hàng tháng cho mỗi thân nhân là 50% mức lương cơ sở, và nếu thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng, thì mức trợ cấp tuất hàng tháng là 70% mức lương cơ sở.

6. Dịch vụ hỗ trợ thủ tục tử tuất cho NLĐ

Dịch vụ hỗ trợ thủ tục tử tuất cho người lao động
Dịch vụ hỗ trợ thủ tục tử tuất cho người lao động

Bệnh tật, tai nạn lao động,… là điều không ai muốn, BHXH tử tuất là cách để đảm bảo những quyền lợi tốt nhất cho NLĐ trong trường hợp xấu nhất xảy ra. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, người làm thủ tục không nắm rõ quy trình, cũng như cách lập hồ sơ cần thiết, hay không nắm rõ những quyền lợi vì thiếu thông tin sẽ dẫn đến thiệt thòi. Do đó, AZTAX giới thiệu: Dịch vụ hỗ trợ thủ tục tử tuất cho NLĐ nhằm đảm bảo những quyền lợi đó, cũng như hỗ trợ khách hàng trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục.

Xem thêm: Chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu

Xem thêm: Tiền mai táng phí cho người hưởng tiền tuất

Xem thêm: Chế độ trợ cấp tiền tuất 1 lần

Như vậy AZTAX đã điểm qua cách tính tiền tử tuất một lần nếu các bạn có gì thắc mắc, về cách tính tiền tử tuất 1 lần hay về BHXH tự tuất, hãy liên hệ ngay với AZTAX qua hotline : 0932.383.089 để được tư vấn 24/24 một cách miễn phí và nhanh chóng.

 

4.7/5 - (14 bình chọn)
4.7/5 - (14 bình chọn)