Các nơi nhận trợ cấp bhxh dành cho người lao động

Các nơi nhận trợ cấp bhxh ở đâu?” đây là câu hỏi của rất nhiều người lao động đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Công ty AZTAX sẽ tư vấn và giải đáp các thắc mắc thường gặp của người lao động khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

1. Bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội là gì?
Bảo hiểm xã hội là gì?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 thì khái niệm về bảo hiểm xã hôị được quy định và được hiểu như sau:

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp cho người lao động một phần thu nhập. Khi họ bị mất, giảm thu nhập của mình do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đến tuổi nghỉ hưu. Hoặc chẳng may qua đời, trên cơ sở người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm Xã hội được chia ra làm hai loại:

 • Bảo hiểm Xã hội tự nguyện;
 • Bảo hiểm Xã hội bắt buộc.

1.1 Bhxh tự nguyện được hiểu như thế nào?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2914. Bhxh tự nguyện được hiểu là loại hình bhxh do Nhà nước tổ chức mà đối tượng tham gia được quyền lựa chọn mức đóng . Phương thức đóng sao cho phù hợp với thu nhập và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bhxh để đối tượng tham gia được quyền hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

1.2 Bhxh bắt buộc được hiểu như thế nào?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014. Bhxh bắt buộc được hiểu là loại hình bhxh do Nhà nước tổ chức mà bắt buộc người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

Tham khảo thêm: Dịch vụ chốt sổ bảo hiểm xã hội.

2. Các nơi nhận trợ cấp bhxh tự nguyện

Các nơi nhận trợ cấp bhxh tự nguyện
Các nơi nhận trợ cấp bhxh tự nguyện

Người tham gia đóng Bảo hiểm xã hội (bhxh) tự nguyện được quyền nhận trợ cấp. Tại cơ quan bhxh cấp huyện nơi cư trú (nơi tạm trú hoặc thường trú).

2.1 Các chế độ được hưởng của bhxh tự nguyện

 • Chế độ hưu trí;
 • Chế độ tử tuất.

2.2 Mức hưởng đối với người tham gia đóng bhxh tự nguyện

 • Mức đóng bhxh tự nguyện là 22% do người tham gia đóng bhxh tự nguyện lựa chọn để tham gia đóng vào quỹ bảo hiểm hưu trí và tử tuất;
 • Mức thu nhập hàng tháng căn cứ vào việc đóng bhxh tự nguyện bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (700.000 đồng). Và cao nhất là bằng 20 lần mức lương tối thiểu chung.

Tham khảo thêm: Cách tính đóng bảo hiểm xã hội.

3. Các nơi nhận trợ cấp bhxh bắt buộc

Các nơi nhận trợ cấp bhxh bắt buộc
Các nơi nhận trợ cấp bhxh bắt buộc

3.1 Các chế độ được hưởng đối với bhxh bắt buộc

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 4 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 các chế độ được nhận bhxh bắt buộc như sau:

 • Chế độ ốm đau;
 • Chế độ thai sản;
 • Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Chế độ hưu trí;
 • Chế độ tử tuất.

3.2 Các nơi nhận trợ cấp bhxh ốm đau

 • Người lao động có thể nhận trợ cấp bảo hiểm ốm đau thông qua doanh nghiệp mà mình đang làm việc; 
 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay người lao động và trả trợ cấp bảo hiểm ốm đau cho người lao động.

3. 3 Các nơi nhận trợ cấp bhxh thai sản

 • Người lao động có thể nhận bhxh thai sản thông qua doanh nghiệp nếu còn làm tại doanh nghiệp trong thời gian nghỉ thai sản;
 • Người lao động có thể nhận bhxh thai sản ở cơ quan bảo hiểm xã hội quận/ huyện nếu đang trong thời gian bảo lưu.

3.4  Các nơi nhận trợ cấp bhxh thất nghiệp lao động và bhxh bệnh nghề nghiệp

 • Người lao động có thể nhận bảo hiểm này thông qua doanh nghiệp mà người lao động đang tham gia làm việc;
 • Người lao động cũng có thể nhận bảo hiểm này tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận/ huyện nếu đã làm tại doanh nghiệp khác.

3.5 Các nơi nhận trợ cấp bhxh hưu trí

Người lao động có thể nhận trợ cấp bhxh hưu trí tại cơ quan bhxh quận/huyện.

3.6 Các nơi nhận trợ cấp bhxh tử tuất

Người lao động có thể nhận trợ cấp bhxh tử tuất tại cơ quan bhxh quận/huyện.

3.7 Các nơi nhận trợ cấp bhxh thất nghiệp

Người lao động được quyền nhận trợ cấp bhxh thất nghiệp tại các trung tâm giới thiệu việc làm tại địa phương.

3.8 Các nơi nhận trợ cấp bhxh bảo hiểm y tế

Người lao động có quyền nhận trợ cấp này tạo cơ sở khám chữa bệnh.

4. Mức hưởng đối với người lao động tham gia đóng bhxh bắt buộc

Mức hưởng đối với người lao động tham gia đóng bhxh bắt buộc
Mức hưởng đối với người lao động tham gia đóng bhxh bắt buộc

Mức đóng bhxh bắt buộc được quy định như sau

 • Bằng tỷ lệ % mức tiền lương tháng làm căn cứ để đóng bhxh bắt buộc. Trong đó, tổng mức đóng bhxh của cả 5 chế độ là 26% tiền lương. 
 • Người lao động đóng 8% còn người sử dụng lao động đóng 18%;
 • Đóng vào quỹ bhxh ốm đau, thai sản do người sử dụng lao động đóng toàn bộ là 3%;
 • Đóng vào quỹ bhxh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do người sử dụng lao động đóng là 1%;
 • 22% còn lại sẽ được đóng vào quỹ bhxh hưu trí và quỹ bhxh tử tuất, người lao động sẽ đóng bằng 8% còn người sử dụng lao động sẽ đóng bằng 14%.

Xem thêm: Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội.

5. Dịch vụ nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội

Như vậy, Công ty AZTAX đã giải đáp được phần nào thắc mắc cho người lao động về nơi nhận trợ cấp bhxh. Tuy nhiên, hiện nay một số người lao động vẫn còn không biết những thủ tục nào cần có khi nhận trợ cấp bhxh. Dẫn đến tình trạng có những sai sót không đáng có trong việc làm các thủ tục nhận trợ cấp bhxh. AZTAX với nhiều năm kinh nghiệm trong bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động trong việc làm các thủ tục, hồ sơ nhận bhxh. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về dịch vụ này. AZTAX – Sự khởi đầu vững chắc cho hành trình khởi nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.