Cách tính Bảo hiểm Xã hội năm 2024

Cách tính Bảo hiểm Xã hội

Cách tính Bảo hiểm Xã hội được quy định trong Luật Bảo hiểm như thế nào? Bảo hiểm Xã hội có các quỹ Bảo hiểm gì? Cách tính những trợ cấp đó như thế nào? Bài viết sau đây sẽ tổng quan cách tính tất cả các loại Bảo hiểm cho doanh nghiệp và người lao động.1. Cách tính các trợ cấp Bảo hiểm Xã hội

1.1. Cách tính trợ cấp ốm đau

Mức trợ cấp ốm đau hàng tháng được tính theo công thức:

Mức trợ cấp = (TLT/24) x 75% x SNN

Trong đó:

TLT: Tiền lương tháng đóng Bảo hiểm Xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

SNN: Số ngày nghỉ việc để hưởng chế độ ốm đau. 

1.2. Cách tính trợ cấp thai sản

Cách tính trợ cấp thai sản theo các chế độ như sau:

* Mức trợ cấp thai sản của người lao động khi sinh con được tính theo công thức:

Mức trợ cấp = LCS x 2

Trong đó:

LCS: Mức lương cơ sở tại thời điểm nhận trợ cấp. Hiện nay, mức lương cơ sở năm 2022 là 1,49 triệu đồng/tháng.

* Mức trợ cấp thai sản của người lao động nghỉ sinh được tính theo công thức:

Mức trợ cấp = TLT x 100%

Trong đó:

TLT: Bình quân tiền lương 6 tháng đóng Bảo hiểm Xã hội trong 12 tháng trước khi sinh.

Mức trợ cấp thai sản của người lao động dưỡng sức sau sinh được tính theo công thức:

Mức trợ cấp = LCS x 30%

Trong đó:

LCS: Mức lương cơ sở tại thời điểm nhận trợ cấp.

1.3. Cách tính trợ cấp tai nạn lao động

Cách tính trợ cấp tai nạn lao động theo các chế độ như sau:

* Trợ cấp hàng tháng

Mức trợ cấp = [0,3 x LCS + (m-31) x 0,02 x LCS] + [0,005 x L + (t-1) x 0,003 x L]

Trong đó:

m: Mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn nghề nghiệp;

t: Tổng số năm đóng vào quỹ Tai nạn lao động;

LCS: Mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng trợ cấp;

L: Mức lương tháng đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động.

* Trợ cấp 1 lần

Mức trợ cấp = [5 x LCS + (m-5) x 0,5 x LCS] + [0,5 x L + (t-1) x 0,3 x L]

Trong đó:

m: Mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn nghề nghiệp;

t: Tổng số năm đóng vào quỹ Tai nạn lao động;

LCS: Mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng trợ cấp;

L: Mức lương tháng đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động.

1.4. Cách tính trợ cấp bệnh nghề nghiệp

a) Từ đơn vị sử dụng lao động:

* Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% – 80%.

Mức trợ cấp = (1,5 + M) x lương tháng

M: số lần tiền lương tháng được cộng vào nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động trên 10%. Cụ thể:

M = n x 0,4

Trong đó: n là số % tăng nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động trên 10%.

(n = 0 nếu suy giảm khả năng lao động là 10%. n = 1 nếu suy giảm khả năng lao động là 11%)

* Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động trên 80%.

Mức trợ cấp = 30% x lương tháng

b) Từ quỹ Bảo hiểm:

* Trợ cấp 1 lần:

Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% – 30%.

Mức trợ cấp = (5 + M) x Mức lương cơ sở

M: số lần tiền lương tháng được cộng vào nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động trên 5%. Cụ thể:

M = n x 0,5

Trong đó: n là số % tăng nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động trên 5%.

(n = 0 nếu suy giảm khả năng lao động là 5%. n = 1 nếu suy giảm khả năng lao động là 6%)

* Trợ cấp hàng tháng:

Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31%.

Mức trợ cấp = (30 + n x 2)% x Mức lương cơ sở

n: số lần tiền lương tháng được cộng vào nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động trên 31%. 

(n = 0 nếu số suy giảm khả năng lao động là 31%. n = 1 nếu số suy giảm khả năng lao động là 32%)

1.5. Cách tính trợ cấp lương hưu

Cách tính lương hưu được quy định theo công thức:

Mức trợ cấp = 45% + (T x 2%)

Trong đó:

T: Thời gian tham gia Bảo hiểm Xã hội.

Cách tính trợ cấp Bảo hiểm Xã hội.
Cách tính trợ cấp Bảo hiểm Xã hội.

2. Cách tính trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp

Cách tính Bảo hiểm thất nghiệp được tính theo công thức:

Mức trợ cấp = MLBQ x 60%

Trong đó:

MLBQ: Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề đóng Bảo hiểm Thất nghiệp trước khi thất nghiệp.

3. Cách tính trợ cấp Bảo hiểm Xã hội một lần

Cách tính Bảo hiểm Xã hội một lần theo hệ số được quy định theo công thức:

Mức trợ cấp = (1,5 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

Trong đó:

TLT: Mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm Xã hội.

Cách tính trợ cấp Bảo hiểm Xã hội một lần.
Cách tính trợ cấp Bảo hiểm Xã hội một lần.

4. Cách tính đóng Bảo hiểm Xã hội

4.1 Cách tính lương đóng Bảo hiểm Xã hội

Tiền lương tháng đóng Bảo hiểm Xã hội bao gồm

Lương đóng = Lương cơ bản + Phụ cấp + Các khoản bổ sung.

Trong đó:

Phụ cấp: các khoản phụ cấp phải thuộc các khoản đóng trợ cấp Bảo hiểm Xã hội bao gồm:

– Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

– Phụ cấp thâm niên

– Phụ cấp khu vực

– Phụ cấp trách nhiệm

– Phụ cấp lưu động

– Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự

– Phụ cấp chức danh

4.2 Cách tính khoản trích lương đóng Bảo hiểm Xã hội

Người lao động Đơn vị sử dụng lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
Hưu trí Ốm đau – Thai sản Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp Hưu trí Ốm đau – Thai sản Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp
8% 0% 0% 1% 1,5% 14% 3% 0% 0% 3%
10,5% 20%
Tổng cộng: 32%

Mức đóng các quỹ của Bảo hiểm Xã hội như sau:

– Quỹ ốm đau và thai sản:

  • Đối với doanh nghiệp: 3% Lương tháng đóng BHXH.
  • Đối với người lao động: 0% Lương tháng đóng BHXH.

– Qũy hưu trí và tử tuất: 

  • Đối với doanh nghiệp: 14% Lương tháng đóng BHXH.
  • Đối với người lao động: 8% Lương tháng đóng BHXH.

– Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 0% Lương tháng đóng BHXH.

– Qũy bảo hiểm y tế: 

  • Đối với doanh nghiệp: 3% Lương tháng đóng BHXH.
  • Đối với người lao động: 1,5% Lương tháng đóng BHXH.

– Qũy bảo hiểm thất nghiệp: 

  • Đối với doanh nghiệp: 1% Lương tháng đóng BHXH.
  • Đối với người lao động: 0% Lương tháng đóng BHXH
Cách tính đóng Bảo hiểm Xã hội.
Cách tính đóng Bảo hiểm Xã hội.

Cách tính đóng Bảo hiểm Xã hội và đóng bảo hiểm xã hội 1 năm được bao nhiêu đã được cập nhật cụ thể trong bài viết. Bảo hiểm Xã hội mang lại rất nhiều quyền lợi cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Vì vậy, đây là chủ đề rất được nhiều người quan tâm. Công ty AZTAX có các dịch vụ làm hồ sơ tham gia Bảo hiểm Xã hội và hưởng các trợ cấp từ chế độ Xã hội. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm: Mức đóng bhxh cho doanh nghiệp mới

Xem thêm: Hệ số bảo hiểm xã hội

Xem thêm: Hệ số trượt giá bhxh

5/5 - (2 bình chọn)
5/5 - (2 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon