Hệ Thống Thang Bảng Lương Là Gì ?

Thiết kế thang bảng lương là một kĩ năng cần có của một người quản trị nhân sự trong một doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều DN hiện hành vẫn chỉ xây dựng thang bảng lương theo yêu cầu của Nhà Nước mà không nhận ra được những lợi ích, ưu điểm của chúng.

Thang bảng lương là gì ?
Thang bảng lương là gì ?

Thang bảng lương là gì ?

Thang lương là hệ thống các nhóm lương/ngạch lương và các bậc lương được thiết kế làm cơ sở trả lương cho người lao động tùy theo năng lực, mức độ phức tạp của công việc. Tổ chức – DN sẽ trả lương cho người lao động dựa trên thang bảng lương đã xây dựng.

Thang bảng lương là một công cụ cực kì hữu hiệu để hỗ trợ các nhà quản lý DN điều tiết chi phí trả lương cho nhân viên.

 

Tại sao DN phải xây dựng thang bảng lương ?

Tại sao DN phải xây dựng thang bảng lương ?
Thang bảng lương thể hiện sự minh bạch, tạo ra động lực cho nhân viên và thuận lợi cho việc quản lý.

Lý do 1: Mỗi DN bắt buộc phải nộp TBL cho Phòng Lao động Thương binh Xã hội hàng năm (trong năm là được)

Lý do 2: Xây dựng TBL thể hiện sự minh bạch trong việc trả lương cho nhân viên đúng theo năng lực.

Khi đã có thang lương làm cơ sở, những người quản trị nhân sự sẽ không gặp khó khăn trong việc thương lượng trả công cho nhân viên. Vì mức lương cho từng cá nhân sẽ chỉ dao động quanh định mức đã đề ra trước đó. Xây dựng Thang bảng lương còn thể hiện sự chuyên nghiệp trong hệ thống quản lý, hạn chế được nhiều trường hợp nhân viên xảy ra mâu thuẫn do chênh lệch mức lương. Mỗi năm chỉ cần thiết kế TBL 1 lần là DN có thể quản lý chi phí lương cực kỳ hiệu quả.

Lý do 3: Thang bảng lương sẽ tạo ra động lực cho nhân viên cống hiến để đạt được thành quả – mức lương tốt hơn.

 

Bậc lương là gì ?

Thang bảng lương tạo ra động lực cho nhân viên.
Một DN có hệ thống thang bảng lương chi tiết sẽ gián tiếp nâng cao năng suất làm việc cho người lao động.

Bậc lương thể hiện các mức lương khác nhau  đối với những nhân viên ở cùng 1 vị trí. Khi một nhân viên làm việc hiệu quả, họ sẽ được nâng lên bậc lương cao hơn – tương đương với mức lương tốt hơn.

Để khuyến khích nhân viên, Nhà Nước ra khuyến cáo Doanh Nghiệp nên xây dựng 2 bậc lương liền kề phải hơn kém nhau ít nhất 5% để vừa khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ thuật, nghiệp vụ.

Đọc thêm:  Dịch vụ Đăng ký lao động - Thang bảng lương tại AZTAX

 


Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết thì hãy liên hệ ngay với AZTAX.

AZTAX

Hotline : 0932 383 089 – Email : cs@aztax.com.vn – www.aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP.