[DOWNLOAD] Tổng hợp biểu mẫu: Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT

Tổng hợp biểu mẫu: Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT

Trong bài viết này, AZTAX sẽ tổng hợp những biểu mẫu hỗ trợ cho thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT và hướng dẫn cách tải biểu mẫu về máy.

Tổng hợp biểu mẫu: thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT
Tổng hợp biểu mẫu: thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Tổng hợp biểu mẫu Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT

Tổng hợp Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 653G] Hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của Luật Việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng)

  Ngày/Năm ban hành: 5/10/2021
  Ngày/Năm hiệu lực: 5/10/2021
  Nơi ban hành: BHXH TP.HCM
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 653G
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải phiếu giao nhận hồ sơ 653g: Hồ sơ hỗ trợ NLĐ đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  5/5 - (1 bình chọn)
 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 653aG] Hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Điều chỉnh thông tin) (Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của Luật Việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng)

  Ngày/Năm ban hành: 5/10/2021
  Ngày/Năm hiệu lực: 5/10/2021
  Nơi ban hành: BHXH TP.HCM
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 653aG
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 653aG Hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 620] Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người tham gia đối với đơn vị đã nộp đủ số tiền nợ; Xác nhận quá trình đóng cho người lao động đi làm theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc.

  Ngày/Năm ban hành: 30/8/2021
  Ngày/Năm hiệu lực: 30/8/2021
  Nơi ban hành: BHXH TP.HCM
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số 620
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Bấm vào đây để Phiếu giao nhận hồ sơ Mẫu số 620: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 628] Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH

  Ngày/Năm ban hành: 30/8/2021
  Ngày/Năm hiệu lực: 30/8/2021
  Nơi ban hành: BHXH TP.HCM
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số 628
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Bấm vào đây để tải Phiếu giao nhận hồ sơ 628: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 610] Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi quyền lợi khám chữa bệnh; thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu; thay đổi thông tin in trên thẻ; bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống; đổi thời điểm hưởng đủ 05 năm liên tục; cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 610
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Bấm vào đây để tải Phiếu giao nhận hồ sơ 610: Cấp lại thẻ BHYT

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 608] Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 608
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Bấm vào đây để tải Phiếu giao nhận hồ sơ 608: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin cá nhân

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 609] Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 609
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 609: Hồ sơ Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 621] Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 621
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 621: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 612] Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 612
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 612: Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 607] Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 607
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 607: Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 625] Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH; Cấp lại sổ BHXH do đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ nay tiếp tục tham gia BHXH hoặc người lao động đã được cấp số sổ BHXH mà không có quá trình tham gia (do tăng giảm trong tháng) và không nhận được sổ BHXH nay tiếp tục sử dụng số sổ này làm mã số BHXH tham gia tại đơn vị mới

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 625
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 625: Cấp lại sổ BHXH

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 624] Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995; điều chỉnh chức danh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995 hoặc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 624
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 624

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 626] Rà soát sổ hoặc xác nhận sổ BHXH đối với trường hợp chưa được rà soát trước đây do người lao động chưa cung cấp sổ cho đơn vị

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 626
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 626: Rà soát sổ hoặc xác nhận sổ BHXH

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 629] Xác nhận lại sổ BHXH đối với trường hợp người tham gia bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 629
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 629

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Mẫu TK1-TS] Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

  Ngày/Năm ban hành: 27/3/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/5/2020
  Số hiệu văn bản: Mẫu TK1-TS
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)

  Tải Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 627] Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho người lao động đối với trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát theo phiếu giao nhận hồ sơ 626 hoặc 320 (cũ).

  Ngày/Năm ban hành: 2/3/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 2/3/2020
  Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 627/…………../SO
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 627: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho NLĐ

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 612] Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất

  Ngày/Năm ban hành: 2/3/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 2/3/2020
  Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 612/…………../THE
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 612: Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 625] Người lao động đề nghị nhận sổ bảo hiểm xã hội do đơn vị đã nộp trả cơ quan bảo hiểm xã hội; Bổ sung hồ sơ cấp sổ bảo hiểm xã hội cho lao động kỳ trước; Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do đã nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ nay tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã được cấp số sổ bảo hiểm xã hội mà không có quá trình tham gia (do tăng giảm trong tháng) và không nhận được sổ bảo hiểm xã hội nay tiếp tục sử dụng số sổ này làm mã số bảo hiểm xã hội tham gia tại đơn vị mới

  Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 625
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 625

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 608] Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch.

  Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 608
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 608: Hồ sơ Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi thông tin cá nhân

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 609] Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ

  Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 609
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 609: Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do điều chỉnh nội dung

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 621] Chuyển quá trình tham gia bảo hiểm xã hội từ nhiều sổ về sổ gốc

  Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 621
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 621: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 607] Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng.

  Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 607
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 607: Hồ sơ Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Mẫu TK1-TS] Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

  Ngày/Năm ban hành: 8/1/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 8/1/2020
  Số hiệu văn bản: Mẫu TK1-TS
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  (Ban hành kèm theo QĐ số: 22/QĐ-BHXH ngày 08/01/2020 của BHXH Việt Nam)

  Tải mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT, BHXH

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 629] Quy trình xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp

  Ngày/Năm ban hành: 11/10/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 16/10/2019
  Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 629/…………../SO
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 629: Quy trình xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 610] Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi mã quyền lợi khám chữa bệnh; thay đổi nơi khám chữa bệnh; thay đổi thông tin in trên thẻ; bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống; đổi thời điểm hưởng đủ 05 năm liên tục; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho kỳ trước do thiếu thông tin.

  Ngày/Năm ban hành: 8/11/2018
  Ngày/Năm hiệu lực: 12/11/2018
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Ghi chú: Dùng thay Hồ sơ: 401/……/THE và Hồ sơ: 403/………/THE đã hết hiệu lực
  Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 610/……………/THE
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 610: Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi thông tin

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 624] Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995 hoặc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã.

  Ngày/Năm ban hành: 19/9/2018
  Ngày/Năm hiệu lực: 24/9/2018
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 624
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 624: Cấp, ghi sổ thời gian công tác

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 623] Tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội đã xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ bảo hiểm xã hội.

  Ngày/Năm ban hành: 27/11/2017
  Ngày/Năm hiệu lực: 27/11/2017
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Ghi chú: Dùng thay Hồ sơ: 309/……/SO đã hết hiệu lực
  Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 623/……………/SO
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 623 Tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 630] Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, Thẻ.

  Ngày/Năm ban hành: 27/11/2017
  Ngày/Năm hiệu lực: 27/11/2017
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 630/……………/THU- SỔ,THẺ
  Số Hồ sơ: 630a/……………/ SỔ, THẺ
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 630: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 626] Rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo công văn 4027.

  Ngày/Năm ban hành: 27/11/2017
  Ngày/Năm hiệu lực: 27/11/2017
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 626/……………/SO
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Điều kiện: áp dụng đối với sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đang tham gia tại đơn vị đến thời điểm rà soát.

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 626: Rà soát, trả sổ BHXH cho NLĐ theo công văn 4027

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 622] Xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội; xác nhận tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ đủ 03 năm trở lên sử dụng thuốc Glivec

  Ngày/Năm ban hành: 27/11/2017
  Ngày/Năm hiệu lực: 27/11/2017
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Ghi chú: Dùng thay Hồ sơ: 308/……/SO đã hết hiệu lực
  Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 622/……………/SO
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 622: Xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội; xác nhận tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ đủ 03 năm trở lên sử dụng thuốc Glivec

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Mẫu 01-BB/GNS] Biên bản về việc tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội quá 12 tháng người lao động không đến nhận tại đơn vị

  Ngày/Năm ban hành: 1/8/2017
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/8/2017
  Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
  Số hiệu văn bản: Mẫu 01-BB/GNS
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Mẫu 01-BB/GNS: Biên bản về việc tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội quá 12 tháng người lao động không đến nhận tại đơn vị

  5/5 - (1 bình chọn)

 • Danh sách địa chỉ thư điện tử của bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh

  Ngày/Năm ban hành: 1/8/2017
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/8/2017
  Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Bấm vào đây để tải Danh sách địa chỉ thư điện tử của BHXH TPHCM

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phụ lục 02-Mẫu TK1-TS] Các văn bản quy định về điều chỉnh làm nghề; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995

  Ngày/Năm ban hành: 14/4/2017
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2017
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Phụ lục 02-Mẫu TK1-TS
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phụ lục 02 - Mẫu TK1-TS: Các văn bản quy định về điều chỉnh làm nghề; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Mẫu số 02a] Phiếu yêu cầu về việc trả sổ bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội đang thực hiện rà soát

  Ngày/Năm ban hành: 3/1/2017
  Ngày/Năm hiệu lực: 3/1/2017
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 02a
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Mẫu số 02a: Phiếu yêu cầu về việc trả sổ BHXH

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phụ lục 03-PGNHS 313] Hướng dẫn danh mục hồ sơ

  Ngày/Năm ban hành: 14/10/2016
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/10/2016
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Phụ lục 03-PGNHS 313
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Bấm vào đây để tải Phụ lục 03-PGNHS 313: Hướng dẫn danh mục hồ sơ

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Mẫu số 03] Phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội

  Ngày/Năm ban hành: 14/10/2016
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/10/2016
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 03-Công văn số: 4027/BHXH-ST
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Mẫu số 03 ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam.

  Tải Mẫu số 03: Phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Mẫu số 01] Danh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội

  Ngày/Năm ban hành: 14/10/2016
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/10/2016
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 01-Công văn số: 4027/BHXH-ST
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam.

  Tải Mẫu số 01: Danh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Mẫu 401b/THE] Giấy cam kết áp dụng cho cá nhân nộp hồ sơ vừa điều chỉnh nhân thân vừa cấp mất thẻ BHYT

  Ngày/Năm ban hành: 29/7/2016
  Ngày/Năm hiệu lực: 29/7/2016
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu 401b/THE
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Mẫu 401b/THE: Giấy cam kết áp dụng cho cá nhân nộp hồ sơ vừa điều chỉnh nhân thân vừa cấp mất thẻ BHYT

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Mẫu 401a/THE] Giấy cam kết áp dụng cho trường hợp đơn vị nộp hồ sơ vừa điều chỉnh nhân thân vừa cấp mất thẻ BHYT

  Ngày/Năm ban hành: 29/7/2016
  Ngày/Năm hiệu lực: 29/7/2016
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu 401a/THE
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Mẫu 401a/THE: Giấy cam kết áp dụng cho trường hợp đơn vị nộp hồ sơ vừa điều chỉnh nhân thân vừa cấp mất thẻ BHYT

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Phiếu giao nhận hồ sơ 308] Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội

  Ngày/Năm ban hành: 22/2/2016
  Ngày/Năm hiệu lực: 22/2/2016
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 308: Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội

  5/5 - (1 bình chọn)

 • Phụ lục thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội chưa hưởng một lần: Đính kèm theo tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) : Áp dụng đối với phiếu GNHS 313

  Ngày/Năm ban hành: 2016
  Ngày/Năm hiệu lực: 2016
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Phụ lục thời gian làm việc có đóng BHXH

  5/5 - (1 bình chọn)

 • Chi tiết đính kèm mục 13 của tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS)

  Ngày/Năm ban hành: 2016
  Ngày/Năm hiệu lực: 2016
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Chi tiết đính kèm mục 13 của tờ khai

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Mẫu 02-DS/ĐNTS] Danh sách đề nghị trả sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ

  Ngày/Năm ban hành: 2016
  Ngày/Năm hiệu lực: 2016
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu 02-DS/ĐNTS
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Mẫu 02-DS/ĐNTS: Danh sách đề nghị trả sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Mẫu 02-GCĐ/SBH] Giấy cam đoan của người cho mượn hồ sơ

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2013
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2013
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu 02-GCĐ/SBH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

  Tải Mẫu 02-GCĐ/SBH: Giấy cam đoan của người cho mượn hồ sơ

  5/5 - (1 bình chọn)

 • Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm về các biểu mẫu khác tại đây:

  2. Hướng dẫn tải biểu mẫu miễn phí

  Doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau để lưu biểu mẫu:

  Bước 1: Truy cập link tải về ở phần tổng hợp biểu mẫu

  Giao diện khi nhấn vào link như sau:

  Giao diện khi truy cập vào link biểu mẫu
  Giao diện khi truy cập vào link biểu mẫu

  Bước 2: Nhấn “Tệp” >> “Tải xuống” >> “Microsoft Word (.doc)” để tải tệp về.

  Bước 2: Cách tải biểu mẫu về máy
  Bước 2: Cách tải biểu mẫu về máy

  Bước 3: Chọn nơi lưu file và nhấn “Save” để hoàn tất lưu file

  Đây là giao diện sau lưu file thành công.

  Giao diện khi hoàn tất tải xuống
  Giao diện khi hoàn tất tải xuống

  Trên đây là các biểu mẫu về Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội và cách tải về.

  3. Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp

  Chào mừng bạn đến với AZTAX – đối tác đáng tin cậy của bạn trong việc giải quyết mọi vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội! Chúng tôi là đội ngũ chuyên gia năng động và tận tâm, cam kết đem đến cho bạn những giải pháp toàn diện và hiệu quả khi dùng dịch vụ làm bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp.

  Tại AZTAX, chúng tôi hiểu rằng việc làm thủ tục bảo hiểm xã hội có thể là một quá trình phức tạp. Do đó, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn từ A đến Z trong việc đăng ký, đóng và nhận quyền lợi từ hệ thống bảo hiểm xã hội. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của bạn, đảm bảo bạn nhận được thông tin chính xác và đầy đủ.

  Với AZTAX, không chỉ là việc giúp bạn đạt được quyền lợi mà còn là việc tối ưu hóa lợi ích từ hệ thống bảo hiểm xã hội. Chúng tôi cung cấp các giải pháp tư vấn và quản lý tài chính thông minh, giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ hội và các chiến lược phù hợp với tình hình cá nhân của bạn.

  AZTAX cam kết đồng hành cùng bạn trên con đường bảo vệ an sinh và tài chính. Hãy để chúng tôi chăm sóc những lo lắng về bảo hiểm xã hội của bạn, để bạn có thể tập trung hoàn toàn vào cuộc sống của mình.

  Xem thêm: Bảo hiểm xã hội là gì

  Xem thêm: Thay đổi tên công ty trên bảo hiểm xã hội

  Xem thêm: Dịch vụ rút bhxh 1 lần trước thời hạn

  Xem thêm: Người lao động không muốn đóng bhxh

  Xem thêm: Phiếu giao nhận hồ sơ bhxh mới nhất

  Doanh nghiệp cần tư vấn về quy định hoặc dịch vụ làm hồ sơ BHXH có thể liên hệ để được tư vấn miễn phí tại đây:

  Hoặc hiện hệ ngay AZTAX theo thông tin bên dưới để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ làm bảo hiểm xã hội dành cho doanh nghiệp của chúng tôi.

  5/5 - (1 bình chọn)
  5/5 - (1 bình chọn)
  zalo-icon
  facebook-icon
  phone-icon