[DOWNLOAD] Tổng hợp biểu mẫu: Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH

Tổng hợp biểu mẫu: Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH

Bài viết này AZTAX sẽ tổng hợp các biểu mẫu hỗ trợ thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội, và hướng dẫn cách tải biểu mẫu về máy.

Tổng hợp biểu mẫu: thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH
Tổng hợp biểu mẫu: thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH

1. Tổng hợp biểu mẫu: Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội

Tổng hợp hồ sơ: Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 210] Giải quyết điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH do thay đổi tiền lương đóng BHXH hoặc được bổ sung thêm thời gian đóng BHXH, điều chỉnh công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

  Ngày/Năm ban hành: 23/7/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 27/7/2020
  Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 210/…………../CĐBHXH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 210: Giải quyết điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH do thay đổi tiền lương đóng BHXH hoặc được bổ sung thêm thời gian đóng BHXH, điều chỉnh công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

  5/5 - (1 bình chọn)
 • [MẪU SỐ 14-HSB] Đơn đề nghị giải quyết chế độ

  Ngày/Năm ban hành: 29/4/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 3/5/2020
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 14-HSB
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  Tải Mẫu số 14-HSB: Đơn đề nghị giải quyết chế độ

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU TK1-TS] Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

  Ngày/Năm ban hành: 27/3/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/5/2020
  Số hiệu văn bản: Mẫu TK1-TS
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  (Ban hành kèm theo QĐ số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)

  Tải Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 213] Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP

  Ngày/Năm ban hành: 19/3/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 20/3/2020
  Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 213/…………../CĐBHXH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 213: Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 02 TRONG PGNHS 213] Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp

  Ngày/Năm ban hành: 19/3/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 20/3/2020
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 2 trong PGNHS 213
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  tải MẪU SỐ 02 TRONG PGNHS 213: Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 01 TRONG PGNHS 213] Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp

  Ngày/Năm ban hành: 19/3/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 20/3/2020
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 1 trong PGNHS 213
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  tải MẪU SỐ 01 TRONG PGNHS 213: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 03 TRONG PGNHS 213] Giấy ủy quyền

  Ngày/Năm ban hành: 19/3/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 20/3/2020
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 3 trong PGNHS 213
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  ”Tải

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU TK1-TS] Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

  Ngày/Năm ban hành: 8/1/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 8/1/2020
  Số hiệu văn bản: Mẫu TK1-TS
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  (Ban hành kèm theo QĐ số: 22/QĐ-BHXH ngày 08/01/2020 của BHXH Việt Nam)

  Tải MẪU TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 207] Giải quyết chế độ tuất

  Ngày/Năm ban hành: 26/12/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 2/1/2020
  Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 207/…………../CĐBHXH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 207: Giải quyết chế độ tuất

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 202] Giải quyết hưởng chế độ thai sản của người sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi trong thời gian bảo lưu thời gian đóng BHXH do đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
  Tóm tắt: Giải quyết hưởng chế độ thai sản của người sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi trong thời gian bảo lưu thời gian đóng BHXH do đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện
  Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 202/…………../CĐBHXH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 202: Giải quyết hưởng chế độ thai sản của người sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi trong thời gian bảo lưu thời gian đóng BHXH do đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 201] Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động đang tham gia BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
  Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 201/…………../CĐBHXH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 201: Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động đang tham gia BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 204] Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
  Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 204/…………../CĐBHXH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 204: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 206] Giải quyết chế độ hưu trí

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
  Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 206/…………../CĐBHXH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 206: Giải quyết chế độ hưu trí

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 214] Giải quyết cấp Giấy xác nhận hưởng BHXH; cấp Giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh; Xác nhận thời gian làm Chủ nhiệm Hợp tác xã; cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
  Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 214/…………../CĐBHXH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 214: Giải quyết cấp Giấy xác nhận hưởng BHXH; cấp Giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh; Xác nhận thời gian làm Chủ nhiệm Hợp tác xã; cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 212] Giải quyết tạm dừng; hưởng tiếp; hủy quyết định hưởng; chấm dứt hưởng chế độ BHXH, hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg, nộp hồ sơ tại BHXH quận huyện

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
  Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 212/…………../CĐBHXH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 212: Giải quyết tạm dừng; hưởng tiếp; hủy quyết định hưởng; chấm dứt hưởng chế độ BHXH, hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg, nộp hồ sơ tại BHXH quận huyện

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 209] Giải quyết trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư, nộp hồ sơ tại BHXH quận huyện

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
  Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 209/…………../CĐBHXH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 209: Giải quyết trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư, nộp hồ sơ tại BHXH quận huyện

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 211] Giải quyết di chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng; di chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
  Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 211/…………../CĐBHXH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 211: Giải quyết di chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng; di chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 215] Giải quyết hồ sơ chi trả hỗ trợ học nghề cho các cơ sở dạy nghề

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
  Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 215/…………../CĐBHXH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 215: Giải quyết hồ sơ chi trả hỗ trợ học nghề cho các cơ sở dạy nghề

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 01B-HSB] Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 01B-HSB
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  Tải MẪU SỐ 01B-HSB: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 12-HSB] Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 12-HSB
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI MẪU SỐ 12-HSB: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 05A-HSB] Văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 05A-HSB
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  MẪU SỐ 05A-HSB: Văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 6-CBH] Danh sách chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sau thai sản

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 6-CBH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI MẪU SỐ 6-CBH: Danh sách chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sau thai sản

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 05B-HSB] Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 05B-HSB
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI MẪU SỐ 05B-HSB: Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 2-CBH] Thông báo thay đổi thông tin người hưởng

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 2-CBH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI MẪU SỐ 2-CBH: Thông báo thay đổi thông tin người hưởng

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 09-HSB] Tờ khai của thân nhân

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 09-HSB
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI MẪU SỐ 09-HSB: Tờ khai của thân nhân

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 13-HSB] Giấy ủy quyền

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 13-HSB
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI MẪU SỐ 13-HSB: Giấy ủy quyền

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 3-CBH] Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 3-CBH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI MẪU SỐ 3-CBH: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 208] Giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện

  Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
  Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 208/…………../CĐBHXH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 208: Giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 801] Giải quyết truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần của người hưởng từ trần

  Ngày/Năm ban hành: 31/5/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 3/6/2019
  Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 801 /……………/KHTC
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 801: Giải quyết truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần của người hưởng từ trần

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 802] Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp

  Ngày/Năm ban hành: 31/5/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 3/6/2019
  Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 802 /……………/KHTC
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 802: Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 803] Quy định trình tự các bước thay đổi thông tin người hưởng

  Ngày/Năm ban hành: 31/5/2019
  Ngày/Năm hiệu lực: 3/6/2019
  Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 803 /……………/KHTC
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 803: Quy định trình tự các bước thay đổi thông tin người hưởng

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 901] Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (GCN) cho cơ sở khám chữa bệnh

  Ngày/Năm ban hành: 3/4/2017
  Ngày/Năm hiệu lực: 3/4/2017
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Số HS: 901
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 901: Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (GCN) cho cơ sở khám chữa bệnh

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 19-CBH] Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ bảo hiểm xã hội

  Ngày/Năm ban hành: 15/3/2017
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/3/2017
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 19-CBH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI MẪU SỐ 19-CBH: Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ bảo hiểm xã hội

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 07B-GCN] Mẫu đăng ký cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

  Ngày/Năm ban hành: 2017
  Ngày/Năm hiệu lực: 2017
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Mô tả: Mẫu đăng ký cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 07B-GCN
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI MẪU SỐ 07B-GCN: Mẫu đăng ký cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [Mẫu số 03-GCN] Mẫu cấp bổ sung phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

  Ngày/Năm ban hành: 2017
  Ngày/Năm hiệu lực: 2017
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 03 – GCN
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  Mẫu số 03-GCN: Mẫu cấp bổ sung phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 02-GCN] Mẫu cấp phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

  Ngày/Năm ban hành: 2017
  Ngày/Năm hiệu lực: 2017
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 02-GCN
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI MẪU SỐ 02-GCN: Mẫu cấp phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 08-GCN] Báo cáo thay đổi thông tin của cơ sở khám chữa bệnh

  Ngày/Năm ban hành: 2017
  Ngày/Năm hiệu lực: 2017
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 08-GCN
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI MẪU SỐ 08-GCN: Báo cáo thay đổi thông tin của cơ sở khám chữa bệnh

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 04-GCN] Danh sách người lao động được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

  Ngày/Năm ban hành: 2017
  Ngày/Năm hiệu lực: 2017
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 04-GCN
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI MẪU SỐ 04-GCN: Danh sách người lao động được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 01] Danh sách đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề cho người tham gia bảo hiệm thất nghiệp

  Ngày/Năm ban hành: 1/10/2015
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/10/2015
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 01
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI Mẫu số 01: Danh sách đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề cho người tham gia bảo hiệm thất nghiệp

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 03 - QĐ613] Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng

  Ngày/Năm ban hành: 20/10/2014
  Ngày/Năm hiệu lực: 20/10/2014
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 03- Quyết định 613
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI MẪU SỐ 03 - QĐ613: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 02-BHKV] Giấy xác nhận về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực

  Ngày/Năm ban hành: 20/10/2014
  Ngày/Năm hiệu lực: 20/10/2014
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 02-BHKV
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI MẪU SỐ 02-BHKV: Giấy xác nhận về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU XNCĐ-03] Giấy đề nghị xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã

  Ngày/Năm ban hành: 20/10/2014
  Ngày/Năm hiệu lực: 20/10/2014
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu giấy XNCĐ-03
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI MẪU XNCĐ-03: Giấy đề nghị xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU XNCĐ-01] Giấy đề nghị xác nhận hưởng bảo hiểm xã hội

  Ngày/Năm ban hành: 1/6/2014
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/6/2014
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu giấy XNCĐ-01
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI MẪU XNCĐ-01: Giấy đề nghị xác nhận hưởng bảo hiểm xã hội

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 02-QĐ52] Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG

  Ngày/Năm ban hành: 25/11/2013
  Ngày/Năm hiệu lực: 25/11/2013
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 02-Quyết định 52
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI MẪU SỐ 02-QĐ52: Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 01-QĐ52] Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG

  Ngày/Năm ban hành: 25/11/2013
  Ngày/Năm hiệu lực: 25/11/2013
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 01-Quyết định 52
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  MẪU SỐ 01-QĐ52: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ C87b-HD] Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề

  Ngày/Năm ban hành: 23/10/2012
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2013
  Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  Số hiệu văn bản: Mẫu số: C87b-HD-Thông tư số 178/2012/TT-BTC
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI Mẫu số C87b-HD: Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ C87a-HD] Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề

  Ngày/Năm ban hành: 23/10/2012
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2013
  Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  Số hiệu văn bản: Mẫu số: C87a-HD-Thông tư số 178/2012/TT-BTC
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  Tải MẪU SỐ C87a-HD: Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [PHỤ LỤC 7 - TTLT số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT] Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động (Nặng hoặc chết người)

  Ngày/Năm ban hành: 21/5/2012
  Ngày/Năm hiệu lực: 4/7/2012
  Nơi ban hành: Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  Số hiệu văn bản: Phụ lục 7-TTLT số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI PHỤ LỤC 7 - TTLT số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT: Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động (Nặng hoặc chết người)

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [PHỤ LỤC 6 - TTLT số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT] Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động (Nhẹ hoặc nặng)

  Ngày/Năm ban hành: 21/5/2012
  Ngày/Năm hiệu lực: 4/7/2012
  Nơi ban hành: Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  Số hiệu văn bản: Phụ lục 6-TTLT số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI PHỤ LỤC 6 - TTLT số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT: Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động (Nhẹ hoặc nặng)

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [PHỤ LỤC 8 - TTLT số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT] Mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động

  Ngày/Năm ban hành: 21/5/2012
  Ngày/Năm hiệu lực: 4/7/2012
  Nơi ban hành: Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  Số hiệu văn bản: Phụ lục 8-TTLT số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI PHỤ LỤC 8 - TTLT số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT: Mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động

  5/5 - (1 bình chọn)

 • [MẪU SỐ 01- QĐ613] Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng

  Ngày/Năm ban hành: 1/7/2010
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2010
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu số 01-Quyết định 613
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

  TẢI MẪU SỐ 01- QĐ613: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng

  5/5 - (1 bình chọn)

 • Doanh nghiệp có thể tham khảo về các biểu mẫu khác tại đây:

  2. Hướng dẫn tải biểu mẫu

  Để tải biểu mẫu, doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau:

  Bước 1: Truy cập link tải về ở phần tổng hợp biểu mẫu

  Giao diện khi nhấn vào link như sau:

  Giao diện khi nhấn vào link
  Giao diện khi nhấn vào link

  Bước 2: Nhấn “Tệp” >> “Tải xuống” >> “Microsoft Word (.doc)” để tải tệp về

  Bước 2: Tải file xuống
  Bước 2: Tải file xuống

  Bước 3: Chọn nơi lưu file và nhấn “Save” để hoàn tất lưu file

  Đây là giao diện sau lưu file thành công.

  Giao diện khi hoàn thành lưu file
  Giao diện khi hoàn thành lưu file

  Trên đây là các biểu mẫu về Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội và cách tải về.

  5/5 - (1 bình chọn)
  5/5 - (1 bình chọn)
  zalo-icon
  facebook-icon
  phone-icon