Doanh nghiệp mới thành lập có phải nộp thuế TNDN hay không?

Doanh nghiệp mới thành lập có phải nộp thuế tndn hay không?

Doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế TNDN không là câu hỏi được đặt ra rất nhiều. Vậy Nhà nước có chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp mới thành lập hay không? Hãy cùng AZTAX đi tìm câu trả lời nhé!

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là gì?

Chưa có bất kỳ văn bản luật nào định nghĩa về thuế TNDN, nhưng chúng ta có thể hiểu như sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế trực của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có mức thu nhập phải chịu thuế từ những hoạt động kinh doanh, sản xuất, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ và những thu nhập khác của doanh nghiệp theo pháp luật quy định.

Thu nhập chịu thuế được hiểu đơn giản là tiền đề, cơ sở để xác định thu nhập tính thuế. Trong đó, thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm các nguồn thu nhập từ những hoạt động sản xuất, kinh doanh và các nguồn thu nhập khác.

thue thu nhap doanh nghiep la gi? nhà nước có miễn thuế thu nhập doanh nghiệp mới thành lập
Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Công ty miễn thuế là loại nào?

2. Doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế TNDN hay không?

Căn cứ vào Điều 13 và Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (sửa đổi 2013, 2014) thì chế độ ưu đãi về thuế suất, thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN được áp dụng dựa vào lĩnh vực dự án đầu tư của doanh nghiệp có được ưu đãi. Chứ không phụ thuộc vào việc liệu doanh nghiệp thành lập mới hay không.

Doanh nghiệp mới thành lập chỉ đủ điều kiện được miễn thuế TNDN nếu nó được thành lập với mục đích thực hiện dự án đầu tư mới, thuộc đối tượng được miễn thuế TNDN và chỉ được miễn thuế TNDN trong khoảng thời gian nhất định.

Lưu ý Quy định pháp luật không hạn chế doanh nghiệp mới thành lập năm đầu tiên thì không phải đóng thuế mà khi có phát sinh thu nhập chịu thuế thì phải thực hiện kê khai và nộp thuế. Trường hợp kinh doanh không có lợi nhuận dẫn đến thu nhập tính thuế của doanh nghiệp âm thì doanh nghiệp không phải đóng thuế TNDN.

doanh nghiep moi thanh lap co phai nop thue tndn khong?
Doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế tndn hay không?

Căn cứ vào Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 số 14/2008/QH12 quy định doanh nghiệp mới thành lập vẫn phải nộp thuế TNDN khi có mức thu nhập chịu thuế từ những hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Chiếu theo Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008  số 14/2008/QH12 một số trường hợp được giảm thuế hoặc miễn thuế như sau:

 • Doanh nghiệp mới thành lập từ những dự án đầu tại địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn về mặt kinh tế – xã hội của khu kinh tế, khu công nghệ cao.
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ những dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, lĩnh vực sản xuất phần mềm hay các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của nhà nước.
 • Doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo (dạy nghề), lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.
 • Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, xây dựng và vận tải phải sử dụng nhiều lao động nữ.
 • Doanh nghiệp có sử dụng nhiều người lao động là người dân tộc thiểu số.

3. Các trường miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ được miễn thuế trong suốt 4 năm và giảm 50% số thuế cần nộp trong 9 năm tiếp theo, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thu nhập là kết quả từ việc thực hiện dự án đầu tư mà được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm.
 • Thu nhập là kết quả từ dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa, được thực hiện tại địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, theo quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

Doanh nghiệp sẽ được miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo, trong trường hợp:

 • Thu nhập là kết quả từ dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa, nhưng thực hiện tại địa bàn không thuộc nhóm địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hay đặc biệt khó khăn, theo quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

Doanh nghiệp sẽ được miễn thuế trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo trong các trường hợp sau đây:

 • Thu nhập từ việc thực hiện dự án đầu tư mới và áp dụng thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian kéo dài 10 năm.
 • Thu nhập từ việc thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (ngoại trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).

4. Xác định kỳ kê khai thuế TNDN

Xác định kỳ kê khai thuế TNDN (Thu nhập doanh nghiệp) là một phần quan trọng trong quá trình quản lý thuế của một doanh nghiệp. Kỳ kê khai thuế TNDN thường được xác định dựa trên quy định của pháp luật thuế tại mỗi quốc gia và có thể là hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Quyết định xác định kỳ kê khai đúng đắn là rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến việc tính toán, nộp thuế đúng hạn và tuân thủ pháp luật thuế một cách chính xác. Điều này giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro liên quan đến việc vi phạm luật thuế và đảm bảo hoạt động kinh doanh được thực hiện một cách hợp pháp và bền vững.

xac dinh ky ke khai thue tndn
Xác định kỳ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp và chính sách thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Căn cứ vào Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định kỳ kê khai thuế TNDN như sau: Kê khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm dương lịch.

Ví dụ: Kỳ kế toán năm của doanh nghiệp theo năm dương lịch bắt đầu từ 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 thì thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 là 31/03/2024.

Doanh nghiệp thực hiện kỳ tính thuế theo năm tài chính áp dụng trong trường hợp năm tài chính khác với năm dương lịch.

Xem thêm: Dịch vụ đăng ký thành lập công ty

5. Xác định đối tượng nộp thuế TNDN

Xác định đối tượng nộp thuế TNDN (Thu nhập doanh nghiệp) là một bước quan trọng trong quá trình quản lý thuế của một doanh nghiệp.

xac dinh doi tuong nop thue tndn
Xác định đối tượng nộp thuế TNDN

Căn cứ vào Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định các đối tượng phải nộp thuế TNDN là tổ chức doanh nghiệp có các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế bao gồm những nhóm sau:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Doanh nghiệp nước ngoài (doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài) có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.
 • Tổ chức thành lập theo Luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam quy định.
 • Những tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh và có thu nhập chịu thuế.

6. Phương pháp tính thuế TNDN

Phương pháp tính thuế TNDN (Thu nhập doanh nghiệp) là một quy trình quan trọng trong lĩnh vực thuế và tài chính doanh nghiệp. Nó xác định cách tính toán số thuế mà một doanh nghiệp phải nộp dựa trên thu nhập mà doanh nghiệp đó kiếm được từ hoạt động kinh doanh.

phuong phap tinh thue TNDN
Phương pháp tính thuế TNDN

Chiếu theo Điều 1 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về cách tính thuế TNDN như sau:

Tiền thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế Phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN

Nếu doanh nghiệp có quỹ KH&CN thì thuế TNDN tính như sau:

Tiền thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế xuất

Lưu ý:

 • Phần trích lập quỹ KH&CN: được trích không quá 10% thu nhập tính thuế (doanh nghiệp tự quyết định trích lập hằng năm)
 • Thu nhập tính thuế ở đây là thu nhập sau khi thu nhập chịu thuế đã trừ các khoản thu nhập miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định.
 • Thu nhập chịu thuế là nguồn thu được từ doanh thu sau khi đã trừ các khoản chi phí được trừ cộng với các nguồn thu nhập khác.

Xem thêm: Báo cáo thuế doanh nghiệp mới thành lập được thực hiện như thế nào?

Xem thêm: Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế môn bài hay không?

Xem thêm: Hạn nộp thuế môn bài doanh nghiệp mới thành lập vào lúc nào?

7. Mức thuế suất TNDN

Mức thuế suất TNDN (Thu nhập doanh nghiệp) là một yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Mức thuế suất này đại diện cho tỷ lệ thuế được áp dụng vào thu nhập hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Quy định về mức thuế suất TNDN thường thay đổi theo quốc gia, loại hình doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh.

muc thue suat TNDN
Mức thuế suất TNDN

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 số 14/2008/QH12 quy định mức thuế suất áp dụng như sau:

 • Thuế suất TNDN áp dụng hiện nay là mức 20% đối với những doanh nghiệp thông thường.
 • Mức thuế suất TNDN từ 25% đến với 50% đối với hợp đồng dầu khí
 • Mức thuế suất TNDN từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam.

Căn cứ vào Luật Dầu khí 2022 số 12/2022/QH15 có hiệu lực từ 01/07/2023 quy định về thay đổi về mức thuế suất TNDN phù hợp từng dự án, từng lĩnh vực.

8. Các câu hỏi thường gặp về chính sách thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

8.1 Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bao nhiêu năm?

Thường thì, các doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu tiên của hoạt động. Sau thời gian này, chúng sẽ phải đóng tối đa 50% thuế TNDN.

8.2 Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế gì?

Dựa trên quy định nêu trên, công ty thành lập vào năm 2024 cùng các hộ gia đình, cá nhân hoặc nhóm cá nhân bắt đầu hoạt động sản xuất và kinh doanh vào năm 2024 sẽ được hưởng miễn lệ phí môn bài cho năm 2024.

8.3 Doanh nghiệp không phải đóng thuế khi nào?

Theo quy định pháp luật, doanh nghiệp mới thành lập trong năm đầu tiên sẽ không phải đóng thuế, nhưng khi có thu nhập thì phải thực hiện kê khai và nộp thuế. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh không có lợi nhuận, dẫn đến thu nhập tính thuế âm, thì doanh nghiệp sẽ được miễn thuế TNDN.

8.4 Thuế thu nhập doanh nghiệp bao nhiêu phần trăm 2024?

Thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2024 được xác định với mức thuế suất là 20%. Đối với các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam, thuế suất thuế TNDN có thể biến đổi từ 32% đến 50% tùy theo từng dự án và cơ sở kinh doanh cụ thể.

Trên đây, AZTAX đã cung cấp câu trả lời cho câu hỏi doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế TNDN. Hy vọng rằng bài viết có thể hỗ trợ vấn đề doanh nghiệp đang quan tâm. Nếu quý doanh nghiệp mong muốn giảm rủi ro khi thành lập doanh nghiệp có thể liên hệ ngay cho AZTAX. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ giải quyết khó khăn của quý doanh nghiệp.

Xem thêm: Kế toán doanh nghiệp mới thành lập

Xem thêm: Các chính sách thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Xem thêm: Các loại thuế phải nộp sau khi thành lập doanh nghiệp

Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế

2/5 - (2 bình chọn)
2/5 - (2 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon