Cách làm báo cáo thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

cách làm báo cáo thuế

Các doanh nghiệp mới thành lập thì làm báo cáo thuế như thế nào luôn là một vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm bắt được quy trình báo cáo thuế này. Do đó, công ty AZTAX sẽ hướng dẫn bạn các thủ tục khai báo thuế cho doanh nghiệp khi mới thành lập công ty.

Sau khi Doanh nghiệp nhận giấy phép đăng kí kinh doanh, các doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau:

1. Kê khai và nộp phí môn bài

cách làm báo cáo thuế
cách làm báo cáo thuế

1.1 Doanh nghiệp nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài theo các trường hợp sau đây:

 1. Công ty mới thành lập, chưa hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh nghiệp nộp Tờ khai Lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày (bao gồm cả thứ 7, chủ nhật) kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 2. Công ty mới thành lập, đã phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh nghiệp nộp Tờ khai Lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 3. Công ty có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) ở cùng địa phương cấp tỉnh: Doanh nghiệp đồng thời nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho đơn vị phụ thuộc tại Cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Công ty.
 4. Công ty có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) ở địa phương cấp tỉnh khác: đơn vị phụ thuộc phải thực hiện nộp Tờ khai Lệ phí môn bài cho đơn vị phụ thuộc tại Cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị.

1.2 Hồ sơ nộp thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI ban hành theo thông tư 156/2013/TT-BTC. Mức nộp lệ phí môn bài cụ thể như sau:

Thuế môn bài Vốn đăng kí Mức thuế môn bài cả năm
Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
Bậc 2 Từ 5 đến 10 tỷ 2.000.000
Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000
Bậc 4 Dưới 2 tỷ, các chi nhánh, văn phòng, cửa hàng trực thuộc 1.000.000

1.3 Khai thuế môn bài là loại khai thuế để nộp cho hàng năm được thực hiện như sau:

 • Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày; kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Lập hồ sơ thuế ban đầu

Trong vòng 10 ngày kể từ khi cấp MST, doanh nghiệp phải đăng ký hồ sơ thuế ban đầu tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai thuế môn bài và giấy nộp tiền thuế môn bài ( Có thể nộp qua mạng )
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công chứng ( 2 bản )
 • Giấy CMND người đại diện pháp luật công chứng ( 2 bản )
 • Đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn ( 2 bản )
 • Quyết định bổ nhiệm giám đốc ( 1 bản )
 • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng ( 1 bản )
 • Đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ ( 2 bản )
 • Giấy ủy quyền ( Nếu không phải là đại diện pháp luật) ( 1 bản )

3. Khai thuế giá trị gia tăng

Nếu Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến Cơ quan thuế tại Kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi Công ty được thành lập.

Nếu Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến Cơ quan thuế tại Kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi Công ty được thành lập.

>>>  Để xác định doanh nghiệp khai thuế GTGT theo phương pháp nào, hãy xem ngay các loại báo cáo thuế để kê khai một cách chính xác nhất.

Cả 2 phương pháp tính thuế GTGT, doanh nghiệp mới thành lập thì việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo QUÝ. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng; thì từ năm dương lịch tiếp theo; sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá; dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng); để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý; và áp dụng ổn định trong chu kỳ 3 năm.

Xem thêm: Thời hạn nộp thuế môn bài doanh nghiệp mới thành lập

Xem thêm: Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế môn bài không?

4. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

cách làm báo cáo thuế
Nhận làm báo cáo thuế

Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, thì kể từ quý 4/2014, doanh nghiệp KHÔNG phải lập và nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN theo mẫu 01A(B)/TNDN nữa, mà chỉ nộp tiền thuế TNDN do doanh nghiệp tự tạm tính hằng quý.

Cuối năm thì nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN.

5. Khai thuế thu nhập cá nhân

Đối với thuế TNCN, không phát sinh thì không phải nộp tờ khai tháng/quý (mẫu 02/KK-TNCN), nhưng chú ý là vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm (mẫu 05/KK-TNCN)

Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm.

6. Hóa đơn

Trường hợp DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

 • Tiến hành đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng. Sau đó làm thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng ít nhất là 5 ngày.
 • Kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn; thì mỗi quý phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu BC26/AC); chậm nhất là ngày 30 quý sau.

Trường hợp DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

 • Doanh nghiệp phải làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp (không phải hóa đơn GTGT) tại Cơ quan thuế.
 • Những Doanh nghiệp mới thành lập phải lập Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn theo Quý (Mẫu BC26/AC); thời hạn chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên Quý sau.

7. Tài khoản ngân hàng

Mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng vì theo quy định hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và chi phí tính thuế TNDN mới được trừ.

Những hóa đơn đầu vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế GTGT) thì phải thanh toán bằng cách chuyển khoản (Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính).

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng cho cơ quan thuế.

8. Lao động và bảo hiểm xã hội

Nếu DN ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Kế toán liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho nhân viên.

Doanh nghiệp phải làm thang bảng lương để nộp cho phòng Lao động Thương binh Xã hội.

Sau đó làm thủ tục tham gia BHXH (nếu có).

Trên đây là những thủ tục làm báo cáo thuế dành cho doanh nghiệp mới thành lập. Nếu quý doanh nghiệp cảm thấy đây là một quá trình khá vất vả và tốn kém nhiều thời gian, thủ tục thì quý doanh nghiệp có thể tham khảo gói dịch vụ thành lập do công ty AZTAX chúng tôi cung cấp.

Xem thêm: Kế toán doanh nghiệp mới thành lập là gì?

Xem thêm: Chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp mới thành lập là gì?

Đánh giá post
Đánh giá post