Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế môn bài không?

doanh nghiep moi thanh lap co duoc mien thue mon bai

Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế môn bài hay không? Doanh nghiệp mới thành lập được xem là động lực cho sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Tuy nhiên, để phát triển được, các doanh nghiệp mới cần sự quan tâm và những chính sách ưu đã từ nhà nước. Vì vậy, chính phủ đã có chính sách miễn thuế đối với các doanh nghiệp mới thành lập. Vậy, doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế môn bài không? Cùng AZTAX đi tìm câu trả lời nhé!

Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế môn bài hay không?
Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế môn bài hay không?

1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là gì? Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế môn bài hay không?
Lệ phí môn bài là gì? Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế môn bài hay không?

Hiện nay, thuật ngữ “thuế môn bài” được thay thế bởi “lệ phí môn bài” từ ngày 01/01/2017. Trên thực tế, sự thay đổi từ thuế sang lệ phí không chỉ đơn thuần là thay đổi về thuật ngữ, mà có còn có những sự khác biệt về bản chất, cụ thể như sau:

  • Đối với trường hợp khi môn bài là thuế: Đây là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của hộ kinh doanh, cá nhân, hộ gia đình theo quy định của các luật thuế. Thông thường, mức thuế sẽ do các luật thuế quy định và nó chính là khoản thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.
  • Đối với trường hợp khi môn bài là lệ phí: đây là khoản tiền được ấn định mà cá nhân, tổ chức kinh doanh phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công nhằm phục vụ công việc quản lý của nhà nước. Ngoài ra, đây là một trong những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu.

2. Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế môn bài không?

Trả lời câu hỏi doanh nghiệp mới thành lập có nộp lệ phí môn bài không?
Doanh nghiệp, công ty mới thành lập được miễn thuế môn bài không?

Căn cứ theo. Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP được sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài, những đối tượng doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế môn bài như sau:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.

7. Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

9. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

10. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Như vậy, trường hợp tổ chức mới thành lập (có mã số doanh nghiệp, mã số thuế mới) được lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc sản xuất kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế môn bài trong năm đầu tiên hoạt động từ ngày 01/01 đến 31/12.

Bên cạnh đó, còn có các trường hợp được miễn lệ phí môn bài như cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Ngoài ra, các trường hợp như nhóm cá nhân, cá nhân và không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính cũng được miễn lệ phí môn bài.

3. Mức đóng thuế môn bài

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP được sửa đổi tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP về mức thu lệ phí môn bài quy định như sau:

Tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa:

STT Đối tượng và căn cứ thu Mức nộp thuế môn bài
1 Tổ chức có vốn điều lệ ghi hay vốn đầu tư trên 10 tỷ VND 3.000.000 VND/năm
2 Tổ chức có vốn điều lệ hay vốn đầu tư nhở hơn 10 tỷ VND 2.000.000 triệu VND/năm
3 Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, chi nhánh, đơn vị sự nghiệp hay tổ chức kinh tế khác 1.000.000 triệu VND/năm

Mức lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình:

STT Doanh thu Mức nộp 
1 Trên 500 triệu VND/năm 1.000.000 VND/năm
2 Trên 300 đến 500 triệu VND/năm 500.000 VND/năm
3 Trên 100 đến 300 triệu VND/năm 300.000 VND/năm

4. Hướng dẫn kê khai và nộp lệ phí môn bài?

Hướng dẫn kê khai và nộp lệ phí môn bài
Hướng dẫn kê khai và nộp lệ phí môn bài

Đầu tiên, bạn cần tạo và điền theo mẫu lệ phí môn bài được quy định tại Phụ Lục II – VIII mã số 01/LPMB theo Thông Tư số 80/2021/TT-BTC. Sau khi điền đầy đủ các thông tin thì bạn chỉ cần tới Cơ quan trực thuộc tại địa điểm của bạn để nộp là hoàn thành. Mẫu ảnh kê khai:

Mẫu tờ khai lệ phí môn bài
Mẫu tờ khai lệ phí môn bài

5. Thời hạn nộp và mức phạt chậm nộp lệ phí môn bài?

5.1 Thời hạn nộp kê khai lệ phí môn bài

Thời gian nộp lệ phí môn bài
Thời gian nộp lệ phí môn bài

Căn cứ vào Khoản 9 – Điều 18 – Nghị Định số 126/2020/NĐ-CP về thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

a) Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

b) Đối với doah nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

b.1) Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.

b.2) Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

c) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

c.1) Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.

c.2) Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Như vậy, kế toán doanh nghiệp mới thành lập phải nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm. Trường hợp của cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh nên chú ý thêm về thời gian đóng thuế môn bài tại điểm c của Điều luật này.

5.2 Mức phạt chậm nộp lệ phí môn bài

Các mức phạt nộp chậm lệ phí môn bài
Các mức phạt nộp chậm lệ phí môn bài

Đối với các trường hợp nộp lệ phí môn bài chậm thì sẽ bị phạt theo quy định được nêu tại Khoản 1,2,3,4,5 – Điều 13 – Nghị Định số 125/2020/NĐ-CP:

Phạt cảnh cáo: Nộp hồ sơ khai thuế trễ từ 01 – 05 ngày.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng – 5.000.000 đồng: Nộp hồ sơ khai thuế trễ từ 01 – 30 ngày.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng – 8.000.000 đồng: Nộp hồ sơ khai thuế trễ từ 31 – 60 ngày.

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng – 15.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có những hành vi:

  • Nộp hồ sơ khai thuế trễ từ 61 – 90 ngày.
  • Nộp hồ sơ khai thuế trễ từ 91 ngày nhưng không phat sinh thuế
  • Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh thuế
  • Không nộp các phụ lục về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng – 25.000.000 đồng: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp, có phát sinh số thuế  và doanh nghiệp đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách Nhà nước trước thời gian công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời gian lập biên bản về hành vi chậm nộp.

Lưu ý: Trường hợp mức tiền phạt lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ thuế thì số tiền phạt tối đa bằng với số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ thuế nhưng không được thấp hơn mức trung bình của khung phạt tại quy định này.

6. Một số câu hỏi liên quan

6.1 Mới thành lập doanh nghiệp có cần kê khai và nộp thuế môn bài không?

Tại Khoản 1 – Điều 5 – Nghị Định số 20/VBHN-BTC quy định về kê khai lệ phí môn bài, doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế môn bài cho cơ quan Thuế trước ngày 30/01 năm sau năm mới thành lập.

6.2 Hộ kinh doanh là tạp hóa có nộp phí môn bài không?

Hộ kinh doanh là tạp hóa có nộp lệ phí môn bài không
Hộ kinh doanh là tạp hóa có nộp lệ phí môn bài không

Tại Khoản 7 – Điều 2 – Nghị Định số 20/VBHN-BTC quy định: cá nhân/nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh là thuộc nhóm đối tượng phải nộp lệ phí môn bài. Vậy nếu bạn là hộ kinh doanh và kinh doanh tạp hóa thì vẫn phải nộp lệ phí môn bài như bình thường.

6.3 Công ty có chi nhánh ngoài tỉnh có cần phải nộp lệ phí môn bài thay cho chi nhánh đó không?

Công ty có cần phải nộp lệ phí môn bài thay cho chi nhánh không?
Công ty có cần phải nộp lệ phí môn bài thay cho chi nhánh không?

Căn cứ vào Khoản 3 – Điều 5 – Nghị Định số 20/VBHN-BTC nêu rõ nếu công ty có chi nhánh ở ngoài tỉnh thì văn phòng chính của công ty không cần phải nộp lệ phí môn bài thay cho chi nhánh đó. Việc nộp lệ phí môn bài sẽ do chi nhánh đó đảm nhiệm và nộp tại Cơ quan thuế cùng tỉnh.

Như vậy, AZTAX đã trã giúp các bạn trả lời được câu hỏi doanh nghiệp mới thành lập có được miễn phí thuế môn bài hay không. Hy vọng, bài viết này sẽ giúp các doanh nghiệp mới thành lập có được cái nhìn tổng quan về chính sách miễn thuế và có thể áp dụng chính sách này một cách hiệu quả để giảm thiểu chi phí và tăng cường năng lực cạnh tranh. Đừng quên theo dõi và đọc thêm nhiều bài viết bổ ích khác tại AZTAX nhé!

Xem thêm: Các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp mới thành lập

Xem thêm: Các loại thuế phải nộp khi thành lập doanh nghiệp là những gì?

Xem thêm: Cách làm báo cáo thuế doanh nghiệp mới thành lập

Xem thêm: Hạn nộp thuế môn bài doanh nghiệp mới thành lập là ngày nào?

Nguồn tham khảo:

Quy định về lệ phí môn bài – https://pbgdpl.haiphong.gov.vn/Chinh-sach-phap-luat/Quy-dinh-ve-le-phi-mon-bai-93385

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post