Ưu đãi doanh nghiệp mới thành lập theo quy định mới 2023

uu dai doanh nghiep moi thanh lap

Các startup luôn quan tâm đến những ưu đãi doanh nghiệp mới thành lập. Đây chính là những chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp mới của Nhà nước. Vậy, doanh nghiệp mới thành lập được hưởng những ưu đãi gì? Có những quy định kèm theo không? Mời quý độc giả cùng AZTAX tìm hiểu và giải đáp.

1. Căn cứ pháp lý

Bài viết sau đây được xây dựng nội dung dựa trên những căn cứ theo quy định tại:

– Thông tư số 78/2014/TT-BTC;

– Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14.

2. Các ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Trong chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập, các ưu đãi về thuế chính là vấn đề được các chủ sở hữu vô cùng quan tâm. Theo đó, các doanh nghiệp đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đều được hỗ trợ về thuế. Cụ thể là các thuế sau đây.

2.1. Thuế môn bài

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP, những doanh nghiệp sau đây được miễn giảm lệ phí thuế môn bài trong thời hạn như sau:

– Các tổ chức được thành lập mới, hộ gia đình, cá nhân lần đầu kinh doanh được miễn giảm thuế môn bài trong năm đầu tiên hoạt động hoặc có hoạt động, sản xuất.

– Các tổ chức vừa chuyển từ hộ gia đình sang doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ sẽ được miễn phí thuế môn bài trong 3 năm kể từ khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non công lập được miễn phí thuế môn bài.

Bên cạnh đó, trường hợp các đối tượng trên mở văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì các địa điểm trên đồng thời cũng được miễn phí thuế môn bài trong thời gian doanh nghiệp đang được hưởng chính sách ưu đãi. Mặt khác, sau khi hết thời hạn quy định, các tổ chức, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đóng mức phí môn bài theo quy định của pháp luật.

cac uu dai ve thue mon bai cho doanh nghiep moi thanh lap
Các ưu đãi về thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập

Hiện nay, theo quy định tại Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, mức phí môn bài phải đóng hằng năm như sau:

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên: 3.000.000 đồng/ năm.

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống:

2.000.000 đồng/ năm.

– Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp thuộc doanh nghiệp: 1.000.000 đồng/ năm.

2.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp

uu dai ve thue tndn cho doanh nghiep moi
Ưu đãi về thuế TNDN cho doanh nghiệp mới thành lập

Căn cứ theo Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/VBHN-VPQH, các doanh nghiệp mới thành lập được hưởng mức thuế ưu đãi từ 10% – 17% trong vòng mười năm. Mức ưu đãi này được áp dụng tùy trường hợp cho doanh nghiệp thuộc các diện sau:

– Doanh nghiệp có thu nhập từ việc thực hiện dự án đầu tư tại khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, thuộc khu kinh tế, khu công nghệ cao.

– Doanh nghiệp thành lập mới từ thực hiện dự án đầu tư trong những lĩnh vực liên quan đến công nghệ cao; đầu tư phát triển công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng như cầu đường, sân bay, đặc biệt ; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit và các loại vật liệu mới khác làm vật liệu xây dựng; sản xuất năng lượng sạch, năng lượng mới và năng lượng từ việc xử lý chất thải; phát triển công nghệ sinh học.

– Doanh nghiệp thành lập mới từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

– Doanh nghiệp thành lập mới từ thực hiện dự án đầu tư: Sản xuất thép xây dựng; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị thuỷ lợi; sản xuất và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản; phát triển ngành nghề nông thôn.

2.3. Chính sách gia hạn thời gian đóng thuế cho doanh nghiệp

Bên cạnh miễn giảm, Nhà nước cũng đưa ra các chính sách gia hạn một số loại thuế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp giảm bớt sức ép tài chính. Một số loại thuế được gia hạn thời gian theo quy định của pháp luật bao gồm:

– Thuế đất và tiền thuê đất: Căn cứ tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 41/2020/NĐ-CP, các doanh nghiệp, hộ gia đình được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp sẽ được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê là 5 tháng.

– Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước giao đất nông nghiệp cho mục đích sản xuất, chăn nuôi sẽ được gia hạn thuế sử dụng đất đến hết năm 2025.

Ngoài ra, các nghị định miễn giảm, gia hạn về thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt,… cũng đã được nhà nước ban hành nhằm khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển theo quy định.

3. Thời gian miễn, giảm thuế về các chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp mới 

thoi gian mien giam ve cac chinh sach uu dai cho doanh nghiep moi
Thời gian miễn giảm các chính sách ưu đãi về thuế

Căn cứ tại Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 16 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP), nhà nước quy định về thời gian miễn, giảm thuế về các chính sách cho doanh nghiệp mới thành lập như sau:

– Đối với trường hợp có thu nhập từ các dự án đầu tư liên quan đến công nghệ cao, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp sẽ được miễn thuế 04 năm, 09 năm tiếp theo giảm 50% số thuế.

– Đối với trường hợp có thu nhập từ các dự án thực hiện xã hội hóa tại địa bàn không thuộc danh mục có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp sẽ được miễn thuế 04 năm, 05 năm tiếp theo giảm 50% số thuế.

– Đối với trường hợp có thu nhập từ các kế hoạch đầu tư tại khu công nghiệp, doanh nghiệp sẽ được miễn thuế 02 năm, 04 năm tiếp theo giảm 50% số thuế.

4. Ưu đãi khi thành lập doanh nghiệp khác

4.1. Chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng

chinh sach ho tro lai suat tin dung cho doanh nghiep moi thanh lap
Chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng ra sao?

Theo thống kê, ngân hàng thuộc hệ thống nhà nước đã có ba lần điều chỉnh lãi suất điều hành như lãi suất tiền gửi, cho vay, tái chiết khấu,… từ đầu năm 2020. Theo đó, các mức lãi suất được thay đổi, điều chỉnh như sau:

– Lãi suất tái cấp vốn giảm từ 4,5% xuống 4% một năm.

– Lãi suất tái chiết khấu giảm từ 3% xuống 2,5% một năm.

– Lãi suất chào mua giấy tờ thông qua nghiệp vụ thị trường giảm từ 3% xuống 2,5% một năm.

– Lãi suất cho vay ngắn hạn giảm 0,5% 1 năm.

4.2. Chính sách giải ngân đầu tư công

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, Nghị quyết số 84/NQ-CP đã được ban hành nhằm hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và các giải pháp thúc đẩy giải ngân. Theo đó, các chính sách này đã và đang giải quyết các vấn đề khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo ra ưu đãi cho doanh nghiệp mới thành lập hiện nay.

4.3. Chính sách an sinh xã hội

chinh sach an sinh xa hoi
Chính sách an sinh xã hội dành cho doanh nghiệp mới thành lập

Sau đây là một ví dụ cho chính sách an sinh xã hội của nhà nước dành cho các doanh nghiệp mới thành lập.

Trong hai năm đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, nhà nước đã luôn đưa ra các gói hỗ trợ. Các gói đã được hỗ trợ cho cá nhân kinh doanh vào đợt một, các tổ chức vào đợt hai. Trong đó, tổng chi phí hỗ trợ đợt hai được xác định là 18.600 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh,… bị tác động bởi dịch.

4.4.  Phát triển thị trường vốn, kênh huy động vốn cho doanh nghiệp

Điều này bao gồm những sửa đổi, bổ sung đối với chính sách phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Nghị định 81/2020/NĐ-CP. Trong đó, chính sách có quy định giá sàn, quy định phạt, quy định công khai thông tin,… làm cho việc bán hàng và huy động vốn trái phiếu trở nên minh bạch rõ ràng hơn. Từ đó, doanh nghiệp được tạo thêm các kênh huy động vốn quan trọng .

4.5. Đưa ra chỉ thị ưu đãi cho doanh nghiệp mới thành lập của ngân hàng nhà nước

Nhà nước cũng có các chỉ thị Ngân hàng thuộc nhà nước đưa ra thêm nhiều chính sách cho doanh nghiệp mới thành lập vay vốn. Trong đó, các thủ tục vay nên được đơn giản hơn nữa, có thêm nhiều gói, quỹ tín dụng cũng như quỹ giúp đỡ doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh Covid khó khăn. 

chinh sach dua ra chi thi uu dai tai cac ngan hang nha nuoc
Đưa ra các chỉ thị ưu đãi từ ngân hàng nhà nước.

Cùng với đó là những chính sách về cho vay vốn, ươm mầm và kỹ thuật giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ. Song song, các ngân hàng cũng cần thành lập thêm quỹ hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thông qua bài viết này, AZTAX đã cung cấp cho đọc giả các thông tin về ưu đãi doanh nghiệp mới thành lập. Hy vọng, AZTAX đã có thể giải đáp được những thắc mắc, băn khoăn của các quý doanh nghiệp về chủ đề này. Dưới đây là một số bài viết cùng chuyên mục mà quý doanh nghiệp có thể tham khảo.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post