Tiền lương là gì? Quy định mới nhất về tiền lương theo pháp luật

tien luong la gi?

Tiền lương là gì là câu hỏi nhận được rất nhiều sự quan tâm của người lao động. Vậy pháp luật quy định về tiền lương như thế nào? Việc trả lương dựa trên nguyên tắc nào? Hãy cùng AZTAX tìm hiểu trong bài viết này nhé.

1. Tiền lương là gì?

Tien luong la gi
Tiền lương là gì?

Căn cứ vào Điều 90 Bộ Luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14 quy định:

Điều 90. Tiền lương

Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Mức lương theo công việc hoặc chức phải bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu. Người sử dụng lao động phải trả lương một cách công bằng cho người lao động. Người sử dụng lao động không được phân biệt giới tính giàu nghèo với những người lao động tạo ra giá trị như nhau.

Xem thêm: Lương cứng là gì

2. Nguyên tắc trả lương

Nguyen tac tra luong
Nguyên tắc trả lương

Quy trình tính lương là việc làm không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Điều này giúp công tác tính lương và trả lương cho nhân viên trở nên chuyên nghiệp, xác thực hơn. Bên cạnh đó, người lao động cũng đảm bảo được quyền lợi hợp pháp của mình.

Chiếu theo Điều 94 Bộ Luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14 nguyên tắc trả lương được quy định như sau:

Điều 94. Nguyên tắc trả lương

Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

Tiền lương của người lao động phải được người sử dụng lao động trả trực tiếp, đúng hạn và đầy đủ. Trong trường hợp nếu người lao động không thể nhận lương trực tiếp có thể ủy quyền cho người khác nhận thay. Người sử dụng lao động sẽ phải chi trả nếu người lao động có ủy quyền hợp pháp.

Người lao động có quyền tự do chi tiêu tiền lương, người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào. Người sử dụng lao động không được ép buộc. Đồng thời người lao động hoàn toàn chủ động mua hàng hóa, dịch vụ của đơn vị hoặc đơn vị khác.

Xem thêm: Ngạch lương là gì

3. Những điều lưu ý về trả lương

Nguyen tac tra luong
Những điều lưu ý về trả lương

Về việc doanh nghiệp trả lương cho người lao động cần chú ý những vấn đề được AZTAX tổng hợp trong nội dung dưới đây.

3.1 Hình thức trả lương

Dựa vào Điều 96 Bộ Luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14 quy định hình thức trả lương như sau:

Điều 96. Hình thức trả lương

Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Hình thức trả lương sẽ do người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận với nhau, có thể trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Lương có thể được trả trực tiếp bằng tiền mặt cho người lao động hoặc qua tài khoản ngân hàng.

Trong trường hợp lương được trả cho người lao động qua tài khoản ngân hàng thì người sử dụng lao động phải chi trả các khoản phí liên quan đến việc mở tài khoản.

Xem thêm: Lương khoán là gì

3.2 Kỳ hạn trả lương

Chiếu theo Điều 97 Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 quy định về kỳ hạn trả lương như sau:

  • Lương được trả sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp theo thỏa thuận của hai bên nhưng không quá 15 ngày phải trả gộp một lần đối với người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần.
  • Lương sẽ được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một ngày đối với từng đối tượng lao động . Thời gian trả lương sẽ do hai bên tự thỏa thuận. Đồng thời, cả hai bên phải được ấn định vào một thời điểm có chu kỳ.
  • Người sử dụng lao động và người lao động tự thỏa thuận kỳ hạn trả lương. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán cũng phải thỏa thuận. Nếu trường hợp công việc phải làm trong nhiều tháng thì người lao động phải được tạm ứng tiền lương. Tiền lương thực nhận được căn cứ theo khối công việc đã làm trong tháng.
  • Trong trường hợp bất khả kháng phải trả chậm lương cho người lao động thì không được chậm quá 30 ngày. Nếu chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động khoản tiền tối thiểu bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm theo lãi suất ngân hàng (gửi kỳ hạn 1 tháng) nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động.

Xem thêm: Quy chế lương thưởng

3.3 Quy định về việc trả lương cho người lao động

Dựa vào Điều 95 Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 việc trả lương cho người lao động được quy định như sau:

  • Người sử dụng lao động phải căn cứ vào thỏa thuận. Trong đó, năng suất lao động, chất lượng công việc được dùng để trả lương cho người lao động
  • Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động. Đồng thời, doanh nghiệp ghi trong hợp đồng lao động bằng đơn vị tiền Việt Nam. Trong trường hợp người lao động là người nước phải thì có thể trả bằng ngoại tệ.
  • Người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê khai lương cho người lao động mỗi lần trả lương. Trong đó, phải ghi rõ các khoản cơ bản. Cụ thể như: tiền lương, tiền làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm… Sau đó, kèm theo nội dung và các khoản khấu trừ (nếu có) đối với người lao động.

Trên đây, AZTAX đã giải thích câu hỏi “tiền lương là gì” cho quý doanh nghiệp hiểu. Hy vọng bài viết giúp quý doanh nghiệp và người lao động hiểu hơn về định nghĩa tiền lương. Đồng thời, bài viết cụ thể hơn về các nguyên tắc và các lưu ý về trả lương. Quý doanh nghiệp có thể tham khảo qua dịch vụ tính lương của AZTAX.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post