}

Thủ tục thành lập công ty con như thế nào?

Thủ tục thành lập công ty con như thế nào?

Thành lập một công ty con là một quy trình quan trọng để mở rộng hoạt động kinh doanh và tạo ra một cơ cấu tài chính độc lập. Việc thành lập công ty con cho phép bạn tách biệt tài sản và trách nhiệm từ công ty mẹ, cung cấp sự bảo vệ pháp lý và sự linh hoạt cho mục tiêu kinh doanh cụ thể. Vậy thủ tục thành lập công ty con như thế nào? Tại sao doanh nghiệp nên thành lập công ty con? Mời quý doanh nghiệp cùng AZTAX tham khảo bài viết sau.

1. Công ty mẹ con là gì?

Công ty mẹ - công ty con là gì?
Công ty mẹ – công ty con là gì?

Mô hình Công ty mẹ – Công ty con là một tổ chức phổ biến trong các tập đoàn kinh tế, và ngày càng trở nên phổ biến hơn trong nền kinh tế toàn cầu. Đây là một hình thức liên kết tự nhiên, thể hiện sự phát triển và cơ cấu của các doanh nghiệp theo hướng tập trung và cạnh tranh.

Cụm từ “Công ty mẹ – Công ty con” ám chỉ một tập hợp các công ty liên quan đến nhau về quyền sở hữu, nhưng lại hoạt động độc lập pháp lý và chịu sự kiểm soát từ một công ty ở vị trí trung tâm, có quyền quản lý và chi phối các công ty khác trong tập hợp.

Công ty mẹ thường giới hạn hoạt động của mình trong việc sở hữu cổ phần của các công ty con và thực hiện chức năng giám sát quản lý đối với chúng. Công ty mẹ phải nắm giữ quyền kiểm soát tại các công ty con mà nó đầu tư.

Công ty con, ngược lại, là công ty mà một công ty khác nắm giữ đa số cổ phần và quyền kiểm soát, thường là hơn 50% cổ phiếu biểu quyết của công ty con được nắm giữ bởi công ty mẹ.

2. Thủ tục thành lập công ty con tại Việt Nam

Thủ tục thành lập công ty con như thế nào?
Thủ tục thành lập công ty con như thế nào?

Bước 1: Chuẩn bị thông tin và soạn thảo hồ sơ thành lập công ty con

Cá nhân tổ chức muốn thành lập công ty con cần chuẩn bị đầy đủ thông tin liên quan đến công ty, bao gồm: Tên, trụ sở, ngành nghề, thành viên, cổ đông, và vốn điều lệ.

Sau khi có đầy đủ thông tin trên, sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án.
 • Đề xuất dự án đầu tư.
 • Văn bản chứng minh năng lực tài chính kèm xác nhận số dư tài khoản ngân hàng theo vốn điều lệ kê khai hoặc báo cáo tài chính đối với công ty nước ngoài (phải có lãi tương ứng với vốn góp tại công ty Việt Nam).
 • Giải trình đáp ứng điều kiện.
 • Quyết định thành lập.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê nhà.
 • Bản sao đăng ký kinh doanh của công ty nước ngoài.
 • Điều lệ công ty nước ngoài.
 • Hộ chiếu của người đại diện của nhà đầu tư.
 • Giới thiệu nộp hồ sơ.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty mẹ nước ngoài khi muốn thành lập công ty con tại Việt Nam, phải nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, nơi công ty con có trụ sở chính. Hồ sơ này gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty con.
 • Quyết định thành lập công ty con của công ty mẹ.
 • Biên bản thành lập công ty con của công ty mẹ.
 • Thông báo thành lập công ty con của công ty mẹ.
 • Dự thảo điều lệ công ty.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định từ cơ quan có thẩm quyền đối với ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu có vốn pháp định.
 • Danh sách thành viên và bản sao giấy CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân của từng thành viên.
 • Chứng chỉ hành nghề của các thành viên và cá nhân khác theo quy định của pháp luật.
 • Sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp giấy đăng ký kinh doanh cho công ty con trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ bằng 2 phương thức sau:

 • Cách 1 đăng ký trực tiếp hoặc qua bưu chính: Tại Phòng Đăng ký kinh doanh, sau đó nhận giấy biên nhận.
 • Cách 2 đăng ký trực tuyến: Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh tại https://dangkykinhdoanh.gov.vn và nhận giấy biên nhận qua mạng.

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Cá nhân tổ chức đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 3 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận. Trong trường hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo để người nộp hồ sơ tiếng hành chỉnh sửa và bổ xung.

Bước 3: Công bố nội dung thành lập công ty con

Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp phải được thực hiện ngay tại thời điểm khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung cần được công bố bao gồm thông tin từ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bao gồm các mục sau:

 • Ngành, nghề kinh doanh.
 • Danh sách cổ đông sáng lập.
 • Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).

Bước 4: Thủ tục khắc dấu pháp nhân và đăng tải mẫu dấu của công ty

Sau khi thực hiện thủ tục thành lập công ty theo quy định của pháp luật. Các công ty con không được tham gia đầu tư, mua cổ phần của công ty mẹ hoặc sở hữu chéo lẫn nhau. Đối với các công ty con của cùng một công ty mẹ, nếu chúng có ít nhất 65% vốn nhà nước, thì không được tham gia cùng nhau thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp. Công ty mẹ chịu trách nhiệm hữu hạn đối với công ty con và có quyền và nghĩa vụ cơ bản đối với chúng.

Xem thêm: Thủ tục khắc dấu công ty mới thành lập

Bước 7: Hoàn tất thủ tục sau khi thành lập công ty xuất nhập khẩu

Sau khi thành lập công ty xuất nhập khẩu, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Treo biển công ty tại địa chỉ trụ sở doanh nghiệp.
 • Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Đăng ký chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử.
 • Thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Kê khai và nộp thuế môn bài theo quy định.
 • Đảm bảo góp vốn đầy đủ và đúng hạn, trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.
 • Xin cấp hoặc chuẩn bị chứng chỉ hoạt động nếu cần, trước khi ký hợp đồng và xuất hoá đơn đối với các ngành có điều kiện

3. Điều kiện thành lập công ty con

Điều 195 Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về các điều kiện thành lập công ty con như sau:

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp mới theo quy định của Luật này.

Như vậy căn cứ vào Điều 195 Luật Doanh Nghiệp 2020, AZTAX xin tóm tắc điều kiện để thành lập công ty con như  sau đây:

 • Công ty mẹ phải có tư cách pháp nhân đã đăng ký, tức là đã thành lập một công ty.
 • Công ty mẹ phải góp vốn đủ và nắm giữ trên 50% số vốn góp hoặc cổ phần phổ thông của công ty con.
 • Công ty mẹ phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tương ứng với từng loại hình công ty theo quy định của pháp luật.

4. Quyền hạn và trách nhiệm của công ty con

Công ty con sở hữu 100% vốn do công ty mẹ sở hữu phải tuân theo hướng dẫn về chiến lược kinh doanh và tài chính từ công ty mẹ. Công ty con phải thực hiện đúng điều lệ và quy chế của nhóm công ty, tham gia hợp đồng kinh tế từ công ty mẹ và phối hợp với các công ty khác trong tập đoàn.

Còn công ty con do công ty mẹ giữ cổ phần, mặc dù có độc lập hơn, nhưng vẫn phải thực hiện các thỏa thuận kinh doanh với công ty mẹ. Không được tự mình đầu tư hoặc mua cổ phần của công ty mẹ, và các công ty con không thể góp vốn hoặc mua cổ phần của nhau.

Ngoài ra, các công ty con của cùng một công ty mẹ với ít nhất 65% vốn nhà nước không được thực hiện việc cùng nhau góp vốn để thành lập doanh nghiệp theo quy định của phát luật.

5. Quyền hạn và trách nhiệm của ty mẹ đối với công ty con

Tuỳ vào loại hình công ty con, công ty mẹ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hay cổ đông trong quan hệ với công ty con.

Hợp đồng, giao dịch và các quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng cho các thực thể pháp lý độc lập.

Công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt hại trong các tình huống sau:

 • Khi công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường, thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính liên quan, gây thiệt hại cho công ty con.
 • Người quản lý của công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh nêu trên và phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó.

Nếu công ty mẹ không đền bù cho công ty con trong trường hợp trên, thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông sở hữu ít nhất 1% vốn điều lệ của công ty con có quyền đòi công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con.

6. Tại sao nên thành lập công ty con?

Tại sao nên thành lập công ty con?
Tại sao nên thành lập công ty con?

Việc thành lập công ty con sẽ giúp công ty mẹ hạn chế rủi ro. Đồng thời công ty con giúp giảm bớt khối lượng công việc cho công ty mẹ. Qua đó nhằm để giúp các công ty đa ngành nghề có thể chia nhỏ các ngành nghề ra để giúp cho việc quản lý, điều hành, trở nên dễ dàng và độc lập với nhau.

Chuyên mảng kinh doanh trong một lĩnh vực cụ thể là một chiến lược quan trọng giúp công ty con phát triển mạnh mẽ và tối ưu hóa hoạt động của mình. Sự hỗ trợ về nguồn vốn lớn từ công ty mẹ cũng làm cho việc đầu tư vào các thiết kế và trang thiết bị trở nên dễ dàng hơn.

Công ty mẹ thường có khả năng thành lập nhiều công ty con trong cùng một ngành công nghiệp. Điều này thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các công ty con, đồng thời tạo ra sự hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh.

7. Dịch vụ thành lập công ty tại Tp Hồ Chí Minh của AZTAX

Dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi mang đến giải pháp toàn diện để hỗ trợ bạn thành lập và quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả. Chúng tôi cam kết cung cấp sự đồng hành chi tiết và chuyên nghiệp trong quá trình đăng ký công ty.

Quá trình thành lập công ty bắt đầu với việc tư vấn về các yếu tố pháp lý, thuế và các quy định liên quan. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết để hoàn tất quá trình đăng ký một cách suôn sẻ.

Chúng tôi hiểu rằng việc thành lập công ty có thể đầy thách thức, và vì vậy, chúng tôi sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý tài chính, thuế và các vấn đề hành chính khác liên quan đến doanh nghiệp của bạn. Hãy để chúng tôi trở thành đối tác tin cậy của bạn, đồng hành trong hành trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp của bạn.

Bài viết là những nội dung liên quan đên thủ tục thành lập công ty con. AZTAX hy Vọng rằng thông qua những điều kiện trên các bạn có thể hiểu được thủ tục thành lập công ty con như thế nào. Nếu các bạn vẫn còn gặp khó khăn trong quá trình thành lập công ty con, có thể lên hệ với AZTAX theo thông tin bên dưới để được hộ trợ miễn phí nhé!

Xem thêm: Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Xem thêm: Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty

Xem thêm: Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể

5/5 - (2 bình chọn)
5/5 - (2 bình chọn)