Thủ tục thành lập chi nhánh công ty [Mới nhất 2023]

Việc thành lập chi nhánh công ty là một trong những ưu tiên quan trọng của các doanh nghiệp, nhằm mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh. Mặc dù có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh, chi nhánh chỉ đơn thuần là một đơn vị thuộc sự quản lý của công ty, không có định rõ tư cách pháp nhân độc lập. Doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty như thế nào? Dưới đây là bài viết mang đến những thông tin nêu trên. Kính mời quý doanh nghiệp theo dõi bài viết dưới đây

1. Chi nhánh công ty là gì?

Chi nhánh công ty là gì?
Chi nhánh công ty là gì?

Chi nhánh là đơn vị của doanh nghiệp, có quyền thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của tổ chức và đại diện theo ủy quyền. Mặc dù có quyền kinh doanh nhưng chi nhánh không có tư cách pháp nhân độc lập và hoàn toàn phụ thuộc vào doanh nghiệp mẹ. Việc thành lập chi nhánh giúp mở rộng hoạt động mà không cần thiết lập một quy trình pháp lý mới, nhưng đồng thời hạn chế sự độc lập quyết định của chi nhánh.

2. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Các bước thành lập chi nhánh công ty
Các bước thành lập chi nhánh công ty

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để thành lập chi nhánh (Đã thành lập xong công ty)

Theo đó, công ty cần phải tuân thủ theo điều kiện và cần phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu để thành lập chi nhánh.

Bước 2: Soạn hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Danh sách hồ sơ thành lập chi nhánh công ty bao gồm:

 • Hồ sơ thông báo về việc thành lập chi nhánh, được ký bởi người đại diện theo quy định pháp luật.
 • Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh, được ban hành bởi: Chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên, hội đồng thành viên công ty TNHH với ít nhất hai thành viên, hội đồng cổ đông của công ty cổ phần và quyết định của thành viên công ty hợp danh.
 • Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh (Không cần cho doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH một thành viên).
 • Quyết định bổ nhiệm về người đứng đầu chi nhánh.
 • Giấy tờ cá nhân chứng thực của người đứng đầu chi nhánh:
  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam cần cung cấp Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
  • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài cần cung cấp Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu.
 • Hồ sơ về các văn bản ủy quyền khác.

Ngoài ra, đối với một số ngành nghề cụ thể do pháp luật quy định, bản sao hợp lệ của chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cá nhân khác thuộc chi nhánh có thể được yêu cầu.

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Người đứng đầu chi nhánh hoặc người được ủy quyền sẽ thực hiện việc xuất trình hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi doanh nghiệp có trụ sở chi nhánh. Một phương thức thứ hai là qua việc nộp hồ sơ trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử để tiến hành các thủ tục mở chi nhánh công ty.

Bước 4: Công bố đăng ký kinh doanh với Cơ quan

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và công bố thông tin chi nhánh trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối, sẽ có thông báo bằng văn bản và lý do cụ thể.

Bước 5: Khắc con dấu cho chi nhánh công ty

Sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, chi nhánh tiến hành khắc dấu. Lúc này, nên chỉ ghi thông tin địa chỉ tỉnh trên dấu để đơn giản hóa việc cập nhật khi có sự thay đổi về trụ sở.

Bước 6: Các thủ tục cần làm sau thành lập chi nhánh công ty

Nộp thuế môn bài cho chi nhánh công ty

 • Chi nhánh phải nộp thuế môn bài hàng năm, với mức 1.000.000 đồng/năm.
 • Nếu chi nhánh được thành lập trước ngày 01/07 mỗi năm, tổng số thuế môn bài là 1.000.000 đồng/năm.
 • Nếu chi nhánh được thành lập sau ngày 01/07 mỗi năm, chi nhánh chỉ phải nộp ½ thuế môn bài năm đầu thành lập tức là 500.000 đồng/năm.
 • Kê khai và nộp thuế môn bài trong vòng 30 ngày từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Làm biển treo công ty ở trụ sở chính

Chi nhánh cần treo biển công ty tại trụ sở với thông tin bao gồm: Tên cơ quan chủ quản (Sở Kế hoạch và Đầu tư), tên chi nhánh, địa chỉ trụ sở và thông tin liên hệ (số điện thoại hoặc email).

Thực hiện mua chữ kí số để đóng thuế

 • Chi nhánh cần mua chữ ký số để thực hiện việc nộp thuế điện tử. Sau khi nhận Giấy chứng nhận hoạt động, nhân viên công ty phải thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh cho cơ quan thuế. Nếu chi nhánh đặt ở tỉnh thành khác, họ cần nộp hồ sơ khai thuế ban đầu. Định kỳ, chi nhánh phải khai thuế GTGT theo các giao dịch của mình.
 • Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

Xem thêm: Thủ tục khắc dấu công ty mới thành lập

3. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Danh sách hồ sơ thành lập chi nhánh công ty bao gồm:

 • Hồ sơ thông báo về việc thành lập chi nhánh, được ký bởi người đại diện theo quy định pháp luật.
 • Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh, được ban hành bởi: Chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên, hội đồng thành viên công ty TNHH với ít nhất hai thành viên, hội đồng cổ đông của công ty cổ phần và quyết định của thành viên công ty hợp danh.
 • Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh (Không cần cho doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH một thành viên).
 • Quyết định bổ nhiệm về người đứng đầu chi nhánh.
 • Giấy tờ cá nhân chứng thực của người đứng đầu chi nhánh:
  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam cần cung cấp Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
  • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài cần cung cấp Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu.
 • Hồ sơ về các văn bản ủy quyền khác.

Ngoài ra, đối với một số ngành nghề cụ thể do pháp luật quy định, bản sao hợp lệ của chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cá nhân khác thuộc chi nhánh có thể được yêu cầu.

4. Điều kiện thành lập chi nhánh công ty

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty
Điều kiện thành lập chi nhánh công ty
 • Điều kiện về hình thức hoạt động của chi nhánh: Thủ tục thành lập chi nhánh yêu cầu công ty phải hoàn tất việc thành lập công ty trước đây. Chi nhánh không thể được thành lập đồng thời với thủ tục thành lập công ty gốc.
 • Điều kiện cho tên chi nhánh: Tên chi nhánh phải sử dụng chữ cái tiếng Việt, F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu. Tên chi nhánh phải bao gồm tên công ty kèm theo cụm từ “Chi nhánh” của công ty gốc. Ví dụ: Nếu tên công ty là “Công ty TNHH ABC,” thì tên chi nhánh phải có cụm từ “Chi nhánh công ty TNHH ABC” tại… Ngoài tên bằng tiếng Việt, tên chi nhánh cũng có thể được đăng ký bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.
 • Điều kiện cho trụ sở chính của chi nhánh: Trụ sở chính của chi nhánh phải là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp và nằm trên lãnh thổ Việt Nam. Địa chỉ này cần được xác định cụ thể, bao gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Nó cũng phải bao gồm số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Doanh nghiệp có thể thẩm quyền thành lập cả chi nhánh trong và ngoài nước. Một doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.
 • Điều kiện về ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh: Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải tương đồng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp gốc. Chi nhánh chỉ được đăng ký trong các ngành nghề đã được doanh nghiệp gốc đăng ký.
 • Điều kiện cho người đứng đầu chi nhánh: Người đứng đầu chi nhánh phải là cá nhân, có đủ năng lực hành vi dân sự. Người này có thể là người khác hoặc thành viên của công ty. Họ không được treo mã số thuế trên hệ thống đăng ký thuế và đăng ký doanh nghiệp quốc gia và phải tuân thủ chấp hành các quy định thủ tục thành lập công ty.

5. Các loại hình hoạt động của chi nhánh

Doanh nghiệp có hai lựa chọn cho hình thức chi nhánh: độc lập hoặc phụ thuộc. Cả hai loại chi nhánh này đều không phải là pháp nhân và có quyền hoạt động kinh doanh độc lập với công ty gốc. Thuế môn bài cho mỗi chi nhánh là 1.000.000 đồng/năm. Tuy nhiên, có sự khác biệt trong báo cáo thuế giữa hai hình thức này.

Thành lập chi nhánh công ty hạch toán độc lập

 • Về thuế: Tự xác định chi phí và thu nhập để tính thuế.
 • Chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, độc lập với hiệu quả kinh doanh của công ty và chi nhánh khác.
 • Hạch toán đầy đủ sổ sách và báo cáo tài chính.
 • Bộ phận kế toán tại chi nhánh độc lập tuân thủ theo Luật kế toán.

Thành lập chi nhánh công ty hạch toán phụ thuộc

 • Chuyển số liệu doanh thu và chi phí về công ty để hạch toán và báo cáo tài chính cuối năm.
 • Công ty kết hợp số liệu từ các chi nhánh và hoạt động của mình để thực hiện báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách kế toán của công ty.
 • Bộ phận kế toán của công ty bao gồm bộ phận kế toán tại các chi nhánh.

Ưu và nhược điểm khi thành lập chi nhánh

 • Ưu điểm của việc thành lập chi nhánh là chi nhánh được hoạt động kinh doanh như công ty mẹ, được quyền đăng ký con dấu riêng và ký kết hợp đồng kinh tế. Chi nhánh cũng có thể kê khai và nộp thuế riêng như một đơn vị độc lập nếu được đăng ký là chi nhánh hạch toán độc lập. Việc hoạt động độc lập như vậy giúp tiện lợi cho khách hàng, khi họ chỉ cần đến chi nhánh gần nhất để thực hiện giao dịch thay vì phải đến trực tiếp trụ sở chính của công ty. Bởi vì nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp ngày càng gia tăng nên việc thành lập chi nhánh trở thành một nhu cầu tất yếu.
 • Tuy nhiên nhược điểm là khi công ty thành lập chi nhánh, sẽ có thêm thủ tục kê khai thuế độc lập cho chi nhánh. Đối với chi nhánh hạch toán độc lập, vào cuối năm cần lập báo cáo tài chính cho hoạt động chi nhánh của mình. Hiện nay còn có hình thức địa điểm kinh doanh có thể phát sinh hoạt động kinh doanh mà không cần thực hiện kê khai thuế hàng quý hoặc hàng năm. Do đó, nếu công ty có ý định thành lập chi nhánh hạch toán độc lập có thể xem xét việc sử dụng địa điểm kinh doanh để thay thế chi nhánh trong trường hợp cụ thể.

6. Các khoản lệ phí cần thanh toán để thành lập chi nhánh công ty

Các khoản lệ phí cần thanh toán để thành lập chi nhánh công ty
Các khoản lệ phí cần thanh toán để thành lập chi nhánh công ty

Lệ phí thành lập chi nhánh công ty bao gồm hai thành phần: lệ phí cần nộp cho cơ quan nhà nước và lệ phí dịch vụ của công ty. Những khoản lệ phí nhà nước liên quan đến việc thành lập chi nhánh có thể bao gồm:

 • Lệ phí xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập chi nhánh công ty.
 • Lệ phí công bố thông tin thành lập chi nhánh.
 • Lệ phí khắc dấu cho chi nhánh công ty.
 • Lệ phí mua chữ ký điện tử dành cho chi nhánh.
 • Lệ phí đăng ký hóa đơn điện tử, tiến hành thông báo việc phát hành hóa đơn.
 • Lệ phí làm bảng hiệu chi nhánh công ty.

7. Các loại thuế chi nhánh công ty phải nộp

Các loại thuế chi nhánh công ty phải nộp
Các loại thuế chi nhánh công ty phải nộp

Thuế môn bài:

 • Đối với chi nhánh hạch toán độc lập: Kê khai và nộp thuế môn bài tại cơ quan quản lý chi nhánh.
 • Đối với chi nhánh công ty hạch toán phụ thuộc: Nếu chi nhánh đặt tại cùng tỉnh với trụ sở chính, thì thuế môn bài sẽ được nộp tại cơ quan thuế trụ sở chính. Trong trường hợp chi nhánh đặt tại tỉnh khác với trụ sở chính, thì việc nộp tờ khai và tiền thuế môn bài sẽ thực hiện tại chi nhánh.

Lưu ý:Theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP, nếu bạn thành lập chi nhánh công ty trong cùng năm với việc thành lập công ty năm 2022, thì chi nhánh cũng được miễn thuế môn bài năm 2022.

Thuế Giá trị gia tăng:

Kê khai, nộp thuế GTGT tại chi nhánh nếu thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

 • Chi nhánh hạch toán độc lập.
 • Chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính.

Kê khai, nộp thuế GTGT tại trụ sở chính nếu thỏa mãn ít nhất một trong những điều kiện sau:

 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
 • Không phát sinh doanh thu hoặc cùng tỉnh với trụ sở chính.

Nếu chi nhánh có con dấu, tài khoản ngân hàng, thực hiện bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trực tiếp và thực hiện đầy đủ kê khai thuế GTGT đầu vào và đầu ra, cùng với nhu cầu kê khai nộp thuế riêng thì chi nhánh phải thực hiện đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp:

 • Đối với chi nhánh hạch toán độc lập: Chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của chi nhánh.
 • Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; trụ sở chính nộp hồ sơ khai thuế cho phần thu nhập tại chi nhánh.

8. Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty AZTAX

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty AZTAX cung cấp một quy trình chuyên nghiệp và thuận lợi để mở rộng hoạt động kinh doanh của bạn. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn từ quá trình đăng ký đến khi hoạt động sản xuất được triển khai một cách hiệu quả.

Quá trình thành lập chi nhánh tại AZTAX bắt đầu bằng việc tư vấn chi tiết về các yếu tố pháp lý, thuế và các quy định liên quan. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết để nhanh chóng và hiệu quả đăng ký chi nhánh. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng mọi thủ tục hành chính và pháp lý đều được thực hiện một cách đúng đắn và nhanh chóng, giúp doanh nghiệp của bạn tiết kiệm thời gian và công sức.

Ngoài dịch vụ thành lập công ty, AZTAX còn cung cấp dịch vụ tư vấn về các quy định thuế, quản lý tài chính và các vấn đề khác liên quan đến việc hoạt động của chi nhánh. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong quá trình điều hành để đảm bảo rằng chi nhánh của bạn hoạt động một cách hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

Hãy đồng hành cùng AZTAX để biến ý tưởng kinh doanh của bạn thành hiện thực và mở rộng quy mô hoạt động của mình một cách thuận lợi và bền vững.

8. Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Sự khác biệt giữa chi nhánh thành lập cùng tỉnh/ thành phố với công ty và chi nhánh thành lập khác tỉnh/ thành phố với công ty?

Trường hợp chi nhánh thành lập cùng tỉnh/thành phố với công ty mẹ, thì cơ quan quản lý thuế cho cả công ty mẹ và chi nhánh là cơ quan quản lý thuế của tỉnh/thành phố đó.

Trường hợp chi nhánh thành lập tại tỉnh/thành phố khác với công ty mẹ, thì cơ quan quản lý thuế cho chi nhánh sẽ là cơ quan thuế tại tỉnh/thành phố đặt trụ sở chi nhánh.

Lệ phí nhà nước trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh như thế nào?

Lệ phí nhà nước khi thực hiện các thủ tục thành lập chi nhánh được quy định cụ thể theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC. Chi tiết về lệ phí gồm:

 • Lệ phí đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh: 100.000 đồng.
 • Lệ phí đối với hồ sơ đăng ký nộp qua Cổng thông tin điện tử: miễn phí.
 • Lệ phí công bố thông tin thành lập: 100.000 đồng.

Thành lập chi nhánh công ty là việc giúp cho các doanh nghiệp mở rộng phát triển kinh doanh. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết sẽ cung cấp các thông tin giá trị cho các doanh nghiệp về vấn đề này. AZTAX tự hào là đối tác cung cấp dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp, cam kết với mức giá hợp lý và thời gian xử lý nhanh chóng nhất.

Xem thêm: Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty con

Xem thêm: Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)