Thời hạn báo tăng mức đóng BHXH của doanh nghiệp khi nào?

Thời hạn báo tăng mức đóng BHXH của doanh nghiệp khi nào

Thời hạn báo tăng mức đóng BHXH là một mốc thời gian quan trọng trong việc quản lý tài chính và nguồn nhân lực. Việc nắm rõ thời điểm cần báo tăng BHXH là điều không thể thiếu nhằm đảm bảo rằng mọi người được bảo vệ và hưởng các quyền lợi tuân thủ các quy định của pháp luật. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về báo tăng BHXH online. Mời quý doanh nghiệp cùng AZTAX tham khảo bài viết nhé!

1. Thời hạn báo tăng BHXH của doanh nghiệp

Thời hạn báo tăng BHXH của doanh nghiệp
Thời hạn báo tăng BHXH của doanh nghiệp

1.1 Doanh nghiệp phải báo tăng BHXH khi nào?

Theo quy định Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13, báo tăng BHXH là khi doanh nghiệp thay đổi thông tin đóng BHXH, BHYT, BHTN và cần thông báo bằng văn bản cho cơ quan BHXH. Các trường hợp báo tăng BHXH bao gồm:

 • Ký hợp đồng lao động mới với người lao động.
 • Người lao động đi làm sau nghỉ thai sản hoặc nghỉ ốm.
 • Người lao động xin nghỉ không lương từ 14 ngày trở lên rồi đi làm lại…

1.2 Thời hạn báo tăng mức đóng BHXH?

Trong thời hạn 30 ngày sau khi ký hợp đồng lao động (hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng), đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH để báo tăng BHXH, căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 99 Luật BHXH.

1.3 Thời gian xử lý hồ sơ báo tăng lao động tham gia BHXH

Cơ quan có thẩm quyền cam kết xử lý hồ sơ báo tăng lao động tham gia BHXH nhanh chóng và hiệu quả. Thời gian xử lý là tối đa 10 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Sau quá trình xử lý, cơ quan sẽ hoàn tất hồ sơ và thông báo kết quả cho doanh nghiệp. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn cụ thể để bổ sung những giấy tờ cần thiết.

1.4 Chậm báo tăng lao động đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý thế nào?

Trường hợp doanh nghiệp chậm báo tăng lao động và không thực hiện đúng quy trình đăng ký tham gia BHXH như quy định trong vòng 30 ngày kể từ ngày tăng lao động tham gia bảo hiểm, doanh nghiệp sẽ bị xem là vi phạm quy định về đóng BHXH bắt buộc. Mức phạt cho trường hợp này sẽ là từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, mức phạt tối đa không vượt quá 150 triệu đồng, nếu doanh nghiệp có một trong các hành vi chậm đóng BHXH bắt buộc hoặc đóng BHXH không đủ số người thuộc diện tham gia mà không phải là trốn đóng. Do đó, việc tuân thủ thời hạn báo tăng lao động và đăng ký tham gia BHXH đúng quy trình là vô cùng quan trọng để tránh vi phạm và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

2. Thời hạn báo giảm BHXH của doanh nghiệpThời hạn báo giảm BHXH trong tháng khi nào là chính xác nhất

2.1 Doanh nghiệp phải báo giảm lao động tham gia BHXH khi nào?

Các trường hợp doanh nghiệp phải báo giảm lao động tham gia BHXH bao gồm:

 • Khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Khi người lao động nghỉ ốm đau hoặc thai sản trên 14 ngày.
 • Khi người lao động xin nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.
 • Khi người lao động hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc đơn vị hoãn thực hiện hợp đồng.
 • Khi doanh nghiệp được xét tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí hoặc tử tuất.

2.2 Thời hạn doanh nghiệp phải thực hiện báo giảm BHXH?

Trong trường hợp báo giảm BHXH, căn cứ theo khoản 2.1 Điều 50 của Quyết định 595/QĐ-BHXH, nếu doanh nghiệp lập danh sách báo giảm chậm, họ phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.

Khi có sự giảm người lao động tham gia BHXH, doanh nghiệp cần báo giảm từ ngày 01 tháng sau. Nếu không đóng bổ sung giá trị thẻ tháng sau, doanh nghiệp có thể lập hồ sơ báo giảm tháng sau bắt đầu từ ngày 28 tháng trước, nhưng sau khi báo giảm, họ không được báo phát sinh tháng trước.

2.3 Thời gian xử lý hồ sơ báo giảm BHXH

Cơ quan có thẩm quyền cam kết xử lý hồ sơ báo giảm lao động tham gia BHXH nhanh chóng và hiệu quả. Thời gian xử lý là tối đa 10 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Sau quá trình xử lý, cơ quan sẽ hoàn tất hồ sơ và thông báo kết quả cho doanh nghiệp. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn cụ thể để bổ sung những giấy tờ cần thiết.

2.4 Chậm báo giảm lao động đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý thế nào?

Hiện tại, không có mức phạt cụ thể đối với doanh nghiệp chậm báo giảm lao động. Tuy nhiên, theo Công văn số 1734/BHXH-QLT, doanh nghiệp vẫn cần tuân thủ một số quy định như sau:

Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng giảm, doanh nghiệp phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp và thẻ phải có giá trị sử dụng đến hết tháng đó. Cơ quan BHXH không thu hồi thẻ trong các trường hợp báo giảm.

Nếu doanh nghiệp không đóng bổ sung giá trị thẻ BHYT tháng sau, họ có thể lập hồ sơ báo giảm tháng sau, bắt đầu từ ngày 28 tháng trước. Tuy nhiên, sau khi đã báo giảm, họ không được báo phát sinh tháng trước.

3. Hồ sơ báo tăng mức đóng BHXH

Căn cứ theo mục 1.1, điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH về thành phần hồ sơ báo tăng BHXH cho người lao động, hồ sơ này được phân thành 2 loại, tùy theo tình trạng công việc của người lao động: người lao động đang làm việc tại đơn vị và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đối với người lao động đang công tác tại đơn vị, cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

 • Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

 • Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

Ngoài ra, theo mục 1.2, điều 23 của Quyết định 595/QĐ-BHXH, hồ sơ báo tăng BHXH của doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai đơn vị tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).
 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

4. Quy trình thủ tục báo tăng BHXH

Quy trình thủ tục báo tăng BHXH
Quy trình thủ tục báo tăng BHXH

4.1 Báo tăng BHXH trên phần mềm BHXH điện tử

Báo tăng/giảm BHXH trên phần mềm BHXH điện tử

Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, việc báo tăng hoặc giảm BHXH có thể được thực hiện trực tiếp trên phần mềm BHXH điện tử. Tuy nhiên, trước khi nộp hồ sơ, cần đảm bảo rằng doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản giao dịch với cơ quan BHXH. Quá trình này bao gồm các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang web gddt.baohiemxahoi.gov.vn/ để đăng ký tài khoản giao dịch BHXH điện tử cho doanh nghiệp của bạn.

Bước 2: Sau khi đăng ký thành công, doanh nghiệp tải phần mềm BHXH điện tử về máy tính và tiến hành khai báo thông tin BHXH. Tiếp theo, bạn sẽ xuất file hồ sơ và sử dụng chữ ký số để ký số trên hồ sơ đó. Cuối cùng, hồ sơ sẽ được nộp lên cơ quan BHXH để hoàn tất quá trình báo tăng hoặc giảm BHXH.

4.2 Báo tăng BHXH tại địa bàn

Đối với doanh nghiệp chưa sử dụng phần mềm BHXH điện tử và muốn thực hiện báo tăng hoặc giảm BHXH trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương, quá trình này bao gồm các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ báo tăng/giảm BHXH

Doanh nghiệp, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, có thể tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc đăng ký nộp qua dịch vụ bưu điện.

Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH: Doanh nghiệp cần đến cơ quan BHXH có thẩm quyền mà công ty đang thuộc ở cấp huyện hoặc cấp tỉnh để nộp bộ hồ sơ.

Nếu doanh nghiệp muốn nộp qua dịch vụ bưu điện: Doanh nghiệp có thể tự đưa hồ sơ ra bưu cục gần nhất để gửi hoặc đăng ký để nhân viên bưu điện đến tận nơi để nhận hồ sơ.

Bước 2: Chờ giải quyết

Sau khi nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp cần chờ quá trình giải quyết. Thời hạn giải quyết được quy định tại Điều 99, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, và theo đó, trong vòng 10 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận hồ sơ và yêu cầu tăng/giảm lao động của doanh nghiệp sẽ được giải quyết.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi hồ sơ đã được giải quyết trong thời hạn quy định, cơ quan BHXH sẽ thông báo kết quả cho doanh nghiệp. Khi đó, các thông tin mới sẽ được cập nhật vào hệ thống quản lý của cơ quan BHXH.

5. Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp của AZTAX

Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp của AZTAX là giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp của bạn thực hiện quy trình đăng ký bảo hiểm xã hội một cách thuận tiện và chính xác. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu về các quy định và thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ đầy đủ trong quá trình hoàn tất các biểu mẫu và giấy tờ liên quan.

Đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn, giúp bạn hiểu rõ về các quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với hệ thống bảo hiểm xã hội. Chúng tôi cam kết đảm bảo quá trình đăng ký diễn ra mượt mà, đồng thời đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Hãy liên hệ với AZTAX để nhận được sự hỗ trợ chất lượng và đồng hành đáng tin cậy cho doanh nghiệp của bạn trong quá trình đăng ký bảo hiểm xã hội.

Thời hạn báo tăng mức đóng BHXH rất quan trọng đối với cả doanh nghiệp và người lao động. Việc nắm được thời hạn báo tăng nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi người lao động và đảm bảo tài chính ổn định của doanh nghiệp. Quy trình này có thể phức tạp, đòi hỏi nắm bắt quy định, cập nhật thông tin mới nhất từ pháp luật để đạt thành công và tuân thủ đúng thời hạn. Nếu doanh nghiệp còn bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ bảo hiểm xã hội, hãy liên hệ ngay với AZTAX thông qua thông tin dưới đây.

Xem thêm: Hướng dẫn báo tăng bhxh

Xem thêm: Báo tăng bhxh cho người chưa có sổ

Xem thêm: Thủ tục báo tăng bhxh cho người đã có sổ

Xem thêm: Thủ tục báo tăng bhxh

Đánh giá post
Đánh giá post