}

Thủ tục thành lập công ty dịch vụ chuyển phát nhanh 

Thủ tục thành lập công ty dịch vụ chuyển phát nhanh

Thành lập công ty dịch vụ chuyển phát nhanh đóng một vai trò quan trọng trong bối cảnh kinh tế hiện nay, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa thời gian và chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh. Bài viết này sẽ giải đáp cho quý doanh nghiệp về những thủ tục thành lập công ty chuyển phát nhanh một cách hiệu quả.

1. Thủ tục thành lập công ty chuyển phát nhanh

Thủ tục thành lập công ty chuyển phát nhanh
Thủ tục thành lập công ty chuyển phát nhanh

Bước 1: Thủ tục thành lập công ty có đăng ký ngành nghề “Kinh doanh dịch vụ bưu chính chuyển phát”

Để đăng ký hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, công ty cần thực hiện các bước sau:

Thứ nhất, đối với ngành nghề:

 • Bưu chính – Mã ngành 5310;
 • Chuyển phát – Mã ngành 5320.

Thứ hai, đối với vốn điều lệ của công ty:

 • Đối với việc cung ứng dịch vụ bưu chính nội tỉnh hoặc liên tỉnh, công ty phải có vốn điều lệ tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam.
 • Đối với việc cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, công ty cần có vốn điều lệ tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

Hồ sơ thành lập công ty gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản điều lệ của công ty.
 • Danh sách các thành viên của công ty TNHH hoặc danh sách cổ đông đồng sáng lập của công ty Cổ phần.
 • Bản sao hợp lệ của chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của tất cả các thành viên trong công ty; Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân và quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.
 • Quyết định về việc góp vốn của các thành viên trong công ty hoặc cổ đông là tổ chức.
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp cần ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian hoàn thiện hồ sơ: từ 04 đến 06 ngày làm việc.

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép: Sở Kế hoạch và Đầu tư – Phòng Đăng ký Kinh doanh cấp tỉnh (hoặc thành phố tùy vào địa chỉ trụ sở chính của công ty).

Sau khi thành lập công ty, quý khách hàng cần tuân theo các hướng dẫn sau để đảm bảo hoạt động kinh doanh theo đúng quy định pháp luật:

 • Mở tài khoản ngân hàng và thông báo thông tin tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Đăng ký sử dụng chữ ký số để nộp thuế điện tử và Token.
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và thanh toán thuế môn bài.
 • Nộp tờ khai thuế GTGT và thanh toán thuế GTGT.
 • Đề xuất in hóa đơn và tiến hành in ấn hóa đơn.

Bước 2: Thủ tục hồ sơ xin giấy phép kinh doanh bưu chính và chuyển phát nhanh

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính bao gồm các tài liệu sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký cấp giấy phép bưu chính.
 • Bản sao chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam, được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có).
 • Phương án kinh doanh.
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính tuân thủ quy định của pháp luật về bưu chính.
 • Biểu trưng, nhãn hiệu và ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp có thể xuất hiện trên bưu gửi (nếu có).
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực bưu chính.
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng, tuân thủ quy định của pháp luật về bưu chính.
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, và thời hạn giải quyết khiếu nại, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về bưu chính.
 • Thỏa thuận bằng tiếng Việt với doanh nghiệp khác hoặc đối tác nước ngoài, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính được đề nghị cấp phép.
 • Tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài đã được hợp pháp hóa tại cơ quan lãnh sự.

Kế hoạch các phương án kinh doanh bao gồm các nội dung chính sau:

 • Thông tin doanh nghiệp bao gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email của trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang website (nếu có). Ngoài ra, các thông tin liên quan khác cũng được cung cấp để đảm bảo đầy đủ và hoàn chỉnh.
 • Địa điểm dự kiến cung cấp dịch vụ.
 • Cơ cấu hệ thống và phương pháp quản lý, điều hành dịch vụ.
 • Quy trình cung cấp dịch vụ bao gồm các bước như chấp nhận, vận chuyển và phát hàng.
 • Phương thức cung cấp dịch vụ có thể được tổ chức bởi doanh nghiệp một cách độc lập hoặc thông qua hợp tác với doanh nghiệp khác. Trong trường hợp hợp tác, doanh nghiệp có thể đề xuất cấp phép bưu chính cần trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, biện pháp phối hợp để đảm bảo an toàn, an ninh, xử lý khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ.
 • Các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân viên, hàng hóa gửi đi, hệ thống bưu chính và an ninh thông tin trong quá trình thực hiện các hoạt động bưu chính.
 • Đánh giá khả năng thực hiện và những lợi ích kinh tế – xã hội của kế hoạch thông qua các chỉ số như sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế đóng góp vào ngân sách quốc gia và tỷ suất hoàn vốn đầu tư trong giai đoạn 03 năm tiếp theo kể từ năm được đề xuất cấp phép.
 • Chú ý: Bên cạnh việc đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp cũng cần báo cáo về hoạt động bưu chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các hoạt động bưu chính mà doanh nghiệp phải báo cáo bao gồm:
  • Cung cấp dịch vụ thư cho hàng không có địa chỉ nhận, với khối lượng đơn lẻ không quá 02 kilôgam (kg).
  • Cung cấp dịch vụ thư cho hàng có khối lượng đơn lẻ vượt quá 02 kilôgam (kg).
  • Cung cấp dịch vụ đóng gói và kiện hàng.
  • Hành động như đại lý cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính từ nước ngoài.
  • Tiếp nhận quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam.
  • Đóng vai trò là đại diện cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính từ nước ngoài.
  • Thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính.
  • Hoạt động như văn phòng đại diện cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính từ nước ngoài.

Cơ quan có thẩm quyền ban hành giấy phép cho hoạt động dịch vụ bưu chính:

Sở Thông tin và Truyền thông, có thẩm quyền:

 • Cấp giấy phép bưu chính cho dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh.
 • Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh và theo quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính.

Bộ Thông tin và Truyền thông, có thẩm quyền:

 • Cấp giấy phép bưu chính cho dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh và quốc tế.
 • Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế, và theo các quy định tại điểm d, đ, e, h, khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty tại Hà Nội

Xem thêm: Đăng ký hộ kinh doanh cần những gì?

2. Điều kiện thành lập doanh nghiệp chuyển phát nhanh và ngành nghề đăng ký kinh doanh

Điều kiện thành lập doanh nghiệp chuyển phát nhanh và ngành nghề đăng ký kinh doanh
Điều kiện thành lập doanh nghiệp chuyển phát nhanh và ngành nghề đăng ký kinh doanh

2.1 Điều kinh doanh chuyển phát nhanh

Ngành chuyển phát nhanh là một lĩnh vực kinh doanh đặc thù, yêu cầu đáp ứng những điều kiện cụ thể. Để thành lập công ty trong lĩnh vực này, bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau đây:

 • Vốn Đầu Tư: Tùy thuộc vào phạm vi hoạt động, doanh nghiệp chuyển phát nhanh cần có mức vốn phù hợp. Đối với hoạt động trong nước, vốn tối thiểu là 2 tỷ VNĐ; trong khi đối với quốc tế, mức vốn tối thiểu là 5 tỷ VNĐ.
 • Phương Án Kinh Doanh: Đối với các dịch vụ chuyển phát nhanh, doanh nghiệp cần có một phương án kinh doanh linh hoạt và đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nhân sự.
 • An Toàn Thông Tin và Hàng Hóa: Cần thiết lập các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin và hàng hóa của khách hàng, bao gồm cả việc xây dựng các hệ thống bảo mật và quy trình kiểm soát chặt chẽ.
 • Phát Triển Kinh Doanh và Bảng Giá: Doanh nghiệp cần đưa ra một phương án phát triển kinh doanh chi tiết và có bảng giá dịch vụ chuyển phát nhanh, phản ánh đúng chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.
 • Chất Lượng Dịch Vụ: Cung cấp một bảng giá và phí dịch vụ chuyển phát nhanh chi tiết, phù hợp với chất lượng dịch vụ, để đảm bảo sự minh bạch và tin cậy từ phía khách hàng.

2.2 Ngành nghề đăng ký kinh doanh

 • Khi bắt đầu thành lập công ty chuyển phát nhanh, doanh nghiệp cần lựa chọn và đăng ký ngành nghề kinh doanh liên quan đến chuyển phát nhanh để đảm bảo hoạt động theo quy định. (Xem chi tiết tại: Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh).
 • Trong tình huống này, khi thành lập công ty kinh doanh chuyển phát nhanh, doanh nghiệp có thể đăng ký ngành nghề “Giáo dục nghề nghiệp.” Điều này có thể thực hiện thông qua quy trình đăng ký kinh doanh để đạt được sự phù hợp và tuân thủ quy định. Ngoài ra các nhà đầu tư cần phải thực hiện đúng với thủ tục thành lập công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
Ngành nghề Mã ngành
Chuyển phát

+ Nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối (trong nước hoặc quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện của các doanh nghiệp không hoạt động theo giao ước dịch vụ chung. Hoạt động này có thể sử dụng một hoặc nhiều phương thức vận tải, có thể sử dụng phương tiện vận tải của doanh nghiệp hoặc các phương tiện vận tải công cộng;

+ Phân phối và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện.

+ Dịch vụ giao hàng tận nhà.

 

5320
Bưu chính

+ Nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối (trong nước hoặc quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện bằng dịch vụ bưu chính qua mạng lưới bưu điện được quy định bằng các giao ước dịch vụ thống nhất.

+ Nhận thư hoặc bưu phẩm, bưu kiện từ các hòm thư công cộng hoặc cơ sở bưu điện;

+ Phân phối và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện.

 

5310

3. Kinh nghiệm khi thành lập công ty chuyển phát nhanh

Kinh nghiệm khi thành lập công ty chuyển phát nhanh
Kinh nghiệm khi thành lập công ty chuyển phát nhanh
 • Chọn Tên Công Ty: Công ty chuyển phát nhanh cần lựa chọn tên tuân theo quy định pháp luật, không chứa từ ngữ thiếu văn hóa, không gây nhầm lẫn, và không trùng lặp với các doanh nghiệp khác.
 • Vốn Thành Lập Công Ty: Mức vốn cần thiết để thành lập công ty chuyển phát nhanh phụ thuộc vào ngành nghề. Ví dụ, với lĩnh vực chuyển phát nhanh trong nước, vốn tối thiểu là 2 tỷ VNĐ; trong khi đối với quốc tế, cần ít nhất 5 tỷ VNĐ.
 • Doanh nghiệp cần kê khai vốn điều lệ phù hợp với yêu cầu ngành nghề hoặc theo quy định vốn pháp định.
 • Góp Vốn Thành Lập Công Ty: Việc góp vốn cần được thực hiện trong vòng 90 ngày sau khi công ty chuyển phát nhanh được thành lập.
 • Ngành Nghề Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh: Đăng ký ngành nghề kinh doanh cùng mã ngành phù hợp và tuân thủ quy định chung để thực hiện dịch vụ chuyển phát nhanh.
 • Đặt Địa Chỉ Công Ty: Địa chỉ công ty chuyển phát nhanh phải rõ ràng, chính xác, và nằm trong lãnh thổ Việt Nam, tránh sử dụng địa chỉ giả.
 • Lựa Chọn Người Đại Diện Pháp Luật: Chọn người đại diện pháp luật có kinh nghiệm và năng lực đảm nhận trách nhiệm đối với hoạt động của công ty.
 • Lựa Chọn Loại Hình Doanh Nghiệp: Chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp như công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hoặc công ty hợp danh.
 • Soạn Thảo Hồ Sơ Thành Lập: Soạn thảo hồ sơ gồm giấy đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, danh sách thành viên, và giấy tờ cá nhân liên quan.
 • Đóng Thuế Sau Khi Mở Công Ty: Thực hiện đóng thuế môn bài, thuế thu nhập, và thuế GTGT sau khi công ty chuyển phát nhanh được thành lập.
 • Đăng Ký Chữ Ký Số: Đăng ký mua chữ ký số để thực hiện đóng thuế trực tuyến và các thủ tục khác sau khi công ty thành lập.
 • Mở Tài Khoản Ngân Hàng: Mở tài khoản ngân hàng cho công ty với các giấy tờ cần thiết như giấy phép đăng ký và con dấu công ty.
 • Kế Toán và Dịch Vụ Kế Toán: Lựa chọn người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ kế toán nếu công ty không đủ điều kiện có kế toán riêng.
 • Công Bố Thông Tin Công Ty: Công bố thông tin đăng ký công ty trên cổng thông tin quốc gia trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày có giấy phép kinh doanh.
 • Khắc Con Dấu Cho Công Ty: Khắc con dấu riêng cho công ty theo quy định và công bố mẫu dấu công khai trên trang thông tin quốc gia.

4. Dịch vụ thành lập công ty chuyển phát nhanh – AZTAX

Chào mừng bạn đến với dịch vụ thành lập công ty chuyển phát nhanh của chúng tôi! Tại đây, chúng tôi hứa hẹn mang đến giải pháp chuyên nghiệp và hiệu quả nhất để doanh nghiệp của bạn có thể hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực chuyển phát nhanh.

Dịch vụ của chúng tôi không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua các thủ tục hành chính liên quan đến việc thành lập công ty một cách hiệu quả, mà còn tập trung vào việc hiểu rõ về yêu cầu và xu hướng trong ngành chuyển phát nhanh. Chúng tôi cam kết đồng hành với doanh nghiệp, từ việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp, xây dựng chiến lược quảng bá đến việc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi không chỉ có kiến thức sâu rộng về quy định pháp lý mà còn hiểu biết sâu sắc về các xu hướng và đòi hỏi của ngành chuyển phát nhanh. Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng một chiến lược phát triển linh hoạt, đáp ứng nhanh chóng với sự phức tạp và cạnh tranh trong thị trường chuyển phát nhanh. Hãy để chúng tôi là đối tác tin cậy của bạn, giúp doanh nghiệp chuyển phát nhanh của bạn phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh.

Quá trình thành lập công ty dịch vụ vận chuyển nhanh là bước quan trọng đầu tiên mà cá nhân và tổ chức cần thực hiện khi đầu tư vào lĩnh vực này. Bài viết hy vọng cung cấp các thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp đang quan tâm đến vấn đề này. AZTAX là đối tác chuyên nghiệp và tự tin, tập trung hỗ trợ quá trình thành lập công ty. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý và xử lý mọi thủ tục một cách nhanh chóng, nhằm mang lại trải nghiệm thuận lợi và đáng tin cậy cho khách hàng.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty xây dựng

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty dược

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty tài chính

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon