Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội để hạn chế rút Bảo hiểm xã hội 1 lần 

Sửa đổi Luật BHXH

Việc sửa đổi luật Bảo hiểm xã hội sẽ được triển khai trong thời gian sắp tới, chính vì vậy có rất nhiều chính sách hỗ trợ người lao động được triển khai nhằm hạn chế việc rút Bảo hiểm xã hội 1 lần và tránh tình trạng thiếu hụt lao động. Các Bộ, ngành liên quan sẽ thực hiện triển khai dựa trên Thông báo số 128/TB-VPCP ngày 27/4/2022 về những kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình giải pháp khắc phục thiếu hụt lao động.

Sửa đổi Luật BHXH
Sửa đổi Luật BHXH

1. Nhiệm vụ ngắn hạn trong quá trình khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động

Trong thời gian ngắn hạn, nhằm hạn chế tình trạng thiếu hụt lao động, các Bộ, ngành sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

– Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại:

  • Nghị quyết số 11 và Quyết định số 08/2022: Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động;
  • Chỉ thị số 16: Về việc đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống cũng như cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu và hoàn thiện các quy định dựa trên nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 82b của Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp cùng tham gia quy hoạch, phát triển nhà ở cho người lao động.

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn trong việc duy trì, thu hút lao động vào làm việc, hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường; tổ chức các hoạt động thông tin, kết nối cung – cầu lao động.

2. Nhiệm vụ dài hạn trong quá trình khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động

Đối với dài hạn, các Bộ, ngành sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

– Trong quá trình xây dựng các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành, cơ quan liên quan cần nghiên cứu bảo đảm phù hợp và sử dụng tối đa các yếu tố thuận lợi của thị trường lao động.

– Thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030. Đến năm 2045 đảm bảo hoàn thành tiến độ, chất lượng đã đề ra. Đặc biệt lưu ý việc phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp có chương trình phù hợp để mở thêm các chuyên ngành mới liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0.

– Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

– Khẩn trương thực hiện chuyển đổi số để tăng cường kết nối cung – cầu lao động qua nền tảng số.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh:

Trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn sẽ được nghiên cứu và triển khai nhằm hạn chế tình trạng người lao động vì lợi ích trước mắt mà rút bảo hiểm xã hội một lần.

Trên đây là những thông tin về việc sửa đổi luật Bảo hiểm xã hội nhằm hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người lao động theo Thông báo số 128/TB-VPCP ngày 27/4/2022. Việc sửa đổi này nhằm hạn chế việc rút bảo hiểm xã hội 1 lần và tránh tình trạng thiếu hụt lao động có thể xảy ra. AZTAX hy vọng bài viết cung cấp những thông tin hữu ích đến với người đọc.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

5/5 - (5 bình chọn)
5/5 - (5 bình chọn)