Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam

Mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp

Chuẩn bị mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là bước đầu tiên cần thực hiện khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là văn bản khai nộp trong bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Vậy mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp gồm những nội dung gì? Cách thức nộp hồ sơ ra sao? Tất cả những vấn đề này sẽ được AZTAX giải đáp trong bài viết sau.

Hiện nay, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14, Việt Nam có 05 loại hình doanh nghiệp chính thức gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Mỗi loại hình đều có mỗi mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp khác nhau.

1. Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là gì?

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, theo Mẫu số 01-ĐK-ĐGĐKD theo Thông tư 02/2021/TT-BKHĐT là văn bản quan trọng ghi lại các thông tin cơ bản về doanh nghiệp bao gồm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ và người đại diện pháp luật.

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là gì?
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là gì?

2. Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Căn cứ dựa theo Phụ lục I-4 danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc đăng ký doanh nghiệp số 01/2021/TT-BKHĐT, quy định về mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần như sau:

Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Nội dung mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

 • Tình trạng thành lập
 • Tên công ty
 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Ngành, nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ
 • Nguồn vốn điều lệ
 • Thông tin về cổ phần
 • Cổ đông sáng lập
 • Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 • Người đại diện theo phát luật
 • Thông tin đăng ký thuế
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn
 • Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
 • Thông tin về việc chia tách, hợp nhất hay chuyển đổi
 • Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi
 • Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện được chuyển đổi

3. Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh

Căn cứ dựa theo Phụ lục I-5 danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp số 01/2021/TT-BKHĐT, quy định mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh như sau:

Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh

Nội dung Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh

 • Tình trạng thành lập
 • Tên công ty
 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Ngành, nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ
 • Nguồn vốn điều lệ
 • Thành viên công ty
 • Thông tin đăng ký thuế
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn
 • Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
 • Thông tin về các doanh nghiệp bị hợp nhất, được chuyển đổi
 • Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi
 • Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi

4. Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ dựa theo Phụ lục I-1 danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp số 01/2021/TT-BKHĐT, quy định mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân như sau:

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Nội dung mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

 • Tình trạng thành lập
 • Tên công ty
 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Ngành, nghề kinh doanh
 • Vốn đầu tư
 • Thông tin đăng ký thuế
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn
 • Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
 • Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi
 • Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi

5. Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên

Căn cứ dựa theo Phụ lục I-2 danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp số 01/2021/TT-BKHĐT, quy định mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên như sau:

Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty tnhh 1 thành viên
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên

Nội dung mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên

 • Tình trạng thành lập
 • Tên công ty
 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Ngành, nghề kinh doanh
 • Chủ sở hữu
 • Vốn điều lệ
 • Nguồn vốn điều lệ
 • Tài sản góp vốn
 • Người đại diện phát luật
 • Thông tin đăng ký thuế
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn
 • Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
 • Thông tin về các doanh nghiệp bị hợp nhất, được chuyển đổi
 • Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi

Xem thêm: Công ty cổ phần là gì?

Xem thêm: Thành lập công ty ở nước ngoài

6. Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên

Căn cứ dựa theo Phụ lục I-3 danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp số 01/2021/TT-BKHĐT, quy định mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty nthh 2 thành viên trở lên
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên

Nội dung mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Tình trạng thành lập
 • Tên công ty
 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Ngành, nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ
 • Nguồn vốn điều lệ
 • Thành viên công ty
 • Người đại diện phát luật
 • Thông tin đăng ký thuế
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn
 • Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
 • Thông tin về các doanh nghiệp bị hợp nhất, được chuyển đổi
 • Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi
 • Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi

7. Hồ sơ đính kèm giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ đính kèm giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là bước quan trọng trong quá trình thành lập một doanh nghiệp. Bao gồm các tài liệu và thông tin cần thiết, hồ sơ này chứng minh sự hợp pháp và tính xác thực của doanh nghiệp đó.

tai lieu nop kem giay de nghi dang ky doanh nghiep can chuan bi
Tài liệu nộp kèm giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp cần chuẩn bị

Tài liệu hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cần có:

 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập.
 • Bản sao giấy tờ thông tin cá nhân của cổ đông công ty.
 • Giấy phép kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty

Xem thêm: Nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào?

Xem thêm: Mẫu bố cáo thành lập doanh nghiệp

8. Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, cơ quan chức năng trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho chủ thể nộp hồ sơ.

noi tiep nhan ho so dang ky kinh doanh
Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh

Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ từ Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ (hoặc tên doanh nghiệp không đúng theo quy định). Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi văn bản thông báo nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký thành doanh nghiệp

Trực tiếp: Nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Gián tiếp: Nộp qua mạng điện tử sử dụng tài khoản ngân hàng doanh nghiệp hoặc sử dụng chữ ký số công cộng.

Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần, áp dụng đối với trường hợp cấp mới, cấp lại và thay đổi nội dung. Miễn mức lệ phí trong trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử, đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ hộ kinh doanh (theo Thông tư 47/2019/TT-BTC).

Trên đây là những thông tin mới nhất về mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, cách thức nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp kèm. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình viết mẫu giấy đăng ký kinh doanh, nộp hồ sơ hay thủ tục thành lập doanh nghiệp. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ thành lập công ty chi tiết.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công đoàn tại doanh nghiệp

Xem thêm: Thủ tục giải thể doanh nghiệp

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post