Hướng dẫn trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp, công ty

thu tuc giai the doanh nghiep moi thanh lap

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập diễn ra như thế nào là câu hỏi nhận được không ít lượt tìm kiếm dạo gần đây. AZTAX sẽ hướng dẫn trình tự, thủ tục giải thể công ty mới thành lập với các trường hợp bắt buộc hoặc tự nguyện. Doanh nghiệp quan tâm có thể tham khảo thông tin qua bài viết này.

1. Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là việc chủ thể doanh nghiêp tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể. Qua đó, giải thể doanh nghiệp nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp.

Giải thể doanh nghiệp là quá trình kết thúc tư cách pháp nhân của doanh nghiệp, đồng thời chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan. Quyết định về việc giải thể có thể đến từ phía doanh nghiệp (giải thể tự nguyện) hoặc từ cơ quan có thẩm quyền (giải thể bắt buộc), thường do vấn đề tài chính, hợp nhất hoặc thị trường.

2. Các trường hợp doanh nghiệp thực hiện giải thể

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp có thể bao gồm khó khăn tài chính, không hoạt động kinh doanh, quyết định chiến lược, thay đổi môi trường kinh doanh, yêu cầu từ cơ quan quản lý hoặc vi phạm pháp luật. Doanh nghiệp cần hiểu rõ quy trình và yêu cầu pháp lý để thực hiện quyết định giải thể một cách hợp pháp.

truong hop doanh nghiep thuc hien giai the
Trường hợp doanh nghiệp thực hiện giải thể

Căn cứ khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 quy định về các trường hợp giải thể doanh nghiệp như sau:

 • Các trường hợp công ty có quyền quyết định giải thể bao gồm:
  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân), của tất cả thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh), của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn), của chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn), hoặc của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần);
 • Các trường hợp công ty bắt buộc phải giải thể bao gồm:
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty;
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Người quản lý có liên quan và công ty cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.

Để hoàn tất thủ tục theo hướng dẫn nộp hồ sơ giải thể qua mạng, doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán toàn bộ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác. Đồng thời, doanh nghiệp không được đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

3. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp là tập hợp các tài liệu và thông tin cần thiết để thực hiện quy trình giải thể công ty. Quá trình chuẩn bị hồ sơ này đòi hỏi sự chính xác và hoàn thiện để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và tránh rủi ro pháp lý sau này cho doanh nghiệp và các bên liên quan.

ho so giai the doanh nghiep moi thanh lap
Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới thành lập

3.1 Giải thể tự nguyện

Quy trình giải thể tự nguyện có hai trường hợp cụ thể: khi doanh nghiệp chưa phát sinh hóa đơn và khi đã phát sinh hóa đơn. Dù có doanh thu hay không, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đồng thời cho cơ quan quản lý thuế và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chi tiết hồ sơ giải thể đã phát sinh/chưa phát sinh hóa đơn gửi cơ quan thuế bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt mã số thuế.
 • Xác nhận không nợ thuế hải quan.
 • Biên bản họp về việc giải thể của hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) hoặc hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên).
 • Quyết định giải thể công ty.
 • Giấy ủy quyền.

Hồ sơ giải thể đã phát sinh/chưa phát sinh hóa đơn gửi Sở KH&ĐT bao gồm:

 • Thông báo giải thể.
 • Quyết định giải thể.
 • Biên bản họp về việc giải thể của hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) hoặc hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên).
 • Danh sách nhân viên.
 • Danh sách chủ nợ và các khoản nợ đã thanh toán.
 • Báo cáo thanh lý tài sản.
 • Giấy xác nhận trả con dấu cho cơ quan công an.
 • Giấy ủy quyền.

3.2 Giải thể bắt buộc

Trường hợp giải thể bắt buộc bao gồm khi doanh nghiệp bị Tòa án ra lệnh hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quy trình chuẩn bị hồ sơ tương tự như giải thể tự nguyện, tuy nhiên có một số điểm khác biệt. AZTAX sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết trong phần tiếp theo của bài viết này.

4. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Muốn giải thể công ty cần những thủ tục gì là câu hỏi được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Thủ tục giải thể doanh nghiệp bao gồm tổ chức họp quyết định giải thể, công bố quyết định và thông báo cho cơ quan chức năng, hoàn thành thủ tục thuế và nợ, xử lý tài sản và nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý. Điều này đòi hỏi tuân thủ quy định pháp lý để hoàn thành quy trình.

thu tuc giai the cho doanh nghiep moi thanh lap
Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 có quy định về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp. Doanh nghiệp sau khi xác định đủ các điều kiện giải thể doanh nghiệp và thực hiện quy trình sau đây để giải thể doanh nghiệp:

4.1 Thủ tục giải thể doanh nghiệp tự nguyện

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

 • Quyết định giải thể doanh nghiệp theo Điều 208 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 bao gồm các thông tin sau:
 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Lý do giải thể.
 • Thời hạn và thủ tục thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.
 • Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị tổ chức trực tiếp thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ khi điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng giải thể của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia sau khi nhận được quyết định giải thể, kèm theo thông báo cần đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có)

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể

Sau khi quyết định giải thể được thông qua, doanh nghiệp phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể biết về quyết định này.

Trong trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán, cần gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ và những người có quyền lợi liên quan. Thông báo phải bao gồm tên, địa chỉ của chủ nợ, số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó, cũng như cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán nợ

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại sẽ được phân chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp cũng được quy định cụ thể tại Điều 210 của Luật này.

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thực hiện cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo các thời hạn sau:

 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ giải thể, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sẽ được cập nhật lại sau 180 ngày kể từ ngày nhận thông báo giải thể doanh nghiệp, trong trường hợp không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc không có phản đối từ bất kỳ bên liên quan nào bằng văn bản.

Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty cổ phần

4.2 Thủ tục giải thể doanh nghiệp bắt buộc

Mặc dù không có sự phân chia rõ ràng giữa các trường hợp đã hoặc chưa phát sinh doanh thu khi giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc, thường thì quyết định về giải thể bắt buộc sẽ phụ thuộc vào quyết định của Tòa án. Điều này khiến quy định và trình tự thực hiện giải thể bắt buộc thường gặp phải nhiều khó khăn hơn so với giải thể tự nguyện.

Đồng thời, quy trình thực hiện thủ tục giải thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp phải đối mặt. Đối với trường hợp giải thể công ty do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có quy trình như sau:

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng giải thể

Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng thủ tục giải thể công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thông báo được công bố đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể từ Tòa án, khi quyết định này có hiệu lực thi hành.

Thông báo cần bao gồm việc đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định từ Tòa án.

Bước 2: Doanh nghiệp triệu tập cuộc họp để đưa ra phương án giải thể

Triệu tập họp để ra quyết định giải thể trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án.

Gửi quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, và nhân viên.

Niêm yết quyết định giải thể tại trụ sở chính, các chi nhánh của doanh nghiệp.Trong một số trường hợp, phải đăng thông báo giải thể trên một tờ báo hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Nếu doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán, cần gửi kèm phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ và người liên quan, bao gồm thông tin chi tiết về số nợ, thời hạn, địa điểm thanh toán, và cách thức giải quyết khiếu nại.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán nợ

Doanh nghiệp niêm yết công khai quyết định giải thể và gửi phương án giải quyết nợ cho các bên liên quan. Doanh nghiệp tiến hành thanh lý tài sản và các khoản nợ, sau đó nộp yêu cầu giải thể cho Sở KH&ĐT.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể

Xác nhận nghĩa vụ hải quan, đóng mã số thuế và nộp hồ sơ giải thể công ty tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Sở KH&ĐT cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, sau 180 ngày không có phản đối hoặc trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ giải thể.

Ngoài trường hợp bị thu hồi giấy phép, giải thể công ty bắt buộc xảy ra khi doanh nghiệp không thực hiện thủ tục điều chỉnh loại hình trong 6 tháng liên tục sau khi thay đổi số lượng thành viên. Tuy nhiên, quy trình giải thể trong trường hợp này tương tự như giải thể tự nguyện.

5. Cách nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

Bước 1: Truy cập vào trang web https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/.

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản đăng ký kinh doanh đã được tạo trước để nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng:

 • Nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký tại số (1).
 • Nhấn nút “Đăng nhập” ở số (2).
Đăng nhập bằng tài khoản đăng ký kinh doanh để thục hiện thu tuc giai the doanh nghiep
Đăng nhập bằng tài khoản đăng ký kinh doanh

Bước 3: Chọn [Đăng ký doanh nghiệp]

Chọn [Đăng ký doanh nghiệp]
Chọn [Đăng ký doanh nghiệp]
Bước 4: Lựa chọn phương thức nộp hồ sơ. Vì đây là hướng dẫn giải thể doanh nghiệp qua mạng cho người dùng có tài khoản đăng ký kinh doanh, bạn chọn [Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh]. Sau đó, nhấn [Tiếp theo].

Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh
Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Bước 5: Chọn loại đăng ký giải thể doanh nghiệp qua mạng. Tại đây, bạn chọn [Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc]. Sau đó, nhấn [Tiếp theo].

Chọn loại đăng ký trực tuyến
Chọn loại đăng ký trực tuyến

Bước 6: Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp hoặc đơn vị trực thuộc. Bạn nhập mã số doanh nghiệp hoặc mã số nội bộ và nhấn [Tìm kiếm]. Thông tin về loại hình doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số nội bộ trong Hệ thống và tên doanh nghiệp sẽ hiển thị. Cuối cùng, nhấn [Tiếp theo].

Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp
Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp

Bước 7: Chọn vai trò người nộp hồ sơ. Tại đây, bạn chọn vai trò là Người được ủy quyền hoặc Người có thẩm quyền ký Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Sau đó, bạn nhập các thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật. Cuối cùng, nhấn [Tiếp theo].

Chọn vai trò người nộp hồ sơ
Chọn vai trò người nộp hồ sơ

Bước 8: Chọn loại đăng ký thay đổi. Tại đây, bạn chọn [Giải thể]. Sau đó, nhấn [Tiếp theo]

Chọn loại đăng ký thay đổi
Chọn loại đăng ký thay đổi

Bước 9: Xem thông tin chờ xác nhận. Màn hình sẽ hiển thị thông tin về loại hình doanh nghiệp và các tài liệu đính kèm tương ứng. Nhấn nút [Bắt đầu] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước. Trạng thái của hồ sơ sẽ chuyển sang “Đã lưu“.

Xem thông tin chờ xác nhận.
\Xem thông tin chờ xác nhận.

Bước 10: Nhập thông tin trong hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp. Đầu tiên, chọn “Chấm dứt hoạt động” như hình (1). Sau đó, nhập thông tin chấm dứt hoạt động trong trường “Chấm dứt hoạt động” và nhấn [Lưu] như hình (2).

Nhập thông tin trong hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp
Nhập thông tin trong hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp
Nhập thông tin trong hồ sơ đăng ký giải thể
Nhập thông tin trong hồ sơ đăng ký giải thể

Bước 11: Điền thông tin về người ký. Người nộp hồ sơ/người đăng ký chọn khối thông tin [Người ký/xác nhận]. Trong trường “Tìm kiếm email”, nhập email của cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhấn nút [Tìm kiếm]. Hệ thống tự động điền thông tin về Họ tên của cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ. Thông tin về họ tên và email của cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ không thể chỉnh sửa được. (Hình 1)

Người nộp hồ sơ/người đăng ký nhập thông tin về Chức danh của cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ tại trường thông tin “Chức danh”. Người nộp hồ sơ/người đăng ký nhấn nút [Chọn] để yêu cầu cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ. Thông tin về cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ được cập nhật vào danh sách. (Hình 2)

Điền thông tin về người ký
Điền thông tin về người đăng ký
Điền thông tin người đăng ký
Điền thông tin người đăng ký

Bước 12: Điền thông tin người liên hệ. Người nộp hồ sơ/người đăng ký thực hiện điền thông tin về người nộp hồ sơ để nhận thông tin về tình trạng xử lý hồ sơ.

Điền thông tin người liên hệ
Điền thông tin người liên hệ

Bước 13: Kiểm tra thông tin hồ sơ. Nhấn [Kiểm tra thông tin] để kiểm tra xem các thông tin đã nhập đã đầy đủ và đúng theo yêu cầu. Hệ thống sẽ hiển thị các cảnh báo lỗi nếu thông tin đã nhập chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác. Trong trường hợp có cảnh báo lỗi, tích vào dòng cảnh báo lỗi và Hệ thống sẽ tự động chuyển đến màn hình có trường thông tin bị lỗi.

Kiểm tra thông tin hồ sơ
Kiểm tra thông tin hồ sơ
Kiểm tra thông tin
Kiểm tra thông tin

Bước 14: Tải văn bản điện tử đính kèm hồ sơ đăng ký thay đổi qua mạng điện tử. Đầu tiên, bạn chọn loại tài liệu đính kèm như hình (1). Sau đó, bạn chọn [Tải lên] để tải file lên theo quy định  (hình 2).

Tải văn bản điện tử đính kèm hồ sơ đăng ký thay đổi qua mạng điện tử
Tải văn bản điện tử đính kèm hồ sơ đăng ký thay đổi qua mạng điện tử
Tải văn bản điện tử đính kèm hồ sơ đăng ký thay đổi qua mạng điện tử
Tải văn bản điện tử đính kèm hồ sơ đăng ký thay đổi

Bước 15: Chuẩn bị hồ sơ. Sau khi điền đầy đủ thông tin của hồ sơ giải thể, nhấn nút [Chuẩn bị]. Nhập mã xác nhận hiển thị trên màn hình. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ và được hiển thị dưới đoạn mã xác nhận và dưới dạng không thể chỉnh sửa được.

Nếu hồ sơ vẫn còn thiếu thông tin theo quy định, Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo đỏ. Người nộp hồ sơ/người đăng ký phải chỉnh sửa và chuẩn bị lại hồ sơ. Hệ thống tự động chọn phòng đăng ký kinh doanh để xử lý hồ sơ căn cứ vào tỉnh/thành phố của địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp đã nhập tại bước nhập thông tin. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thông tin theo quy định, nhập “chuỗi ký xác nhận” và nhấn nút [Xác nhận] để hoàn thành bước chuẩn bị hồ sơ.

Chuẩn bị hồ sơ
Chuẩn bị hồ sơ
Chuẩn bị hồ sơ đăng tải
Chuẩn bị hồ sơ đăng tải

Bước 16: Ký xác thực hồ sơ. Trước tiên, bạn nhấn [Ký số/Xác thực bằng tài khoản ĐKKD] như hình (1). Sau đó, tích vào nút xác nhận “Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm”.

Phần tên đăng nhập đã được mặc định sẵn, người ký chỉ cần nhập mật khẩu của tài khoản đã tạo. Cuối cùng, nhấn [Xác nhận] như hình (2).

Ký xác thực hồ sơ
Ký xác thực hồ sơ
Ký xác thực hồ sơ giải thể
Ký xác thực hồ sơ giải thể

Bước 17: Nộp hồ sơ vào Phòng Đăng ký kinh doanh.

Nộp hồ sơ vào Phòng Đăng ký kinh doanh.
Nộp hồ sơ vào Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 18: Hoàn tất. Sau khi hoàn thành việc thanh toán, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được chuyển sang trạng thái “Đang nộp” và được tự động tiếp nhận trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để và chuyển về tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh tương ứng phục vụ cho việc xử lý hồ sơ. Hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái “Đã gửi đi” nếu được tiếp nhận thành công trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Khi hồ sơ đã được nộp thành công, Hệ thống hiển thị bản in Giấy biên nhận trong tài khoản của người nộp hồ sơ. Tại mục Danh sách các thông báo từ cơ quan đăng ký kinh doanh, người sử dụng nhấn nút [In] để xem và tải bản in Giấy biên nhận.

Hoàn tất
Hoàn tất thủ tục đóng cửa công ty

6. Điều kiện để giải thể doanh nghiệp

Điều kiện giải thể doanh nghiệp là khi hoạt động kinh doanh không còn phù hợp hoặc không thể tiếp tục, doanh nghiệp phải đảm bảo quyền lợi của người lao động, chủ nợ, đối tác kinh doanh và cơ quan nhà nước. Quyết định giải thể chỉ có thể được thực hiện khi có sự đồng ý của chủ sở hữu hoặc cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

dieu kien de giai the doanh nghiep moi thanh lap
Điều kiện để giải thể doanh nghiệp mới thành lập;

Căn cứ khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 quy định điều kiện giải thể doanh nghiệp:

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được giải thể khi đáp ứng đủ các điều kiện:

 • Đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ với tài sản khác của doanh nghiệp và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc trọng tài.
 • Doanh nghiệp bị thu giấy chứng nhận đăng ký và người quản lý có liên quan cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp

Xem thêm: Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở

Xem thêm: Nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào

7. Các nguyên nhân dẫn đến giải thể doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay

Nguyên nhân phổ biến dẫn đến giải thể doanh nghiệp ảnh hưởng tiêu cực từ các yếu tố kinh tế vĩ mô trên thị trường. Thông thường việc dẫn đến trường hợp giải thể, do 5 lý do chính sau:

Kết quả kinh doanh thua lỗ

Nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến giải thể là kinh doanh thua lỗ kéo dài. Khả năng huy động vốn kém khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Điều này là nguyên nhân chủ yếu và phổ biến nhất tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Việc vượt qua khó khăn đòi hỏi sự linh hoạt và chiến lược đúng đắn. Nếu không thể vượt qua được, giải thể là kết quả tất yếu.

Hạn chế về năng lực quản lý

Sự hạn chế về năng lực quản lý và điều hành của Ban Giám đốc là nguyên nhân phổ biến thứ hai dẫn đến giải thể. Thiếu kinh nghiệm và kỹ năng trong quản lý khiến tình hình kinh doanh suy thoái và không thể phát triển. Đây là trách nhiệm chủ yếu của các nhân vật quan trọng như giám đốc, phó giám đốc và nhân viên chủ chốt. Nếu họ không có khả năng quản lý hiệu quả, thì sự suy thoái và phá sản của doanh nghiệp là không tránh khỏi.

Chiến lược kinh doanh không hiệu quả

Doanh nghiệp thường gặp khó khăn khi thiếu chiến lược kinh doanh thực tế và không theo kịp xu hướng. Việc tổ chức chương trình khuyến mãi, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm là thiếu sót phổ biến. Ngoài ra, việc không áp dụng công nghệ mới nhất như SEO và website chuyên nghiệp cũng là một nguyên nhân. Kết quả, doanh nghiệp mất cơ hội phát triển, không thu hút khách hàng và dần bị đẩy lùi trên thị trường.

Hạn chế trong huy động vốn và thị trường

Doanh nghiệp thường gặp khó khăn với nguồn vốn hạn chế và thiếu sự chủ động trong việc tìm kiếm thị trường mới. Sự khan hiếm vốn đầu tư và khả năng thu hút thị trường đẩy nhiều doanh nghiệp vào tình trạng phụ thuộc vào các đối tác khác để duy trì hoạt động. Điều này dẫn đến việc họ không thể tự chủ về vốn và không thể tiếp tục hoạt động, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Ảnh hưởng từ yếu tố kinh tế, thiên tai, dịch bệnh

Tình hình kinh tế chịu ảnh hưởng từ các yếu tố vĩ mô như khủng hoảng, thiên tai hay dịch bệnh thường gây ra sự suy giảm về sức mua và sự cạnh tranh trên thị trường. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp phải tìm cách hợp nhất hoặc bị thối lui trước sức ép từ các đối thủ cạnh tranh. Kết quả là một số doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động và buộc phải giải thể.

8. Một số câu hỏi liên quan giải thể doanh nghiệp

8.1 Giải thể doanh nghiệp mới có cần phải quyết toán không?

Căn cứ vào Điều 72 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định trường doanh nghiệp mới thành lập nhưng muốn giải thể không cần phải quyết toán thuế nếu từ lúc thành lập đến lúc giải thể không phát sinh doanh thu không không sử dụng hóa đơn.

8.2 Giải thể doanh nghiệp có được thành lập doanh nghiệp mới không?

Doanh nghiệp sau khi giải thể một cách hợp pháp thì các thành viên, cổ đông cũng như người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có quyền tiếp tục thành lập công ty mới.

AZTAX cung cấp dịch vụ giải thể công ty trọn gói, giúp khách hàng giải quyết mọi thủ tục pháp lý một cách thuận tiện và hiệu quả. dịch vụ giải thể công ty trọn gói AZTAX bao gồm tư vấn về quy trình giải thể, chuẩn bị hồ sơ cần thiết, và đại diện cho khách hàng tại các cơ quan chức năng. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ giải thể công ty AZTAX chuyên nghiệp, nhanh chóng và đảm bảo tính chính xác trong mọi bước thực hiện. Đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng từ đầu đến cuối quy trình giải thể, giúp họ tiết kiệm thời gian và công sức.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập cũng không quá phức tạp. Quý doanh nghiệp cần thực hiện đúng quy trình và chuẩn bị hồ sơ một cách chính xác nhất để có thể giải thể. Nếu quý doanh nghiệp mong muốn giải thể doanh nghiệp một cách nhanh chóng có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ của AZTAX. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành với quý doanh nghiệp.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty

Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty cổ phần

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post