Mẫu công văn giải trình nộp chậm bảo hiểm xã hội mới nhất

mẫu công văn giải trình nộp chậm bảo hiểm xã hội

Trường hợp nào doanh nghiệp phải gửi mẫu công văn giải trình nộp chậm bảo hiểm xã hội lên Cơ quan bảo hiểm xã hội? Nguyên nhân dẫn đến việc chậm nộp bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp là: do kế toán sơ xuất, bỏ sót không nộp BHXH cho nhân viên, do kế toán nghỉ việc, kế toán nghỉ thai sản…Để xem chi tiết mẫu công văn và TẢI MẪU về, hãy theo dõi ngay nội dung bên dưới.

Nội dung mẫu công văn giải trình nộp chậm bảo hiểm xã hội 

mẫu công văn giải trình nộp chậm bảo hiểm xã hội
Nội dung mẫu công văn giải trình nộp chậm bảo hiểm xã hội

>> Mẫu công văn giải trình nộp chậm BHXH TẢI VỀ

BẢO HIỂM XÃ HỘI……………………                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…../CV-………………                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                            —————

                                                                                                   …………….., ngày … tháng …..năm….

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội……………

– Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………….

– Mã số quản lý: ……………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung:

+ Báo tăng mức lương đóng BHXH của ………………………….. năm………………………

+ Báo tăng lao động thai sản tháng…………

Lý do:

Kế toán của công ty nghỉ thai sản, công ty chưa tuyển được người thay thế nên việc báo

cáo bị chậm trễ

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

                                  Thủ trưởng đơn vị

                                   (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tải về đầy đủ mẫu công vănTẠI ĐÂY

Xem thêm: Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội

Xem thêm: Báo giảm bhxh trễ có sao không

Xem thêm: Báo giảm bhxh nhưng vẫn đóng bhyt

Xem thêm: Báo giảm bhxh khi nào

Xem thêm: Báo tăng bhxh sai tháng

Xem thêm: Hướng dẫn báo giảm bhxh

4.6/5 - (10 bình chọn)
4.6/5 - (10 bình chọn)