Mẫu công văn xin hoãn thanh tra bảo hiểm xã hội

Trong quá trình làm công tác BHXH cho người lao động doanh nghiệp không thể tránh khỏi những thiếu sót. Trong trường hợp bị thanh tra BHXH, nếu đơn vị chưa chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ cần thiết thì có thể gửi mẫu công văn xin hoãn thanh tra bảo hiểm xã hội để có thời gian hoàn thiện, tránh bị phạt khi bị phát hiện sai phạm.

Mẫu công văn xin hoãn thanh tra bảo hiểm xã hội
Mẫu công văn xin hoãn thanh tra bảo hiểm xã hội

1. Mẫu công văn xin hoãn thanh tra bảo hiểm xã hội

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ………………Số: ………./CV-…

(V/v xin gia hạn thời gian kiểm tra thuế)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……. ngày ….. tháng ….. năm ….

Kính gửi: Chi cục thuế ………………………………

Doanh nghiệp chúng tôi là: CÔNG TY ……………………………………

Trụ sở chính: ………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………………do Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư……………..cấp ngày…./…../……

Chúng tôi xin trình bảy với Quý Chi cục một việc như sau:

Từ khi hoạt động cho đến nay, Công ty ………………….. luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động của Công ty và luôn thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Ngày …../…../…… Công ty chúng tôi nhận được Quyết định số ……. QĐ – CCT ngày …./…./…… về việc kiểm tra thuế tại doanh nghiệp chúng tôi. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, Công ty chúng tôi không thể đáp ứng các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra thuế của cơ quan thuế, cụ thể:

  • Kế toán của Công ty chúng tôi đang trong thời gian nghỉ sinh theo chế độ thai sản của pháp luật.
  • Giám đốc công ty(người đại diện theo pháp luật) hiện đang đi vắng.

Theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 50 Luật Kế tóan 2003, người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán và có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Bởi vậy, để khách quan, thuận tiện và chính xác trong quá trình kiểm tra thuế, rất cần thiết phải có sự tham gia trực tiếp của người làm kế toán của công ty. Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 80 Luật quản lý thuế năm 2006( sửa đổi bổ sung năm 2012, 2014 ): ” 1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

c ) Gia hạn kiểm tra trong trường hợp cần thiết. ”

Bởi vậy bằng công văn này, Công ty chúng tôi kính đề nghị Quý Chi cục gia hạn thời gian kiểm tra thuế tại cồng ty chúng tôi:

Thời gian đề nghị gia hạn đến ngày……/…../……..

Công ty chúng tôi cam kết sự trung thực về các thông tin kể trên và sẽ hợp tác tốt nhất với quý chi cục tại thời điểm kiểm tra thuế. Kính mong Quý Chi cục tạo điều kiện giúp đỡ Công ty…………….

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm theo:

  • Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản;
  • Giấy ra viện;
  • Giấy khai sinh;
  • Hợp đồng lao động của kế toán.

Công văn xin dời lịch kiểm tra BHXH này sau khi được lập và ghi rõ nội dung được ký tên đóng dấu gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoãn thời gian kiểm tra, cơ quan thuế thông báo cho doanh nghiệp biết về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc hoãn thời gian kiểm tra.

1. Vì sao doanh nghiệp nên sử dụng mẫu công văn xin hoãn thanh tra bảo hiểm xã hội?

Vì sao doanh nghiệp nên sử dụng mẫu công văn xin hoãn thanh tra bảo hiểm xã hội
Vì sao doanh nghiệp nên sử dụng mẫu công văn xin hoãn thanh tra bảo hiểm xã hội

Khi doanh nghiệp nhận được quyết định kiểm tra, thanh tra sẽ bị rơi vào trạng thái bất ngờ,lúng túng vì chưa chuẩn bị kịp giấy tờ. Hay trong trường hợp kế toán/ người làm hồ sơ BHXH nghỉ sinh, đi công tác, tai nạn… chưa thể giải trình khiến doanh nghiệp. Khi đó, doanh nghiệp sẽ phải lập công văn xin hoãn thanh tra, kiểm tra BHXH.

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 62, Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế, ban hành ngày 06/11/2013. Doanh nghiệp thực hiện gửi công văn xin hoãn kiểm tra, thanh tra BHXH cho cơ quan thuế nêu rõ lý do và thời gian để xem xét quyết định hoãn kiểm tra, thanh tra BHXH.

Trên đây là mẫu công văn xin hoãn thanh tra BHXH, doanh nghiệp tham khảo để dùng trong trường hợp cần thiết. Hy vọng rằng sau bài viết, bạn đọc đã cập nhật thêm được nhiều thông tin bổ ích. Hơn nữa, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến truy thu bảo hiểm xã hội thì hãy liên hệ ngay với AZTAX để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon