Chi phí thành lập doanh nghiệp hạch toán vào đâu?

Hạch toán chi phí thành lập doanh nghiệp

Hạch toán chi phí thành lập doanh nghiệp là khúc mắc của nhiều doanh nghiệp mới thành lập. Các khoản chi trước thành lập được hạch toán vào đâu theo quy định? AZTAX đã tổng hợp những quy định về vấn đề này trong nội dung bài viết bên dưới. 

1. Hạch toán là gì?

Hạch toán là gì?
Hạch toán là gì?

Hạch toán là một hệ thống quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép các quá trình kinh tế để quản lý các quá trình này chặt chẽ hơn.

  • Quan sát: Được tiến hành đầu tiên nhằm ghi nhận lại đối tượng cần thu thập.
  • Đo lường: Được tiến hành thứ hai để lượng hóa các đối tượng bằng các đơn vị đo lường thích hợp.
  • Tính toán: Được tiến hành thứ ba thông qua các phép tính và phương pháp phân tích tổng hợp để xác định mức độ thực hiện và hiệu quả của mỗi quá trình kinh tế.
  • Ghi chép: Được tiến hành cuối cùng nhằm ghi nhận và xử lý kết quả của các quá trình kinh tế để có cơ sở đưa ra các quyết định phù hợp.

2. Hạch toán chi phí thành lập doanh nghiệp thế nào?

Hạch toán chi phí thành lập doanh nghiệp thế nào?
Hạch toán chi phí thành lập doanh nghiệp thế nào?

2.1 Các khoản chi phí thành lập doanh nghiệp

cac khoan chi phi thanh lap doanh nghiep
Các khoản chi phí thành lập doanh nghiệp

Trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập, kế toán doanh nghiệp mới thành lập sẽ ghi nhận các chi phí thành lập công ty cho các hoạt động sau:

Bảng thông kê các khoản chi phí thành lập doanh nghiệp

NỘI DUNG CHI PHÍ
Lệ phí đăng ký thành lập công ty (1) 100.000 VND/lần
Phí công bố thông tin khi thành lập (2) 100.000 VND
Phí khắc dấu (3) 160.000 – 1.000.000 VND

chi phí sẽ khác nhau, tùy thuộc vào các loại con dấu.

Chi phí làm biển hiệu công ty (4) 200.000 – 1.500.000 VND/SP

(tùy thuộc vào các loại)

Chi phí mua chữ ký số (Token) (5) 1.800.000 – 3.100.000 VND

(Tùy thuộc vào thời hạn sử dụng từ 01 – 03 năm)

Lệ phí công bố mẫu dấu (6) Doanh nghiệp được miễn phí khi công bố mẫu con dấu qua mạng điện tử
Lệ phí môn bài (7) Lệ phí môn bài phụ thuộc vào mức vốn điều lệ/doanh thu
Phí mở tài khoản ngân hàng (8) 1.000.000 VND chi phí ký quỹ ngân hàng
Phí phát hành hóa đơn điện tử (9) 950.000 – 3.000.000 VND
Chí phí khác (10) Tùy vào ngành nghề doanh nghiệp đăng ký kinh doanh sẽ có thêm những loại chi phí khác
TỔNG CHI PHÍ Khoảng từ 8.500.000 – 14.000.000 VND

Tùy thuộc vào thời hạn sử dụng chữ ký số và mức vốn điều lệ/doanh thu của doanh nghiệp mà mức tổng chi phí sẽ khác nhau

Xem thêm: Chi phí thành lập doanh nghiệp bao gồm những gì?

2.2 Quy định hạch toán chi phí thành lập công ty

quy dinh hach toan chi phi thanh lap cong ty
Quy định hạch toán chi phí thành lập công ty

2.2.1 Quy định về hạch toán chi phí cho doanh nghiệp mới thành

Quy định về hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp được nêu rõ ở Chương II, Điều 3, Khoản 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC. Cụ thể:

3. Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN.

2.2.2 Quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào là số thuế được khấu trừ trên số hàng hóa doanh nghiệp phải chịu thuế khi mua vào. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào = giá mua chưa thuế  x  % thuế suất GTGT. Doanh nghiệp được hạch toán số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào cho các khoản chi này được chiếu theo nội dung tại Điều 14, Khoản 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Cụ thể:

b) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Như vậy, trường hợp các thành viên ủy quyền cho cá nhân chi hộ một số khoản tiền liên quan đến hoạt động thành lập công ty, mua sắm hàng hóa, thì công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

3. Hạch toán chi phí thành lập doanh nghiệp vào đâu?

Hạch toán chi phí thành lập doanh nghiệp thế nào?
Hạch toán chi phí thành lập doanh nghiệp thế nào?

Tại Khoản 3, Điều 3, Thông tư 45/2013/TT-BTC, chi phí thành lập doanh nghiệp không phải là tài sản cố định vô hình.

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)