Doanh nghiệp mới thành lập khai thuế tháng hay quý năm 2024

Doanh nghiệp mới thành lập khai thuế tháng hay quý

Doanh nghiệp mới thành lập khai thuế theo tháng hay theo quý  là câu hỏi mà băn khoăn của rất nhiều doanh nghiệp. Vậy doanh thu bao nhiêu thì kê khai theo tháng và doanh thu bao nhiêu thì kê khai theo quý? Cùng AZTAX đi tìm câu trả lời chính xác nhé!

1.Doanh nghiệp mới thành lập khai thuế quý hay tháng?

Doanh nghiệp mới thành lập khai thuế giá trị gia tăng tháng hay theo quý?
Doanh nghiệp mới thành lập khai thuế giá trị gia tăng tháng hay theo quý?

Doanh nghiệp mới thành lập có thể lựa chọn khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng. Sau khi hoạt động 12 tháng, căn cứ vào doanh thu của doanh nghiệp trong năm vừa qua (năm dương lịch đủ 12 tháng đầu tiên) để xác định kỳ kê khai theo tháng hoặc quý.

 

Ví dụ: Công ty TNHH A thành lập ngày 27/10/2022.

 • Năm 2022 là năm thành lập, công ty có thể lựa chọn chu kỳ kê khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng;
 • Năm 2022 công ty vẫn hưa hoạt động đủ 12 tháng nên trong năm 2024 công ty vẫn có thể tiếp tục lựa chọn việc kê khai theo quý hoặc tháng.
 • Năm 2024, doanh thu đạt 52 tỷ đồng thì sang năm 2024 doanh nghiệp phải thực hiện kê khai thuế GTGT hàng tháng.

➧ Công ty mới thành lập hay công ty đã hoạt động nhưng chưa phát sinh hóa đơn bán ra, mua vào có cần phải kê khai thuế GTGT không?

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

“c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại Điểm đ, Khoản 1, Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này.”

Theo đó, các doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, hóa đơn mua vào vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT.

2. Xác định kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quý hay theo tháng

Doanh nghiệp cần thực hiện nộp tờ khai thuế GTGT định kỳ để báo cáo nghĩa vụ thuế GTGT cho cơ quan quản lý thuế. Hai kỳ kê khai thuế GTGT phổ biến đó là kê khai theo tháng hoặc quý. Vậy, khi nào kê khai thuế theo tháng , khi nào kê khai theo quý? Sau khi doanh nghiệp hoạt động được 12 tháng, sẽ xác định việc khai thuế theo tháng hay quý sẽ phụ thuộc vào doanh thu của doanh nghiệp.
Xác định kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý hay theo tháng
Xác định kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý hay theo tháng

2.1. Doanh thu bao nhiêu thì kê khai theo quý?

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP có quy định doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý khi doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm trước từ 50 tỷ đồng trở xuống thì có thể khai thuế GTGT theo quý. Doanh thu được tính là tổng doanh thu trên các tờ khai Thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm ( Bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT)

Ngoài ra doanh nghiệp mới đi vào hoạt động được lựa chọn khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng. Sau khi hoạt động đủ 12 tháng từ năm tiếp theo sẽ căn cứ vào mức doanh thu của năm tiếp theo để khai báo thuế GTGT theo quý hoặc tháng.

Nếu đơn vị đủ điều kiện để kê khai thuế theo quý, có thể lựa chọn việc kê khai thuế theo tháng hay quý từ năm tiếp. Tuy nhiên, nếu muốn chuyển đổi chu kỳ khai thếu thì công ty gửi phải khai báo đề xuất đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp chậm nhất ngày 31/01 của năm tiếp theo dựa vào Phụ lục I theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Ví dụ: Năm 2023, công ty A thực hiện kê khai thuế theo tháng. Doanh thu năm 2021 là 49 tỷ đồng. Theo đó, từ năm 2024, công ty thuộc đối tượng có thể kê khai thuế GTGT theo quý. Nếu muốn chuyển đổi hình thức kê khai thuế GTGT theo tháng doanh nghiệp phải gửi Phụ lục I theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP đến cơ quan thếu trước ngày 31/01/2024.

Doanh thu bao nhiêu thì kê khai theo tháng?

Doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT theo tháng là doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ hàng hóa của năm trướclớn hơn 50 tỷ đồng thì phải kê khai thuế GTGT theo tháng. Doanh thu bán hàng và dịch vụ hàng ở đây được tính cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT.

Ví dụ: Năm 2022, công ty B có doanh thu 52 tỷ đồng thì phải bắc buộc kê khai thuế GTGT theo tháng.

2.3. Một số trường hợp cần phải lưu ý khi kê khai thuế GTGT

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định người nộp thuế phải tự xác định doanh nghiệp mình thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý. Nếu người nộp thuế GTGT đã kê khai thuế theo quý nhưng phát hiện mình không thuộc đối tượng kê khai theo quý thì tiến hành kê khai thuế GTGT theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo và bổ sung hồ sơ kê khai thuế GTGT cũng những tháng ở quý trước đó.

Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế sẽ tiến hành xem xét và xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng cho người nộp thuế cùng với khoản tiền nộp thuế chậm theo quy định của pháp luật.

Kết luận:

Doanh nghiệp sau khi hoạt động được 12 tháng. Có doanh thu năm trước đó nhở hơn 50 tỷ đồng thì được kê khai khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng. Nếu doanh thu năm trước đó trên 50 tỷ bắc buộc phải kê khai thuế GTGT theo tháng.

3. Cách xác định phương pháp kê khai thuế GTGT

Xác định phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng
Xác định phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng

3.1 Phương pháp khấu trừ

Căn cứ vào khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC có quy định các cơ sở kinh doanh tự nguyện tham gia phương pháp khấu trừ thuế bao gồm các trường hợp sau:

 • Các doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán, sổ sách, chứng từ về các kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và đang hoạt động có doanh thu từ các dịch vụ, buôn bán hàng hóa có chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng .
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ các dự án đầu tư của các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đang hoạt động.
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập nhưng có các hoạt động mua sắm, đầu tư, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc… và hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh
 • Các tổ chức nước ngoài, cá nhân người nước ngoài kinh doanh theo hợp động nhà thầu tại Việt Nam.
 • Các tổ chức kinh tế khác ngoài trừ doanh nghiệp và hợp tác xã có thể hạch toán được thuế GTGT đầu vào đầu ra.

Doanh nghiệp, hợp tác xác đang hoạt động có doanh thu dưới 1 tỷ đồng và các tổ chức kinh tế khách có thể hạch toán được đầu vào, đầu ra phải gửi thông báo phương pháp áp dụng khấu trừ thuế cho cơ quan thuế trực thuộc chậm là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề với năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.

Sau khi nhận được thông báo 5 ngày , cơ quan thuế sẽ có văn bản thông báo cho các doanh nghiệp, hợp tác xã biết có được chấp thuận hay không về phương pháp khấu trừ thuế.

3.2 Phương pháp trực tiếp

Chiếu theo khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp của doanh nghiệp thuộc các nhóm sau:

 • Các doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng trừ các trường hợp đăng ký phương pháp khấu trừ.
 • Các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập không tính những doanh nghiệp đăng ký tự nguyện.
 • Hộ kinh doanh và các cá nhân tự kinh doanh
 • Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nhưng không theo Luật đầu tư hoặc các doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ tìm kiếm, thăm dò, và khai thác dầu khí là trường hợp ngoại lệ không theo phương pháp tính trực tiếp.

Thuế GTGT tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được quy định trong từng hoạt động như sau:

 • 1% đối với các hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa;
 • 5% đối với dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu;
 • 3% đối với các hoạt động sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu;
 • 2% đối với các hoạt động kinh doanh khác.

Xem thêm: Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế môn bài không?

Xem thêm: Hạch toán chi phí thành lập doanh nghiệp như thế nào?

Xem thêm: Các loại thuế phải nộp khi thành lập doanh nghiệp là gì?

4. Thời hạn nộp khai thuế GTGT và nộp tiền thuế GTGT

Thoi han nop ke khai thue GTGT va nop tien thue gia tri gia tang
Thời hạn nộp kê khai thuế GTGT và nộp tiền thuế giá trị gia tăng

4.1 Thời hạn nộp khai Thuế GTGT

Căn cứ theo Điều 44 Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 có quy định thời hạn nộp khai thuế:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Trường hợp nộp thuế GTGT theo tháng thì người nộp thuế tiến hành kê khai chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.

Trường hợp nộp thuế GTGT theo quý thì người nộp thuế tiến hành kê khai chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo.

4.2 Thời hạn nộp tiền thuế GTGT

Với doanh nghiệp khai thuế GTGT theo tháng ngày nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Với doanh nghiệp khai thuế GTGT theo quý ngày nộp tiền chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý theo.

5. Doanh nghiệp mới thành lập nên kê khai thuế theo tháng hay theo quý?

DOANH NGHIEP MOI THANH LAP KHAI THUE GTGT THEO THANG HAY THEO QUY
Doanh nghiệp mới thành lập nên khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý?

Kế toán doanh nghiệp mới thành lập được lựa chọn khai thuế GTGT theo quý. Sau khi hoạt động đủ 12 tháng, doanh nghiệp dựa vào doanh thu của năm trước liền kề (năm dương lịch đủ 12 tháng đầu tiên) để xác định kỳ kê khai theo tháng hoặc quý. (Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

Ví dụ: Công ty A đi vào hoạt động 1/5/2024

 • Năm 2024 là năm doanh nghiệp mới thành lập nên kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng
 • Năm 2024 Công ty A chưa hoạt động đủ 12 nên năm 2024 công ty A được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng phù hợp với tình hình công ty.
 • Năm 2024 công ty đạt doanh thu 49 tỷ đồng, sang năm 2025 Công ty A khai thuế GTGT theo quý.

6. Dịch vụ thành lập công ty tại TPHCM của AZTAX

AZTAX là điểm đến lý tưởng cho những ai đang có kế hoạch bắt đầu một doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi luôn tập trung vào việc giúp các doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn trong quá trình thành lập công ty để cá nhân và doanh nghiệp có thể tập trung hoàn toàn vào việc phát triển kinh doanh của mình.

AZTAX tôi bắt đầu bằng việc tư vấn chuyên sâu để giúp bạn lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp nhất với mục tiêu và lĩnh vực hoạt động của bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi thủ tục pháp lý liên quan được thực hiện đúng theo quy định và luật pháp hiện hành.

Ngoài ra, AZTAX còn hỗ trợ bạn trong việc đăng ký thuế, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, và quản lý tài chính một cách hiệu quả. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi công việc liên quan đến thành lập doanh nghiệp sẽ diễn ra một cách suôn sẻ và nhanh chóng.

AZTAX cam kết đồng hành cùng bạn trong hành trình khởi nghiệp và luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Hãy để chúng tôi giúp bạn biến giấc mơ kinh doanh của bạn trở thành hiện thực. AZTAX – Đối tác đáng tin cậy trên con đường thành công của bạn trong lĩnh vực dịch vụ thành lập công ty.

Doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế tháng hoặc quý do sự lựa chọn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ lựa chọn theo tháng hoặc theo quý phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp. AZTAX hy vọng cung cấp đủ thông tin về việc khai báo thuế doanh nghiệp mới thành lập. Quý doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế liên hệ ngay với AZTAX . Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý doanh nghiệp.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post