Doanh nghiệp mới thành lập khai thuế tháng hay quý năm 2023

Doanh nghiep moi thanh lap khai thue thang hay quy

Doanh nghiệp mới thành lập khai thuế theo tháng hay theo quý là sự băn khoăn của rất nhiều doanh nghiệp. Vậy khi nào doanh nghiệp khai thuế theo tháng và khi nào doanh nghiệp khai thuế theo quý? Cùng AZTAX đi tìm câu trả lời chính xác nhé.

1. Xác định kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quý hay theo tháng

Xac dinh ky ke khai thue GTGT theo quy hay theo thang
Xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng?

1.1. Đối tượng kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP có quy định doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý khi doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm trước từ 50 tỷ đồng trở xuống thì có thể khai thuế GTGT theo quý. Doanh thu được tính là tổng doanh thu trên các tờ khai Thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm ( Bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT)

Ngoài ra doanh nghiệp mới đi vào hoạt động được lựa chọn khai thuế GTGT theo quý  hoặc theo tháng. Sau khi hoạt động đủ 12 tháng từ năm tiếp theo sẽ căn cứ vào mức doanh thu của năm tiếp theo để khai báo thuế GTGT theo quý hoặc tháng.

1.2. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng

Doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT theo tháng là doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ hàng hóa của năm trước lớn hơn 50 tỷ đồng thì phải kê khai thuế GTGT theo tháng. Doanh thu bán hàng và dịch vụ hàng ở đây được tính cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT.

1.3. Một số trường hợp cần phải lưu ý khi kê khai thuế GTGT

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định người nộp thuế phải tự xác định doanh nghiệp mình thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý. Nếu người nộp thuế GTGT đã kê khai thuế theo quý nhưng phát hiện mình không thuộc đối tượng kê khai theo quý thì tiến hành kê khai thuế GTGT theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo và bổ sung hồ sơ kê khai thuế GTGT cũng những tháng ở quý trước đó.

Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế sẽ tiến hành xem xét và xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng cho người nộp thuế cùng với khoản tiền nộp thuế chậm theo quy định của pháp luật.

2. Xác định phương pháp kê khai thuế GTGT

XAC DINH PHUONG PHAP KE KHAI THUE GTGT
Xác định phương pháp kê khai thuế GTGT

2.1 Phương pháp khấu trừ

Căn cứ vào khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC có quy định các cơ sở kinh doanh tự nguyện tham gia phương pháp khấu trừ thuế bao gồm các trường hợp sau:

– Các doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán, sổ sách, chứng từ về các kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và  đang hoạt động có doanh thu từ các dịch vụ, buôn bán hàng hóa có chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng.

– Doanh nghiệp mới thành lập từ các dự án đầu tư của các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đang hoạt động.

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập nhưng có các hoạt động mua sắm, đầu tư, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc,… và hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh

– Các tổ chức nước ngoài, cá nhân người nước ngoài kinh doanh theo hợp động nhà thầu tại Việt Nam.

– Các tổ chức kinh tế khác ngoài trừ doanh nghiệp và hợp tác xã có thể hạch toán được thuế GTGT đầu vào đầu ra.

Doanh nghiệp, hợp tác xác đang hoạt động có doanh thu dưới 1 tỷ đồng và các tổ chức kinh tế khách có thể hạch toán được đầu vào, đầu ra phải gửi thông báo phương pháp áp dụng khấu trừ thuế cho cơ quan thuế trực thuộc chậm là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề với năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.

Sau khi nhận được thông báo 5 ngày, cơ quan thuế sẽ có văn bản thông báo cho các doanh nghiệp, hợp tác xã biết có được chấp thuận hay không về phương pháp khấu trừ thuế.

2.2 Phương pháp trực tiếp

Chiếu theo khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp của doanh nghiệp thuộc các nhóm sau:

– Các doanh nghiệp, hợp tác  xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng trừ các trường hợp đăng ký phương pháp khấu trừ.

– Các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập không tính những doanh nghiệp đăng ký tự nguyện.

– Hộ kinh doanh và các cá nhân tự kinh doanh

– Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nhưng không theo Luật đầu tư hoặc các doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ tìm kiếm, thăm dò, và khai thác dầu khí là trường hợp ngoại lệ không theo phương pháp tính trực tiếp.

Thuế GTGT tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được quy định trong từng hoạt động như sau:

– 1% đối với các hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa;

– 5% đối với dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu;

– 3% đối với các hoạt động sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu;

– 2% đối với các hoạt động kinh doanh khác.

3. Thời hạn nộp khai thuế GTGT và nộp tiền thuế GTGT

Thoi han nop ke khai thue GTGT va nop tien thue gia tri gia tang
Thời hạn nộp kê khai thuế GTGT và nộp tiền thuế giá trị gia tăng

3.1 Thời hạn nộp khai Thuế GTGT

Căn cứ theo Điều 44 Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 có quy định thời hạn nộp khai thuế:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Trường hợp nộp thuế GTGT theo tháng thì người nộp thuế tiến hành kê khai chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.

Trường hợp nộp thuế GTGT theo quý thì người nộp thuế tiến hành kê khai chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo.

3.2 Thời hạn nộp tiền thuế GTGT

Với doanh nghiệp khai thuế GTGT theo tháng ngày nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Với doanh nghiệp khai thuế GTGT theo quý ngày nộp tiền chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý theo.

4. Doanh nghiệp mới thành lập nên kê khai thuế theo tháng hay theo quý?

DOANH NGHIEP MOI THANH LAP KHAI THUE GTGT THEO THANG HAY THEO QUY
Doanh nghiệp mới thành lập nên khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý?

Theo  Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP có quy định doanh nghiệp mới thành được lựa chọn khai thuế tháng  hoặc theo quý cho đến khi hoạt động đủ 12 tháng. Sau khi hoạt động đủ 12 tháng ở năm liền kề tiếp theo sẽ dựa vào doanh thu để có thể lựa chọn kê khai theo tháng hoặc theo quý phù hợp với doanh thu.

Ví dụ: Công ty A đi vào hoạt động 1/5/2023

  • Năm 2023 là năm doanh nghiệp mới thành lập nên kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng
  • Năm 2023 Công ty A chưa hoạt động đủ 12 nên năm 2024 công ty A được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng phù hợp với tình hình công ty.
  • Năm 2024 công ty đạt doanh thu 49 tỷ đồng, sang năm 2025 Công ty A khai thuế GTGT theo quý.

Doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế tháng hoặc quý do sự lựa chọn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ lựa chọn theo tháng hoặc theo quý phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp. AZTAX hy vọng cung cấp đủ thông tin về kê khai thuế cho doanh nghiệp nghiệp mới thành lập. Quý doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ liên hệ ngay với AZTAX. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý doanh nghiệp.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post