Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân (Hồ sơ – Thủ tục)

dieu kien thanh lap doanh nghiep tu nhan
Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân là gì? Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần những hồ sơ, thủ tục gì? Các bước thành lập doanh nghiệp tư nhân cần chú ý? Trong bài viết dưới đây AZTAX sẽ giải đáp chi tiết những câu hỏi trong nội dung bài viết dưới đây.

1. Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân là gì?
Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ theo Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 về điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam như sau:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Như vậy, nếu muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân, người thành lập cần đáp ứng được những điều kiện sau:

 • Mỗi người chỉ được lập một doanh nghiệp tư nhân và đồng thời không được làm chủ hộ kinh doanh hoặc là thành viên công ty hợp danh nào khác.
 • Không được phép phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào, bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu.
 • Không có tư cách pháp nhân, do đó chủ doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm vô hạn cho các rủi ro về tài chính của doanh nghiệp.
 • Không được quyền góp vốn để mở hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong các công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
 • Không được phép góp vốn để mở hoặc mua phần vốn góp, cổ phần trong các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cũng chính là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Chủ doanh nghiệp là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp phải trình diện trước Trọng tài hay Tòa án trong trường hợp tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.

2. Cần chuẩn bị gì để đáp ứng điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Khi thành lập công ty tư nhân, chủ doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ và xác định rõ các thông tin sau để đảm bảo cho quá trình kinh doanh sau này của doanh nghiệp.

Chuẩn bị thông tin về doanh nghiệp tư nhân
Chuẩn bị thông tin về doanh nghiệp tư nhân

2.1 Tên doanh nghiệp

Khi đặt tên, doanh nghiệp tư nhân cần đảm bảo các yếu tố sau:

 • Tên doanh nghiệp không bị trùng, không gây nhầm lẫn với các tên doanh nghiệp đã được đăng ký từ trước;
 • Tên doanh nghiệp phải có đầy đủ 3 loại gồm: Tên tiếng Việt, tên nước ngoài và tên viết tắt.
 • Tên tiếng Việt của doanh nghiệp tư nhân gồm 02 thành tố: Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân hoặc DNTN) và Tên riêng (được viết bằng các chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu).

2.2 Địa chỉ trụ sở chính

Căn cứ theo Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14, trụ sở chính doanh nghiệp tư nhân gồm địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

2.3 Chọn ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề nằm trong hệ thống các ngành nghề được pháp luật cho phép kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14.

2.4 Người đại diện pháp luật 

Căn cứ theo quy định tại Điều 190 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là chủ doanh nghiệp. Cho dù chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp vẫn có thể làm thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.

2.5 Vốn đầu tư công ty tư nhân

Vốn đầu tư công ty tư nhân là khoản vốn chủ doanh nghiệp đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh để phục vụ kinh doanh.

3. Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần giấy tờ gì?

Khi cá nhân muốn thành lập công ty tư nhân thì cần phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ cần thiết. Đồng thời phải nắm được các bước thành lập doanh nghiệp tư nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Hồ sơ thủ tục khi thành lập doanh nghiệp tư nhân
Hồ sơ thủ tục khi thành lập công ty tư nhân

3.1 Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần giấy tờ gì?

Căn cứ theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP, khi thành lập doanh nghiệp tư nhân cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, giấy tờ sau:

 • CCCD/CMND/Hộ chiếu của chủ doanh nghiệp sao y công chứng.
 • Giấy đề nghị thành lập Doanh nghiệp tư nhân
 • Giấy ủy quyền cho cá nhân/tổ chức thay mặt thành lập doanh nghiệp tư nhân (nếu có)

3.2 Các bước thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp cần phải nắm rõ các bước sau nếu muốn thành lập công ty tư nhân:

4. Ưu và nhược điểm của công ty tư nhân?

Ưu và nhược điểm hình doanh nghiệp tư nhân
Ưu và nhược điểm hình công ty tư nhân

Mỗi hình thức doanh nghiệp kinh doanh đều có những ưu và nhược điểm riêng. Đối với hình thức công ty tư nhân cũng có những ưu và nhược điểm cụ thể như sau:

4.1 Ưu điểm của doanh nghiệp tư nhân

 • Doanh nghiệp tư nhân chỉ có 1 chủ sở hữu, người đó quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và đồng thời là đại diện pháp luật cho doanh nghiệp.
 • Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có quyền bán hoặc cho thuê doanh nghiệp của mình.
 • Cơ cấu tổ chức tương đối đơn giản và chế độ trách nhiệm vô hạn giúp doanh nghiệp tư nhân thu hút được sự tin tưởng từ đối tác, dễ dàng huy động vốn và hợp tác kinh doanh.

4.2 Nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

 • Không có tư cách pháp nhân.
 • Tính rủi ro cao khi chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu toàn bộ trách nhiệm vô hạn.
 • Không được phát hành các loại chứng khoán.
 • Không được phép góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần trong những loại hình doanh nghiệp khác.
 • Chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân duy nhất.

Xem thêm: Lợi ích khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

5. Các câu hỏi thường gặp

Ngoài các điều kiện, hồ sơ và các bước để thành lập doanh nghiệp tư nhân, còn rất nhiều các vấn đề mà doanh nghiệp thắc mắc trong quá trình thành lập. Trong phần dưới đây, AZTAX đã tổng hợp một số câu hỏi thường gặp trong quá trình thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Câu hỏi thường gặp về mở doanh nghiệp tư nhân
Câu hỏi thường gặp về mở doanh nghiệp tư nhân

5.1 Thời gian giải quyết hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Thời hạn để giải quyết hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân là trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp quá thời hạn giải quyết hồ sơ mà Cơ quan đăng ký kinh doanh chưa trả kết quả hoặc thông báo chỉnh sửa khi có sai sót thì doanh nghiệp có thể tiến hành khiếu nại theo Nghị định 108/2018/NĐ-CP.

5.2 Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Hiện nay, không có quy định cụ thể nào về việc thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn. Vốn thành lập của doanh nghiệp tư nhân được chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ phải đăng ký chính xác về tổng số vốn đầu tư.

5.3 Chi phí thành lập doanh nghiệp tư nhân bao nhiêu?

Theo quy định, khi thành lập doanh nghiệp tư nhân cần phải đóng các khoản chi phí, lệ phí sau cho Nhà nước để hoàn thiện các Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như sau:

 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh: 50.000 đồng/lần;
 • Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần;
 • Khắc con dấu cho doanh nghiệp: 200.000 đồng đến 300.000 đồng;
 • Làm biển, bảng hiệu doanh nghiệp: 300.000 đồng đến 1.500.000 đồng;
 • Mua chữ ký số: 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng;
 • Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp: 1.000.000 đồng;
 • Lệ phí môn bài: 2.000.000 – 3.000.000 đồng/năm.

=> Như vậy, chi phí khi thành lập doanh nghiệp tư nhân sẽ dao động từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng, chưa kể một số khoản chi phí phát sinh khác.

Trên đây là những thông tin liên quan đến hồ sơ, thủ tục và các điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân mà AZTAX vừa tổng hợp. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn nắm được các điều kiện, hồ sơ, thủ tục cần thiết cho quá trình thành lập doanh nghiệp tư nhân cho riêng mình. Nếu các bạn cần hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan, liên hệ ngay với AZTAX để được tư vấn miễn phí.

Xem thêm: Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Xem thêm: Doanh nghiệp tư nhân luật doanh nghiệp 2020

Xem thêm: Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không

PASS GIẢI NÉN: DichvuCBAztax2023@8

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post