Hồ sơ và thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu – Cập nhật mới nhất

Dịch vụ đăng ký BHXH lần đầu cho doanh nghiệp

Khi thành lập công ty hoặc doanh nghiệp mới, người chủ doanh nghiệp ngoài các công việc như: Kê khai thuế môn bài và nộp tiền thuế môn bài, kê khai thuế GTGT, lựa chọn hóa đơn,…còn phải quan tâm đến các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội. Vì vậy, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cung cấp cho các doanh nghiệp ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên, để lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và uy tín không hề đơn giản.

1. Bảo hiểm xã hội – chính sách bảo hiểm bắt buộc áp dụng đối với mọi doanh nghiệp tại Việt Nam

1.1 Bảo hiểm xã hội là gì?

Các nội dung liên quan đến bảo hiểm xã hội đều được quy định trong văn bản Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn. Trong đó, theo quy định tại Khoản 1 và 2, Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, bảo hiểm xã hội được định nghĩa như sau:

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Các chế độ về bảo hiểm xã hội được Nhà nước tổ chức và đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của hệ thống pháp luật về BHXH nhằm đảm đảm đời sống cho người tham gia.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

1.2 Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp là gì?

Căn cứ theo quy định trên, mỗi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam đều bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội. Đối với doanh nghệp tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu, bắt buộc đăng ký mã đơn vị đóng bảo hiểm xã hội cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương quản lý. Cách thức đăng ký mã đơn vị bảo hiểm xã hội sẽ được chúng tôi trình bày rõ tại phần bên dưới bài viết.

Khi đã có mã đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu và các nghiệp vụ phát sinh định kỳ theo đúng quy định về bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp. Trong đó:

a) Nghiệp vụ tham gia BHXH lần đầu cho doanh nghiệp

Bao gồm các nghiêp vụ:

 • Đăng ký giao dịch điện tử (phần mềm BHXH hoặc thông qua tổ chức I-VAN)
 • Báo tăng ban đầu cho người lao động
 • Báo tăng truy thu (nếu có)

b) Nghiệp vụ phát sinh định kỳ khi doanh nghiệp làm bảo hiểm xã hội

Bao gồm các nghiệp vụ:

 • Báo tăng lao động (tăng mới, tăng đi làm lại,…)
 • Báo giảm lao động (giảm hẳn, giảm không lương, giảm ốm đau, giảm thai sản,…)
 • Cấp mất sổ BHXH, chốt sổ BHXH, làm lại sổ BHXH,…
 • Hồ sơ thẻ BHYT, cấp lại thẻ, điều chỉnh thông tin thẻ
 • Các hồ sơ phát sinh khác như: truy thu, thanh tra,…

Từ đó, ta có thể hiểu, bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp “Các hoạt động thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm xã hội bắt buộc do Nhà nước Việt Nam quy định khi doanh nghiệp có phát sinh quan hệ lao động với người lao động. Các hoạt động ấy nhằm thực thi các nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội trong phạm vi doanh nghiệp như: báo tăng, báo giảm lao động, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và các hồ sơ phát sinh khác.”

2. Hồ sơ, thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Thủ tục, hồ sơ, quy định đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho công ty, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh được thể hiện chi tiết tại Quyết định số 772/QĐ-BHXH vào ngày 15/6/2018. Cụ thể:

2.1 Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Hồ sơ đăng ký BHXH lần đầu
Hồ sơ đăng ký BHXH lần đầu

Sau khi đăng ký kinh doanh và có phát sinh lao động, doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký và đóng bảo hiểm xã hội lần đầu. Hồ sơ đăng ký bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Mẫu TK3-TS | Tờ khai thông tin đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT, BHXH

Đối với tờ khai này, doanh nghiệp thực hiện kê khai các thông tin sau đây: Tên đơn vị, mã số đơn vị, mã số thuế, địa chỉ đăng ký kinh doanh, địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ, loại hình đơn vị, số điện thoại, địa chỉ email, quyết định thành lập/giấy phép đăng ký kinh doanh,…

TẢI MẪU TK3-TS TẠI ĐÂY

 • Mẫu D02-TS | Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN 

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN được quy định theo mẫu D02-TS được ban hành kèm theo Quyết định số 772/QĐ-BHXH. Nội dung của tờ khai bao gồm các thông tin như: Họ tên người lao động, số định danh, cấp bậc tại nơi làm việc, hệ số/mức hưởng, chức vụ, thời gian hợp đồng làm việc, phụ cấp,…

TẢI MẪU D02-TS TẠI ĐÂY

 • Mẫu D01-TS | Bảng kê thông tin

Bảng kê thông tin theo mẫu D01-TS, kê khai các thông tin của người lao động đóng bảo hiểm xã hội.

TẢI MẪU D01-TS TẠI ĐÂY

 • Mẫu TK1-TS | Tờ khai đăng ký tham gia BHXH, điều chỉnh thông tin BHXH

Doanh nghiệp tiến hành cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội kê khai lên mẫu TK1-TS. Mỗi người lao động phải kê khai 01 bản.

TẢI MẪU TK1-TS TẠI ĐÂY

 • Giấy tờ khác (nếu có):

+ Giấy tờ chứng minh người lao động được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn (nếu có)

+ Hợp đồng lao động có thời hạn hoặc hợp đồng lao động được gia hạn (nếu người lao động làm việc ở nước ngoài). Đồng thời, bổ sung văn bản gia hạn hợp đồng được ký mới tại quốc gia tiếp nhận lao động (nếu có).

 • Giấy tờ bắt buộc khác kèm theo:

+ Hợp đồng lao động giữa đơn vị và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

+ Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người lao động.

*LƯU Ý:

 • Mẫu TK3-TS áp dụng đối với doanh nghiệp cần đăng ký cấp mã đơn vị lần đầu.
 • Mẫu D02-TS dùng để kê khai danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Doanh nghiệp chỉ ghi thông tin lao động đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 • Mẫu TK1-TS áp dụng với những lao động chưa có mã số bảo hiểm xã hội
 • Mẫu D01-TS được sử dụng để tổng hợp các loại hồ sơ, giấy tờ của doanh nghiệp. Đồng thời cũng là căn cứ để cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý và truy thu với những trường hợp báo tăng muộn hơn quy định.

⚡️ Tham khảo ngay: DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN ĐẦU ⚡️

2.2 Thủ tục làm BHXH lần đầu cho doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký BHXH lần đầu
Thủ tục đăng ký BHXH lần đầu

Sau khi đã có đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ liên quan để đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu. Doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu chi tiết lần lượt các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ làm bảo hiểm xã hội lần đầu 

Doanh nghiệp tiến hành chuẩn bị hồ sơ như AZTAX đã nêu rõ tại phần hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu của bài viết này.

Bước 2: Nộp tờ khai TK3-TS – làm hồ sơ cấp mã đơn vị

Đơn vị tiến hành nộp tờ khai TK3-TS. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ gửi trả kết quả và cấp mã đơn vị cho doanh nghiệp trong vòng 07 ngày làm việc.

Bước 3: Báo tăng lao động lần đầu

Doanh nghiệp nộp các thành phần, biểu mẫu theo quy định để báo tăng lao động tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu.

Bước 4: Chờ và nhận hồ sơ

Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ xem xét hồ sơ và gửi trả kết quả bao gồm sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho đơn vị trong vòng 05 ngày làm việc.

*LƯU Ý: Doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có kết quả hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

2.3 Hình thức nộp hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Hình thức nộp hồ sơ BHXH lần đầu
Hình thức nộp hồ sơ BHXH lần đầu

Đối với hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu, doanh nghiệp cần tiến hành tổng cộng 02 bước:

 • Hồ sơ cấp mã đơn vị lần đầu: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện.
 • Hồ sơ báo tăng lần đầu: Nộp qua bưu điện hoặc khai báo điện tử.

⚡️ Tham khảo ngay: DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN ĐẦU ⚡️

3. Đăng ký giao dịch điện tử, báo tăng tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Hiện nay, với tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ số, cơ quan bảo hiểm xã hội đã và đang triển khai thực hiện các thủ tục bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp thông qua giao dịch điện tử. Với ứng dụng này, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí so với thực hiện nghiệp vụ trực tiếp hoặc qua bưu điện. Theo một nguồn thống kê đáng tin cậy thì hiện đã có đến 95% doanh nghiệp tại Việt Nam sử dụng khai báo bảo hiểm xã hội điện tử qua công cụ Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội (do bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành) và công cụ khác do các tổ chức I-VAN ban hành.

AZTAX xin gửi hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội điện tử lần đầu ngay bên dưới:

3.1 Cách đăng ký giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

Cách đăng ký BHXH điện tử cho doanh nghiệp gồm những bước sau:

*LƯU Ý: Tại phần dưới đây chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn đăng ký thông qua giao dịch điện tử của bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thông qua tổ chức I-VAN, vui lòng liên hệ với tổ chức đăng ký dịch vụ để được hỗ trợ.

Bước 1: Truy cập theo đường dẫn https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/index

Bước 2: Nhấn chọn mục “Đăng ký”

Nhấn chọn Đối tượng đăng ký là “Cơ quan/ Tổ chức” => Chọn mục “Next”

Bước 3: Bước tiếp theo, doanh nghiệp tiến hành điền đầy đủ các thông tin có dấu *

+ Cơ quan BHXH;

+ Tên cơ quan/ Tổ chức;

+ Mã số thuế và Mã số BHXH;

+ Người liên hệ, Địa chỉ thư điện tử, Điện thoại di động

+ Lựa chọn kiểu chứng thực: 

 • Sử dụng chứng thư số: Trong trường hợp doanh nghiệp đã có chữ ký số;
 • Không sử dụng chứng thư số: Đối với trường hợp còn lại.

Bước 5: Tích vào ô “Xác nhận đăng ký” => Nhấn chọn mục “Đăng ký” 

Bước 6: Xác nhận việc đăng ký tài khoản thông qua hướng dẫn trên email từ bảo hiểm xã hội.

3.2 Kê khai báo tăng tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp

Sau khi có mã đơn vị và đã đăng ký thành công giao dịch điện tử, doanh nghiệp tiến hành kê khai báo tăng bảo hiểm xã hội lần đầu cho người lao động. Toàn bộ hướng dẫn kê khai BHXH lần đầu đều được AZTAX hướng dẫn rõ trong bài viết: Kê khai bảo hiểm xã hội lần đầuMời doanh nghiệp truy cập để xem chi tiết thông tin.

4. Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp – chi phí ưu đãi chỉ từ 1.500.000đ

Hiện nay, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp lúng túng trong quá trình đăng ký mã đơn vị. Dù quy định thực hiện không quá phức tạp nhưng thời gian đi lại và cách thức chuẩn bị hồ sơ sẽ gây không ít khó khăn trong thời gian này.

Nắm bắt được nhu cầu đó, nhiều đơn vị đã triển khai và cung cấp Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã lần đầu cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, với tình hình các dịch vụ mọc lên như nấm hiện nay thì việc đảm bảo chất lượng luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu. Do đó, khi lựa chọn dịch vụ hỗ trợ công ty tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu, doanh nghiệp cần phải tìm hiểu kỹ về những bên cung cấp dịch vụ. Bởi nếu không may gặp phải đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ BHXH cho doanh nghiệp thiếu chuyên môn và trách nhiệm, khách hàng sẽ bị thiệt hại về tài chính và thời gian, cũng như gặp các phiền phức về sau.

Liên hệ ngay AZTAX qua hotline 0932.383.089 hoặc để lại thông tin ngay bên dưới để được tư vấn miễn phí về dịch vụ!

 

4.1 Dịch vụ của chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp những gì?

Hiện nay, tại AZTAX có cung cấp các dịch vụ trọn gói hỗ trợ từ A – Z cho doanh nghiệp. Đến với chúng tôi, doanh nghiệp sẽ được tư vấn miễn phí tất tần tật các quy định pháp lý liên quan đến bảo hiểm xã hội. Đồng thời, đội ngũ nhân viên của AZTAX sẽ thay mặt doanh nghiệp hoàn tất toàn bộ hồ sơ đóng bhxh lần đầu, thực hiện tất cả thủ tục đăng ký tham gia bhxh cho doanh nghiệp và báo tăng lao động lần đầu. 

Quy trình hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký bảo hiểm cho doanh nghiệp tại AZTAX như sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ từ phía doanh nghiệp.

Bước 2: Rà soát hồ sơ và thu thập các thông tin liên quan.

Bước 3: Lập và gửi hồ sơ đăng ký mã đơn vị cho doanh nghiệp

Bước 4: Nhận mã đơn vị bàn giao cho doanh nghiệp

Bước 5: Lập và gửi hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

Bước 6: Nhận thông tin đăng ký và bàn giao cho doanh nghiệp

Bước 7: Thực hiện báo tăng lao động lần đầu (kê khai trên giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội)

Bước 8: Nhận kết quả báo tăng lần đầu, theo dõi hồ sơ đến khi đơn vị nhận đầy đủ sổ BHXH, thẻ BHYT (nếu có).

*ĐẶC BIỆT:

 • Luôn có đội ngũ hỗ trợ theo dõi hồ sơ và kiểm tra trạng thái hồ sơ ngay khi doanh nghiệp có yêu cầu. Cam kết bảo mật thông tin doanh nghiệp trọn đời.
 • Luôn có đội ngũ làm hồ sơ, phụ trách giải trình thanh tra khi có phát sinh thanh tra trong quá trình thực hiện hồ sơ bảo hiểm xã hội lần đầu (chỉ áp dụng với hồ sơ ban đầu, đối với hồ sơ thanh tra khác – AZTAX có cung cấp dịch vụ với phí ưu đãi)

4.2 Vì sao doanh nghiệp cần tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu thông qua dịch vụ ngay từ hôm nay?

Việc doanh nghiệp tham gia bảo hiểm lần đầu là điều vô cùng cần thiết khi doanh nghiệp mới thành lập. Tuy nhiên, để thực hiện chính xác và kịp thời các thủ tục giải thể hành chính không phải là điều dễ dàng khi doanh nghiệp chưa có đội ngũ am hiểu về Luật.

Chính vì thế, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tham gia bhxh lần đầu của AZTAX chính là giải pháp hữu ích giúp doanh nghiệp giải quyết được bài toán khó này. Dịch vụ này sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội một cách nhanh chóng và chính xác nhất, tránh được những rủi ro về pháp lý không mong muốn.

4.3 Báo giá dịch vụ làm bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp

AZTAX xin gửi đến doanh nghiệp bảng báo giá dịch vụ làm bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp của chúng tôi ngay bên dưới. Báo giá đã bao gồm chi phí thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm lần đầu, thủ tục đăng ký đóng bảo hiểm lần đầu, nộp BHXH lần đầu.

LƯU Ý: AZTAX chỉ hỗ trợ đơn vị đăng ký tham gia, báo tăng, đóng BHXH lần đầu. Chi phí đóng BHXH lần đầu cho cơ quan bảo hiểm xã hội doanh nghiệp tự chi trả.

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG

Dưới 5

Từ 5 đến 8

Từ 9 đến 14

Từ 15 trở lên

PHÍ DỊCH VỤ

1.500.000đ

2.000.000đ

2.500.000đ

Thỏa thuận

Bảng giá trên hỗ trợ các nghiệp vụ:

(1) Hồ sơ mã đơn vị tham gia BHXH

(2) Hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử BHXH

(3) Hồ sơ báo tăng lao động lần đầu

5. Tổng hợp hỏi đáp về dịch vụ bảo hiểm xã hội lần đầu

Hỏi đáp dịch vụ BHXH lần đầu

 • Câu 1: Đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu qua mạng được không?

  Doanh nghiệp hoàn toàn có thể thực hiện đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu qua mạng. AZTAX đã có hướng dẫn đăng ký BHXH lần đầu qua mạng ở phần 3 bài viết này. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhớ lưu ý thực hiện đăng ký mã đơn vị trước. Sau khi đã có mã đơn vị, doanh nghiệp mới có thể thực hiện đăng ký BHXH lần đầu online.

  5/5 - (5 bình chọn)
 • Câu 2: Làm thế nào để tham gia bảo hiểm xã hội cho nhân viên đã có sổ bảo hiểm?

  Việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội cho nhân viên đã có sổ bảo hiểm tương tự như cách thực hiện thủ tục đăng ký BHXH lần đầu cho nhân viên. Cụ thể như sau:

  Cách 1: Gửi toàn bộ hồ sơ sau đến cơ quan bảo hiểm xã hội thông qua đường bưu điện:

  • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);
  • Tờ khai đơn vị tham gia (Mẫu TK3-TS);
  • Bảng kê khai thông tin (Mẫu D01-TS);
  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

  Cách 2: Báo tăng trực tuyến

  Thay vì gửi hồ sơ thông qua đường bưu điện đến cơ quan bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp hoàn toàn có thể báo tăng online thông qua giao dịch điện tử. Tuy nhiên, thủ tục này yêu cầu doanh nghiệp phải đăng ký giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội trước. Các bước thực hiện như sau:

  Bước 1: Truy cập trang web Cổng thông tin điện tử – Bảo hiểm Xã Hội Việt Nam.

  Bước 2: Đăng nhập tài khoản và mật khẩu của đơn vị

  Bước 3: Chọn kê khai hồ sơ

  Bước 4: Điền thông tin người lao động tham gia, thông tin tham gia, thành viên gia đình. 

  Lưu ý: Các ô trống có (*) đều ô bắt buộc phải điền.

  Bước 5: Chọn mã thủ tục 600.

  Bước 6: Chọn tên lao động và chọn báo tăng.

  Bước 7: Chọn mã phương án báo tăng phù hợp

  Bước 8: Lưu thông thông tin.

  Bước 9: Nộp hồ sơ

  Sau khi hoàn tất điền thông tin, doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tuyến đến cơ quan bảo hiểm xã hội và chờ kết quả trong 3-5 ngày làm việc.

  5/5 - (5 bình chọn)

 • Câu 3: Sau khi đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu bao lâu thì nhận được sổ bảo hiểm xã hội?

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 99 về Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, thời hạn cấp sổ BHXH lần đầu như sau:

  “3. Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn sau đây:

  a) 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu;

  Như vậy, trong vòng 20 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ xét duyệt và thực hiện thủ tục cấp sổ BHXH lần đầu cho người lao động. 

  5/5 - (5 bình chọn)

 • Câu 4: Tra cứu mã đơn vị bảo hiểm xã hội thế nào?

  Để thực hiện tra cứu mã đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp thực hiện như sau:

  Bước 1: Truy cập vào website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspx)

  Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào các ô bắt buộc (có dấu *)

  Bước 3: Điền tên đơn vị hoặc mã số thuế của đơn vị cần tìm kiếm

  Bước 4: Bấm tick vào ô Tôi không phải là người máy”

  Bước 5: Bấm vào ô “Tra cứu” để hiển thị kết quả

  Lúc này, kết quả sẽ được hiển thị bên dưới và bạn có thể tra cứu được đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội một cách dễ dàng.

  5/5 - (5 bình chọn)

 • Câu 5: Thủ tục đóng tiền bảo hiểm xã hội lần đầu thế nào?

  Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký bảo hiểm làm đầu, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục đóng BHXH lần đầu. Hiện nay, có 02 cách thực hiện thủ tục nộp BHXH lần đầu. Cụ thể như sau:

  Cách 1: Nộp tiền mặt

  Khi đến kỳ nộp tiền bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện thủ tục đóng bảo hiểm cho doanh nghiệp

  Cách 2: Nộp tiền qua mạng

  Thủ tục đóng bảo hiểm lần đầu cho doanh nghiệp qua mạng là cách thức được nhiều công ty lựa chọn bởi tính tiện lợi và nhanh gọn của nó. Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục đóng BHXH lần đầu cho công ty qua tài khoản ngân hàng chuyên thu của cơ quan BHXH, hoặc đóng trực tiếp qua trang web Cổng thông tin điện tử – Bảo hiểm Xã Hội Việt Nam. Các tài khoản ngân hàng chuyên thu tiền đóng bảo hiểm xã hội lần đầu của các cơ quan bảo hiểm xã hội được cập nhật tại bài viết: Tổng hợp danh sách số tài khoản thu của bảo hiểm xã hội.

  5/5 - (5 bình chọn)

 • Câu 6: Dịch vụ bảo hiểm xã hội lần đầu có bảo mật thông tin?

  AZTAX cam kết bảo mật thông tin trọn đời cho doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ bảo hiểm xã hội lần đầu của chúng tôi. Mọi thông tin của Quý doanh nghiệp đều được AZTAX bảo mật tuyệt đối ngay cả khi ngừng hợp tác. Vì vậy, doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này.

  5/5 - (5 bình chọn)

 • Câu 7: Nếu đơn vị gặp vấn đề về hồ sơ, dẫn đến thanh tra bảo hiểm xã hội, dịch vụ có hỗ trợ không?

  Doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ làm bảo hiểm xã hội lần đầu tại AZTAX mà gặp bất kỳ vấn đề hồ sơ, chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ hết mình nếu lỗi đó xuất phát từ sai sót của chúng tôi. Ngược lại, đối với những sai phạm từ phía doanh nghiệp thì gói dịch vụ này không hỗ trợ. Tuy nhiên, doanh nghiệp nếu cần chúng tôi hỗ trợ việc giải trình thanh tra thì AZTAX có cung cấp dịch vụ giải trình thanh tra với chi phí cực kỳ hợp lý. 

  5/5 - (5 bình chọn)

 • Dịch vụ đăng ký BHXH lần đầu cho doanh nghiệp
  Dịch vụ đăng ký BHXH lần đầu cho doanh nghiệp

  Bài viết trên AZTAX đã cung cấp nhiều thông tin đến Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu. Trước khi quyết định hợp tác sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp cần phải tham khảo và xem xét kỹ chuyên môn cũng như uy tín của đơn vị đó. Trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội quý doanh nghiệp có gặp khuất mắc hoặc khó khăn hãy liên hệ ngay AZTAX theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ. Chúng tôi với đội ngũ nhân sự chuyên môn sẽ hỗ trợ mọi vấn đề của khách hàng trong thời gian sớm nhất.

  CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

     Email: cs@aztax.com.vn

     Hotline: 0932.383.089

     #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

  5/5 - (5 bình chọn)
  5/5 - (5 bình chọn)