Có Cần Ký Hợp Đồng, Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Cho Cộng Tác Viên?

Có phải ký hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội cho Cộng tác viên
[:vi]Hiện tại, pháp luật có quy định rõ ràng về mối quan hệ của người sử dụng lao động và đối lượng lao động là cộng tác viên. Trong đó, vấn đề thường được quan tâm nhiều nhất là: “Có cần ký hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội cho cộng tác viên hay không?”.

Để trả lời câu hỏi này thì còn tùy thuộc vào hai bên đã thỏa thuận với nhau để thực hiện những công việc như thế nào. Tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp đều cho rằng ký hợp đồng với cộng tác viên là không cần thiết. Hãy thận trọng vì doanh nghiệp này có thể đang vi phạm pháp luật.

Có phải ký hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội cho Cộng tác viên

Câu Hỏi Đặt Ra

“Doanh nghiệp của tôi mỗi năm đều có tuyển các bạn cộng tác viên (có hưởng lương). Nếu vậy, tôi có phải ký hợp đồng và đóng tiền bảo hiểm xã hội cho cộng tác viên không?”

Trả Lời Về Việc Ký Hợp Đồng Bảo Hiểm Xã Hội Cho Cộng Tác Viên

Về trách nhiệm ký hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội cho cộng tác viên của doanh nghiệp:

  • Nếu công việc của cộng tác viên là công việc theo mùa vụ hoặc không cố định, thời gian làm việc dưới 3 tháng thì không cần thiết phải ký kết hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội cho cộng tác viên. Ví dụ như các công ty chuyên sử dụng nguồn nhân lực là freelancer và làm việc tính tiền công theo các dự án nhỏ.
  • Tuy nhiên, nếu công việc là cố định và có thời hạn từ 3 tháng trở lên thì công ty bắt buộc phải ký hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội cho cộng tác viên bằng văn bản.

Về trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân của cộng tác viên:

Một vấn đề khác nữa là tiền công của cộng tác viên cũng được tính là thu nhập chịu thuế. Có nghĩa là các cộng tác viên nếu có hưởng lương trên 2.000.000 đồng/tháng thì đều phải khấu trừ mức thuế thu nhập cá nhân là 10%.

 


Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thì hãy liên hệ ngay với AZTAX.

AZTAX

Hotline : 0932 383 089 – Email : cs@aztax.com.vn – https://aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP.[:en]Hiện tại, pháp luật có quy định rõ ràng về mối quan hệ của người sử dụng lao động và đối lượng lao động là cộng tác viên. Trong đó, vấn đề thường được quan tâm nhiều nhất là: “Có cần ký hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội cho cộng tác viên hay không?”.

Để trả lời câu hỏi này thì còn tùy thuộc vào hai bên đã thỏa thuận với nhau để thực hiện những công việc như thế nào. Tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp đều cho rằng ký hợp đồng với cộng tác viên là không cần thiết. Hãy thận trọng vì doanh nghiệp này có thể đang vi phạm pháp luật.

Câu Hỏi Đặt Ra

“Doanh nghiệp của tôi mỗi năm đều có tuyển các bạn cộng tác viên (có hưởng lương). Nếu vậy, tôi có phải ký hợp đồng và đóng tiền bảo hiểm xã hội cho cộng tác viên không?”

Trả Lời

Về trách nhiệm ký hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội cho cộng tác viên của doanh nghiệp:

  • Nếu công việc của cộng tác viên là công việc theo mùa vụ hoặc không cố định, thời gian làm việc dưới 3 tháng thì không cần thiết phải ký kết hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội cho cộng tác viên. Ví dụ như các công ty chuyên sử dụng nguồn nhân lực là freelancer và làm việc tính tiền công theo các dự án nhỏ.
  • Tuy nhiên, nếu công việc là cố định và có thời hạn từ 3 tháng trở lên thì công ty bắt buộc phải ký hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội cho cộng tác viên bằng văn bản.

Về trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân của cộng tác viên:

Một vấn đề khác nữa là tiền công của cộng tác viên cũng được tính là thu nhập chịu thuế. Có nghĩa là các cộng tác viên nếu có hưởng lương trên 2.000.000 đồng/tháng thì đều phải khấu trừ mức thuế thu nhập cá nhân là 10%.[:ja]Hiện tại, pháp luật có quy định rõ ràng về mối quan hệ của người sử dụng lao động và đối lượng lao động là cộng tác viên. Trong đó, vấn đề thường được quan tâm nhiều nhất là: “Có cần ký hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội cho cộng tác viên hay không?”.

Để trả lời câu hỏi này thì còn tùy thuộc vào hai bên đã thỏa thuận với nhau để thực hiện những công việc như thế nào. Tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp đều cho rằng ký hợp đồng với cộng tác viên là không cần thiết. Hãy thận trọng vì doanh nghiệp này có thể đang vi phạm pháp luật.

Câu Hỏi Đặt Ra

“Doanh nghiệp của tôi mỗi năm đều có tuyển các bạn cộng tác viên (có hưởng lương). Nếu vậy, tôi có phải ký hợp đồng và đóng tiền bảo hiểm xã hội cho cộng tác viên không?”

Trả Lời

Về trách nhiệm ký hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội cho cộng tác viên của doanh nghiệp:

  • Nếu công việc của cộng tác viên là công việc theo mùa vụ hoặc không cố định, thời gian làm việc dưới 3 tháng thì không cần thiết phải ký kết hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội cho cộng tác viên. Ví dụ như các công ty chuyên sử dụng nguồn nhân lực là freelancer và làm việc tính tiền công theo các dự án nhỏ.
  • Tuy nhiên, nếu công việc là cố định và có thời hạn từ 3 tháng trở lên thì công ty bắt buộc phải ký hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội cho cộng tác viên bằng văn bản.

Về trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân của cộng tác viên:

Một vấn đề khác nữa là tiền công của cộng tác viên cũng được tính là thu nhập chịu thuế. Có nghĩa là các cộng tác viên nếu có hưởng lương trên 2.000.000 đồng/tháng thì đều phải khấu trừ mức thuế thu nhập cá nhân là 10%.[:]

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 - (3 bình chọn)