Hướng dẫn cách báo giảm BHXH trên EFY cho người lao động

Hướng dẫn cách báo giảm BHXH trên EFY cho lao động mới theo đúng quy định

Cách báo giảm BHXH trên EFY là một quy trình quan trọng mà nhiều đơn vị và doanh nghiệp quan tâm. Để thực hiện việc này thông qua phần mềm Bảo hiểm Xã hội điện tử EFY, bạn cần tuân theo những bước cụ thể trong cách báo giảm BHXH. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết về cách báo giảm. Mời quý doanh nghiệp cùng AZTAX tham khảo bài viết nhé!

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm

Đăng nhập vào phần mềm
Đăng nhập vào phần mềm

Đơn vị Đăng nhập vào phần mềm → chọn “Kê Khai”“Báo tăng,báo giảm,điều chỉnh đóng BHXH,BHYT,BHTN,BHTNLĐ,BNN” → ấn  “Lập tờ khai”.

Sau khi lập tờ khai thì chuyển sang sheet “D02-LT GIAM” để kê khai hồ sơ báo giảm lao động.

Bước 2: Chọn người lao động cần báo giảm

Chọn người lao động cần báo giảm
Chọn người lao động cần báo giảm

Trong hồ sơ kê khai, đơn vị “tích chọn một hoặc nhiều NLĐ” ở danh sách bên trái→ chọn “giảm lao động”.

Lưu ý: Nếu thông tin người lao động chưa có trong danh sách, Đơn vị ấn vào dấu [+] bên tay trái góc trên cùng để thêm thông tin → Điền hết thông tin ô dấu sao đỏ [*] → ấn Ghi →Tích tên người lao động→ chọn “giảm lao động”.

Xem thêm: Thủ tục báo giảm bhxh 2023

Xem thêm: Hướng dẫn báo giảm bhxh trên phần mềm viettel

Bước 3: Chọn trường hợp báo giảm của người lao động

Chọn trường hợp báo giảm của người lao động
Chọn trường hợp báo giảm của người lao động

Trên bảng kê khai biểu mẫu D02-LT, doanh nghiệp điền hết thông tin những ô báo đỏ. Thời điểm kê khai, báo giảm BHXH gồm 3 thời gian sau:

TRƯỜNG HỢP 1: Đơn vị báo giảm BHXH trước tháng phát sinh

Ví dụ với phương án GH (giảm hẳn), KL (Không lương), OF (Nghỉ ốm)… sẽ không bị truy thu BHYT.

Cột (24.2) Tháng, năm kết thúc: là tháng đơn vị bắt đầu muốn báo giảm người lao động.

Cột (25) Phương Án: Tích chọn phương án giảm tùy theo trường hợp giảm tại đơn vị.

Cột (27.1) Số: Điền số quyết định chấm dứt HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

Cột (27.2) Ngày ký: Điền ngày ký quyết định chấm dứt HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

Lưu ý

 • Đối với hồ sơ báo giảm BHXH cho lao động nghỉ thai sản,  đơn vị ghi rõ vào cột (28) ghi chú như sau: Nghỉ thai sản từ ngày/tháng/năm… Sinh con ngày/ tháng/ năm (Nếu chưa sinh con ghi chưa sinh).
 • Riêng các đơn vị thuộc địa bàn Hà Nội và Tp.HCM hiện nay hướng dẫn nhập như sau:

Cột (24.1) tháng năm bắt đầu là tháng doanh nghiệp bắt đầu muốn báo giảm người lao động

Cột (24.2) tháng năm kết thúc là tháng muốn báo giảm.

Ví dụ: Kỳ kê khai tháng 6/2021 đơn vị muốn báo giảm lao động trước tháng cho tháng 7/2021 thì doanh nghiệp điền  Cột (24.1) là 07/2023

– Cột (24.2) là 07/2023

Đơn vị chú ý nhập theo hướng dẫn của cán bộ BHXH quận/huyện quản lý đơn vị yêu cầu trên địa bàn Hà Nội và Tp.HCM.

Đơn vị điền hết thông tin vào những ô dấu báo đỏ trên phần mềm chọn “Ghi lại” → chọn “Xuất tờ khai” → cắm CKS vào ấn “Nộp tờ khai”

TRƯỜNG HỢP 2: Đơn vị báo giảm BHXH đúng tháng phát sinh

Hãy lưu ý, đối với những phương án như GH (giảm hẳn), KL (không lương), OF (nghỉ ốm) sẽ phát sinh truy thu BHYT đối với trường hợp nghỉ thai sản.

 • Mục I-1: Bảo hiểm y tế:

Cột (24.1) Tháng, năm bắt đầu: là tháng hiện tại kê khai hồ sơ.

Cột (24.2) Tháng, năm kết thúc: là tháng hiện tại kê khai hồ sơ.

 • Mục II-1: Lao động:

Cột (24.2) Tháng, năm kết thúc: là tháng đơn vị bắt đầu muốn báo giảm người lao động (là tháng hiện tại kê khai hồ sơ).

Cột (25) Phương Án: Tích chọn phương án giảm tùy theo trường hợp giảm tại đơn vị.

Cột (27.1) Số: Điền số quyết định chấm dứt HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

Cột (27.2) Ngày ký: Điền ngày ký quyết định chấm dứt HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

Lưu ý

Đối với hồ sơ báo giảm nghỉ thai sản đơn vị ghi rõ vào cột ghi chú như sau: Nghỉ thai sản từ ngày/tháng/năm… Sinh con ngày/tháng/ năm (Nếu chưa sinh con ghi chưa sinh).

Riêng các đơn vị thuộc địa bàn Hà Nội và HCM hiện nay hướng dẫn nhập như sau:

 • Mục I-1: Bảo hiểm y tế:

Cột (24.1) Tháng, năm bắt đầu: là tháng hiện tại kê khai hồ sơ.

Cột (24.2) Tháng, năm kết thúc: là tháng hiện tại kê khai hồ sơ.

 •  Mục II-1 Lao Động:

Cột (24.1) tháng năm bắt đầu là tháng đơn vị bắt đầu muốn báo giảm người lao động.

Cột (24.2) tháng năm kết thúc là tháng hiện tại kê khai hồ sơ.

Cột (25) Phương Án: Tích chọn phương án giảm tùy theo trường hợp giảm tại đơn vị.

Cột (27.1) Số: Điền số quyết định chấm dứt HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

Cột (27.2) Ngày kí: Điền ngày kí quyết định chấm dứt HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

Đơn vị chú ý nhập hồ sơ báo giảm BHXH theo hướng dẫn của cán bộ BHXH quận /huyện quản lý đơn vị yêu cầu trên địa bàn Hà Nội và Tp.HCM.

Đơn vị điền hết thông tin vào những ô dấu báo đỏ trên phần mềm chọn “Ghi lại” → chọn “Xuất tờ khai” → cắm CKS vào ấn “Nộp tờ khai”

TRƯỜNG HỢP 3: Đơn vị báo giảm BHXH chậm muộn từ 1 tháng trở lên

Trường hợp này, đơn vị sẽ bị “truy thu BHYT” đến thời điểm hiện tại làm hồ sơ và phát sinh “bảng kê hồ sơ D01-TS”

 • Mục I-1: Bảo hiểm y tế:

Cột (24.1) Tháng, năm bắt đầu: là tháng hiện tại kê khai hồ sơ.

Cột (24.2) Tháng, năm kết thúc: là tháng hiện tại kê khai hồ sơ.

 • Mục II-1: Lao động:

Cột (24.2) Tháng, năm kết thúc: là tháng đơn vị bắt đầu muốn báo giảm người lao động.

Cột (25) Phương Án: Tích chọn phương án giảm tùy theo trường hợp giảm.

Cột (27.1) Số: Điền số quyết định chấm dứt HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

Cột (27.2) Ngày ký: Điền ngày ký quyết định chấm dứt HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

Lưu ý

Đối với hồ sơ báo giảm nghỉ thai sản đơn vị ghi rõ vào cột ghi chú như sau: Nghỉ thai sản từ ngày/tháng/năm… Sinh con ngày/ tháng/năm (Nếu chưa sinh con ghi chưa sinh).

Riêng các đơn vị thuộc địa bàn Hà Nội và HCM hiện nay hướng dẫn nhập như sau:

 • Mục I-1: Bảo hiểm y tế:

Cột (24.1) Tháng, năm bắt đầu: là tháng hiện tại kê khai hồ sơ.

Cột (24.2) Tháng, năm kết thúc: là tháng hiện tại kê khai hồ sơ.

 • Mục II-1 Lao Động:

Cột (24.1) tháng năm bắt đầu là tháng đơn vị bắt đầu muốn báo giảm người lao động.

Cột (24.2) tháng năm kết thúc là tháng hiện tại kê khai hồ sơ.

Cột (25) Phương Án: Tích chọn phương án giảm tùy theo trường hợp giảm.

Cột (27.1) Số: Điền số quyết định chấm dứt HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

Cột (27.2) Ngày ký: Điền ngày ký quyết định chấm dứt HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

Xem thêm: Cách báo giảm bhxh trên cổng thông tin điện tử

Bước 4: Bảng kê hồ sơ D01-TS

Bảng kê hồ sơ D01-TS
Bảng kê hồ sơ D01-TS

Cột (5) Tên loại văn bản:

 • Hồ sơ báo giảm hẳn → kê quyết định chấm dứt HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.
 • Hồ sơ giảm thai sản, nghỉ ốm → kê Giấy khai sinh/giấy chứng sinh của con (thai sản): Giấy ra viện (Ốm đau)

Cột (6) Số hiệu văn bản: Số hiệu của loại văn bản kê tại cột (5)

Cột (7) Ngày ban hành:Ngày ban hành văn bản trên

Cột (8) Ngày có hiệu lực: Ngày có hiệu lực văn bản trên

Cột (9) Cơ quan ban hành: Cơ quan ban hành văn bản

Cột (10) Trích yếu văn bản: là Tên loại văn bản

Cột (11) Trích lược nội dung cần thẩm định: “Truy giảm Nguyễn Thị B,…. Nghỉ từ tháng….”

Cột (7) Ngày ban hành: Là ngày ban hành bảng lương ( bảng lương tháng báo giảm chậm muộn)

Cột(8) Ngày văn bản có hiệu lực: Là ngày có hiệu lực bảng lương ( bảng lương tháng báo giảm chậm muộn)

Đơn vị điền hết thông tin vào những ô dấu báo đỏ trên phần mềm chọn “Ghi lại”→ chọn “Xuất tờ khai”→ cắm CKS vào ấn “Nộp tờ khai”

Trên đây là các bước thực hiện báo giảm BHXH cho người lao động trên phần mềm EFY-eBHXH và 3 thời điểm làm hồ sơ báo giảm BHXH và các quy định cụ thể. Đơn vị cần lưu ý để thực hiện đúng và đủ các bước theo quy định.

Trên đây là Cách báo giảm BHXH trên EFY cho người lao động tại doanh nghiệp. Nhằm nắm vững quy trình và thời hạn để đảm bảo quyền lợi của người lao động tại doanh nghiệp. Sau khi đọc bài viết, AZTAX hy vọng quý doanh nghiệp đã có câu trả lời về việc tham gia bảo hiểm xã hội. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ bảo hiểm xã hội, hãy liên hệ ngay với AZTAX thông qua thông tin dưới đây nhé!

Xem thêm: Dịch vụ bảo hiểm xã hội

Xem thêm: Hướng dẫn báo giảm bhxh trên phần mềm vnpt

5/5 - (2 bình chọn)
5/5 - (2 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon