Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội

1. Bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là chính sách xã hội quan trọng của Đảng và nhà nước. Bảo hiểm xã hội là sự chia sẻ rủi ro về tài chính với mục đích bảo trợ người lao động khi không còn khả năng làm việc trong đó có cả bản thân chúng ta.

Theo Điều 3 Luật BHXH: “Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH“.

Bảo hiểm xã hội gồm có 2 loại chính: BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện:

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia lựa chọn mức đóng, phương thức đóng tùy theo nguyện vọng và thu nhập cá nhân. Những người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được Nhà nước hỗ trợ hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Tùy từng loại bảo hiểm xã hội mà pháp luật quy định những chính sách riêng cho từng đối tượng tham gia đóng bảo hiểm.

2. Quyền của người lao động (NLĐ) khi tham gia BHXH là gì?

Bảo hiểm xã hội cho người lao động

Theo quy định tại Điều 15 Luật BHXH, người lao động khi tham gia BHXH được hưởng các quyền sau:

 • Được cấp sổ BHXH.
 • Nhận sổ BHXH khi không còn làm việc.
 • Nhận lương hưu và trợ cấp BHXH.
 • Hưởng BHYT trong các trường hợp: Đang hưởng lương hưu; Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 • Uỷ quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.
 • Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ thông tin về việc đóng BHXH.
 • Yêu cầu người sử dụng lao động đáp ứng đầy đủ quyền lợi, chế độ hậu mãi BHXH.
 • Khiếu nại, tố cáo nếu người sử dụng lao động không chấp hành đúng về luật BHXH.
 • Và một số quyền khác theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của người lao động khi tham gia BHXH là gì?

 • Người lao động có trách nhiệm đóng BHXH theo quy định của Luật BHXH.
 • Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ BHXH.
 • Bảo quản sổ BHXH.
 • Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 1012/BHXH-QL về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/6/2017 để gửi cho các đơn vị sử dụng lao động. 

Bắt đầu từ ngày 1/6/2017, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thay đổi như sau:

Loại bảo hiểm Đơn vị đóng Người lao động đóng Tổng cộng
BHXH

(Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất)

17,5%

(đã giảm 0.5% so với trước đây)

8,0% 25,5%
Bảo hiểm y tế 3% 1,5% 4,5%
Bảo hiểm thất nghiệp 1% 1,0% 2,0%
Tổng cộng 21,5% 10,5% 32,0%

 

Ngoài ra, NLĐ tham gia BHXH còn có trách nhiệm đăng ký thất nghiệp với tổ chức BHXH, thông báo hằng tháng với tổ chức BHXH về việc tìm kiếm việc làm, nhận việc làm hoặc tham gia khóa học nghề phù hợp trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tổ chức BHXH giới thiệu.

4. Quy định về mức phạt khi không đóng BHXH bắt buộc?

 Đối với người lao động

Hành vi không đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc thoả thuận riêng với người sử dụng lao động không nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Đồng thời, buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội vào quỹ bảo hiểm xã hội trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xử phạt.

Đối với Doanh nghiệp

Ngày 16/08/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 135/2007/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội bắt buộc, theo đó:

 • Phạt cảnh cáo và phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với vi phạm không tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động (sử dụng 01 lao động vẫn phải tham gia).
 • Nghiêm trọng hơn sẽ bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước Giấy phép kinh doanh có thời hạn hoặc không có thời hạn tuỳ theo mức độ vi phạm và biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp truy thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Chi phí chi trả lương cho người lao động sẽ không được khấu trừ vào chi phí hợp lý khi tính Thuế thu nhập doannh nghiệp nếu như chưa tham gia đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

 


Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thủ tục thì hãy liên hệ ngay với AZTAX.

AZTAX

Hotline : 0932.383.089 – Email : cs@aztax.com.vn – www.aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP.

One thought on “Bảo hiểm xã hội

 1. Pingback: Bảo Hiểm Xã Hội TPHCM Thay Đổi Những Gì Trong Năm 2018 – Thành Lập Doanh Nghiệp Trọn Gói

Trả lời