Vốn điều lệ tối thiểu để thành lập công ty năm 2023

Von dieu le toi thieu khi thanh lap cong ty

Vốn điều lệ tối thiểu để thành lập công ty là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm. Doanh nghiệp thành lập cần có bao nhiêu vốn điều lệ? Hãy cùng AZTAX tìm hiểu thông tin về vốn điều lệ tối thiểu nhé.

1. Vốn điều lệ là gì?

Von dieu le la gi?
Vốn điều lệ là gì?

Căn cứ vào khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 định nghĩa vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập các loại hình công ty như là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty hợp danh là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đăng ký mua khi thành lập công ty.

Hiểu đơn giản, vốn điều lệ là vốn do những người tham gia thành lập doanh nghiệp góp và được ghi vào điều lệ doanh nghiệp. Vốn điều lệ mang ý nghĩa quan trọng trong việc xác định tỷ lệ góp vốn của chủ sở hữu, các thành viên trong công ty.

Tại thời điểm thành lập doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ là mức vốn mà thành viên tham gia thành lập cam kết góp được.

2. Những loại vốn khác khi thành lập công ty

Nhung loai von khac khi thanh lap doanh nghiep
Những loại vốn khác khi thành lập doanh nghiệp

Khi thành lập công ty, doanh nghiệp ngoài phải có vốn điều lệ cần phải thêm một vài loại vốn khác để đúng với điều kiện thành lập. Doanh nghiệp cần đảm đủ các loại vốn để thành lập doanh nghiệp.

2.1  Vốn pháp định

Vốn pháp định được hiểu một các đơn giản là mức vốn tối thiểu phải có khi thành lập doanh nghiệp. Cơ quan có thẩm quyền sẽ ấn định vốn pháp định. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh khác nhau, vốn pháp định sẽ khác nhau.

Vốn pháp định chỉ áp dụng với một số ngành nghề nhất định. Nhằm giúp doanh nghiệp tránh rủi ro, thực hiện tổ hoạt động kinh doanh sau khi thành lập. Vốn pháp định được cấp cho chủ thể kinh doanh (các cá nhân, pháp nhân, tổ chức, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể…) và được cấp giấy xác nhận trước khi doanh nghiệp cấp phép thành lập và hoạt động

2.2 Vốn ký quỹ

Vốn ký quỹ là số vốn mà doanh nghiệp nhất định phải có một khoản tiền ký quỹ thực tế tại ngân hàng nhằm đảm bảo hoạt động, duy trì của doanh nghiệp. Ký quỹ là một trong những biện pháp đảm bảo mà có thể thực hiện theo sự thỏa thuận giữa các bên hoặc theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp phải ký quỹ tại ngân hàng trước khi đi vào hoạt động nếu kinh doanh ngành nghề có điều kiện.

Doanh nghiệp phải có tiền ký quỹ nhằm đảm bảo trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ hoặc không thực hiện nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh vẫn có thể giải quyết các vấn đề phát sinh.

2.3 Vốn góp nước ngoài

Vốn góp nước ngoài là phần vốn có tỷ lệ nhất định được nhà đầu tư góp  vào công ty Việt Nam hoặc thành lập công ty 100% vốn nước với toàn bộ số vốn.  Nhà đầu tư ở đây phải là cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật của nước ngoài đầu tư vào các doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam. Những công ty liên quan đến nước ngoài mới cần phải chú ý đến vốn góp nước ngoài.

3. Mức vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty

Muc von dieu le toi thieu khi thanh lap doanh nghiep
Mức vốn tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp

Chiếu theo Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 không có quy định cụ thể mức vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp. Vốn điều lệ tối thiểu được đăng ký dựa vào khả năng kinh tế của các thành viên thành viên tham gia thành lập và mục đích hoạt động của doanh nghiệp.

Nhưng đối với một số ngành nghề có điều kiện có vốn pháp định thì vốn điều lệ không được thấp hơn vốn pháp định.

Ví dụ: Ngành nghề kinh doanh chứng khoán (môi giới chứng khoán)  là ngành nghề kinh có điều kiện và yêu cầu vốn pháp định là 25 tỷ đồng. Vậy vốn điều lệ tối thiểu phải là 25 tỷ đồng không có giới hạn tối đa.

Tóm lại mức vốn điều lệ tối thiểu phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không. Nếu ngành nghề kinh doanh có điều kiện có yêu cầu vốn pháp định thì vốn điều lệ tối thiểu bằng vốn pháp định. Nếu ngành nghề kinh doanh không yêu cầu điều kiện thì phụ thuộc vào tài chính góp vốn của doanh nghiệp.

Bài viết trên AZTAX đã cung cấp những thông tin về vốn điều lệ tối thiểu để thành lập doanh nghiệp và những thông tin liên quan. Hy vọng giúp quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn vốn điều lệ. Quý doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp có thể liên ngay với chúng tôi. AZTAX rất hân hạnh khi được hợp tác với quý doanh nghiệp!

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post