Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư

Công ty quản lý quỹ là chuyên gia trong việc quản lý các quỹ đầu tư, thường hợp tác với nhà tư vấn hoặc người quản lý đầu tư để xác định danh mục chứng khoán cho quỹ. Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ bao gồm bao nhiêu bước? Dưới đây là bài viết cung cấp thông tin về chủ đề này. Kính mời quý độc giả theo dõi.

1. Công ty quản lý quỹ là gì?

Công ty quản lý quỹ là gì?
Công ty quản lý quỹ là gì?

Theo quy định của luật pháp, công ty quản lý quỹ là một loại doanh nghiệp được thiết lập và hoạt động theo quy định của lĩnh vực chứng khoán. Với nhiệm vụ thực hiện các hoạt động chuyên môn như quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

Nói cách khác, công ty quản lý quỹ là một mô hình doanh nghiệp tài chính trung gian, chuyên chấp nhận và quản lý các quỹ đầu tư, đáp ứng nhu cầu đầu tư trung và dài hạn của các nhà đầu tư.

Các đặc điểm quan trọng của công ty quản lý quỹ bao gồm việc tuân theo nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực chứng khoán, và hoạt động và thiết lập dựa trên các quy định của pháp luật chứng khoán.

Công ty quản lý quỹ có vai trò như thế nào?

Các công ty quản lý quỹ đóng vai trò quan trọng là các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp, mở ra cơ hội đầu tư mới cho công chúng và thúc đẩy phát triển bền vững của thị trường chứng khoán. Họ cũng có khả năng huy động vốn từ nhà đầu tư nước ngoài, tạo nguồn vốn đầu tư an toàn từ nước ngoài vào Việt Nam, đồng thời thúc đẩy xu hướng đầu tư chuyên nghiệp và tiếp cận thị trường thế giới.

Hỗ trợ quản lý tài sản cho các tổ chức tài chính lớn, giúp ngân hàng và các tổ chức tài chính khác chuyên nghiệp hóa hoạt động đầu tư tài chính. Nhiều công ty bảo hiểm, ngân hàng, và chứng khoán đã chuyển các hoạt động đầu tư tài chính cho các công ty quản lý quỹ để áp dụng các mô hình hiện đại trên toàn cầu.

2. Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ

Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ
Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ

Quy trình thành lập công ty quản lý quỹ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Xác định mô hình của tổ chức doanh nghiệp và chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp cần xác định mô hình tổ chức cho công ty quản lý quỹ (Công ty TNHH hạn hoặc Công ty cổ phần) và chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập theo quy định. Hồ sơ này bao gồm:

 • Giấy đề nghị theo mẫu số 64 Phụ lục của Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
 • Văn bản thỏa thuận về việc thành lập công ty giữa cổ đông, thành viên dự kiến góp vốn, và quyết định của chủ sở hữu công ty, bao gồm thông tin cụ thể về công ty.
 • Hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trụ sở, và bản thuyết minh về cơ sở vật chất.
 • Danh sách nhân sự và thông tin cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, và Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) cùng với lý lịch tư pháp của họ.
 • Danh sách cổ đông hoặc thành viên góp vốn, bao gồm thông tin cá nhân (đối với cá nhân) hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tài liệu tương đương (đối với tổ chức). Đính kèm cả báo cáo tài chính và văn bản cam kết về việc tuân thủ quy định về thành lập công ty.
 • Quyết định của cấp có thẩm quyền về quy trình nghiệp vụ, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
 • Dự thảo Điều lệ công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền xem xét việc đăng ký thành lập công ty quản lý quỹ là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ủy ban này sẽ tiếp nhận và cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ tại địa chỉ trụ sở doanh nghiệp đề xuất.

Bước 3: Cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết hồ sơ và trả kết quả

Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp nhận hồ sơ thành lập công ty quản lý quỹ và sau 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan này sẽ gửi văn bản đề nghị doanh nghiệp hoàn thiện cơ sở vật chất, phong tỏa vốn góp và chuẩn bị đầy đủ nhân sự. Doanh nghiệp cần sử dụng vốn góp của cổ đông, thành viên góp vốn và chủ sở hữu để đầu tư vào cơ sở vật chất. Phần vốn góp còn lại phải được phong tỏa tại ngân hàng thanh toán. Sau khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, vốn này sẽ được giải tỏa.

Nếu sau 03 tháng kể từ ngày nhận thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà doanh nghiệp không hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ nhân sự và phong tỏa đủ vốn điều lệ còn lại, cơ quan có thẩm quyền có quyền từ chối cấp phép.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy xác nhận phong tỏa vốn, biên bản kiểm tra cơ sở vật chất và các tài liệu hợp lệ khác. Trong trường hợp từ chối cấp phép, cơ quan phải cung cấp lý do từ chối đến doanh nghiệp trong văn bản.

Bước 4: Khắc con dấu công ty

Doanh nghiệp cần sớm làm thủ tục đăng ký mã số thuế, sau đó tạo con dấu theo quy định của pháp luật. Mẫu con dấu, kiểu dáng, và số lượng con dấu sẽ do doanh nghiệp tự quyết định, tuy nhiên, cần đảm bảo rằng chúng chứa đủ thông tin quan trọng về tên công ty và mã số doanh nghiệp. Sau khi tạo xong con dấu, doanh nghiệp cần công bố mẫu dấu này trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp để công khai thông tin.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty tài chính

3. Điều kiện để thành lập công ty quản lý quỹ

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ
Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

3.1 Điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, cơ sở vật chất.

Quyền sử dụng trụ sở công ty được cấp với thời hạn tối thiểu 1 năm, tính từ ngày hồ sơ thành lập công ty quản lý quỹ được hoàn chỉnh và đủ điều kiện.

Trụ sở công ty cần đáp ứng các yêu cầu sau để bảo đảm hoạt động kinh doanh chứng khoán: cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính, phần mềm hỗ trợ phân tích đầu tư, quản lý rủi ro và lưu trữ tài liệu. Cần cung cấp cả thiết bị bảo đảm an toàn và an ninh cho trụ sở làm việc của công ty, phù hợp với quy định quy trình nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh chứng khoán. Điều này không áp dụng cho các hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán với điều kiện không cần trang bị các thiết bị và trang thiết bị cụ thể.

3.2 Điều kiện về vốn pháp định

Vốn pháp định cho công ty quản lý quỹ tại Việt Nam và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam là 25 tỷ đồng Việt Nam.

3.3 Điều kiện về nhân sự

Có danh sách dự kiến về nhân sự của công ty, trong đó cần tối thiểu 05 nhân viên đã có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. Danh sách nhân sự cũng cần bao gồm Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc) và Phó Tổng Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ (nếu có). Các ứng viên nhân sự cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Không nằm trong trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành hình phạt tù. Cũng không bị cấm hành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Không bị xử phạt theo luật chứng khoán và thị trường chứng khoán trong 6 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác.
 • Có Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hoặc một trong những bằng cấp, chứng chỉ quốc tế sau:
 • Chứng chỉ hành nghề quản lý tài sản tại các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
 • Chứng chỉ quốc tế về phân tích đầu tư CFA bậc II (Chartered Financial Analyst level II) hoặc CIIA bậc II (Certified International Investment Analyst – Final level).

3.4 Điều kiện về thành viên góp vốn và cổ đông

Cơ cấu cổ đông và điều kiện thành viên góp vốn phải tuân thủ các quy định tại Điều 71 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, bao gồm cả khoản 5, 6, 8 và 10. Điều này cũng bao gồm quy định liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, được chỉ định trong các khoản 21 và 24 của Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

Trong trường hợp công ty quản lý quỹ được thiết lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thì chủ sở hữu phải thuộc về các loại tổ chức như ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán, hoặc tổ chức nước ngoài. Điều này phải tuân theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 86/2016/NĐ-CP. Ngoài ra các nhà đầu tư cần phải tuân thủ theo quy định về thủ tục thành lập công ty theo pháp luật hiện hành.

3.5 Điều kiện về năng lực tài chính đối với cổ đông, thành viên góp vốn

Điều kiện về cá nhân

Cá nhân chỉ được sử dụng vốn cá nhân và cần cung cấp bằng chứng về khả năng góp vốn bằng tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi, phải đảm bảo giá trị tối thiểu bằng số vốn dự kiến cần góp để thành lập công ty quản lý quỹ. Ngân hàng cần phải xác nhận việc này trong thời hạn không quá 30 ngày tính từ ngày hồ sơ được nộp và đủ điều kiện.

Điều kiện về tổ chức

Tổ chức chỉ được sử dụng vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp lệ, tuân thủ quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm gần nhất đã qua kiểm toán phải không có ngoại trừ và phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có lãi trong 2 năm liên tiếp trước năm xin phép thành lập công ty quản lý quỹ và không có lỗ lũy kế tính đến quý gần nhất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị thành lập công ty quản lý quỹ.
 • Phần còn lại của vốn chủ sở hữu, sau khi trừ đi tài sản dài hạn, phải ít nhất bằng số vốn dự kiến cần góp, đồng thời vốn lưu động cũng phải ít nhất bằng số vốn dự kiến cần góp.
 • Trong trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, hoặc công ty chứng khoán, không nằm trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, tạm ngừng, đình chỉ hoạt động hoặc các tình trạng cảnh báo khác. Đồng thời, tổ chức này phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tham gia góp vốn và đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho công ty quản lý quỹ

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động.
 • Biên bản họp và nghị quyết cổ đông, thành viên góp vốn hoặc quyết định của chủ sở hữu liên quan đến việc thành lập công ty quản lý quỹ. Nội dung cần cung cấp bao gồm:
  • Tên đầy đủ, tên giao dịch bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tên viết tắt dự kiến của công ty quản lý quỹ, và địa chỉ trụ sở chính.
  • Vốn điều lệ, danh sách cổ đông, thành viên góp vốn, thông tin về số cổ phần, mệnh giá, giá trị cổ phần và tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông. Hoặc chi tiết về phần vốn góp và tỷ lệ sở hữu của từng thành viên tham gia góp vốn.
  • Thông qua điều lệ công ty, các phương án kinh doanh và người đại diện sẽ hoàn tất những thủ tục cơ bản để thành lập công ty quản lý quỹ.
 • Điều lệ công ty.
 • Hợp đồng chính thức thuê trụ sở hoặc quyết định cấp giấy phép sử dụng mặt bằng chính của chủ sở hữu đi kèm với giấy tờ xác nhận về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng mặt bằng từ bên cho thuê hoặc chủ sở hữu.
 • Phương án hoạt động kinh doanh trong 3 năm đầu sau khi cấp phép, kèm theo quy trình quản lý quỹ, phân bổ tài sản, quản lý danh mục đầu tư, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và đạo đức nghề nghiệp.
 • Các tài liệu xác minh khả năng tài chính bao gồm:
  • Đối với cá nhân: Xác nhận ngân hàng về số dư tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong tài khoản cá nhân.
  • Đối với tổ chức: Báo cáo tài chính năm gần nhất đã kiểm toán và các báo cáo tài chính quý gần nhất.
  • Đối với công ty mẹ, tập đoàn, cần bổ sung báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong năm gần nhất.
  • Đối với ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán, cần bổ sung các báo cáo định kỳ về an toàn tài chính và vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong 2 năm gần nhất.
 • Hồ sơ cá nhân của cổ đông, thành viên góp vốn, người đại diện theo ủy quyền cùng với lý lịch tư pháp không quá 6 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ.
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hoặc các chứng chỉ quốc tế xác nhận thành viên ban điều hành và nhân viên nghiệp vụ.
 • Cam kết của cổ đông, thành viên góp vốn về việc đáp ứng điều kiện tham gia góp vốn.

5. Quy định về hoạt động của công ty quản lý quỹ ra sao?

Công ty Quản lý Quỹ hoạt động chính bằng cách quản lý vốn và tài sản, thực hiện việc đầu tư vào các danh mục khác nhau để tối ưu hóa giá trị của quỹ đầu tư. Cụ thể hoạt động chính của một Công ty Quản lý Quỹ như sau:

Quản lý Quỹ đầu tư

Huy động vốn và quản lý tài sản, tập trung vào chiến lược đầu tư danh mục, thực hiện quản lý đầu tư có kế hoạch và chuyên nghiệp.

Nghiên cứu

 • Phân tích thị trường, giá trị tài chính, đầu tư, và thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ quản lý đầu tư.
 • Cơ quan quản lý chính là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hoạt động được giám sát bởi Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 • Ngân hàng giám sát có nhiệm vụ bảo quản và lưu ký tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán, đồng thời giám sát Công ty Quản lý Quỹ để bảo vệ lợi ích của người tham gia.

Tư vấn đầu tư và tài chính

Thực hiện tư vấn về đầu tư và quản trị cho khách hàng, hỗ trợ phát triển các khoản đầu tư qua các công cụ tài chính và tối ưu hóa tài sản của nhà đầu tư

6. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp AZTAX

Chào mừng bạn đến với dịch vụ thành lập công ty ký quỹ của AZTAX – nơi bạn có thể tin tưởng và chọn lựa cho mọi nhu cầu về quá trình thành lập doanh nghiệp. AZTAX không chỉ là một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý, mà còn là đối tác đồng hành chuyên sâu trong lĩnh vực ký quỹ.

Dịch vụ thành lập công ty ký quỹ của chúng tôi không chỉ giúp doanh nghiệp của bạn vượt qua các thách thức về thủ tục pháp lý một cách thuận lợi mà còn tập trung vào việc tối ưu hóa quá trình quản lý tài chính và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chúng tôi hiểu rằng mỗi doanh nghiệp đều có yêu cầu riêng, và vì thế, chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp tùy chỉnh phù hợp nhất với mục tiêu và chiến lược kinh doanh của bạn.

Đội ngũ chuyên gia tại AZTAX không chỉ có kinh nghiệm sâu rộng về pháp lý mà còn am hiểu sâu sắc về ngành công nghiệp ký quỹ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn không chỉ trong quá trình thành lập công ty mà còn trong việc lập kế hoạch, đàm phán và thực hiện các giao dịch ký quỹ một cách hiệu quả.

Hãy để AZTAX là đối tác đồng hành đáng tin cậy của bạn trong việc khắc phục mọi thách thức và tạo ra cơ hội mới trong lĩnh vực ký quỹ. Cùng chúng tôi, doanh nghiệp của bạn sẽ được phát triển mạnh mẽ và bền vững trên thị trường ngày càng cạnh tranh.

7. Các câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty quản lý quỹ

Quy định về đặt tên cho công ty quản lý quỹ ra sao?

Tên công ty quản lý quỹ cần tuân theo các nguyên tắc và sắp xếp theo thứ tự sau: Loại hình doanh nghiệp + Cụm từ “quản lý quỹ” + Tên riêng.

Việc nộp hồ sơ và xin cấp Giấy phép đăng ký thành lập công ty quản lý quỹ mất bao nhiêu lệ phí?

Lệ phí cho việc cấp Giấy phép hoạt động cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán là 30 triệu đồng/giấy phép.

Mất bao lâu thời gian để nhận được Giấy phép thành lập và hoạt động?

Kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thời gian tối đa để doanh nghiệp có thể nhận được giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ là 4 tháng. Tuy nhiên, khoảng thời gian này có thể được rút ngắn xuống ít nhất 1 đến 2 tháng, tùy thuộc vào thời gian hoàn thiện thủ tục của doanh nghiệp.

Công ty quản lý quỹ chuyên quản lý các quỹ đầu tư, thường sẽ hợp tác với cố vấn hoặc người quản lý đầu tư để xác định danh mục chứng khoán cho quỹ. Vì thế mà thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ đang là vấn đề được mọi doanh nghiệp chú ý quan tâm đến. Bài viết này hy vọng sẽ cung cấp các giá trị thông tin cho doanh nghiệp về chủ đề đã đề cập. AZTAX tự hào là đối tác cung cấp dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp, với cam kết về chi phí hợp lý và thời gian xử lý nhanh nhất.

Xem thêm: Thủ tục thành lập chi nhánh công ty kiểm toán

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)