Các bước cơ bản để thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Tổng quan thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Việc thành lập công ty TNHH 2 thành viên là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư. Vậy có bao nhiêu bước để thành lập công ty tnhh 2 thành viên? Hồ sơ để đăng ký thành lập công ty gồm những gì? Hãy cùng AZTAX tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau đây nhé!

Khái quát về thành lập công ty TNHH 2 thành viên
Khái quát về thành lập công ty TNHH 2 thành viên

1. Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

công ty tnhh 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 2 đến 50 thành viên. Thông thường, tất cả các thành viên sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp (không tính các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 47 của Luật Doanh nghiệp 2020).

Công ty TNHH 2 thành viên là gì?
Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Hiện nay, công ty TNHH 2 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hơn nữa, các thành viên trong Công ty TNHH 2 thành viên phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi cam kết góp vốn hoặc góp vốn.

Ngoài ra, ý nghĩa của công ty TNHH 2 thành viên còn được nêu tại Điều 46 – Mục 1 – Luật Doanh Nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 như sau:

Xem thêm: Cơ cấu tổ chức công ty tnhh 2 thành viên

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.”

2. Các bước thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

Các bước thành lập Công ty TNHH 2 thành viên
Các bước thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

Các thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 thành viên sẽ được thực hiện theo 5 bước sau.

Bước 1: Thực hiện soạn thảo hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ để đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên
Hồ sơ để đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

Thông thường, hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên bao gồm:

 •  CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu(sao y công chứng không quá 3 tháng)
 • Giấy đề nghị thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên
 • Điều lệ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
 •  Danh sách thành viên góp vốn

Thông tin cần chuẩn bị khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên

 • CMND/CCCD hay Hộ chiếu của các thành viên góp vốn.
 • Thông tin về doanh nghiệp cần thành lập.
 • Chuẩn bị thông tin về doanh nghiệp như: Tên, địa chỉ , ngành nghề, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, cơ cấu góp vốn

Ngoài ra, khi làm hồ sơ để đăng ký thành lập hay các chương trình khác thì phải thông qua hội đồng thành viên của công ty theo Điều 56 – Luật Doanh Nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 như sau:

“1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

c) Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định củ”.

Như vậy, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm một bản sao chứng thực CMND/hộ chiếu/đăng ký kinh doanh của thành viên là cá nhân hoặc pháp nhân; thông tin cần thiết cho việc thành lập doanh nghiệp như tên, ngành nghề đăng ký kinh doanh; bản gốc văn bản chứng minh vốn pháp định.

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên ở Sở Kế hoạch/Đầu tư

Phương thức đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên
Phương thức đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

Hiện nay, bạn có thể đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên theo  4 phương thức.

 • Đăng ký bằng cách sử dụng dịch vụ bưu chính.
 • Đăng ký trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh gần trụ sở chính của công ty.
 • Đăng ký bằng sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin Quốc gia.
 • Đăng ký bằng cách sử dụng chữ ký số công cộng qua mạng điện tử.

Hầu như, với 4 phương thức sau bạn sẽ nhận được kết quả rất sớm trong vòng 3 ngày làm việc. Khi đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên xong thì bạn sẽ nhận được kết quả tùy vào trạng thái của hồ sơ như được nhận giấy chứng nhận, bổ sung các phần còn thiếu.

Bước 3: Nhận kết quả đăng ký thành lập

Sau 3 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ được nhận kết quả đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên.

Thông thường, chi phí để đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên không quá đắt. Hầu như, nó chỉ bao gồm các khoản phí như phí ủy quyền nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh tại Sở KH&ĐT: 200.000 VNĐ/lần; lệ phí khắc dấu và công bố mẫu dấu: 100.000 VNĐ/lần; lệ phí công bố thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Cổng thông tin quốc gia: 100.000 VNĐ/lần.

Doanh nghiệp có thể nộp phí trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh. Bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay tại phòng. Tuy nhiên, nếu bị từ chối đăng ký thì sẽ không được hoàn trả lại phí đăng ký.

Bước 4: Tiến hành công bố nội dung đăng ký Công ty TNHH 2 thành viên

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì đơn vị chủ thể phải thực hiện đăng ký thông báo công khai thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về việc đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5:  Khắc con dấu pháp nhân

Doanh nghiệp có quyền quyết định về số lượng, nội dung và hình thức con dấu của công ty.

+ Nội dung cụ thể trên con dấu phải thể hiện những thông tin như Tên doanh nghiệp + Mã số doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp nên sử dụng khuôn dấu tròn, không nên để thông tin quận nơi doanh nghiệp đặt trụ sở khắc trên con dấu doanh nghiệp.

Lưu ý:

 • Hầu như, sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ liên lệ công ty khắc dấu để tiến hành khắc dấu. Sau đó, sẽ công bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia trước khi sử dụng dấu cho công ty.
 • Tiếp tục sử dụng chữ ký số, nhằm với mục đích để kê khai thuế là điều kiện bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp phải liên hệ công ty cung cấp chữ ký số để chọn gói chữ ký số phù hợp.
 • Sau 10 ngày sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì công ty sẽ tiến hành kê khai và nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp. Ngoài ra, phải đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử.

Bước 6: Treo bảng hiệu tại trụ sở công ty

Chủ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên được quyền tự quyết định hình thức của bảng hiệu và phải treo tại trụ sở hoạt động. Một số thông tin bắt buộc cần phải có trong biển hiệu là tên công ty, địa chỉ công ty, mã số thuế, ngành nghề, số điện thoại.

Bước 7: Hoàn thành các vấn đề liên quan đến Thuế

 • Mua chữ ký số để kê khai thuế điện tử
 • Đăng ký nộp thuế điện tử tại cơ quan thuế, sau đó ngân hàng xác nhận đã đăng ký nộp thuế điện tử
 • Nộp tờ khai môn bài + Nộp thuế môn bài qua mạng
 • Khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế cấp Quận/huyện sở tại
 • Khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế cấp Quận/huyện sở tại

1.2 Ưu nhược điểm của Công ty TNHH 2 thành viên

Ưu nhược điểm của Công ty TNHH 2 thành viên?
Ưu nhược điểm của Công ty TNHH 2 thành viên

Ưu điểm của Công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập với ít nhất 2 thành viên, làm tăng tính linh hoạt trong quản lý và điều hành của công ty. Bên cạnh đó, các thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn trong công ty.

Hơn nửa, số lượng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn không quá nhiều, đa phần là người quen biết, tin cậy nhau nên việc quản lý hay điều hành công ty không quá phức tạp. Tuy nhiên, các thành viên muốn chuyển nhượng vốn phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên còn lại trong công ty trước.

Các chế độ chuyển nhượng vốn trong Công ty TNHH 2 thành viên được quy định khá chặt chẽ. Do đó, có thể dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi thành viên và hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Ngoài ra, Công ty TNHH 2 thành viên có khả năng tăng vốn thông qua việc mời thêm thành viên hoặc tăng vốn góp của các thành viên hiện có trong công ty.

Nhược điểm của công ty

Vì là Công ty TNHH 2 thành viên trở lên nên công ty không có quyền phát hành cổ phiếu. Bên cạnh đó, còn hạn chế việc huy động vốn cho công ty TNHH 2 thành viên.

Số lượng thành viên trong công ty nhiều nên việc thống nhất ý kiến giữa các thành viên có thể gặp khó khăn, đặc biệt là khi các thành viên có quan điểm và lợi ích khác nhau. Đối với trường hợp nếu một thành viên có vốn góp và tham gia hoạt động công ty nhiều hơn thì việc phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp không phản ánh đúng công sức đóng góp của từng thành viên.

Thêm vào đó, số lượng thành viên trong công ty bị giới hạn không quá 50 người nên loại hình kinh doanh này không phù hợp với quy mô kinh doanh lớn. Thông thường, mỗi thành viên sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các hoạt động tài chính của công ty, nếu một trong các thành viên không hoàn thành trách nhiệm của mình thì các thành viên còn lại sẽ phải chịu trách nhiệm bù đắp thêm.

2. Vấn đề pháp lý Công ty TNHH 2 thành viên

Vấn đề pháp lý Công ty TNHH 2 thành viên?
Vấn đề pháp lý Công ty TNHH 2 thành viên

2.1 Vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên

Hiện nay, vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên là vốn do các thành viên góp khi tham gia thành lập công ty. Hơn nữa, vốn điều lệ nhiều hay ít sẽ dựa vào khả năng tài chính của thành viên hoặc lĩnh vực công ty sẽ kinh doanh sau khi thành lập thì cần nhiều hay ít vốn.

Các thành viên trong công ty sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp vào công ty khi thành lập. Thông thường, thời gian góp vốn điều lệ công ty sẽ là 90 ngày kể từ ngày được cơ quan đăng ký cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc góp vốn điều lệ Công ty TNHH được thực hiện bằng nhiều cách. Nó có thể được thực hiện bằng tiền mặt hoặc được chuyển khoản vào tài khoản của công ty.

2.2 Thời hạn góp vốn Công ty TNHH 2 thành viên

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì vốn điều lệ của công ty là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và được ghi trong điều lệ. Đặc biệt, với những ngành, nghề không yêu cầu thì các thành viên tự quyết định hay đăng ký vốn khi thành lập công ty.

Tuy nhiên, các thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Việc này được thực hiện trong thời hạn 90 ngày (tính kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

Hơn nữa, đối với các trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ vốn cam kết thì công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ. Ngoài ra, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày (từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn).

Thời hạn góp vốn Công ty TNHH 2 thành viên?
Thời hạn góp vốn Công ty TNHH 2 thành viên

Những thành viên chưa góp đủ vốn hoặc chưa góp vốn đã cam kết, phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần trăm tỷ lệ vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty. Ngoài ra, còn có các phát sinh khác trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi.

Đặc biệt, thành viên không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty ở mọi hình thức, trừ trường hợp như thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình. Hoặc nếu thành viên đã bỏ phiếu không tán thành với quyết định của hội đồng thành viên trước đó.

Có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác. Ngoài ra, đối với thành viên công ty là cá nhân chết hay bị tòa án tuyên bố mất tích, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Mặt khác, còn giảm vốn điều lệ thông qua hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên. Nó dựa theo tỷ lệ phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty. Tuy nhiên, trường hợp này được tính nếu đã hoạt động kinh doanh từ 2 năm trở lên từ ngày đăng ký thành lập.

2.3 Vận hành và cơ cấu quản lý

Việc vận hành và quản lý đối với công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập ban kiểm soát. Tuy nhiên, đối với trường hợp có ít hơn 11 thành viên thì có thể thành lập ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị trong việc kinh doanh của công ty.

Ngoài ra, cơ cấu quản lý của công ty TNHH 2 thành viên trở lên còn nêu rõ trong Điều 54 – Luật Doanh Nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 như sau:

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này phải thành lập Ban kiểm soát; các trường hợp khác do công ty quyết định.

3. Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.”

Như vậy, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng thành viên. Ngoài ra, Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật. Người này giữ một trong các chức danh là Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên.

3. Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên cần điều kiện gì?

Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên cần điều kiện gì?
Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên cần điều kiện gì?

3.1 Về chủ thể thành lập công ty

 • Đối với cá nhân từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và tổ chức có tư cách pháp nhân.
 • Về số lượng thành viên thì bắt buộc phải có 02 thành viên là cá nhân hoặc tổ chức tham gia góp vốn. Ngoài ra, thành viên tham gia góp vốn không được quá 50 người.
 • Các đối tượng tham gia góp vốn không thuộc các đối tượng bị nhà nước cấm thành lập công ty theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh Nghiệp 2020.

3.2 Về tên công ty

 • Đối với tên tiếng việt của công ty TNHH hai thành viên trở lên phải bao gồm hai thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng.
 • Các tên doanh nghiệp phải được gắn tại chi nhánh, trụ sở chính, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Các tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành và hồ sơ tài liệu.
 • Đặc biệt, tên công ty không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 38 Luật Doanh Nghiệp 2020.

3.3 Về ngành nghề khi đăng ký thành lập

 • Hầu như, đều có quyền tự do kinh doanh ngành/nghề mà luật không cấm. Thế nhưng, phải đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh. Ngoài ra, các nghề tiếp cận thị trường phải bảo đảm duy trì đủ điều kiện trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
 • Dựa vào Quyết định số 27/2018/QĐ ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thì người thành lập doanh nghiệp phải lựa chọn ngành kinh tế cấp 4 trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 • Đối với trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu ghi ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn, lúc đó doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và ghi chi tiết ngành nghề của doanh nghiệp.
 • Tuy nhiên, các ngành/nghề kinh doanh không có trong hệ thống ngành kinh tế nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật. Lúc này, thì ngành/ nghề kinh doanh được ghi theo ngành/nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

3.4 Về các trụ sở chính của công ty

 • Các trụ sở chính của công ty phải đặt trên lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, nó còn là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính. Thông thường, trụ sở chính sẽ có số fax, số điện thoại và thư điện tử.
 • Các trụ sở công ty tuyệt đối không được sử dụng căn hộ chung cư và nhà tập thể.

3.5 Về vốn điều lệ khi thành lập công ty

 • Hiện nay, vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên đã góp vốn. Hầu như, phần vốn này được cam kết góp và ghi trong điều lệ của công ty.
 • Công ty TNHH 2 thành viên được tăng góp vốn của thành viên, tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới, hoàn trả một phần góp vốn cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ hay công ty mua lại phần góp vốn của thành viên.

3.6 Về người đại diện theo pháp luật

 • Việc thành lập công ty tnhh 2 thành viên có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, phải bảo đảm rằng luôn luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.
 • Trường hợp nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty mất tích hay bị tạm giam… thì thành viên còn lại sẽ làm người đại diện theo pháp luật, cho đến khi có quyết định mới của hội đồng công ty.

5. Một số câu hỏi về thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

5.1 Thời gian giải quyết hồ sơ trong bao lâu?

Thời gian giải quyết hồ sơ trong bao lâu
Thời gian giải quyết hồ sơ trong bao lâu

Trường hợp nếu bạn nộp hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên tại Cơ quan đăng ký kinh doanh thì hồ sơ sẽ được giải quyết trong vòng 3 ngày làm việc (việc này được tính kể từ lúc nhận hồ sơ đăng ký). Sau đó, thì cơ quan sẽ thông báo về hồ sơ của bạn.

Đối với trường hợp nếu thiếu thì sẽ có văn bản cần sửa đổi và bổ sung. Trường hợp nếu từ chối thì sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do về hồ sơ của bạn. Trường hợp nếu chấp thuận thì sẽ gửi giấy chứng nhận về cho doanh nghiệp của bạn.

5.2 Thành lập công ty TNHH 2 thành viên có khó khăn gì?

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên có khó khăn gì
Thành lập công ty TNHH 2 thành viên có khó khăn gì

Ngoài ra, trong quá trình tự mình đăng ký thành lập công ty TNHH thì cá nhân hay tổ chức thường gặp 2 khó khăn cơ bản như sau.

Thứ nhất: Việc quy định pháp luật về doanh nghiệp nói chung và thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên nói riêng khá phức tạp. Vì vậy, nó được quy định trong nhiều văn bản luật và dưới luật nhằm để nắm bắt một cách hệ thống và hiểu cặn kẽ là vấn đề không đơn giản.

Thứ hai: Đối với các cá nhân hay tổ chức còn thiếu kinh nghiệm làm việc với cơ quan Nhà nước và không biết cách xử lý một số việc như kết quả trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị sai so với các thông tin đã kê khai trước đó, hồ sơ bị giải quyết chậm…

Đây là 2 khó khăn tương đối lớn và kết quả của những tình trạng này là cá nhân hay tổ chức đều mất thời gian, tiền bạc và cả công sức. Vì thế, chúng ta phải khắc phục để được kết quả tốt nhất có thể khi thành lập công ty tnhh 2 thành viên.

5.3 Cách giải quyết khó khăn tại Công ty TNHH 2 thành viên

Cách giải quyết khó khăn tại Công ty TNHH 2 thành viên
Cách giải quyết khó khăn tại Công ty TNHH 2 thành viên

Mỗi công ty sẽ có những đặc thù về tính chất cũng như cách giải quyết khó khăn riêng. Tuy nhiên, đối với công ty TNHH 2 thành viên sẽ giải quyết các khó khăn bằng 4 mục sau đây.

Mục 1: Phải nắm rõ các quy định luật cơ bản cũng như các quy chế trong công ty đặt ra.

Mục 2: Triển khai triệu tập họp các cuộc họp Hội đồng thành viên để thống nhất mục tiêu làm việc cũng như nắm được các khó khăn cũng như thuận lợi của công ty để thực thi.

Mục 3: Đặt KPI cho từng phòng ban và theo dõi tiến độ làm việc của từng bộ phần trong công ty. Treo thưởng cho những ai vượt KPI hàng tháng.

Mục 4: Đào tạo thật kỹ và bài bản đối với các cá nhân hay tổ chức để có thêm kỹ năng cũng như kinh nghiệm khi xử lý công việc trong công ty.

Trên đây là tất cả các bước để thành lập công ty TNHH 2 thành viên mà AZTAX muốn gửi đến bạn. Hy vọng là những thông tin này sẽ giúp ích trong quá trình tìm hiểu thông tin về công ty TNHH 2 thành viên của bạn. Chúc các bạn thành công nhé!

Nếu bạn có những thắc mắc gì về việc thành lập công ty TNHH 2 thành viên thì bạn có thể liên hệ công ty AZTAX để được giải đáp nhé. Theo dõi các bài viết khác trên website để có được nhiều thông tin bổ ích nhé!

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post