Nộp hồ sơ hưởng bhxh 1 lần ở đâu? & Các thông tin liên quan

thời gian giải quyết bhxh

Sau khi chuẩn bị hoàn tất các hồ sơ cần thiết thì Nộp hồ sơ hưởng bhxh 1 lần ở đâu? Là câu hỏi được nhiều người lao động quan tâm. Bài viết sau trả lời cụ thể và chính xác câu hỏi trên và trình bày các thông tin liên quan đến quy trình nộp hồ sơ lãnh bảo hiểm xã hội ở đâu cho người lao động. Hãy cùng AZTAX tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!

1. Nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần ở đâu?

Nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần ở đâu
Nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần ở đâu

Theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định 636/QĐ- BHXH:

Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú

Theo quy định trên, người tham gia Bảo hiểm xã hội cần trình hồ sơ để lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần ở đâu tại cơ quan Bảo hiểm xã hội ở quận/huyện hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội tại tỉnh (trong trường hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh có chính sách giải quyết hưởng Bảo hiểm xã hội một lần) tại nơi cư trú của họ. Nơi cư trú này có thể là địa chỉ đăng ký thường trú hoặc nơi có đăng ký tạm trú của người đó. Chẳng hạn, nếu Người lao động có tạm trú tại tỉnh Bình Dương, họ có thể nộp hồ sơ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Bình Dương.

Xem thêm: Dịch vụ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

2. Hưởng BHXH 1 lần cần chuẩn bị hồ sơ gì?

Theo quy định tại Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, hồ sơ rút BHXH một lần như sau:

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

3. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

b) Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

c) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật này.

5. Đối với người lao động quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật này thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần cần chuẩn bị hồ sơ gì?
Hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần cần chuẩn bị hồ sơ gì?

Để rút BHXH một lần, hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

 • Sổ bảo hiểm xã hội.
 • Đơn yêu cầu hưởng BHXH một lần của người lao động.

Mẫu Đơn đề nghị lãnh BHXH 1 lần ở đâu (Mẫu 14-HSB) ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019:

 • Nếu người lao động ra nước ngoài định cư thì cần nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng của các giấy tờ sau:
  • Hộ chiếu do nước ngoài cấp.
  • Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp, xác nhận cho phép nhập cảnh vì lý do định cư.
  • Giấy tờ xác nhận đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy xác nhận hoặc thẻ thường trú/cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên do cơ quan nước ngoài cấp.
  • Bản sao hồ sơ bệnh án.

3. Điều kiện rút BHXH 1 lần

Điều kiện rút BHXH 1 lần
Điều kiện rút BHXH 1 lần

Căn cứ theo khoản 1, Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định người lao động mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

Xem thêm: Những điều cần biết về bhxh 1 lần

4. Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới nhất?

Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (Mẫu 14-HSB) được ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH như sau:

Tải mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (Mẫu 14-HSB)
Tải mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (Mẫu 14-HSB)

5. Cách tính tiền BHXH 1 lần

Cách tính tiền BHXH 1 lần
Cách tính tiền BHXH 1 lần

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 19 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, việc tính toán mức hưởng Bảo hiểm xã hội một lần được xác định dựa trên thời gian mà người lao động đã tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương (Mbqtl) tháng đóng BHXH như sau:

Công thức tính mức hưởng BHXH một lần như sau:

Mức hưởng BHXH một lần = {(1,5 x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)} x Mbqtl

Trong trường hợp người lao động tham gia BHXH chưa đủ một năm, theo Khoản 2, Điều 19 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, mức hưởng BHXH một lần được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, với mức tối đa không vượt quá 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

6. Thủ tục rút BHXH 1 lần Online

Thủ tục rút BHXH 1 lần Online
Thủ tục rút BHXH 1 lần Online

Bước 1: Chuẩn bị và Nộp Hồ Sơ BHXH 1 Lần online

Khi làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần ở đâu, người lao động cần chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu chi tiết đã được quy định. Hồ sơ sẽ được nộp tại cơ quan BHXH cấp quận, huyện hoặc cơ quan BHXH tỉnh tại địa chỉ đăng ký thường trú hoặc nơi có sổ tạm trú KT3.

Người lao động cũng có thể nộp hồ sơ BHXH 1 lần ở đâu qua giao dịch điện tử. Họ sẽ đăng ký và gửi hồ sơ điện tử qua Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc thông qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN). Trong trường hợp không chuyển đổi hồ sơ giấy thành định dạng điện tử, người lao động sẽ cần gửi toàn bộ hồ sơ giấy đến cơ quan BHXH thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 2: Tiếp Nhận và Giải Quyết BHXH Một Lần

Cơ quan BHXH sẽ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong khoảng thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ chịu trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Nếu không giải quyết được việc rút BHXH 1 lần ở đâu, cơ quan BHXH sẽ cung cấp trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không giải quyết.

Bước 3: Trả Kết Quả BHXH Một Lần

Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, cơ quan BHXH sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được đăng ký trong mẫu đơn hoặc người lao động có thể đến trực tiếp dịch vụ bưu chính công ích hoặc cơ quan BHXH để nhận tiền một lần.

Xem thêm: Thủ tục thanh toán bhxh 1 lần

7. Thời gian giải quyết rút BHXH 1 lần

Thời gian giải quyết bhxh 1 lần
Thời gian giải quyết bhxh 1 lần

Theo quy định, cơ quan Bảo hiểm xã hội cam kết giải quyết việc rút BHXH trong khoảng thời gian 10 ngày, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Cơ quan này không chỉ chịu trách nhiệm trong việc giải quyết mà còn tổ chức chi trả đối với người lao động. Trong trường hợp không thể giải quyết, cơ quan BHXH sẽ phải cung cấp trả lời bằng văn bản và đồng thời giải thích rõ nguyên nhân của việc không thể thực hiện.

Xem thêm: Thời gian trả kết quả bhxh 1 lần

Qua bài viết trên, AZTAX đã giải đáp thắc mắc của người lao động về câu hỏi Nộp hồ sơ hưởng bhxh 1 lần ở đâu? Và các thông tin liên quan về nơi rút bảo hiểm xã hội 1 lần ở đâu? Hy vọng rằng các thông tin này hữu ích với độc giả. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về nơi nộp hồ sơ lãnh bảo hiểm xã hội ở đâu thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé!

Xem thêm: Nghỉ việc bao lâu thì được hưởng bhxh 1 lần

Xem thêm: Nên rút bhxh 1 lần hay nhận lương hưu

 

5/5 - (4 bình chọn)
5/5 - (4 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon