Mẫu bảng thanh toán tiền lương chi tiết và mới nhất

Mẫu bảng thanh toán tiền lương chi tiết và mới nhất

Mẫu bảng thanh toán tiền lương là một loại chứng từ quan trọng của các doanh nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp thanh toán tiền lương và các khoản hỗ trợ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Trong bài viết này, AZTAX xin giới thiệu đến Quý doanh nghiệp bảng kê tiền lương, mẫu thanh toán tiền lương, phiếu lương mẫu được chúng tôi tổng hợp chi tiết và chính xác.

Mẫu bảng thanh toán tiền lương
Mẫu bảng thanh toán tiền lương

1. Mẫu bảng thanh toán tiền lương (bảng kê tiền lương)

Bảng thanh toán tiền lương là văn bản để căn cứ khi thanh toán tiền lương, khoản thu nhập phụ, phụ cấp cho người lao động hay để kiểm tra việc thanh toán hay thống kê tiền lương người lao động khi làm việc trong doanh nghiệp.

Mẫu bảng thanh toán tiền lương
Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Mẫu bảng thanh toán tiền lương có thể được thiết kế bởi doanh nghiệp dựa trên Thông tư 200/2014/TT-BTCThông tư 133/2016/TT-BTC, sao cho phù hợp với mô hình hoạt động của đơn vị.

Có nhiều phương pháp tạo phiếu lương, bảng kê tiền lương, bảng thanh toán tiền lương mà doanh nghiệp có thể tham khảo như:

 • Tạo trực tiếp từ bảng lương của đơn vị (lọc theo thông tin người lao động).
 • Tạo bằng cách lập mẫu và tách hàng loạt qua chức năng mail merge của Microsoft Word.
 • Tạo bằng phần mềm tính lương và quản trị nhân sự.
 • Tạo gián tiếp thông qua dịch vụ tính lương (AZTAX có cung cấp dịch vụ này).

1.1 Mẫu bảng thanh toán tiền lương thông tư 133

Mẫu thành toán bảng lương thông tư 133
Mẫu thành toán bảng lương thông tư 133

1.2 Mẫu bảng thanh toán tiền lương thông tư 200

Mẫu thang toán tiền lương thông tư 200
Mẫu thang toán tiền lương thông tư 200

2. Nội dung mẫu bảng thanh toán tiền lương

Nội dung mẫu bảng thanh toán tiền lương
Nội dung mẫu bảng thanh toán tiền lương

Phần 1: Thông tin Bảng lương

 • Thông tin Doanh nghiệp: Logo, địa chỉ, phòng ban
 • Thông tin Ngày cấp/xuất Phiếu lương: Ngày cấp/xuất phiếu lương
 • Thông tin Tiền tệ: Đơn vị tiền tệ chi trả cho người lao động

Phần 2: Nội dung Bảng lương

 • Thông tin Người nhận Phiếu lương: Họ tên, phòng ban làm việc, số ngày công làm việc, số ngày nghỉ bù, số ngày nghỉ không tính phép, số ngày nghỉ được hưởng lương, số ngày nghỉ tính phép.
 • Thông tin Khoản lương Nhân viên: Mức lương của nhân viên, Số mức lương cơ bản của người hưởng lương, Lương hiệu quả, Lương làm thêm giờ, các khoản công trừ tiền lương (Ghi chú giải thích các khoản công trừ tiền lương).

Phần 3: Thông tin Người lập Phiếu

 • Thông tin Người lập Phiếu (Ký và họ tên)
 • Chữ ký và con dấu Người chịu trách nhiệm chi trả
 • Thông tin Phòng ban và Người giải quyết vấn đề (Ký và họ tên)

3. Cách điền mẫu thanh toán lương

Bảng lương không chỉ là chứng từ chính để thực hiện thanh toán về tiền lương, thưởng, và các khoản phụ cấp cho nhân viên, mà còn là công cụ quan trọng để kiểm tra quá trình thanh toán lương hàng tháng. Mỗi tháng, bảng thanh toán tiền lương được tạo ra dựa trên nhiều nguồn thông tin như bảng chấm công, bảng chấm công ngoài giờ và các tài liệu liên quan khác.

Cách điền mẫu thanh toán tiền lương
Cách điền mẫu thanh toán tiền lương

Quy trình này bắt đầu khi kết thúc thời gian làm việc trong tháng. Kế toán tổng hợp sử dụng các tài liệu và chứng từ để lập mẫu bảng lương, sau đó trình giám đốc ký duyệt. Bảng lương này không chỉ là một công cụ quản lý mà còn là cơ sở để thực hiện thanh toán lương chính xác cho nhân viên.

Mẫu bảng lương theo Thông tư 133 và Thông tư 200 thường giống nhau. Dưới đây là cách ghi chi tiết:

 • Cột A: Số thứ tự của nhân viên.
 • Cột B: Họ tên của nhân viên.
 • Cột 1,2: Bậc lương và hệ số lương của nhân viên.
 • Cột 3,4: Sản phẩm và tiền lương sản phẩm (nếu áp dụng).
 • Cột 5,6: Số công và tiền lương theo thời gian làm việc.
 • Cột 7,8: Số ngày nghỉ và lương trong những ngày này.
 • Cột 9: Các khoản phụ cấp từ quỹ lương.
 • Cột 10: Phụ cấp khác.
 • Cột 11: Tổng tiền lương (sản phẩm hoặc thời gian) cộng tiền phụ cấp.
 • Cột 12: Tiền lương tạm ứng.
 • Cột 13, 14, 15, 16: Các khoản trừ như bảo hiểm xã hội, thuế…
 • Cột 17: Tiền lương cuối cùng sau khi trừ tạm ứng và các khoản trừ.
 • Cột 18: Chữ ký nhận lương của nhân viên.

Lưu ý: Bạn cần dảm bảo rằng mỗi mục trong bảng lương được điền đúng và chi tiết để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình thanh toán.

4. Tại sao phải lập bảng lương?

Việc tạo bảng thanh toán tiền lương là cần thiết để quản lý chi phí tiền lương cho nhân viên của doanh nghiệp. Nó giúp kiểm soát chi phí hàng tháng và giảm thiểu sai sót trong tính toán tiền lương.

Bảng thanh toán cung cấp thông tin chi tiết về số tiền mỗi nhân viên nhận được, cơ cấu và phân bổ chi tiết của mức lương đó. Điều này giúp nhân viên đánh giá đóng góp của mình và quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả. Ngoài ra, việc lập bảng thanh toán cũng giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến thanh toán tiền lương.

Tại sao phải lập bảng lương
Tại sao phải lập bảng lương

Bảng thanh toán tiền lương đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch trong quá trình tính toán và thanh toán lương cho nhân viên. Đây là công cụ giúp nhân viên hiểu rõ về cơ cấu lương của mình, bao gồm cả số giờ làm việc và các khoản phụ cấp. Sự minh bạch này giúp tránh tranh chấp và duy trì một môi trường lao động ổn định.

Bên cạnh đó, bảng thanh toán tiền lương cung cấp thông tin chi tiết giúp quản lý nhân sự đánh giá hiệu quả lao động và đưa ra các quyết định phát triển nhân viên. Đồng thời, nó là bằng chứng hợp pháp trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến lương, giúp bảo vệ quyền lợi của cả nhân viên và công ty.

Tóm lại, việc lập bảng thanh toán tiền lương không chỉ là nhu cầu mà còn là một phần quan trọng trong quản lý nhân sự và tài chính của doanh nghiệp.

5. Quy trình lập bảng lương

Hằng tháng, bộ phận kế toán sẽ tạo bảng thanh toán tiền lương cho mỗi nhân viên trong doanh nghiệp. Quy trình này dựa trên các tài liệu chứng từ như bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc đã hoàn thành. Bảng thanh toán được ghi rõ tên đơn vị (hoặc được đóng dấu bởi đơn vị) và thông tin về bộ phận sử dụng. Thời gian lập bảng cũng được ghi chính xác, bao gồm tháng và năm. Mỗi bảng thanh toán tiền lương sẽ có một cột “ký nhận” mà người lao động sẽ phải ký trực tiếp, hoặc người nhận hộ sẽ ký thay. Điều này đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình thanh toán lương cho nhân viên.

Quy trình lập bảng lương
Quy trình lập bảng lương

6. Những lưu ý quan trọng khi làm bảng thanh toán tiền lương

Khi thực hiện bảng thanh toán tiền lương, không chỉ nên dựa vào bảng chấm công và phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành công việc. Dưới đây là những yếu tố quan trọng cần xem xét:

 • Hợp Đồng Lao Động: Kiểm tra thông tin từ hợp đồng lao động để đảm bảo tính chính xác về mức lương, các khoản phụ cấp và điều kiện làm việc.
 • Mức Lương Tối Thiểu Vùng Mới Nhất: Cập nhật thông tin về mức lương tối thiểu vùng mới nhất để đảm bảo rằng mức lương của nhân viên tuân thủ theo quy định.
 • Thu Nhập Chịu Thuế và Không Chịu Thuế Thu Nhập Cá Nhân: Phân loại và tính toán các khoản thu nhập chịu thuế và không chịu thuế thu nhập cá nhân để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
 • Tính Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Phải Nộp: Xác định và tính toán đúng số thuế thu nhập cá nhân mà người lao động cần nộp theo quy định.
 • Các Khoản Đóng và Không Phải Đóng Bảo Hiểm Xã Hội: Kiểm tra và đối chiếu các khoản đóng bảo hiểm xã hội để đảm bảo tính chính xác và phù hợp với quy định pháp luật.
 • Tỷ Lệ Trích Các Khoản Bảo Hiểm: Xác định tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm vào chi phí doanh nghiệp và trích vào lương người lao động, tuân thủ các quy định liên quan.
Những lưu ý quan trọng khi làm bảng thanh toán tiền lương
Những lưu ý quan trọng khi làm bảng thanh toán tiền lương

Bảng thanh toán tiền lương không chỉ là một công cụ đơn thuần mà còn là bảng tổng hợp chi phí liên quan đến tiền lương của nhân viên, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

Cách làm Bảng Thanh Toán Tiền Lương Trên Excel

Việc thành thạo việc lập bảng thanh toán lương trong Excel là không thể tránh khỏi, đặc biệt là khi đòi hỏi khả năng ứng dụng và sử dụng thường xuyên trong các công việc chuyên môn, đặc biệt là ở vị trí kế toán. Tuy nhiên các bạn đừng quá lo lắng, AZTAX sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện công việc này.

6.1 Các hàm excel cơ bản sử dụng khi làm bảng thanh toán tiền lương

STT TÊN HÀM SỬ DỤNG HÀM
1 Hàm IF Hàm IF = IF (điều kiện, giá trị A, giá trị B).

– Giá trị là A khi điều kiện được đáp ứng và B khi điều kiện không được đáp ứng.

2 Hàm COUNTIF Hàm COUNTIF (Đếm ô theo điều kiện) = COUNTIF (phạm vi, tiêu chí)

– Phạm vi: Vùng dữ liệu cần đếm

– Tiêu chí: Một số, biểu thức, tham chiếu ô hay chuỗi văn bản xác định các ô cần đếm.

3 Hàm SUMIF Hàm SUMIF (Tính tổng theo điều kiện): = SUMIF (range, criteria, [sum_range])

– Phạm Vi (Range): Phạm vi dữ liệu để đánh giá theo điều kiện. Các ô trong mỗi phạm vi cần phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu chứa giá trị số.

– Tiêu Chí (Criteria): Tiêu chí được biểu diễn dưới dạng số, biểu thức, văn bản hoặc hàm để xác định các ô cần được thêm vào.

– Phạm Vi Tổng Hợp (Sum_range): Các ô thực tế cần được thêm vào nếu chúng không tương ứng với các ô được chỉ định trong phạm vi.

4 Hàm VLOOKUP Hàm VLOOKUP

VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup])

– Là hàm tìm kiếm thông tin trong vùng dữ liệu.

6.2 Cách tạo bảng thanh toán tiền lương trên excel

Bước 1: Xác Định Nội Dung Bảng Lương

Thông Tin Doanh Nghiệp: Ghi rõ tên và địa chỉ của doanh nghiệp.

Tiêu Đề: “Bảng Thanh Toán Tiền Lương”: Xác định tiêu đề để làm nổi bật mục đích của bảng.

Nội Dung

 • Đối tượng tính lương (họ tên) và thông tin liên quan về nhân viên, chấm công, và các yếu tố khác để xác định số tiền tương ứng.
 • Tổng hợp các khoản tăng (lương, thưởng, v.v.) và giảm (tạm ứng, khấu trừ lương, thuế, v.v.) để xác định số tiền cần thanh toán cho mỗi nhân viên trong tháng.
 • Xác nhận lại số tiền để đảm bảo tính chính xác.

Thời Gian và Chữ Ký: Ghi lại thời gian lập bảng và chữ ký của người chịu trách nhiệm để đảm bảo tính cơ sở pháp lý.

Bước 2: Thêm Thông Tin Lương Của Người Lao Động

“Bậc Lương” và “Hệ Số Lương”: Tổ chức và nhập thông tin liên quan đến bậc lương và hệ số lương của người lao động.

Thông Tin Liên Quan: Lấy từ sổ đăng ký lao động hoặc hợp đồng lao động.

Bước 3: Lấy Thông Tin Từ Bảng Chấm Công

Cột Số Lượng Sản Phẩm: Theo dõi số lượng sản phẩm đã hoàn thành hoặc bán của mỗi nhân viên.

Cột Số Công: Ghi lại số thời gian làm việc của nhân viên từ bảng chấm công.

Bước 4: Xác Định Các Khoản Tạm Ứng

Kế Toán Xác Định Số Tạm Ứng: Dựa vào bảng theo dõi tạm ứng, xác định số tiền tạm ứng tiền lương trong tháng.

Trừ Tạm Ứng Chưa Hoàn Nhập: Trừ số tạm ứng chưa hoàn nhập từ tiền lương tháng hiện tại để tính tổng số tạm ứng cho các tháng.

Bước 5: Tính Các Khoản Trích Theo Lương

Bao Gồm Tiền Đóng Bảo Hiểm, Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân, v.v.

Bước 6: Xác Định Số Lương Thực Lĩnh Theo Tháng

Số Lương Thực Lĩnh = Tổng Lương Hợp Đồng – Số Tiền Tạm Ứng – Khoản Trích Theo Lương.

7. Tham khảo thêm một số mẫu bảng lương thường dùng khác

7.1 Mẫu bảng lương tổng hợp

Mẫu bảng lương tổng hợp
Mẫu bảng lương tổng hợp

7.2 Mẫu bảng lương khoán theo tháng

Mẫu bảng lương khoán theo tháng
Mẫu bảng lương khoán theo tháng

7.3 Mẫu bảng lương theo sản phẩm

Mẫu bảng lương theo sản phẩm
Mẫu bảng lương theo sản phẩm

Mẫu bảng thanh toán tiền lương, bảng kê lương hay phiếu lương là những giấy tờ, chứng từ bắt buộc phải lập mỗi tháng và có được quy định rõ ràng. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp vẫn thực hiện đầy đủ những nghiệp vụ này nhưng lại chưa chú ý đến một số chi tiết – mà những chi tiết này lại dẫn đến các khoản truy thu không đáng có. Bài viết trên đây, AZTAX hy vọng đã mang đến những thông tin tổng quan về mẫu thanh toán tiền lương, bảng lương hay phiếu lương một cách đầy đủ nhất.

Xem thêm: Mẫu sao kê bảng lương

5/5 - (6 bình chọn)
5/5 - (6 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon