Cách xây dựng thang bảng lương hành chính sự nghiệp 2022 đầy đủ nhất

Cách xây dựng thang bảng lương hành chính sự nghiệp đầy đủ nhất

Hiện nay, các doanh nghiệp phải tự xây dựng thang bảng lương hành chính sự nghiệp để nộp cho Phòng lao động thương binh và xã hội cấp quận/huyện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP của chính phủ.

Bài viết dưới đây công ty AZTAX sẽ giới thiệu đến quý doanh nghiệp cách xây dựng thang bảng lương năm 2018 đầy đủ và chi tiết nhất.

1. Mức lương thấp nhất

thang bảng lương hành chính sự nghiệp
Mức lương thấp nhất

Tính được mức thấp nhất là bậc 1, thì doanh nghiệp sẽ tính được các bậc lương khác dễ dàng hơn. Để tính lương bậc 1, các doanh nghiệp tính như sau:

  • Đối với lao động phổ thông chưa qua đào tạo, học nghề thì lương tối thiểu phải bằng lương tối thiểu vùng.
  • Đối với lao động đã qua đào tạo, học nghề thì lương tối thiểu phải cao hơn ít nhất 7% so với lương tối thiểu của vùng.
  • Đối với lao động phải làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

2. Xây dựng thang bảng lương hành chính sự nghiệp căn cứ vào Nghị định 153/2016/NĐ-CP

thang bảng lương hành chính sự nghiệp
Xây dựng thang bảng lương căn cứ vào Nghị định 153/2016/NĐ-CP

Ví dụ:

Theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2016, mức lương tối thiểu vùng đã có điều chỉnh và áp dụng từ ngày 01/01/2017. Chúng tôi sẽ lấy ví dụ là doanh nghiệp thuộc vùng 1, mức lương tối thiểu là 3.750.000 đồng/tháng:

  • Mức lương của lao động phổ thông tối thiểu phả là 3.750.000 đồng/tháng.
  • Mức lương của lao động đã qua đào tạo , học nghề sẽ là: 3.750.000 + (3.750.000 x 7%) = 4.012.500
  • Mức lương của lao động đã qua đào tạo làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ là: 4.012.500 + (4.012.500 x 5%) = 4.214.000

3. Khoảng cách giữa các bậc lương

Khi xác định được lương bậc 1, doanh nghiệp sẽ đưa vào lương bậc 1 để tính các bậc lương tiếp theo.

Khoảng cách giữa các bậc lương sẽ do doanh nghiệp xác định tuy nhiên phải đảm bảo 2 yếu tố:

  • Khoảng cách ít nhất là 5%.
  • Khoảng cách đủ để đảm bảo khuyến kích người lao động nâng cao trình độ, kỹ thuật, tăng hiệu quả lao động.

Mỗi doanh nghiệp có thể xây dựng từ 3 – 7 bậc lương sao cho phù hợp.

Ví dụ:

Doanh nghiệp xác định lương bậc 1 là 5.000.000 và khoảng cách giữa các bậc lương là 10% thì lương bậc 2 sẽ là: 5.000 + (5.000.000 x 10%) = 5.500.000

Tương tự tính với các bậc còn lại

4. Một số lưu ý khi xây dựng thang bảng lương

Khi xây dựng thang bảng lương hành chính sự nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau đây:

  • Những doanh nghiệp mới thành lập cần phải nộp hồ sơ thang bảng lương cho Phòng lao động quận/huyện.
  • Những doanh nghiệp đang hoạt động khi có sự thay đổi về mức lương thì cần phải xây dựng lại thang bảng lương mới để nộp cho Phòng lao động quận/huyện.

5. Mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP

Từ ngày 01/01/2017, mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh tăng lên theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2016 thì doanh nghiệp cũng phải xây dựng lại thang bảng lương để nộp lại.

Trên tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội thì mức lương phải ghi theo mức lương trong hợp đồng lao động và phụ cấp (nếu có).

Doanh nghiệp cần làm 2 bộ hồ sơ và đóng dấu giáp lai vào giữa các trang.

6. Hồ sơ và trình tự đăng ký thang bảng lương

a, Khi làm hồ sơ đăng ký thang bảng lương hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau

Hệ thống thang bảng lương (được tính theo hướng dẫn trên).

Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương.

Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương

Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương

Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh

Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp

b, Trình tự đăng ký thang bảng lương

Doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương hành chính sự nghiệp, làm hồ sơ và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

Như vậy, khi mức lương tối thiểu vùng thay đổi, các doanh nghiệp cũng cần cập nhật cách xây dựng thang bảng lương  năm 2018 mới nhất để điều chỉnh phù hợp, đảm bảo lợi ích của người lao động.

>>> Để tránh nhầm lẫn cách xây dựng thang bảng lương giữa các doanh nghiệp, bạn hãy xem ngay:

Trên đây là cách xây dựng thang bảng lương hành chính sự nghiệp cho doanh nghiệp, quý khách có nhu cầu xây dựng thang bảng lương hoặc muốn biết biết thêm thông tin chi tiết thì hãy nhanh tay liên hệ với công ty AZTAX chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất.

5/5 - (6 bình chọn)
5/5 - (6 bình chọn)