Cách xây dựng thang bảng lương hành chính sự nghiệp 2024 đầy đủ nhất

Cách xây dựng thang bảng lương hành chính sự nghiệp đầy đủ nhất

Hiện nay, các doanh nghiệp phải tự xây dựng thang bảng lương hành chính sự nghiệp để nộp cho Phòng lao động thương binh và xã hội cấp quận/huyện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP của chính phủ. Bài viết dưới đây công ty AZTAX sẽ giới thiệu đến quý doanh nghiệp cách xây dựng thang bảng lương năm 2024 đầy đủ và chi tiết nhất.

1. Khoảng cách giữa các bậc lương

Khi xác định được lương bậc 1, doanh nghiệp sẽ đưa vào lương bậc 1 để tính các bậc lương tiếp theo. Khoảng cách giữa các bậc lương sẽ do doanh nghiệp xác định tuy nhiên phải đảm bảo 2 yếu tố:

 • Khoảng cách ít nhất là 5%.
 • Khoảng cách đủ để đảm bảo khuyến kích người lao động nâng cao trình độ, kỹ thuật, tăng hiệu quả lao động.

Mỗi doanh nghiệp có thể xây dựng từ 3 – 7 bậc lương sao cho phù hợp.

khoang cach giua cac bac luong
Khoảng cách giữa các bậc lương

Ví dụ:

Doanh nghiệp xác định lương bậc 1 là 5.000.000 và khoảng cách giữa các bậc lương là 10% thì lương bậc 2 sẽ là: 5.000 + (5.000.000 x 10%) = 5.500.000 (Tương tự tính với các bậc còn lại)

Mức lương thấp nhất: 

Tính được mức thấp nhất là bậc 1, thì doanh nghiệp sẽ tính được các bậc lương khác dễ dàng hơn. Để tính lương bậc 1, các doanh nghiệp tính như sau:

 • Đối với lao động phổ thông chưa qua đào tạo, học nghề thì lương tối thiểu phải bằng lương tối thiểu vùng.
 • Đối với lao động đã qua đào tạo, học nghề thì lương tối thiểu phải cao hơn ít nhất 7% so với lương tối thiểu của vùng.
 • Đối với lao động phải làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

Xem thêm: Thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp

2. Bảng lương công chức viên chức từ ngày 01/01/2024 – 30/6/2024

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, cải cách tiền lương cho công chức và viên chức sẽ được thực hiện từ ngày 01/7/2024. Cho đến thời điểm này, tức từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức vẫn được tính theo quy định hiện hành, dựa trên mức lương cơ sở và hệ số lương.

bang luong cong chuc vien chuc tu ngay 01 01 2024 30 6 2024
Bảng lương công chức viên chức từ ngày 01/01/2024 – 30/6/2024

Cụ thể, công thức tính tiền lương là: Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở

Trong đó, hệ số lương được căn cứ theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, và lương cơ sở hiện tại là 1.800.000 đồng/tháng, theo quy định của Nghị định 24/2023/NĐ-CP

2.1 Xây dựng thang bảng lương hành chính sự nghiệp căn cứ vào Nghị định 153/2016/NĐ-CP

Theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2016, mức lương tối thiểu vùng đã có điều chỉnh và áp dụng từ ngày 01/01/2017. Chúng tôi sẽ lấy ví dụ là doanh nghiệp thuộc vùng 1, mức lương tối thiểu là 3.750.000 đồng/tháng:

 • Mức lương của lao động phổ thông tối thiểu phả là 3.750.000 đồng/tháng.
 • Mức lương của lao động đã qua đào tạo , học nghề sẽ là: 3.750.000 + (3.750.000 x 7%) = 4.012.500
 • Mức lương của lao động đã qua đào tạo làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ là: 4.012.500 + (4.012.500 x 5%) = 4.214.000

Mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP

Từ ngày 01/01/2017, mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh tăng lên theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2016 thì doanh nghiệp cũng phải xây dựng lại thang bảng lương để nộp lại.

Trên tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội thì mức lương phải ghi theo mức lương trong hợp đồng lao động và phụ cấp (nếu có). Doanh nghiệp cần làm 2 bộ hồ sơ và đóng dấu giáp lai vào giữa các trang.

Mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP

Từ ngày 01/01/2017, mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh tăng lên theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2016 thì doanh nghiệp cũng phải xây dựng lại thang bảng lương để nộp lại.

Trên tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội thì mức lương phải ghi theo mức lương trong hợp đồng lao động và phụ cấp (nếu có).

Doanh nghiệp cần làm 2 bộ hồ sơ và đóng dấu giáp lai vào giữa các trang.

Xem thêm: Thang bảng lương công chức Nhà nước

2.2 Bảng lương chuyên gia cao cấp từ ngày 01/01/2024 – 30/6/2024

Mức lương tối đa của bảng lương dành cho chuyên gia cao cấp là 18.000.000 đồng.

Bảng lương chuyên gia cao cấp (bảng 1) áp dụng cho những cá nhân không đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo (qua bầu cử hoặc bổ nhiệm) trong các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, giáo dục, y tế, và văn hóa – nghệ thuật.

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3
Hệ số lương 8,800 9,400 10,000
Mức lương ( nghìn đồng ) 15,840 16,920 18,000

2.3 Bảng lương công chức từ ngày 01/01/2024 – 30/6/2024

Bằng cách tham chiếu đến bảng lương này, mức lương tối thiểu của công chức được đặt là 2.430.000 đồng/tháng (được áp dụng với hệ số 1.35 cho công chức loại C), trong khi mức lương tối đa của công chức là 14.400.000 đồng/tháng (được xác định với hệ số lương là 8.00 cho công chức loại A3 nhóm 1).

bang luong chuyen gia cao cap tu ngay 01 01 2024 30 6 2024
Bảng lương công chức từ ngày 01/01/2024 – 30/6/2024

2.4 Bảng lương viên chức từ ngày 01/01/2024 – 30/6/2024

Dựa theo bảng lương viên chức được đề cập, mức lương thấp nhất cho viên chức là 2.700.000 đồng/tháng (tương ứng với hệ số 1.50) và mức lương cao nhất là 14.400.000 đồng/tháng (tương ứng với hệ số 8.00).

bang luong cong chuc tu ngay 01 01 2024 30 6 2024
Bảng lương viên chức từ ngày 01/01/2024 – 30/6/2024

2.5 Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước

Vậy bảng lương dành cho nhân viên thực hiện nhiệm vụ, phục vụ tại các cơ quan và tổ chức nhà nước (Bảng 4) được quy định như sau:

bang luong nhan vien thua hanh phuc vu trong cac co quan nha nuoc va don vi su nghiep cua nha nuoc
Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước

2.6 Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Trong cơ cấu quản lý chính sách và công việc của mỗi địa phương, vai trò của các cán bộ chuyên trách tại cấp xã, phường, và thị trấn không chỉ làm nền tảng quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển cộng đồng mà còn đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy tiến trình phát triển toàn diện của địa phương. Để đảm bảo họ có động lực và khích lệ trong việc thực hiện nhiệm vụ, việc thiết lập bảng lương cho cán bộ chuyên trách tại cấp này không chỉ là cần thiết mà còn là một phần không thể thiếu của quy trình quản lý nhân sự.

 

Số TT Chức danh lãnh đạo Bậc 1 Bậc 2
1 Bí thư đảng ủy
Hệ số lương 2,35 2,85
Mức lương (nghìn đồng) 4,230 5,130
2 Phó Bí thư đảng ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Hệ số lương 2,15 2,65
Mức lương (nghìn đồng) 3,870 4,770
3 Thường trực đảng ủy
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Hệ số lương 1,95 2,45
Mức lương (nghìn đồng) 3,510 4,410
4 Trưởng các đoàn thể
Ủy viên Ủy ban nhân dân
Hệ số lương 1,75 2,25
Mức lương (nghìn đồng) 3,150 4,050

Xem thêm: Thang bảng lương doanh nghiệp Nhà nước

3. Bảng lương mới theo vị trí việc làm từ ngày 01/7/2024

Theo Nghị quyết 27, việc cải cách hệ thống lương từ ngày 01/7/2024 sẽ bao gồm việc xây dựng và ban hành hệ thống bảng lương mới dựa trên vị trí công việc, chức danh và chức vụ lãnh đạo để thay thế hệ thống lương hiện hành. Đồng thời, sẽ tiến hành chuyển đổi từ lương cũ sang lương mới, đảm bảo không có mức lương nào thấp hơn mức lương hiện tại.

bang luong tu ngay 172024
Bảng lương từ ngày 1/7/2024

Cụ thể, có ba phần chính:

 • Xây dựng bảng lương chức vụ áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo từ Trung ương đến cấp xã. Nguyên tắc chính là mức lương chức vụ phản ánh thứ bậc trong hệ thống chính trị, với người giữ nhiều chức vụ sẽ được hưởng mức lương cao nhất và mức lương của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn so với người lãnh đạo cấp dưới.
 • Xây dựng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ dành cho công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo. Có nhiều bậc lương tương ứng với mức độ phức tạp của công việc và điều kiện lao động đặc biệt, với việc sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc lương nhằm khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn.
 • Xây dựng ba bảng lương riêng biệt cho lực lượng vũ trang, bao gồm sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng, với việc duy trì tương quan tiền lương so với công chức hành chính như hiện tại.

4. Hồ sơ và trình tự đăng ký thang bảng lương

ho so va trinh tu dang ky thang bang luong
Hồ sơ và trình tự đang ký thang bảng lương

Khi làm hồ sơ đăng ký thang bảng lương hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau: 

 • Hệ thống thang bảng lương (được tính theo hướng dẫn trên).
 • Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương.
 • Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương
 • Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương
 • Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh
 • Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp

Trình tự đăng ký thang bảng lương: Doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương hành chính sự nghiệp, làm hồ sơ và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đăng ký. Như vậy, khi mức lương tối thiểu vùng thay đổi, các doanh nghiệp cũng cần cập nhật cách xây dựng thang bảng lương  năm 2024 mới nhất để điều chỉnh phù hợp, đảm bảo lợi ích của người lao động.
>>> Để tránh nhầm lẫn cách xây dựng thang bảng lương giữa các doanh nghiệp, bạn hãy xem ngay:

Trên đây là cách xây dựng thang bảng lương hành chính sự nghiệp cho doanh nghiệp, quý khách có nhu cầu xây dựng thang bảng lương hoặc muốn biết biết thêm thông tin chi tiết thì hãy nhanh tay liên hệ với công ty AZTAX chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất.

5/5 - (6 bình chọn)
5/5 - (6 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon